Która uczelnia publiczna w Szczecinie jest najlepsza?
 

Uczelnie publiczne w Szczecinie

Brak określonych kryteriów oceny sprawia, że nie można jednoznacznie stwierdzić, która z publicznych uczelni w Szczecinie cieszy się największym prestiżem.

Wybór odpowiedniej uczelni często zależy od indywidualnych preferencji co do kierunku studiów kandydata i różnic w podejściach do nauczania przez różnych wykładowców.

Warto również skonsultować się z obecnymi studentami i zapoznać się z ich opiniami dostępnymi na stronach internetowych uczelni.

Według rankingu Perspektywy 2023, najlepszą uczelnią w Szczecinie jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, który zajął 12 miejsce w zestawieniu ogólnopolskim.

Które kierunki studiów na uczelniach publicznych w Szczecinie są najbardziej popularne?
 

Co roku, serwis internetowy Uczelnie.pl tworzy ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Szczecinie.
 

Jakie są progi punktowe na uczelniach publicznych w Szczecinie?
 

W części poświęconej publicznym uczelniom w Szczecinie dostępne są dane na temat najniższych wymaganych progów punktowych dla różnych programów studiów, o ile uczelnie te określiły takie kryteria w swoich procesach rekrutacyjnych.

Politechnika Morska w Szczecinie (Publiczna)

Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 17

Opinie: 17

Uczelnia cywilna, która kształci osoby znajdujące w przyszłości prace na morzu i lądzie to właśnie Politechnika Morska w Szczecinie. Absolwenci tej uczelni to doskonale przygotowani profesjonaliści, których wykształcenie i doświadczenie dopasowane jest do wymogów rynku pracy. A jak wiadomo, światowa flota potrzebuje ponad 40 tys. takich specjalistów. Takich, którzy bez problemu posługują się również językiem angielskim. Dzięki szerokiemu wsparciu materialnemu, jakie zapewnia Akademia Morska w Szczecinie, każdy może zacząć tu studia. W programie nauczania Akademii znajdują się także płatne praktyki, które w pełni przygotowują do zawodu. Istnieje możliwość ubiegania się o stypendia. 

Politechnika Morska jest uczelnią wszechstronną związaną z gospodarką morską, ale także współpracująca ze światem biznesu. Kierunki studiów na Akademii związane są z szeroko pojętą branżą morską, ale również w takich zawodach jak informatyk, geodeta czy mechanik. Wydział Mechaniczny natomiast kształci magistrów oraz inżynierów na kierunkach budowa i mechanika maszyn.

Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) (Publiczna)

Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Galeria Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 3

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 30

Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) to 3 wydziały: Medycyny i Stomatologii, Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Lekarsko- biotechnologiczny. Na kierunki te uczęszcza ok.4,5 tys. studentów. Do wyboru są studia magisterskie I i II stopnia, podyplomowe oraz doktoranckie. Naukę na wszystkich kierunkach prowadzą pracownicy naukowi uczelni. Studenci mogą odbywać zajęcia w dwóch szpitalach klinicznych w Szczecinie oraz w Centrum Symulacji Medycznej. Całość przygotowań oraz egzaminy przeprowadzane są w Centrum Egzaminów Testowych. Kandydaci do PUM mogą składać papiery na kilka kierunków studiów. 

Wybór PUM to przede wszystkim studia przyszłości, po których każdy z absolwentów znajdzie zatrudnienie zgodne ze skończonym kierunkiem. A ponieważ rynek pracy otwarty jest na absolwentów zawodów medycznych, każdy ma pewność, że nie zostanie bez zatrudnienia po skończeniu studiów.


Uczelnie publiczne (państwowe) w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet MedycznyPomorski Uniwersytet Medyczny ma wieloletnią historię, która rozpoczęła się w 1948 roku. Pierwotnie funkcjonowała jako Akademia Lekarska w Szczecinie, później jako Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie. Od 2010 roku jako jednostka uniwersytecka oferuje studia wyższe na 4 wydziałach (Lekarskim, Lekarsko-Stomatologicznym, Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej oraz Medycyny Laboratoryjnej) w których zaplanowano edukację na 14 kierunkach.Uczelnia cieszy się ogromnym zainteresowaniem kandydatów, a na najpopularniejsze kierunki co roku jest nawet kilkanaście osób na jedno miejsce. Pomorski Uniwersytet medyczny chętnie wybierają nie tylko polscy studenci. Od 1995 roku uczelnia prowadzi kształcenie na kierunku lekarskim w języku angielskim dla studentów głównie z Norwegii oraz po niemiecku dla studentów z Niemiec. Pomorski Uniwersytet Medyczny był wielokrotnie nagradzany w polskich i zagranicznych konkursach i rankingach. Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej otrzymał prestiżową kategorię A+ w procesie kategoryzacji uczelni w Polsce.

