Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia stacjonarne w Szczecinie

 

Studia stacjonarne w Szczecinie
 

Studia stacjonarne w Szczecinie

Stacjonarne programy edukacyjne w Szczecinie prezentują bogatą gamę specjalizacji i kierunków w prestiżowych instytucjach akademickich. Odznaczają się regularnymi, codziennymi zajęciami, co umożliwia intensywne interakcje z kadrami dydaktycznymi oraz współstudentami.

Jako ważny ośrodek naukowy, miasto gwarantuje dynamiczne życie studenckie, dostęp do zaawansowanych zasobów bibliotecznych i laboratoriów, a także rozległe perspektywy dla rozwoju zawodowego i badawczego.

Takie studia najlepiej odpowiadają osobom, które dążą do głębokiego zaangażowania w środowisko uniwersyteckie i aktywnego uczestnictwa w życiu naukowym i społecznym uczelni.

Zobacz więcej: Studia niestacjonarne w Szczecinie.

Kierunki na studiach stacjonarnych w Szczecinie (64)

Dodatkowe informacje o kierunku Administracja

Dodatkowe informacje o kierunku Analityka

Dodatkowe informacje o kierunku Architektura

Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo Pracy

Dodatkowe informacje o kierunku Biologia

Dodatkowe informacje o kierunku Biotechnologia

Dodatkowe informacje o kierunku Biznes

Dodatkowe informacje o kierunku Chemia

Dodatkowe informacje o kierunku Dziennikarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Edukacja

Dodatkowe informacje o kierunku Ekonomia

Dodatkowe informacje o kierunku Energetyka

Dodatkowe informacje o kierunku Farmacja

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia angielska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia germańska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia hiszpańska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia polska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia romańska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia rosyjska

Dodatkowe informacje o kierunku Finanse

Dodatkowe informacje o kierunku Fizjoterapia

Dodatkowe informacje o kierunku Geodezja

Dodatkowe informacje o kierunku Kartografia

Dodatkowe informacje o kierunku Informatyka

Dodatkowe informacje o kierunku Kulturoznawstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Marketing

Dodatkowe informacje o kierunku Nieruchomości

Dodatkowe informacje o kierunku Ochrona Środowiska

Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika

Dodatkowe informacje o kierunku Psychologia

Dodatkowe informacje o kierunku Prawo

Dodatkowe informacje o kierunku Rachunkowość

Dodatkowe informacje o kierunku Socjologia

Dodatkowe informacje o kierunku Teologia

Dodatkowe informacje o kierunku Transport

Dodatkowe informacje o kierunku Turystyka

Dodatkowe informacje o kierunku Rekreacja

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie

Dodatkowe informacje o kierunku Zdrowie

Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria materiałowa

Dodatkowe informacje o kierunku Mechanika

Dodatkowe informacje o kierunku Mechatronika

Dodatkowe informacje o kierunku Komunikacja społeczna

Dodatkowe informacje o kierunku Kosmetologia

Dodatkowe informacje o kierunku Sport

Dodatkowe informacje o kierunku Logistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Wychowanie fizyczne

Dodatkowe informacje o kierunku Dietetyka

Dodatkowe informacje o kierunku Pielęgniarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Ratownictwo medyczne

Dodatkowe informacje o kierunku Automatyka i robotyka

Dodatkowe informacje o kierunku Praca Socjalna

Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dodatkowe informacje o kierunku Lekarski

Dodatkowe informacje o kierunku Medyczny

Dodatkowe informacje o kierunku Rolnictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Nawigacja

Dodatkowe informacje o kierunku Elektrotechnika

Dodatkowe informacje o kierunku Architektura Krajobrazu

Dodatkowe informacje o kierunku Ogrodnictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Położnictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Lekarsko Dentystyczny

Dodatkowe informacje o kierunku Kryminologia

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie projektami

Bezpłatne studia stacjonarne w Szczecinie

 

W Szczecinie dostępne są opcje edukacyjne obejmujące zarówno darmowe studia dzienne, jak i płatne alternatywy.

Zestawienie poniżej przedstawia pięć znanych darmowych programów stacjonarnych, które można podjąć w tym mieście.

 

1. Kartografia - studia stacjonarne w Szczecinie

 

studia stacjonarne w Szczecinie

Kartografia to naukowy kierunek studiów skupiający się na tworzeniu i analizie map oraz systemów informacji geograficznej (GIS).

Studenci uczą się interpretować i prezentować dane przestrzenne, łącząc wiedzę z geografii, geodezji i informatyki.

Absolwenci posiadają umiejętności w projektowaniu map, analizie danych przestrzennych oraz zarządzaniu systemami GIS.

Kartografia jest kluczowa w planowaniu przestrzennym, monitoringu środowiska, nawigacji i wielu innych dziedzinach, oferując szerokie możliwości zatrudnienia w sektorze publicznym i prywatnym.

2. Bezpieczeństwo Pracy - studia stacjonarne w Szczecinie

 

studia stacjonarne w Szczecinie

Bezpieczeństwo pracy to kierunek studiów skoncentrowany na zapewnieniu bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.

Edukacja ta obejmuje wiedzę z zakresu prawa pracy, ergonomii, psychologii pracy oraz technik zapobiegania wypadkom.

Studenci uczą się identyfikować i minimalizować ryzyko w miejscu pracy, projektować bezpieczne systemy pracy, oraz stosować przepisy i normy BHP.

Absolwenci są przygotowani do roli specjalistów ds. bezpieczeństwa, doradców lub audytorów w różnych branżach, mając na celu ochronę zdrowia i życia pracowników oraz optymalizację warunków pracy.

3. Filologia germańska - studia stacjonarne w Szczecinie

 

studia stacjonarne w Szczecinie

Filologia germańska to dyscyplina naukowa zajmująca się studiowaniem języków, literatury i kultury narodów germańskich.

Studenci zgłębiają języki niemiecki, angielski oraz inne języki germańskie, ucząc się ich struktur, historii oraz zastosowań.

Program obejmuje również analizę dzieł literackich, kulturowych aspektów i historii narodów germańskich.

Filologia germańska oferuje szerokie perspektywy poznawcze i zawodowe, łącząc językoznawstwo z kulturoznawstwem.

4. Marketing - studia stacjonarne w Szczecinie

 

studia stacjonarne w Szczecinie

Marketing to dynamiczny kierunek studiów, który koncentruje się na strategiach promowania, dystrybucji i sprzedaży produktów oraz usług.

Obejmuje szeroki zakres wiedzy z analizy rynku, komunikacji marketingowej, brandingu, cyfrowego marketingu i psychologii konsumenckiej.

Studenci uczą się tworzyć efektywne kampanie, badają zachowania konsumentów i rozwijają strategie rynkowe dostosowane do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Absolwenci są przygotowani do pracy w agencjach reklamowych, działach marketingowych przedsiębiorstw, badaniach rynku oraz zarządzaniu marką.

5. Wychowanie fizyczne - studia stacjonarne w Szczecinie

 

studia stacjonarne w Szczecinie

Wychowanie fizyczne to kierunek skupiający się na promowaniu zdrowia i aktywności fizycznej poprzez nauczanie i trening.

Studenci zdobywają wiedzę z anatomii, fizjologii, psychologii sportu, a także metodyki nauczania i prowadzenia zajęć sportowych.

Program przygotowuje do pracy jako nauczyciele wf, trenerzy, instruktorzy fitness czy terapeuci ruchowi.

Absolwenci rozumieją znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia i jakości życia, posiadają umiejętności planowania i realizacji programów treningowych oraz promocji zdrowego trybu życia.