Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Szczecinie

Najpopularniejsze kierunki studiów w SzczecinieNajpopularniejsze kierunki studiów w Szczecinie 2022/2023

 

1. Dietetyka kliniczna – ponad 3 kandydatów na jedno miejsce – PUM w Szczecinie

 

Czas trwania studiów: 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne 
Cena za studia niestacjonarne: 4000 zł za rok studiów

Kierunek dietetyka kliniczna to kierunek medyczny, który pozwala na przygotowanie się do pracy w charakterze dietetyka. Studenci poznają kwestie związane z żywieniem i wpływem odżywiania na profilaktykę zdrowia oraz leczenie chorób.

W trakcie wielu zajęć studenci zdobywają kompleksową wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, która ma na celu przygotowanie do pracy zawodowej. Dzięki temu absolwenci kierunku mogą pracować w placówkach służby zdrowia, a także prowadzić własny gabinet i doradzać w kwestii żywienia.

 

2. Położnictwo – ponad 3 kandydatów na jedno miejsce – PUM w Szczecinie

 

Czas trwania studiów: 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: od 3200 zł za semestr

Położnictwo to kierunek studiów, który przygotowuje do pracy w służbie zdrowia. Studenci zdobywają wiedzę z obszaru opieki pielęgniarskiej i podstawy wiedzy medycznej. Są kompleksowo przygotowani do pracy na oddziałach położniczych.

Posiadają kompetencje pozwalające na opiekę nad dziećmi, a także kobietami po porodzie. Studenci mogą także doskonalić swoją wiedzę na licznych zajęciach praktycznych. Po skończonej nauce mogą z powodzeniem rozpocząć pracę w jednostkach służby zdrowia i niepublicznych placówkach medycznych.

 

3. Filologia, specjalność: filologia angielska – ponad 3 kandydatów na jedno miejsce – Uniwersytet Szczeciński

 

Czas trwania studiów: 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: od 4400 zł za rok

Filologia to kierunek o niesłabnącej popularności. Na specjalności filologia angielska studenci mogą zdobyć kompetencje pozwalają na sprawne posługiwanie się językiem angielskim i potwierdzić kompetencje certyfikatem C1.

Dodatkowo w trakcie nauki można poznać kulturę oraz literaturę związaną z językiem angielskim. Zdobyte w trakcie edukacji kompetencje pozwalają pracować jako nauczyciel czy tłumacz. Dodatkowo można szukać zatrudnienia w wielu innych firmach, gdzie potrzebne są osoby świetnie porozumiewające się w języku angielskim.

 

4. Pielęgniarstwo – ponad 2 kandydatów na jedno miejsce – PUM w Szczecinie

 

Czas trwania studiów: 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: od 2700 zł za semestr

Pielęgniarstwo to kierunek skierowany do osób, które marzą o pracy w służbie zdrowia. Pielęgniarstwo jako kierunek medyczny przygotowuje do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach ochrony zdrowia. Studenci zdobywają kompetencje na temat wykonywania podstawowych zabiegów i świadczenia opieki nad pacjentami.

Osoby studiujące mogą również odbyć praktyki już w trakcie edukacji. Absolwenci kierunku pielęgniarstwo są doskonale przygotowani do podjęcia pracy zawodowej.

 

5. Architektura i Urbanistyka – prawie 2 kandydatów na jedno miejsce – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Czas trwania studiów: 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 4400 zł za rok

Architektura to jeden z najbardziej pożądanych kierunków studiów. Studia na tym kierunku kierowane są przede wszystkim do osób, które interesują się projektowaniem.

