Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Szczecinie

Nowe kierunki studiów w SzczecinieNowe kierunki studiów na na rok 2023/2024

 

  • Collegium Balticum

 

1. Spec. Pedagogika społeczna i wspomagania rodziny na kierunku Pedagogika

Pedagogika społeczna i wspomagania rodziny to kierunek studiów, po którym absolwenci zdobywają praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu wychowania, poradnictwa 
i prawidłowego funkcjonowania rodziny w życiu codziennym.

Po ukończeniu studiów absolwenci potrafią okazać pomoc w trudnej sytuacji, zapobiegać zjawiskom patologicznym i rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

Mogą oni znaleźć zatrudnienie między innymi w różnego typu organizacjach, poradniach rodzinnych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Więcej informacji o kierunku: Pedagogika spec. Pedagogika społeczna i wspomagania rodziny.

 

2. Spec. Pedagogika senioralna i opieki nad osobami starszymi na kierunku Pedagogika

Pedagogika senioralna i opieki nad osobami starszymi to kierunek studiów skierowany do osób, które chcą w przyszłości: 

współpracować z seniorami,

- wspierać je w codziennym życiu,

- realizować zadania z zakresu opieki nad osobami w podeszłym wieku.

Absolwenci po ukończeniu studiów mogą podjąć zatrudnienie w domach pomocy społecznej, domach starców, państwowych i prywatnych domach opieki na terenie kraju i poza jego granicami, sanatoriach i innych instytucjach.  

Więcej informacji o kierunku: Pedagogika spec. Pedagogika senioralna i opieki nad osobami starszymi.

 

  • Uniwersytet Szczeciński

 

1. Baltic Region Studies (w jęz. angielskim)

Baltic region studies to kierunek studiów, na którym zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Skierowany jest on do osób chcących znacznie pogłębić swoją wiedzę o rejonie Morza Bałtyckiego.

Przede wszystkim poznać jego przeszłość, uwarunkowanie środowiskowe, a także zachodzące w nim procesy polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe.

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie między innymi w instytucjach badawczych, placówkach kulturalno-oświatowych, muzeach i innych instytucjach dziedzictwa kulturowego związanego z problematyką morską. 

Więcej informacji o kierunku: Baltic Region Studies w jęz. angielskim na USZ.

 

2. Business Intelligence w gospodarce

Business intelligence w gospodarce to świetny kierunek studiów.

Studenci zdobywają na nim wiedzę między innymi z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu.

Absolwenci potrafią diagnozować problemy informacyjne, analizować ryzyko oraz w swojej pracy wykorzystywać nowoczesne systemy i aplikacje wspomagające prowadzenie własnego biznesu.

Osoby kończące ten kierunek mogą znaleźć zatrudnienie jako analitycy danych, specjaliści i kierownicy projektów gospodarczych czy właściciele i pracownicy firm konsultingowych. 

Więcej informacji o kierunku: Business Intelligence w gospodarce na USZ.

 

3. Kosmologia

Kosmologia to przyszłościowy kierunek, który oferuje swoim absolwentom wiele możliwości.

Podczas trwania studiów studenci zdobywają wiedzę między innymi z zakresu astrofizyki.

W czasie zajęć można nauczyć się na przykład programowania, metod kosmologii obserwacyjnej i statystycznej analizy danych.

Absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie w instytucjach badawczych i laboratoriach, przemyśle kosmicznym oraz instytucjach finansowych. 

Więcej informacji o kierunku: Kosmologia na USZ.

 

4. Studia anglistyczno-slawistyczne 

Studia anglistyczno-slawistyczne to kierunek studiów polecany dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności językowe w odniesieniu do turystyki, prawa, ekonomii i biznesu.

Podczas trwania nauki studenci uczą się czterech języków obcych, angielskiego i rosyjskiego na poziomie zaawansowanym oraz ukraińskiego i czeskiego na poziomie podstawowym.

Po studiach absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w międzynarodowych organizacjach oraz instytucjach rządowych i pozarządowych, instytucjach kultury, wydawnictwach czy agencjach reklamowych i marketingowych. 

Więcej informacji o kierunku: Studia anglistyczno-slawistyczne na USZ.

