Która uczelnia niepubliczna w Szczecinie jest najlepsza?
 

Uczelnie niepubliczne w Szczecinie

W przypadku prywatnych uczelni w Szczecinie brak sprecyzowanych kryteriów oceny uniemożliwia jednoznaczne określenie, która z nich cieszy się największym prestiżem.

Często wybór odpowiedniej uczelni zależy od osobistych preferencji co do kierunku studiów kandydata oraz różnic w podejściu do nauczania przez różnych wykładowców.

Ważne jest również skonsultowanie się z aktualnymi studentami i zapoznanie się z ich opinią dostępną na stronach internetowych uczelni.

Które kierunki studiów na uczelniach niepublicznych w Szczecinie są najbardziej popularne?
 

Portal Uczelnie.pl opracowuje corocznie ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Szczecinie.
 

Jakie są progi punktowe na uczelniach niepublicznych w Szczecinie?
 

W dziale dotyczącym niepublicznych uczelni w Szczecinie znajdziesz informacje o minimalnych progach punktowych wymaganych na różnych kierunkach studiów, jeśli takie kryteria zostały uwzględnione przez te uczelnie w ich procedurach rekrutacyjnych.

 

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie (Niepubliczna)

Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 10

Kierunki/Specjalizacje: 21

Opinie: 5

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie to ceniona instytucja edukacyjna, usytuowana w malowniczym i bogatym w historię mieście Szczecinie, oferująca wysokojakościową edukację. Ta uczelnia skupia się na ambitnych jednostkach, które pragną zdobyć kluczowe umiejętności i wiedzę, aby osiągnąć sukces w dynamicznie zmieniającym się świecie. 

Głównym celem Akademii jest przygotowanie studentów do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami zawodowymi oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Akademia promuje nowoczesne metody nauczania, rozwijając umiejętność analitycznego myślenia i kreatywności, a także kładzie duży nacisk na etykę i zrównoważony rozwój.

Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie (Niepubliczna)

Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Galeria Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 6

Opinie: 6

Collegium Balticum w Szczecinie, szybko rozwijająca się akademia, stawia na połączenie wysokiej jakości edukacji z praktycznymi umiejętnościami. Znajdująca się w atrakcyjnej lokalizacji portowej miasta, ta uczelnia wyróżnia się swoim zaangażowaniem w łączenie doskonałości akademickiej z zastosowaniem praktycznym.

Jej misja koncentruje się na studentocentrycznym modelu nauczania, podkreślając znaczenie przygotowania absolwentów do wyzwań współczesnego świata. Collegium Balticum promuje interdyscyplinarność, zachęcając do analitycznego i kreatywnego myślenia. Kadra składa się z ekspertów, którzy są gotowi wspierać studentów w dążeniu do wiedzy i umiejętności.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie) (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie)
Galeria Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie)
Galeria Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 26

Od momentu powstania w 1995 roku, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie kontynuuje realizację swojej misji, która polega na kształceniu studentów w praktycznych obszarach. Ponad 12000 osób ukończyło studia na tej uczelni, reprezentując różnorodne środowiska, w tym pracowników administracji, samorządowców, radnych, działaczy społecznych, przedsiębiorców, prawników, pracowników korporacji, instytucji, służb mundurowych oraz cywilnych. 

Wielu absolwentów zajmuje wysokie stanowiska kierownicze zarówno w administracji publicznej, jak i w różnych sektorach gospodarki. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie jest prywatną uczelnią, na której ukończenie studiów daje możliwość uzyskania tytułu licencjata lub magistra. Uczelnia oferuje programy kształcenia na kierunku administracja (studia I i II stopnia) oraz prawo (5-letnie studia magisterskie). Ponadto, w ofercie edukacyjnej znajdują się także studia podyplomowe oraz prestiżowe programy Master of Business Administration (MBA) i Master of Public Administration (MPA).

