Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Szczecinie

Najpopularniejsze kierunki studiów w SzczecinieUniwersytet Szczeciński w Szczecinie 


 

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Szczecinie

 

1.4,28 kandydata na miejsce – Finanse i Rachunkowość – Uniwersytet Szczeciński
 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Szczecinie


 

Najpopularniejszy kierunek na Uniwersytecie Szczecińskim – Finanse i Rachunkowość, wykładany jest w ramach studiów licencjackich I-ego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym-zaocznym. Studenci w trakcie nauki poznają przepisy prawne związane z działalnością gospodarczą, zgłębiają tajniki prowadzenia ksiąg rachunkowych, analizują projekty gospodarcze i finansowe, sporządzają raporty bankowe i giełdowe, biegle posługują się terminologią finansową w języku angielskim.

Absolwenci kierunku z powodzeniem ubiegają się o uprawnienia dyplomowanego księgowego, stają się specjalistami doradztwa finansowego czy biegłymi rewidentami.

Wybierając przyszła ścieżkę kariery, studenci mogą wybrać specjalizacje kierunkowe takie jak doradztwo finansowe z bankowością, podatki i finanse przedsiębiorstwa czy sprawozdawczość finansowa i rachunkowość, znajdując zatrudnienie jako poszukiwani specjaliści sektora bankowego i firm ubezpieczeniowych, księgowi w instytucjach prywatnych i publicznych, analitycy giełdowi czy skarbnicy samorządowi.
Tryb stacjonarny kierunku Finanse i Rachunkowość jest bezpłatny, opłata za semestr w trybie zaocznym wynosi obecnie 2048zł.

Program studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 

 

 

 

2. 4,25 kandydata na miejsce – Psychologia - Uniwersytet Szczeciński

 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Szczecinie


 

Jednym z bardziej obleganych kierunków na Uniwersytecie jest Psychologia, której nauka prowadzona jest w systemie stacjonarnym, w ramach jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich. Studenci podczas toku studiów uczą się poznawać i zrozumieć motywacje, zachowania i emocje ludzi, zdobywają wiedzę na temat problemów jakie dotykają jednostki, grupy społeczne i całe społeczeństwa i metod ich rozwiązywania, wykorzystują w praktyce nowoczesne narzędzia diagnostyczne, poznają podstawowe metody diagnozy psychologicznej pacjenta.

Ostatnie dwa lata nauki skupiają się głównie na praktycznych zajęciach specjalistycznych, a studenci mogą określić przyszłą ścieżkę zawodową wybierając jako specjalność psychologię kliniczną lub psychologię społeczną.

Absolwenci Psychologii potrafią zarządzać zasobami ludzkimi, często znajdują zatrudnienie w firmach PR, reklamie, sporcie, zajmują się doradztwem zawodowym, zasilają kadrę pracowników szpitali, szkół czy ośrodków wychowawczych.
Aktualnie kierunek oferuje również odpłatną formę studiów magisterskich, z opłatą semestralną w wysokości 2048zł za semestr.

Program studiów na kierunku Psychologia  - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 

 

 

 

3. 3,83 kandydata na miejsce – Filologia angielska - Uniwersytet Szczeciński

 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Szczecinie


 

Dużą popularnością cieszą się wśród studentów kierunki filologiczne, w tym Filologia Angielska na Uniwersytecie Szczecińskim. Nauka kierunku odbywa się w formie stacjonarnej i zaocznej – niestacjonarnej, w ramach wyższych studiów magisterskich II stopnia, są to studia magisterskie uzupełniające skierowane do absolwentów minimum studiów licencjackich I-ego stopnia o kierunku filologia angielska lub innych kierunków dla posiadaczy certyfikatu językowego na poziomie C1.