Studia pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy z obszaru geometrii, budownictwa, fizyki, mechaniki budowli, ergonomii, przestrzeni miejskiej i wielu innych. Dodatkowo w trakcie studiów możliwe jest zdobycie kompetencji z obszaru wykorzystania nowoczesnych narzędzi w pracy w charakterze architekta.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Szczecinie 2021/2022

 

Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 


 

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Szczecinie

 

1.4,28 kandydata na miejsce – Finanse i Rachunkowość – Uniwersytet Szczeciński
 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Szczecinie

 

Najpopularniejszy kierunek na Uniwersytecie Szczecińskim – Finanse i Rachunkowość, wykładany jest w ramach studiów licencjackich I-ego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym-zaocznym. Studenci w trakcie nauki poznają przepisy prawne związane z działalnością gospodarczą, zgłębiają tajniki prowadzenia ksiąg rachunkowych, analizują projekty gospodarcze i finansowe, sporządzają raporty bankowe i giełdowe, biegle posługują się terminologią finansową w języku angielskim.

Absolwenci kierunku z powodzeniem ubiegają się o uprawnienia dyplomowanego księgowego, stają się specjalistami doradztwa finansowego czy biegłymi rewidentami.

Wybierając przyszła ścieżkę kariery, studenci mogą wybrać specjalizacje kierunkowe takie jak doradztwo finansowe z bankowością, podatki i finanse przedsiębiorstwa czy sprawozdawczość finansowa i rachunkowość, znajdując zatrudnienie jako poszukiwani specjaliści sektora bankowego i firm ubezpieczeniowych, księgowi w instytucjach prywatnych i publicznych, analitycy giełdowi czy skarbnicy samorządowi.
Tryb stacjonarny kierunku Finanse i Rachunkowość jest bezpłatny, opłata za semestr w trybie zaocznym wynosi obecnie 2048zł.

Program studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 

 

 

 

2. 4,25 kandydata na miejsce – Psychologia - Uniwersytet Szczeciński

 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Szczecinie

 

Jednym z bardziej obleganych kierunków na Uniwersytecie jest Psychologia, której nauka prowadzona jest w systemie stacjonarnym, w ramach jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich. Studenci podczas toku studiów uczą się poznawać i zrozumieć motywacje, zachowania i emocje ludzi, zdobywają wiedzę na temat problemów jakie dotykają jednostki, grupy społeczne i całe społeczeństwa i metod ich rozwiązywania, wykorzystują w praktyce nowoczesne narzędzia diagnostyczne, poznają podstawowe metody diagnozy psychologicznej pacjenta.

Ostatnie dwa lata nauki skupiają się głównie na praktycznych zajęciach specjalistycznych, a studenci mogą określić przyszłą ścieżkę zawodową wybierając jako specjalność psychologię kliniczną lub psychologię społeczną.

Absolwenci Psychologii potrafią zarządzać zasobami ludzkimi, często znajdują zatrudnienie w firmach PR, reklamie, sporcie, zajmują się doradztwem zawodowym, zasilają kadrę pracowników szpitali, szkół czy ośrodków wychowawczych.
Aktualnie kierunek oferuje również odpłatną formę studiów magisterskich, z opłatą semestralną w wysokości 2048zł za semestr.

Program studiów na kierunku Psychologia  - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 

 

 

 

3. 3,83 kandydata na miejsce – Filologia angielska - Uniwersytet Szczeciński

 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Szczecinie

 

Dużą popularnością cieszą się wśród studentów kierunki filologiczne, w tym Filologia Angielska na Uniwersytecie Szczecińskim. Nauka kierunku odbywa się w formie stacjonarnej i zaocznej – niestacjonarnej, w ramach wyższych studiów magisterskich II stopnia, są to studia magisterskie uzupełniające skierowane do absolwentów minimum studiów licencjackich I-ego stopnia o kierunku filologia angielska lub innych kierunków dla posiadaczy certyfikatu językowego na poziomie C1.

Nauka kierunku trwa 2 lata – cztery semestry. Studenci poznają współczesne tendencje występujące w językoznawstwie i literaturze angielskiej i anglojęzycznej, zapoznają się z językiem biznesowym, analizują i przekładają teksty specjalistyczne, branżowe i literackie. Wybierając drogę specjalizacyjną, studenci mogą wybrać kształcenie translatorskie lub przyszłą drogę kariery nauczycielskiej.


