Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia jednolite magisterskie w Szczecinie

 

Studia jednolite magisterskie w Szczecinie
 

Studia jednolite magisterskie w Szczecinie

W Szczecinie, jednolite studia magisterskie trwają od pięciu do sześciu lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Aby kwalifikować się na te studia, kandydat musi mieć zaliczoną maturę.

Dostępne są opcje stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych lub wieczorowych) studiów.

Program dydaktyczny jest dostosowany do wybranej specjalności lub ścieżki kształcenia i skoncentrowany na wyposażeniu studentów w kluczowe umiejętności, które będą przydatne w ich przyszłej karierze zawodowej.

Kierunki na studiach jednolitych w Szczecinie (11)

Dodatkowe informacje o kierunku Analityka

Dodatkowe informacje o kierunku Edukacja

Dodatkowe informacje o kierunku Farmacja

Dodatkowe informacje o kierunku Fizjoterapia

Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika

Dodatkowe informacje o kierunku Psychologia

Dodatkowe informacje o kierunku Prawo

Dodatkowe informacje o kierunku Zdrowie

Dodatkowe informacje o kierunku Lekarski

Dodatkowe informacje o kierunku Medyczny

Dodatkowe informacje o kierunku Lekarsko Dentystyczny

Popularne kierunki studiów jednolitych magisterskich w Szczecinie

 

Popularne kierunki studiów jednolitych magisterskich w Szczecinie w 2023 r. 

 

1. Farmacja - studia jednolite magisterskie na PUM w Szczecinie

 

Studia jednolite magisterskie stopnia w Szczecinie

Studia na kierunku Farmacja są poświęcone nauce o lekach, ich działaniu, składzie, produkcji oraz dystrybucji.

Program łączy wiedzę z chemii, biologii, medycyny i technologii farmaceutycznej, przygotowując studentów do pracy w aptekach, przemyśle farmaceutycznym oraz badaniach naukowych.

Studenci uczą się formułować i kontrolować jakość leków, doradzać pacjentom w zakresie farmakoterapii oraz prowadzić analizy farmaceutyczne.

Kursy kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo pacjenta i etykę zawodową, a także na aktualne przepisy prawne. 

Zobacz więcej; Farmacja na PUM.

2. Analityka - studia jednolite magisterskie w Szczecinie

 

Studia jednolite magisterskie stopnia w Szczecinie

Studia na kierunku Analityka koncentrują się na naukach danych, statystyce i analizie informacji, aby podejmować skuteczne decyzje biznesowe i technologiczne.

Program łączy matematykę, informatykę oraz wiedzę branżową, ucząc studentów wykorzystywania zaawansowanych narzędzi do analizy dużych zbiorów danych.

Studenci uczą się przewidywać trendy, optymalizować procesy oraz wnioskować z danych wartościowe informacje dla przedsiębiorstw i instytucji.

Szczególny nacisk kładziony jest na rozwiązywanie problemów, myślenie krytyczne oraz komunikację wyników analiz.

3. Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie na PUM w Szczecinie

 

Studia jednolite magisterskie stopnia w Szczecinie

Studia na kierunku Fizjoterapia koncentrują się na przywracaniu i utrzymaniu zdolności ruchowych oraz funkcjonalności ciała ludzkiego.

Program łączy wiedzę z anatomii, fizjologii, patologii oraz różnych metod rehabilitacyjnych.

Studenci uczą się przeprowadzania oceny stanu pacjenta, planowania oraz realizacji procesów leczniczych z użyciem technik takich jak masaż, terapia manualna, ćwiczenia i elektroterapia.

Kursy kładą nacisk na praktyczne umiejętności i rozumienie kompleksowych potrzeb osób z dysfunkcjami. 

Więcej szczegółów: Fizjoterapia na PUM.

4. Prawo - studia jednolite magisterskie w Szczecinie

 

Studia jednolite magisterskie stopnia w Szczecinie

Studia na kierunku Prawo są skierowane do osób zainteresowanych systemem prawnym, jego strukturą i funkcjonowaniem.

Program obejmuje szeroki zakres dyscyplin, takich jak konstytucyjne, cywilne, karne prawo, a także procedury sądowe.

Studenci zdobywają dogłębną wiedzę na temat przepisów, umiejętności interpretacji aktów prawnych, a także technik argumentacji i negocjacji.

Nacisk kładziony jest na zrozumienie roli prawa w społeczeństwie, etyki zawodowej oraz umiejętności rozwiązywania problemów prawnych.

5. Psychologia - studia jednolite magisterskie w Szczecinie

 

Studia jednolite magisterskie stopnia w Szczecinie

Psychologia to nauka, która bada człowieka i jego zachowanie.

Studia na tym kierunku skupiają się na analizie myśli, uczucia, i zachowań ludzkich.

Główne tematy to psychologia kliniczna, rozwojowa, społeczna, kognitywna i neuropsychologia.

Studenci uczą się analizować psychiczne procesy, wykorzystując metody badawcze i narzędzia, takie jak eksperymenty, ankiety i obserwacje.

Zobacz więcej: Psychologia na Collegium Humanum.