 

 

Nowe kierunki studiów na rok 2022/2023

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny

 

1. Bezpieczeństwo techniczne (studia inżynierskie)

Absolwenci tego kierunku poznają najważniejsze zagadnienia i umiejętności związane z bezpieczeństwem urządzeń i instalacji technicznych. Jedną z najcenniejszych z nich, jest umiejętność monitorowanie stanu technicznego, analiza oraz propozycje nowych rozwiązań. Są to jednolite studia, zakończone tytułem inżyniera. Studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności: 

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Bezpieczeństwo systemów.

Więcej informacji o kierunku: Bezpieczeństwo techniczne na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym

 

2. Inżynieria w medycynie (studia inżynierskie)

Program tego kierunku mocno stawia na połączenie wiedzy z jej praktycznym wykorzystaniem podczas projektowania nowych technologii w obszarze medycyny. Wybierając ten kierunek, studenci mają okazję już od pierwszego roku brać udział w projektach badawczych, rozwijać swoje pasje pracując w międzynarodowych zespołach badawczych.

Absolwenci tego kierunku będę potrafili samodzielnie projektować i tworzyć nowe materiały do zastosowania w medycynie obsługiwać sprzęt medyczny. Studia kończą się tytułem inżyniera.

Więcej informacji o kierunku: Inżynieria w medycynie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym

 

Uniwersytet Szczeciński

 

1. Gospodarka Przestrzenna (studia inżynierskie)

Podczas tych studiów poruszane są zagadnienia, które pozwalają na opracowywanie analiz z zakresu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenia lokalnych strategii rozwoju, które mają zaowocować innowacyjnością regionów.

Studenci nauczą się sporządzanie dokumentów, które służą ocenie jakże ważnego tematu - stanu środowiska. Po takich studiach, absolwenci mogą podjąć pracę jako specjaliści w urzędach administracji państwowej, biur projektowych, agencji rozwoju regionalnego.

Więcej informacji o kierunku: Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Szczecińskim

 

2. Komunikacja i psychologia w biznesie (studia I i II stopnia)

To kierunek dla tych, którzy chcą zrozumieć aspekty psychologiczne człowieka i ich wpływ na jego relacje biznesowe. Podczas studiów poruszane są takie zagadnienia jak warunki i sposoby efektywnej komunikacji, metody kreatywnego myślenia, wywieranie wpływu społecznego.

Absolwenci tego kierunku z powodzeniem mogą rozpocząć pracę jako specjaliści ds. HR, specjaliści ds. Komunikacji i marketingu, czy choćby popularni i pożądani ostatnio trenerzy biznesu.

Więcej informacji o kierunku: Komunikacja i psychologia w biznesie na Uniwersytecie Szczecińskim

 

3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (studia I stopnia)

Ten kierunek przygotowuje studentów do pracy w placówkach, które zajmują się wychowaniem oraz opieką osób w rożnych wieku. Są to nie tylko dzieci i młodzież, ale także często osoby starsze czy w ciężkich sytuacjach życiowych.

Wymaga to specjalnego przygotowania, dlatego w czasie studiów duży nacisk jest kładziony na umiejętności komunikacji, diagnozy społecznej i planowania działań opiekuńczo wychowawczych. Po tych studiach, absolwenci mogą podjąć pracę m.in. W placówkach terapeutycznych, ośrodkach adopcyjnych.

Więcej informacji o kierunku: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie Szczecińskim

 

4. Pedagogika resocjalizacyjna (studia I stopnia)

Bardzo duży nacisk w czasie tych studiów jest kładziony na metodykę resocjalizacji. Studenci poznają wiedzę oraz umiejętności, które mają na celu diagnozę i prognozę oddziaływania korekcyjnego. Będą także potrafili organizować działania wychowawcze i profilaktyczne.

Nie bez znaczenia są także umiejętności komunikacyjne. Ten kierunek przygotowuje do pracy wychowawców w instytucjach oświaty, schroniskach dla nieletnich. To także dobry kierunek, jeśli ktoś planuje karierą pracownika bądź założyciela organizacji czy stowarzyszeń, które dotykają problemu trudnej młodzieży. 

Więcej informacji o kierunku: Pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie Szczecińskim

 

5. Polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie (studia I stopnia)

Ten kierunek powstał przy współpracy z Uniwersytetem w Greifswaldzie. Studenci mają okazję prowadzić zajęcia także na Uczelni partnerskiej, co pozwala nie tylko na pracę w języku niemieckim, ale także poznanie tamtejszych trybów nauczania.