Certyfikowany absolwent anglistyki, jest cenionym specjalistą nie tylko na krajowym rynku pracy, znajdującym zatrudnienie niemal w każdej dziedzinie gospodarki. Absolwenci Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego podejmują pracę w szkołach i na uczelniach, w wydawnictwach, redakcjach multimediów, w sektorze turystycznym, międzynarodowych korporacjach i instytucjach.
Obecny koszt płatnych studiów tego kierunku to 2024zł za semestr.

Program studiów na kierunku Filologia angielska - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 

 

 

Kierunek Zarządzanie – 2,8 kandydata na jedno miejsce – Uniwersytet Szczeciński


 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Szczecinie

 

Zarządzanie, to kierunek studiów licencjackich I-ego stopnia i studiów magisterskich II-ego stopnia, prowadzone w formie stacjonarnej i zaocznej, realizowane w trakcie 3 lub 2 lat w zależności od stopnia studiów. Nauka na kierunku pozwala zgłębić wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, struktury funkcjonowania podmiotów gospodarczych, wykorzystywania zaawansowanych narzędzi informatycznych w procesach analitycznych rynku i finansów oraz zdobyć umiejętności menadżerskie.

Studenci mogą rozwijać swoje kompetencje w specjalnościach związanych z zarządzaniem biznesem, marketingiem, tworzeniu i nadzorowaniu oraz rozwojem kapitału ludzkiego oraz specjalizacja powiązana z kompetencjami w biznesie.

Absolwenci kierunku mogą sprawnie zarządzać personelem, tworzyć kampanie internetowe w Internecie czy przeprowadzać analizy biznesowe, znajdując zatrudnienie na wszystkich szczeblach administracji samorządowej, na kierowniczych stanowiskach w organizacjach i przedsiębiorstwach jako specjaliści ds. marketingu, kadr czy strategii biznesowej oraz analitycy rynku. Opłata za studia niestacjonarne na kierunku wynosi 2048zł/semestr.

 

Program studiów na kierunku Kierunek Zarządzanie - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 

 

 

Kierunek Pedagogika – 2,69 kandydata na jedno miejsce – Uniwersytet Szczeciński

 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Szczecinie

 

Studia licencjackie I-ego stopnia na kierunku Pedagogika, prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (zaocznej z opłatą za semestr), studia trwają 3 lata i realizowane są w trakcie 6 semestrów. Studenci przygotowując się do przyszłej roli pedagoga, zdobywają wiedzę z zakresu nauk ogólno pedagogicznych, podstaw filozofii oraz socjologii – niezbędnych w praktycznym wymiarze procesu kształcenia, wychowania i rozwoju zawodowego.

Studenci uczą się również prawidłowych metod diagnostycznych, zdobywają umiejętności komunikacji społecznej i tworzą własne plany metodologiczne. W trakcie nauki, studenci wybierają ścieżkę specjalizacyjną, mająca wpływ na późniejszą karierę. Studenci wybierają specjalizację związaną z pedagogiką opiekuńczą i resocjalizacyjną, coachingiem edukacyjnym, projektowaniem edukacyjnym lub animacją czasu wolnego.

Absolwenci kierunku najczęściej znajdują pracę w zakładach karnych i aresztach, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładach poprawczych i opiekuńczych czy schroniskach dla osób nieletnich.
Opłata za jeden semestr na studiach prowadzonych w trybie niestacjonarnych wynosi 1838zł.

Pełny ranking popularności kierunków w Szczecinie - zobacz tutaj.

 

Program studiów na kierunku Kierunek Pedagogika - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 

Zasady rekrutacji na  Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie 

 


Data publikacji: 08.02.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Szczecinie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Szczecin