Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia I stopnia w Szczecinie

 

Studia I stopnia w Szczecinie (licencjackie i inżynierskie)
 

Studia I stopnia w Szczecinie

W Szczecinie dostępne są studia pierwszego stopnia, w tym programy licencjackie i inżynierskie, trwające od 3 do 4 lat i zakończone zdobyciem tytułu licencjata lub inżyniera.

Absolwenci mogą dalej poszerzać swoją wiedzę, przechodząc na studia drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej dziedzinie.

Kandydaci na studia pierwszego stopnia powinni mieć za sobą zdany egzamin maturalny.

Dostępne programy dydaktyczne oferowane są w różnych formach, w tym stacjonarnej, niestacjonarnej i online, zapewniając bogatą gamę specjalizacji i opcji edukacyjnych, które kładą nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności wymaganych na rynku pracy.

Zobacz również: Studia jednolite magisterskie w Szczecinie.

Kierunki na studiach I stopnia w Szczecinie (75)

Dodatkowe informacje o kierunku Administracja

Dodatkowe informacje o kierunku Architektura

Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo Pracy

Dodatkowe informacje o kierunku Bibliotekoznawstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Biologia

Dodatkowe informacje o kierunku Biotechnologia

Dodatkowe informacje o kierunku Biznes

Dodatkowe informacje o kierunku Chemia

Dodatkowe informacje o kierunku Dziennikarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Edukacja

Dodatkowe informacje o kierunku Ekonomia

Dodatkowe informacje o kierunku Energetyka

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia angielska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia germańska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia hiszpańska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia polska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia romańska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia rosyjska

Dodatkowe informacje o kierunku Finanse

Dodatkowe informacje o kierunku Fizyka

Dodatkowe informacje o kierunku Geodezja

Dodatkowe informacje o kierunku Kartografia

Dodatkowe informacje o kierunku Geografia

Dodatkowe informacje o kierunku Grafika

Dodatkowe informacje o kierunku Historia

Dodatkowe informacje o kierunku Informatyka

Dodatkowe informacje o kierunku Kulturoznawstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Marketing

Dodatkowe informacje o kierunku Nieruchomości

Dodatkowe informacje o kierunku Ochrona Środowiska

Dodatkowe informacje o kierunku Oświata

Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika

Dodatkowe informacje o kierunku Podatki

Dodatkowe informacje o kierunku Psychologia

Dodatkowe informacje o kierunku Prawo

Dodatkowe informacje o kierunku Prawo pracy

Dodatkowe informacje o kierunku Prawo spółek

Dodatkowe informacje o kierunku Rachunkowość

Dodatkowe informacje o kierunku Teologia

Dodatkowe informacje o kierunku Transport

Dodatkowe informacje o kierunku Turystyka

Dodatkowe informacje o kierunku Rekreacja

Dodatkowe informacje o kierunku Wycena Nieruchomości

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie

Dodatkowe informacje o kierunku Zdrowie

Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria materiałowa

Dodatkowe informacje o kierunku Mechanika

Dodatkowe informacje o kierunku Mechatronika

Dodatkowe informacje o kierunku Komunikacja społeczna

Dodatkowe informacje o kierunku Kosmetologia

Dodatkowe informacje o kierunku Sport

Dodatkowe informacje o kierunku Logistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Internet

Dodatkowe informacje o kierunku Wychowanie fizyczne

Dodatkowe informacje o kierunku Dietetyka

Dodatkowe informacje o kierunku Pielęgniarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Ratownictwo medyczne

Dodatkowe informacje o kierunku Automatyka i robotyka

Dodatkowe informacje o kierunku Praca Socjalna

Dodatkowe informacje o kierunku Hotelarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dodatkowe informacje o kierunku Matematyka

Dodatkowe informacje o kierunku Medyczny

Dodatkowe informacje o kierunku Rolnictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Nawigacja

Dodatkowe informacje o kierunku Elektrotechnika

Dodatkowe informacje o kierunku Architektura Krajobrazu

Dodatkowe informacje o kierunku Ogrodnictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Bibliotekarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Położnictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Arteterapia

Dodatkowe informacje o kierunku Management

Dodatkowe informacje o kierunku Kryminologia

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie projektami

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi

Nowe oraz popularne kierunki studiów I stopnia w Szczecinie

 

Nowe kierunki studiów I stopnia w Szczecinie w 2023 r.