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę jako nauczyciele języków ojczystych jak i obcych. Duży nacisk jest kładziony na procesy przyswajania języków i wykorzystanie tej umiejętności. Absolwenci tego kierunku poprzez doskonałą znajomość języka Niemieckiego, zwiększają swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Więcej informacji o kierunku: Polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie na Uniwersytecie Szczecińskim

 

6. Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii (studia I stopnia)

To bez wątpienia kierunek przyszłości. Już teraz obecna sytuacja węglowa zmusza wiele osób do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. To także bardzo ważne z punktu widzenia reagowania na zmiany klimatyczne. Partnerem tego kierunku są podmioty z GK ENEA - ENEA S.A.

Podczas studiów studenci nauczą się przeprowadzania rachunku ekonomicznego OZE, podstaw projektowania infrastruktury energetyczne, projektowania instalacji OZE. Mają także możliwość odbycia 6-miesięczych praktyk u partnera kierunku, co pozwala na praktyczne wykorzystanie i poszerzenie wiedzy.

Więcej informacji o kierunku: Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii na Uniwersytecie Szczecińskim

 

7. Business Management (studia I stopnia w jęz. ang.)

Absolwenci tego kierunku posiądą wiedzę i niezbędne kompetencje w obszarach takich jak zarządzenia innowacjami, zarządzenie sprzedażą, zespołem, finansami, It i wiele innych.

Ten kierunek przygotowuje przyszłych pracowników na stanowiskach menedżerów międzynarodowych korporacji, ekspertów z dziedziny logistyki, finansów, systemów IT, pracowników firmy konsultingowej. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Więcej informacji o kierunku: Business Management na Uniwersytecie Szczecińskim

 

8. Przekład rosyjsko-polski (studia II stopnia)

Podczas tych studiów II-go stopnia, absolwenci nauczą się posługiwać językiem rosyjskim na poziomie C1+, prowadzić korespondencję biznesową w tym języku, a także tłumaczenia oraz teksty użytkowe.

Po tych studiach, można rozpocząć karierę jaki pracownik biura tłumaczeń, nauczyciela w szkole językowej oraz wiele innych. Znajomość języka obcego na takim poziomie zwiększa także atrakcyjność pracownika na rynku pracy.

Więcej informacji o kierunku: Przekład rosyjsko-polski na Uniwersytecie Szczecińskim

 

Nowe kierunki studiów na na rok 2021/2022

Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny


Nowe kierunki studiów w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny
 

1. Logistyka - Dla wszystkich osób, które są zainteresowane zagadnieniami z efektywnego zarządzania całym procesem dostaw, problemami technicznymi oraz organizacyjnymi i technicznymi powstał nowy kierunek na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym. Studiując ten kierunek na studiach I stopnia uczniowie zdobędą wiedzę na temat organizacji, zarządzania procesami logistycznymi oraz informacje z zakresu technologii. Umiejętności oceny wpływu poszczególnych procesów na jakość świadczonych usług. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i czas ich trwania to siedem semestrów.

Absolwenci Logistyki zostaną przygotowani do realizacji zadań logistycznych, będą umieli efektywnie zarządzać całym łańcuchem dostaw, jak również wykorzystywać zasoby ludzkie i obniżać w odpowiedni sposób koszty operacyjne. Studenci mogą kształcić się także na studiach II stopnia na kierunku Logistyka, gdzie pogłębią swoją wiedzę w zakresie planowania oraz zarządzania całym łańcuchem dostaw i kreatywnym analizowaniem procesów gospodarczych.

Studenci nauczą się jak podejmować odpowiednie decyzje w związku ze zmieniająca się sytuacja na rynku czy też będą umieli analizować nowe rozwiązania i wprowadzać je umiejętnie w życie. Studia II stopnia trwają trzy semestry, po nich absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera. Po studiach mogą pracować w firmach transportowych i logistycznych, centrach logistycznych oraz przedsiębiorstwach z sektora.

Program studiów na kierunku Logistyka - Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie

 

2. Chemia - Kierunek studiów przeznaczony dla osób chcących pogłębiać swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, chemicznych, jak również inżynieryjno- technicznych. Studia chemiczne I stopnia zakończone są uzyskaniem tytułu inżyniera. Podczas nauki studenci zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej czy analiz instrumentalnych. Dodatkowo uczniowie biorą udział w zajęciach laboratoryjnych, dzięki czemu w przyszłości będą umieli wykonywać analizy ilościowe, dokładnie odczytywać wyniki i wyciągać wnioski z eksperymentów.

