Reklama - Politechnika Morska w Szczecinie

Akademia sztuki w Szczecinie

70-562 Szczecin

plac Orła Białego 2

tel.:

ikonka email do uczelni

sekretariat@akademiasztuki.eu

Studia dyplomowe
Wydział Edukacji Muzycznej
Wydział Instrumentalny
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Wydział sztuk Wizualnych

Opis Uczelni

Szczecińska Akademia Sztuki powstała z połączenia funkcjonującej w mieście Katedry Edukacji Artystycznej wchodzącej w skład Uniwersytetu Szczecińskiego i Wydziału Edukacji Muzycznej – szczecińskiej filii Akademii Muzycznej Poznaniu. Na mocy ustawy sejmowej z 29-IV-2010r. utworzono Akademię Sztuki w Szczecinie.

Już w pierwszym roku działalności akademia kształciła 400 studentów organizując ponad 80 wydarzeń otwartych z wernisażami, wystawami, koncertami i konferencjami. Kadra akademicka to doskonali dydaktycy i czynnie koncertujący muzycy.

Absolwenci instrumentalistyki kształcą się w kierunkach solistycznych i kameralnych, przygotowują się do pracy w orkiestrach symfonicznych oraz zdobywają uprawnienia pedagogiczne szkolnictwa muzycznego pierwszego i drugiego stopnia. Studenci sztuk wizualnych mają szeroki wybór kierunków, w tym nowoczesne techniki komunikacji wizualnej, grafikę interaktywną czy projektowanie gier komputerowych.
Studenci malarstwa nabywają szereg umiejętności praktycznych swobodnie poruszając się w zakresie nowych mediów. Nastawienie uczelni na dostosowanie się do dynamicznie rozwijających się technik cyfrowych pozwala studentom rozwijać swoje zdolności w takich dziedzinach jak modelowanie 3D, obrazowanie cyfrowe czy grafika interaktywna. Uczelnia działa w oparciu o dwa kolegia oferujące podjęcie studiów I i II-ego stopnia na 8 wydziałach.


 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

Wydział edukacji muzycznej -4 kandydatów na miejsce

Składa się z trzech jednostek organizacyjnych Katedry Dyrygentury, Zakładu Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej oraz Zakładu Teorii Dydaktyki. Pierwsza z nich kompleksowo kształci dyrygentów chóralnych dokładnie przygotowując do indywidualnej działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej czy kulturotwórczej. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów i uzupełniane są poprzez warsztaty wokalne prowadzone przez najlepszych chórmistrzów z kraju i zagranicy. W Zakładzie Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej prowadzone są zajęcia z wokalistyki jazzowej, instrumentu, harmonii jazzowej, zespołów instrumentalnych i wokalnych oraz big-bandu. Przeprowadzane są również publiczne koncerty z udziałem studentów i wykładowców. Zajęcia prowadzone są w bogato wyposażonych salach z nowoczesnym sprzętem. Zakład Teorii Dydaktyki jest samodzielnym zakładem kształcącym studentów w zakresie kształcenia pedagogicznego, przedmiotów ogólnomuzycznych i teoretycznych. Na jedno miejsce na wydziale edukacji muzycznej przypada 4 kandydatów.

Program studiów na wydział edukacji muzycznej

Wydział edukacji muzycznej składa się z trzech jednostek organizacyjnych


Wydział Instrumentalny-7 kandydatów na miejsce
Składa się z 4 jednostek organizacyjnych
Katedra Fortepianu i Organów
Kształci pianistów-solistów, kameralistów, akompaniatorów i korepetytorów oraz nauczycieli gry na fortepianie i prowadzi działalność artystyczną, publicystyczną oraz naukowo-badawczą
Katedra Instrumentów Dętych, Akordeonu, Gitary, Harfy i Perkusji
Kształci w specjalnościach: instrumenty orkiestrowe – dęte drewniane: flet, obój klarnet, saksofon, fagot, instrumenty dęte blaszane: trąbka, waltornia, puzon, tuba oraz instrumenty perkusyjne i harfa, gitara, akordeon. Pedagodzy to w większości aktywni artyści grający m.in. w Filharmonii Szczecińskiej.
Katedra Instrumentów Smyczkowych
Kształci w specjalnościach: skrzypce, altówka, wiolonczela i kontrabas. Przygotowuje studentów do podjęcia pracy w charakterze solisty, kameralisty, muzyka orkiestrowego, oraz daje możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych.
Katedra Kameralistyki
Kształci w zespołach kameralnych i pomaga osiągać sukcesy w konkursach.
Na jedno miejsce na wydziale edukacji muzycznej przypada 7 kandydatów.

Program studiów na wydział instrumentalny

Wydział Instrumentalny składa się z 4 jednostek organizacyjnych


Wydział Malarstwa i nowych mediów- 8.5 kandydata na miejsce

Dzieli się na katedrę malarstwa i rysunku oraz zakład historii i teorii sztuki. Pierwsza z nich jest bogato wyposażona w 4 pracowni malarstwa, 4 pracowni rysunku, 2 pracownie uzupełniające oraz laboratorium technik i technologii malarstwa. Dwustopniowe nauczanie zwieńczone jest pracą dyplomową składającą się z prac wykonanych w pracowni kierunkowej oraz w uzupełniającej oraz z teoretycznej pracy pisemnej. Program kształcenia jest autorski i przygotowuje do rozpoczęcia samodzielnej aktywności twórczej, współpracy z instytucjami kultury oraz przemysłem kreatywnych. Zakład historii i teorii sztuki głównie zajmuje się analizą i interpretacją historii sztuki nowoczesnej za pomocą aktualnych metodologii. Cały proces kształcenia ma na celu wyposażenie studentów w narzędzia i umiejętności umożliwiające im samodzielne, świadome i nowatorskie działania twórcze. Na jedno miejsce na wydziale malarstwa i nowych mediów przypada 8.5 kandydatów.

Program studiów na wydział malarstwa

Katedra Kameralistyki

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu UAP
Dzień Otwarty na Wydziale Grafiki
Film promocyjny Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni zachodniopomorskie