Nauka kierunku trwa 2 lata – cztery semestry. Studenci poznają współczesne tendencje występujące w językoznawstwie i literaturze angielskiej i anglojęzycznej, zapoznają się z językiem biznesowym, analizują i przekładają teksty specjalistyczne, branżowe i literackie. Wybierając drogę specjalizacyjną, studenci mogą wybrać kształcenie translatorskie lub przyszłą drogę kariery nauczycielskiej.


Certyfikowany absolwent anglistyki, jest cenionym specjalistą nie tylko na krajowym rynku pracy, znajdującym zatrudnienie niemal w każdej dziedzinie gospodarki. Absolwenci Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego podejmują pracę w szkołach i na uczelniach, w wydawnictwach, redakcjach multimediów, w sektorze turystycznym, międzynarodowych korporacjach i instytucjach.
Obecny koszt płatnych studiów tego kierunku to 2024zł za semestr.

Program studiów na kierunku Filologia angielska - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 

 

 

Kierunek Zarządzanie – 2,8 kandydata na jedno miejsce – Uniwersytet Szczeciński


 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Szczecinie


 

Zarządzanie, to kierunek studiów licencjackich I-ego stopnia i studiów magisterskich II-ego stopnia, prowadzone w formie stacjonarnej i zaocznej, realizowane w trakcie 3 lub 2 lat w zależności od stopnia studiów. Nauka na kierunku pozwala zgłębić wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, struktury funkcjonowania podmiotów gospodarczych, wykorzystywania zaawansowanych narzędzi informatycznych w procesach analitycznych rynku i finansów oraz zdobyć umiejętności menadżerskie.

Studenci mogą rozwijać swoje kompetencje w specjalnościach związanych z zarządzaniem biznesem, marketingiem, tworzeniu i nadzorowaniu oraz rozwojem kapitału ludzkiego oraz specjalizacja powiązana z kompetencjami w biznesie.

Absolwenci kierunku mogą sprawnie zarządzać personelem, tworzyć kampanie internetowe w Internecie czy przeprowadzać analizy biznesowe, znajdując zatrudnienie na wszystkich szczeblach administracji samorządowej, na kierowniczych stanowiskach w organizacjach i przedsiębiorstwach jako specjaliści ds. marketingu, kadr czy strategii biznesowej oraz analitycy rynku. Opłata za studia niestacjonarne na kierunku wynosi 2048zł/semestr.

 

Program studiów na kierunku Kierunek Zarządzanie - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 

 

 

Kierunek Pedagogika – 2,69 kandydata na jedno miejsce – Uniwersytet Szczeciński

 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Szczecinie


 

Studia licencjackie I-ego stopnia na kierunku Pedagogika, prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (zaocznej z opłatą za semestr), studia trwają 3 lata i realizowane są w trakcie 6 semestrów. Studenci przygotowując się do przyszłej roli pedagoga, zdobywają wiedzę z zakresu nauk ogólno pedagogicznych, podstaw filozofii oraz socjologii – niezbędnych w praktycznym wymiarze procesu kształcenia, wychowania i rozwoju zawodowego.

Studenci uczą się również prawidłowych metod diagnostycznych, zdobywają umiejętności komunikacji społecznej i tworzą własne plany metodologiczne. W trakcie nauki, studenci wybierają ścieżkę specjalizacyjną, mająca wpływ na późniejszą karierę. Studenci wybierają specjalizację związaną z pedagogiką opiekuńczą i resocjalizacyjną, coachingiem edukacyjnym, projektowaniem edukacyjnym lub animacją czasu wolnego.

Absolwenci kierunku najczęściej znajdują pracę w zakładach karnych i aresztach, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładach poprawczych i opiekuńczych czy schroniskach dla osób nieletnich.
Opłata za jeden semestr na studiach prowadzonych w trybie niestacjonarnych wynosi 1838zł.

Pełny ranking popularności kierunków w Szczecinie - zobacz tutaj.

 

Program studiów na kierunku Kierunek Pedagogika - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 

Zasady rekrutacji na  Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie 

 


Data publikacji: 28.10.2021
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Szczecin