Zajęcia na kierunku Chemia to poszukiwanie zastosowania dla otrzymanych materiałów, badanie leków i kosmetyków, analiza ilościowa, oczyszczanie różnych substancji oraz planowanie, syntezowanie związków organicznych i nieorganicznych. Nauka odbywa się stacjonarnie w trybie dziennym i trwa 3,5 roku. Nauka odbywa się w formie ćwiczeń, wykładów, praktyk zawodowych. Absolwenci tego kierunku po zakończeniu nauki mogą podjąć pracę w gałęziach przemysłu kosmetycznego, spożywczego, chemicznego.

To również możliwość pracy w laboratoriach, jednostkach naukowo- badawczych czy też placówkach oświaty.

 Program studiów na kierunku Chemia - Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie

 

3. Inżynieria produkcji w przemyśle - Studia dualne I stopnia to przygotowanie kadry, która w przyszłości będzie umiała podjąć nowe zadania, jakie są stawiane przez ciągle zmieniające się otoczenie gospodarczo- społeczne. Studenci będą zdobywać wiedzę, którą przekaże im kadra akademicka, jak i doświadczeni praktycy przemysłowi. Absolwenci kierunki Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0 to doświadczeni specjaliści z zakresu inżynierii mechanicznej, produkcji oraz utrzymania ruchu.

Wśród przedmiotów nauczania znajdują się między innymi rysunek techniczny, materiałoznawstwo, mechanika, metrologia i systemy pomiarowe oraz sterowanie produkcja i jakością. Studia na tym kierunku odbywają się stacjonarnie, trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwenci podczas trwania całej nauki przygotowani są do wykorzystania wiedzy inżynierskiej, zdobędą wiedzę z zakresu mechatroniki, systemów sterowania, umieją nadzorować i organizować procesy produkcyjne.

Po skończeniu studiów mogą oni podjąć prace jako inżynier produkcji, inżynier jakości, utrzymania ruchu oraz specjalista Lean Management.

Program studiów na kierunku Inżynieria produkcji w przemyśle - Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie

Zasady rekrutacji na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie 

 

 

Uniwersytet Szczeciński


Nowe kierunki studiów w Szczecinie
 

 

1. Animacja kultury – studia II-ego stopnia, magisterskie uzupełniające, prowadzone w systemie stacjonarnym w połączeniu z e-learningiem, nauka na tym kierunku trwa 2 lata (4 semestry). Kierunek w dużej mierze opiera się na zajęciach warsztatowych, studenci w trakcie nauki zdobywają kompetencje zawodowe niezbędne w przyszłej pracy, poznają metodykę pracy animatorów zajęć i pracowników działalności kulturalnej, potrafią zarządzać projektem, poznają elementy prawa autorskiego.
Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w Domach Kultury, instytucjach i organizacjach pozarządowych czy agencjach turystycznych, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych.

Program studiów na kierunku Animacja kultury - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 

 

2. Edukacja artystyczna –kierunek prowadzony w ramach studiów licencjackich I-ego stopnia w trybie stacjonarnym, nauka na kierunku trwa 3 lata (6 semestrów). Studenci w trakcie nauki zdobywają umiejętności oraz wiedzę wykorzystywana w późniejszej pracy związanej z placówkami oświatowymi, kulturalnymi i galeriami sztuki. Podczas nauki zgłębiane są aspekty metodyki technicznej i szeroko rozumianej plastyki, studenci uczą się rysunku, rzemiosła artystycznego, malarstwa, projektowania, zdobywają kompetencje pedagogiczno-społeczne.

Absolwenci Edukacji Artystycznej nauczają plastyki i techniki, prowadzą kółka zainteresowań w szkołach i placówkach kulturalno-oświatowych, pracują w świetlicach środowiskowych, działają w reklamie, poligrafii, prowadzą warsztaty artystyczne.

Program studiów na kierunku Edukacja artystyczna - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 

 

3. Diagnostyka sportowa – to nowy kierunek w ofercie Uniwersytetu Szczecińskiego nauka odbywa się w trybie stacjonarnym, podczas 2-letnich studiów magisterskich uzupełniających II-ego stopnia. Studenci poznają metody diagnostyczne niezbędne podczas przygotowania fizycznego zawodników i efektywnego przeprowadzania procesów treningowych, poznają aspekty neuropsychologii i pomocy psychologicznej w sporcie, potrafią diagnozować i regulować optymalną masę ciała sportowca, opracowują nowatorskie systemy treningowe wykorzystując nowoczesne narzędzia i programy informatyczne. Absolwenci kierunku są zatrudniani w klubach sportowych, ośrodkach rehabilitacyjnych i edukacyjnych jako specjaliści i konsultanci.