 

1. Baltic Region Studies (w jęz. angielskim) - studia I stopnia w Szczecinie

 

Studia I stopnia w Szczecinie

Baltic Region Studies to kierunek interdyscyplinarny, skupiający się na historii, kulturze, polityce i gospodarce krajów regionu bałtyckiego.

Umożliwia zdobycie wiedzy na temat dynamiki regionalnej, problemów transgranicznych oraz współpracy międzynarodowej.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach międzynarodowych, organizacjach regionalnych czy sektorze turystycznym, przyczyniając się do rozwoju i integracji regionu Bałtyku.

Zobacz więcej: Baltic Region Studies na USZ.

2. Kosmologia - studia I stopnia w Szczecinie

 

Studia I stopnia w Szczecinie

Kosmologia to dziedzina nauki zajmująca się badaniem pochodzenia, struktury i ewolucji Wszechświata.

Obejmuje tematy takie jak powstawanie galaktyk, ciemna materia, ciemna energia oraz teorie Wielkiego Wybuchu.

Studenci kosmologii zgłębiają złożone zagadnienia związane z fizyką kwantową i ogólną teorią względności, starając się zrozumieć fundamentalne prawa rządzące kosmosem.

Więcej szczegółów: Kosmologia na USZ.

3. Spec. Pedagogika senioralna i opieki nad osobami starszymi na kierunku Pedagogika

 

Studia I stopnia w Szczecinie

Pedagogika senioralna i opieka nad osobami starszymi to kierunek ukierunkowany na edukację, wsparcie i opiekę nad seniorami.

Skupia się na zrozumieniu procesów starzenia, promowaniu zdrowego i aktywnego starzenia się oraz projektowaniu i wdrażaniu programów edukacyjnych i opiekuńczych dla osób starszych.

Studenci uczą się, jak efektywnie wspierać seniorów w utrzymaniu samodzielności, zdrowia psychicznego i fizycznego.

Zobacz więcej: Pedagogika senioralna i opieki nad osobami starszymi w Collegium Balticum.

 

Popularne kierunki studiów I stopnia w Szczecinie

 

1. Praca socjalna - studia I stopnia w Szczecinie

 

Studia I stopnia w Szczecinie

Praca socjalna to kierunek skupiający się na pomocy i wsparciu dla osób i społeczności w trudnych sytuacjach życiowych.

Studenci uczą się technik interwencji kryzysowej, planowania pomocy społecznej i psychologii.

Absolwenci pracują w organizacjach pozarządowych, ośrodkach pomocy społecznej czy instytucjach publicznych, zajmując się problematyką wykluczenia, ubóstwa, bezdomności i niepełnosprawności.

Kierunek ten kładzie nacisk na empatię, etykę i umiejętność rozwiązywania problemów społecznych.

2. Kulturoznawstwo - studia I stopnia w Szczecinie

 

Studia I stopnia w Szczecinie

Kulturoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek studiów skupiający się na analizie i interpretacji kultury.

Uczy zrozumienia różnych aspektów kulturowych, takich jak literatura, sztuka, media czy tradycje i obyczaje.

Absolwenci posiadają wiedzę o dynamice kulturowej, trendach społecznych i są przygotowani do pracy w sektorach kreatywnych, edukacyjnych, medialnych oraz w instytucjach kultury.

Kierunek ten podkreśla znaczenie komunikacji międzykulturowej i analizy kulturowej.

3. Automatyka i robotyka - studia I stopnia w Szczecinie

 

Studia I stopnia w Szczecinie

Automatyka i robotyka to kierunek łączący inżynierię, elektronikę i informatykę, skoncentrowany na projektowaniu i konstruowaniu systemów oraz robotów.

Studenci uczą się programowania, sterowania, konstrukcji maszyn i systemów inteligentnych.

Absolwenci znajdują pracę w przemyśle produkcyjnym, motoryzacyjnym, lotniczym, a także w zaawansowanych laboratoriach badawczych.