W zasobach uczelni funkcjonują dwa szpitale kliniczne, utrzymujące międzynarodową współpracę w zakresie kardiochirurgii inwazyjnej, chirurgii ręki oraz gastroenterologii. Niektóre kliniki uczelni znajdują się również w innych szpitalach i ośrodkach zdrowia. Studenci mają możliwość uczestniczenia w stażach i praktykach zawodowych w najlepszych ośrodkach na Pomorzu Zachodnim. Na uczelni działa również Centrum Transferu Technologii, które sprzyja komercjalizacji wyników badań kadry naukowej, zyskując rozgłos w środowisku medycznym. Ponadto innowacyjne metody edukacyjne są dostępne dla studentów w Centrum Symulacji Medycznych. Przedsięwzięcia krajowej współpracy to Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów realizowana wraz z Instytutem Pamięci Narodowej. Uczelnia, poprzez społecznie odpowiedzialną działalność Fundacji Zdrowe Społeczeństwo w Szczecinie od ponad 10 lat promuje świadomość zdrowotną w regionie w zakresie pediatrii, geriatrii oraz onkologii.Akademia Morska w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny ma wieloletnią historię, która rozpoczęła się w 1948 roku. Pierwotnie funkcjonowała jako Akademia Lekarska w Szczecinie, później jako Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie. Od 2010 roku jako jednostka uniwersytecka oferuje studia wyższe na 4 wydziałach (Lekarskim, Lekarsko-Stomatologicznym, Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej oraz Medycyny Laboratoryjnej) w których zaplanowano edukację na 14 kierunkach.Uczelnia cieszy się ogromnym zainteresowaniem kandydatów, a na najpopularniejsze kierunki co roku jest nawet kilkanaście osób na jedno miejsce. Pomorski Uniwersytet medyczny chętnie wybierają nie tylko polscy studenci. Od 1995 roku uczelnia prowadzi kształcenie na kierunku lekarskim w języku angielskim dla studentów głównie z Norwegii oraz po niemiecku dla studentów z Niemiec. Pomorski Uniwersytet Medyczny był wielokrotnie nagradzany w polskich i zagranicznych konkursach i rankingach. Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej otrzymał prestiżową kategorię A+ w procesie kategoryzacji uczelni w Polsce.
W zasobach uczelni funkcjonują dwa szpitale kliniczne, utrzymujące międzynarodową współpracę w zakresie kardiochirurgii inwazyjnej, chirurgii ręki oraz gastroenterologii. Niektóre kliniki uczelni znajdują się również w innych szpitalach i ośrodkach zdrowia. Studenci mają możliwość uczestniczenia w stażach i praktykach zawodowych w najlepszych ośrodkach na Pomorzu Zachodnim. Na uczelni działa również Centrum Transferu Technologii, które sprzyja komercjalizacji wyników badań kadry naukowej, zyskując rozgłos w środowisku medycznym. Ponadto innowacyjne metody edukacyjne są dostępne dla studentów w Centrum Symulacji Medycznych. Przedsięwzięcia krajowej współpracy to Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów realizowana wraz z Instytutem Pamięci Narodowej. Uczelnia, poprzez społecznie odpowiedzialną działalność Fundacji Zdrowe Społeczeństwo w Szczecinie od ponad 10 lat promuje świadomość zdrowotną w regionie w zakresie pediatrii, geriatrii oraz onkologii.Uniwersytet Szczeciński
Pierwszy rok akademicki w tej uczelni rozpoczął się im artykulacją w 1985 roku. Dziś, Uniwersytet liczy 14 tysięcy studentów, kształcących się na 10 wydziałach realizujących 70 kierunków studiów. Dwa wydziały posiadają bardzo dobrą kategorię A przyznaną za całokształt dorobku wydziału w danej dyscyplinie nauki. Dodatkowo Uniwersytet Szczeciński ma uprawnienia do doktoryzowania studentów na 13 kierunkach studiów. Uczelnia poza działalnością w Szczecinie, posiada zamiejscowy wydział w Gorzowie Wielkopolskim. Na uczelni funkcjonuje Legia Akademicka, prowadząca szkolenie wojskowe. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego mają do dyspozycji doskonałą bazę dydaktyczną oraz kampus studencki z akademikami i świetnie rozwiniętą infrastrukturą. W pięciu domach studenckich może łącznie mieszkać nawet 1800 osób. Na uczelni prężnie działają koła naukowe, organizacje studentów oraz jednostki międzywydziałowe. Uczelnia prowadzi również na szeroką skalę współpracę międzynarodową. Pierwsza umowa międzynarodowa została podpisana już w 1985 roku z Uniwersytetem w Greifswaldzie w Niemczech. Aktualnie uczelnia ma podpisane 24 umowy obustronne z ośrodkami akademickimi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rosji, Japonii, na Słowacji, We Włoszech i innych. W 1998 roku US przystąpił do programu Socrates/Erasmus, dzięki czemu studenci mają możliwość wymiany studenckiej i odbywania części kształcenia na zagranicznych uczelniach.
/div>
W ramach Akademickiego Związku Sportowego organizowane są mistrzostwa studentów, wykładowców pozwalające rozwijać sportową pasję. Sekcja koszykówki i siatkówki, dla kobiet i mężczyzn oraz futsal dla kobiet. Ponadto oryginalna sekcja brydża sportowego oraz wioślarstwa. Zasoby akademików uczelni, zapewniają komfortowe zaplecze socjalne na czas studiów dla uczących się spoza regionu. Honorowy tytuł doktora honoris causa tej uczelni otrzymali m.in. przedstawiciel polskiej emigracji we Francji Jerzy Giedroyć, oraz prof. Leszek Kołakowski, filozof również pracujący do końca życia na Uniwersytecie w Oxfordzie.Sprawdź również oferty edukacyjne - prywatne szkoły wyższe szczecin.