Program studiów na kierunku Diagnostyka sportowa - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 

 

4. Prawo internetu i ochrony informacji – nowatorskie studia licencjackie I-ego stopnia, prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym jak i zaocznym. Nowoczesne studia przygotowują studentów do pracy z podmiotami przechowującymi, przetwarzającymi i pozyskującymi dane w trakcie działalności w Internecie, opracowują i przygotowują umowy cywilnoprawne związane z działalnością w sieci, analizują ryzyko nieuczciwych zachowań w Internecie, specjalizują się w kierunkach związanych z informacja w sektorze prywatnym i publicznym. Absolwenci kierunku SA poszukiwanymi specjalistami kontrolującymi przepływ danych w sieci, pracują w administracji publicznej, chronią klientów przed przestępstwami cybernetycznymi.

Program studiów na kierunku Prawo internetu i ochrony informacji - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 

 

5. Prawo medyczne – nowoczesny kierunek studiów magisterskich uzupełniających II-ego stopnia, prowadzony w stacjonarnym i niestacjonarnym systemie nauki. Studenci przygotowywani są do współpracy z placówkami ochrony zdrowia, osobami wykonującymi zawody medyczne i około medyczne. Studenci kierunku poznają zasady odpowiedzialności karnej i cywilnej wynikającej z działalności podmiotów medycznych i świadczących usługi medyczne, uczą się prowadzić dokumentację medyczną i zasad przetwarzania danych, potrafią określić status prawny pacjenta i jednostek świadczących usługi medyczne. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w zarządzie publicznych i prywatnych placówek ochrony zdrowia, pracują w instytucjach chroniących prawa pacjenta, prowadzą prywatną działalność doradczą podmiotów leczniczych.

Program studiów na kierunku Prawo medyczne - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 

 

6. Socjotechnika i oddziaływanie społeczne – stacjonarne, trzyletnie studia licencjackie I-ego stopnia, przygotowujące studentów do tworzenia projektów wykorzystujących środki psychologiczne do przekazu informacji, mającej na celu konkretne działanie odbiorcy. W trakcie studiów studenci uczą się jakie środki przekazu maja największy wpływ na oddziaływanie społeczne, poznają sposoby komunikacji w społeczności lokalnej, wykorzystują narzędzia marketingowe, poznają elementy psychologii, socjologii i nauk społecznych. Kończąc studia, absolwenci pracują najczęściej w firmach marketingowych, reklamie, administracji czy analitycy w redakcjach mediów.

Program studiów na kierunku Socjotechnika i oddziaływanie społeczne - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 

 

7. Studia pisarskie – stacjonarne studia magisterskie II-ego stopnia uzupełniające – nowy kierunek na Uniwersytecie Szczecińskim. Studenci w trakcie dwuletniej nauki poznają bliżej historię literatury, uczą się rozpoznawać i interpretować teksty artystyczne i publicystyczne, uczą się teorii językoznawstwa i kultury współczesnej, zgłębiają poprawną polszczyznę w formach literackich. Na absolwentów kierunku czekają wydawnictwa literackie, praca w teatrze i telewizji, redakcje radiowe, pracują jako pisarze, wsparcie twórców form internetowych czy krytycy literaccy.

Program studiów na kierunku Studia pisarskie - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 

 

8. Prawo służb mundurowych – nowatorskie studia interdyscyplinarne I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, prowadzone SA w systemie stacjonarnym i zaocznym. Studenci kierunku poznają zasady funkcjonowania służb mundurowych, poznają przepisy prawne związane z bezpieczeństwem publicznym, zgłębiają elementy prawa, administracji i nauk społecznych, wybierają specjalizację związaną z funkcjonowaniem służb specjalnych, policji i wywiadu lub specjalizację kryminalno-penitencjarną. Absolwenci kierunku wiążą swoją przyszłość z pracą w Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, wojsku, policji, wywiadzie czy służbach specjalnych.

Program studiów na kierunku Prawo służb mundurowych - Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie 

Zasady rekrutacji na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie 


Data publikacji: 03.07.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Szczecinie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Szczecin