video_library Ranking popularności kierunków

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na ZUT w Szczecinie w 2022 roku

1. Zarządzanie - prawie 4 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Kierunek Zarządzanie to kierunek przygotowujący do pracy przyszłych menedżerów oraz specjalistów w zakresie zarządzania firmą lub zespołem. Studenci na zarządzaniu na studiach I stopnia mają do dyspozycji następujące specjalizacje na studiach licencjackich: Inżynieria jakości oraz Zarządzanie przedsiębiorstwem.

Z kolei na studiach II stopnia do wyboru są: Inżynieria jakości, Logistyka przemysłowa oraz Lean Management. Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie wiąże się z możliwością podjęcia pracy w: biurach consultingowych, w biurach nieruchomości czy w biurach administracji rządowej i samorządowej.

Zobacz więcej: Zarządzanie na ZUT w Szczecinie.

2. Automatyka i robotyka - prawie 3 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia (inżynierskie)

Studiowanie Automatyki i robotyki daje studentom możliwość zdobycia cennej, zaawansowanej wiedzy z zakresu budowy, funkcjonowania maszyn przemysłowych, a także sterowania nimi za pomocą systemów informatycznych.

Co więcej studenci przyswajają również praktyczne umiejętności automatyzacji linii produkcyjnych, a także uczą się, jak odpowiednio wykorzystać sztuczną inteligencję, która ma za zadanie usprawnić wydajność maszyn oraz jednocześnie zbierać dane niezbędne do analizy. Absolwenci studiów mogą podjąć zatrudnienie tam, gdzie zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy technologiczne wymagają wsparcia automatyków i robotyków.

Zobacz więcej: Automatyka i robotyka na ZUT w Szczecinie.

3. Logistyka - prawie 3 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, II stopnia

Studiując kierunek Logistyka, student zdobędzie kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. technologii (np. magazynowych, informacyjnych, transportowych), organizacji i zarządzania procesami logistycznymi w transporcie oraz oceny ich wpływu na jakość świadczonych usług. Zajęcia praktyczne są organizowane w nowoczesnej, odpowiednio przystosowanej bazie dydaktycznej, która uwzględnia laboratorium badań i analiz logistycznych.

Są one wyposażone m.in. w system WMS, który jest powszechnie wykorzystywany w zarządzaniu pracą magazynów. Absolwenci będą mogli pracować w: przedsiębiorstwach logistycznych, transportowych, portach morskich czy różnorodnych przedsiębiorstwach, które sprawnie działają w sektorze TSL.

Zobacz więcej: Logistyka na ZUT w Szczecinie.

4. Ekonomia - prawie 3 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, II stopnia

Podczas nauki na kierunku Ekonomia student zapoznaje się z szeregiem zagadnień związanych z prawidłowym rozumieniem zjawisk gospodarczych oraz wiedzą, jak je prognozować.

Ponadto studenci zdobywają szeroko pojętą wiedzę z zakresu ekonomii, matematyki, prawa oraz wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych. Do wyboru studentów jedną z wielu specjalizacji: Analityka gospodarcza, Ekobiznes, Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych, Wycena i obrót nieruchomościami.

Zobacz więcej: Ekonomia na ZUT w Szczecinie.

5. Kynologia - ponad 2 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia (inżynierskie)

Studenci kierunku kynologia nabywają wiedzę z zakresu nauk podstawowych, takich jak anatomii, biochemii, fizjologii, mikrobiologii, genetyki zwierząt oraz uczą się zrozumieć ich rolę w procesie poznania budowy i funkcji życiowych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem psowatych.

W dalszym toku nauczania studenci zdobywają rozszerzoną wiedzę z zakresu dobrostanu, żywienia, rozrodu, higieny oraz etologii i behawioru psów. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w: ośrodkach szkolenia psów sportowych, lecznicy weterynaryjnej lub jako zoopsycholog.

Zobacz więcej: Kynologia na ZUT w Szczecinie.

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na ZUT w Szczecinie w 2021 roku

1. Budownictwo - Inżynier Europejski - ponad 4 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Mosty, drogi, nowoczesne budynki i różnej funkcjonalności - to wszystko i wiele więcej to zasługa pracy inżynierów budownictwa. Ten kierunek jest wyjątkowy, ponieważ jest prowadzony przy współpracy 12 międzynarodowych uczelni.

Dzięki temu studenci mogą zdobyć wszechstronną wiedzę, a podczas praktyk w zagranicznych firmach być na bieżąco z panującymi trendami i nowinkami z zakresu projektowania. Dodatkowo doskonała znajomość języka obcego, jaka jest tu szlifowana, zdecydowanie ułatwia komunikację i start na rynku pracy.

Zobacz więcej: Budownictwo na ZUT w Szczecinie.

2. Architektura i urbanistyka - ponad 2 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Studia na tym kierunku to szeroko pojęta tematyka związana z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennych, w zakresie zarówno małych jak i większych form. To wiedza z zakresu historii, architektury, ochrony zabytków, ale także zdobnictwo, malarstwo i wiele innych.

To z pewnością doskonały wybór dla tych, których cechuje kreatywność, mają wizję na nowe konstrukcje czy tereny zielone. Absolwenci tego kierunku pracują w biurach projektowych, międzynarodowych firmach, mogą także pracować jako samodzielni projektanci.

Zobacz więcej: Architektura i urbanistyka na ZUT w Szczecinie.

3. Informatyka - ponad 2 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

To kierunek, który od lat nie schodzi z listy najpopularniejszych. A szybki rozwój technologii i zapotrzebowanie na nowe rozwiązania, gwarantuje łatwość znalezienie pracy. Podczas nauki studenci poznają tematykę związaną z sieciami komputerowymi, językami programowania, bazami danych.

Potrafią samodzielnie tworzyć aplikację, a także diagnozować i eliminować usterki w systemach informatycznych. Studenci tego kierunku często już w czasie studiów podejmują płatne staże czy pierwszą pracę, gdzie mogą doskonalić swoje umiejętności.

Zobacz więcej: Informatyka na ZUT w Szczecinie.

4. Automatyka i robotyka - ponad 1 kandydat na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Podczas studiów na tym kierunku, studenci poznają wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania maszyn przemysłowych, a także ich sterowania dzięki zaawansowanym systemom informatycznych. Umiejętność automatyzacji linii produkcyjnych, a także wykorzystania sztucznej inteligencji pozwala na znaczne usprawnianie samej wydajności maszyn, ale też jednocześnie na zbieranie danych, które są przydatne do analizy.

Nowoczesne zaplecze sprzętowi i możliwość uczestnictwa w zajęciach praktycznych, gdzie wykorzystywane są najnowsze rozwiązania pozwala na praktyczne przygotowanie.

5. Ekonomia - ponad 1 kandydat na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Wiedza z zakresu nauk ekonomicznych jest przydatna w wielu aspektach. Podczas nauki na tym kierunku, poruszane są zagadnienia związane z interpretacją zjawisk gospodarczych, a także jak je prognozować. To szeroko pojęta wiedza z zakresu ekonomii, matematyki, prawa oraz wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych.

Studenci mają do wyboru jedną z z wielu specjalizacji, dzięki czemu mogą poszerzać wiedzę w wybranych zakresie. Przykładowe specjalizacje to: analityka gospodarcza, handel zagraniczny, logistyka, międzynarodowe stosunki ekonomiczne i inne.