Collegium Humanum - Filia w Szczecinie (Niepubliczna)

Galeria Collegium Humanum - Filia w Szczecinie
Galeria Collegium Humanum - Filia w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 2

Collegium Humanum - Filia w Szczecinie to oddział prowadzony przez prywatną uczelnię, tj. Collegium Humanum z siedzibą w Warszawie. Szczeciński oddział dysponuje możliwością kształcenia na studiach jednolitych magisterskich. Są to głównie kierunki psychologiczne. Zalicza się do nich Neuromarketing, Neuropsychologia, Psychologia, Psychologia kliniczna, Psychologia sądowa, Psychologia międzykulturowa, Psychologia uzależnień, Psychologia reklamy i mediów, Psychotraumatologia, Psychoterapia, Psychology czy Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. 

Część studiów odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej, a część w zaocznej. Wysokość czesnego we wszystkich przypadkach wynosi 2450 zł. Studiowanie w Collegium Humanum pozwala zdobyć zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę, które przełożą się na wymarzone zatrudnienie na rynku krajowym oraz międzynarodowym. 

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku - Filia w Szczecinie (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku - Filia w Szczecinie
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku - Filia w Szczecinie
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku - Filia w Szczecinie
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku - Filia w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 1

Opinie: 1

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) - oddział zamiejscowy w Szczecinie jest filią prywatnej uczelni, która kształci w zakresie nauk społecznych oraz ekonomicznych. Pierwotnie utworzona w 2001 roku w Gdańsku, a obecnie posiada swoje filie właśnie w Szczecinie, a także w Ostrołęce. Oferta edukacyjna oddziału szczecińskiego poza kształceniem na kierunku Pedagogika, proponuje studentom również kierunek studiów jednolitych magisterskich, tj. Psychologię. Dodatkowo studenci mogą zapisać się na liczne kursy specjalistyczne i szkolenia. 

Programy kształcenia są oparte na najnowszych badaniach i obserwacjach rynku pracy. Tym samym są uaktualniane na bieżąco i tworzone we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Na terenie oddziału w Szczecinie z myślą o przyszłości zawodowej studentów funkcjonuje Akademickie Biuro Karier, które pomaga w znalezieniu pierwszej pracy w trakcie lub po studiach.


