Collegium Humanum - Filia w Szczecinie (Niepubliczna)

Galeria Collegium Humanum - Filia w Szczecinie
Galeria Collegium Humanum - Filia w Szczecinie
Galeria Collegium Humanum - Filia w Szczecinie
Galeria Collegium Humanum - Filia w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 25

Collegium Humanum - Filia w Szczecinie to oddział prowadzony przez prywatną uczelnię, tj. Collegium Humanum z siedzibą w Warszawie. Szczeciński oddział dysponuje możliwością kształcenia na studiach jednolitych magisterskich. Są to głównie kierunki psychologiczne. Zalicza się do nich Neuromarketing, Neuropsychologia, Psychologia, Psychologia kliniczna, Psychologia sądowa, Psychologia międzykulturowa, Psychologia uzależnień, Psychologia reklamy i mediów, Psychotraumatologia, Psychoterapia, Psychology czy Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. 

Część studiów odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej, a część w zaocznej. Wysokość czesnego we wszystkich przypadkach wynosi 2450 zł. Studiowanie w Collegium Humanum pozwala zdobyć zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę, które przełożą się na wymarzone zatrudnienie na rynku krajowym oraz międzynarodowym. 


Uczelnie niepubliczne (prywatne) w Szczecinie

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.

Uczelnia weszła na rynek uczelni niepublicznych w 1993 roku. Pod patronatem Bogdana Jańskiego, założyciela Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, którego proces beatyfikacji trwa od 2005 roku, uczelnia spełnia się w służbie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości z chrześcijańskimi ideałami. Studia na poziomie licencjatu, magisterskim i podyplomowym w zakresie zarządzania lub pedagogiki. Dodatkowo, program Akademii Zarządzania i Przedsiębiorczości jest formą aktywizacji środowiska menadżerskiego oraz mobilizacją pracowników oraz kadry kierowniczej do aktualizacji wiedzy w zakresie zarządzania.

Akademickie Centrum Coachingu wdraża ideał dążenia do zintegrowania współczesnego człowieka pracującego, promując rozwój w zakresie etyki pracy co jest elementem komfortowych warunków dla wzrostu kompetencji pracowników w przedsiębiorstwach. Idea konsultacji zmian na rynku usług ze środowiskiem naukowców i praktyków, została zainicjowana w uczelni poprzez działania Instytutu Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, co ma sprzyjać dynamicznie podejmowanym krokom na rzecz zwiększania liczby absolwentów uczelni, profesjonalnie przygotowanych do bieżącej pracy zawodowej.

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

uczelnia prywatna WSB Szczecin

To oddział sieci szkół wyższych, identyfikowanych z ofertą kierunków biznesowych wśród których liderem jest zarządzanie. W grupie szkół będących w sieci centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia, jednostka w Szczecinie funkcjonuje od 2008 roku. Szeroka oferta studiów dziennych, zaocznych na 3 poziomach kształcenia od licencjatu po studia podyplomowe, umożliwia ustalenie precyzyjnej ścieżki kształcenia dla osób decydujących się na studia w różnym wieku.

Silna współpraca z biznesem umożliwia rozwijanie kompetencji dzięki praktyce w przedsiębiorstwach, które poszukują specjalistów takich kierunków jak rachunkowość, kadry i płace, inżynieria zarządzania lub logistyka. Również specjalistyczne kierunki analityka rynku finansowego lub grafiki komputerowej, pozwolą na przygotowanie się do wejścia na rynek pracy, czekający na specjalistów danej branży. Budynek uczelni mieści się przy al. Wojska Polskiego 128 w Szczecinie, co pozwala na czas okienka w kwadrans przedostać się do szczecińskiej Galaxy Centrum.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Jednostka obecna jest na rynku od 26 lat w zakresie ekonomii, zarządzania, pedagogiki. Dziś, oferta szkoły oferuje prestiżowe studia Executive MBA oraz podyplomowe kierunki na które jest wysokie zapotrzebowanie takie jak logistyka czy zarządzanie jakością. Opcja studiowania po angielsku to znakomita oferta dla wielojęzycznych studentów, którzy migrują pomiędzy pracą za granicą oraz edukacją na Pomorzu.

Budynek uczelni w Szczecinie poza udogodnieniami dla studentów niepełnosprawnych, dysponuje przestrzennym, nieodpłatnym parkingiem pozwalającym spokojnie uczestniczyć w zajęciach. Oddziały uczelni w Świnoujściu, Stargardzie oraz Gryficach kierują ofertę do kandydatów spoza Szczecina którzy pomimo ograniczeń chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy. Pracownia fizjoterapeutyczna i ponad 150 stanowisk pracy przy komputerze to zaplecze uczelni, sprzyjające praktyce zawodowej. Technologiczne udogodnienia w formie e-dziekanatu oraz wirtualnego e-learningu sprzyjają studentom ceniącym zdalny dostęp do informacji i wiedzy.

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

uczelnia prywatna szczecińska szkoła wyższa

Szeroki pakiet wyboru kierunków studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych. Zarówno inżynierskie i humanistyczne predyspozycje kandydatów mają szanse rozwijać się w komfortowych murach uczelni. Jednostka odpowiada na aktualne trendy rynkowe oferując kandydatom takie kierunki jak informatyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka. Budynek uczelni oraz wirtualne wsparcie procesów kształcenia to strefa nowych technologii z pełnym dostępem do wi-fi.

Oferta wyjazdów zagranicznych dla studentów to perspektywa kształtowania umiejętności językowych, niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy. Wspólne inicjatywy z lokalnymi przedsiębiorcami uczelnia podejmuje poprzez działania Centrum Współpracy z Biznesem, co sprzyja przyciąganiu pracowników firm do poszerzania kompetencji zarówno w formie studiów jak i kursów. Społeczna odpowiedzialność uczelni realizowana jest poprzez poradnię dla seniorów, gdzie dylematy prawne zostają rozpatrywane przez specjalistów. Również harmonogram zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w uczelni, wskazuje na zróżnicowane formy aktywizacji społecznej lokalnych seniorów.

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

To uczelnia kształcąca od 22 lat na takich kierunkach jak pedagogika. Dziś, uczelnia oferuje studia zarówno dzienne, zaoczne, podyplomowe. Na dwóch wydziałach: nauk stosowanych i nauk społecznych kształtują się zróżnicowane kierunki kształcenia. Oferta ciesząca się zainteresowaniem kandydatów studiów zachęca do wyboru studiowania w Gryfinie. Ponadto w tej samej filii, oferta specjalizacji w regulowanym zawodzie pracownika socjalnego.

Najnowsze trendy edukacyjne w obronności ujęte zostały w programie kształcenia związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz kryminalistyce. Współpraca z jednostkami publicznego sektora w tym systemu więziennictwa gwarantują praktyki studenckie, pozwalające przybliżyć realia pracy po studiach. Obszar dedykowany pracownikom przedsiębiorstw to kierunki zarządzania, psychologii i prawa. Studia dopasowane do wirtualnych form edukacji z zapleczem dla studentów łączących pracę z edukacją. System stypendialny uczelni, zachęca do wyników w nauce i wspomaga studentów niepełnosprawnych.

Jeśli interesują Cię także uczelnie publiczne odwiedź stronę - publiczne szkoły wyższe szczecin i zapoznaj się z ofertą 3 placówek.