Uczelnie niepubliczne (prywatne) w Szczecinie

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Uczelnia weszła na rynek uczelni niepublicznych w 1993 roku. Pod patronatem Bogdana Jańskiego, założyciela Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, którego proces beatyfikacji trwa od 2005 roku, uczelnia spełnia się w służbie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości z chrześcijańskimi ideałami. Studia na poziomie licencjatu, magisterskim i podyplomowym w zakresie zarządzania lub pedagogiki. Dodatkowo, program Akademii Zarządzania i Przedsiębiorczości jest formą aktywizacji środowiska menadżerskiego oraz mobilizacją pracowników oraz kadry kierowniczej do aktualizacji wiedzy w zakresie zarządzania. Akademickie Centrum Coachingu wdraża ideał dążenia do zintegrowania współczesnego człowieka pracującego, promując rozwój w zakresie etyki pracy co jest elementem komfortowych warunków dla wzrostu kompetencji pracowników w przedsiębiorstwach. Idea konsultacji zmian na rynku usług ze środowiskiem naukowców i praktyków, została zainicjowana w uczelni poprzez działania Instytutu Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, co ma sprzyjać dynamicznie podejmowanym krokom na rzecz zwiększania liczby absolwentów uczelni, profesjonalnie przygotowanych do bieżącej pracy zawodowej.Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinieuczelnia prywatna WSB Szczecin To oddział sieci szkół wyższych, identyfikowanych z ofertą kierunków biznesowych wśród których liderem jest zarządzanie. W grupie szkół będących w sieci centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia, jednostka w Szczecinie funkcjonuje od 2008 roku. Szeroka oferta studiów dziennych, zaocznych na 3 poziomach kształcenia od licencjatu po studia podyplomowe, umożliwia ustalenie precyzyjnej ścieżki kształcenia dla osób decydujących się na studia w różnym wieku. Silna współpraca z biznesem umożliwia rozwijanie kompetencji dzięki praktyce w przedsiębiorstwach, które poszukują specjalistów takich kierunków jak rachunkowość, kadry i płace, inżynieria zarządzania lub logistyka. Również specjalistyczne kierunki analityka rynku finansowego lub grafiki komputerowej, pozwolą na przygotowanie się do wejścia na rynek pracy, czekający na specjalistów danej branży. Budynek uczelni mieści się przy al. Wojska Polskiego 128 w Szczecinie, co pozwala na czas okienka w kwadrans przedostać się do szczecińskiej Galaxy Centrum.Zachodniopomorska Szkoła BiznesuJednostka obecna jest na rynku od 26 lat w zakresie ekonomii, zarządzania, pedagogiki. Dziś, oferta szkoły oferuje prestiżowe studia Executive MBA oraz podyplomowe kierunki na które jest wysokie zapotrzebowanie takie jak logistyka czy zarządzanie jakością. Opcja studiowania po angielsku to znakomita oferta dla wielojęzycznych studentów, którzy migrują pomiędzy pracą za granicą oraz edukacją na Pomorzu. Budynek uczelni w Szczecinie poza udogodnieniami dla studentów niepełnosprawnych, dysponuje przestrzennym, nieodpłatnym parkingiem pozwalającym spokojnie uczestniczyć w zajęciach. Oddziały uczelni w Świnoujściu, Stargardzie oraz Gryficach kierują ofertę do kandydatów spoza Szczecina którzy pomimo ograniczeń chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy. Pracownia fizjoterapeutyczna i ponad 150 stanowisk pracy przy komputerze to zaplecze uczelni, sprzyjające praktyce zawodowej. Technologiczne udogodnienia w formie e-dziekanatu oraz wirtualnego e-learningu sprzyjają studentom ceniącym zdalny dostęp do informacji i wiedzy. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticumuczelnia prywatna szczecińska szkoła wyższaSzeroki pakiet wyboru kierunków studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych. Zarówno inżynierskie i humanistyczne predyspozycje kandydatów mają szanse rozwijać się w komfortowych murach uczelni. Jednostka odpowiada na aktualne trendy rynkowe oferując kandydatom takie kierunki jak informatyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka. Budynek uczelni oraz wirtualne wsparcie procesów kształcenia to strefa nowych technologii z pełnym dostępem do wi-fi. Oferta wyjazdów zagranicznych dla studentów to perspektywa kształtowania umiejętności językowych, niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy. Wspólne inicjatywy z lokalnymi przedsiębiorcami uczelnia podejmuje poprzez działania Centrum Współpracy z Biznesem, co sprzyja przyciąganiu pracowników firm do poszerzania kompetencji zarówno w formie studiów jak i kursów. Społeczna odpowiedzialność uczelni realizowana jest poprzez poradnię dla seniorów, gdzie dylematy prawne zostają rozpatrywane przez specjalistów. Również harmonogram zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w uczelni, wskazuje na zróżnicowane formy aktywizacji społecznej lokalnych seniorów.Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w SzczecinieTo uczelnia kształcąca od 22 lat na takich kierunkach jak pedagogika. Dziś, uczelnia oferuje studia zarówno dzienne, zaoczne, podyplomowe. Na dwóch wydziałach: nauk stosowanych i nauk społecznych kształtują się zróżnicowane kierunki kształcenia. Oferta ciesząca się zainteresowaniem kandydatów studiów zachęca do wyboru studiowania w Gryfinie. Ponadto w tej samej filii, oferta specjalizacji w regulowanym zawodzie pracownika socjalnego. Najnowsze trendy edukacyjne w obronności ujęte zostały w programie kształcenia związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz kryminalistyce. Współpraca z jednostkami publicznego sektora w tym systemu więziennictwa gwarantują praktyki studenckie, pozwalające przybliżyć realia pracy po studiach. Obszar dedykowany pracownikom przedsiębiorstw to kierunki zarządzania, psychologii i prawa. Studia dopasowane do wirtualnych form edukacji z zapleczem dla studentów łączących pracę z edukacją. System stypendialny uczelni, zachęca do wyników w nauce i wspomaga studentów niepełnosprawnych.Jeśli interesują Cię także uczelnie publiczne odwiedź stronę - publiczne szkoły wyższe szczecin i zapoznaj się z ofertą 3 placówek.