Akademia sztuki w Szczecinie

70-562 Szczecin

plac Orła Białego 2

tel.:

ikonka email do uczelni

sekretariat@akademiasztuki.eu

Studia dyplomowe
Wydział Edukacji Muzycznej
Wydział Instrumentalny
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Wydział sztuk Wizualnych

Opis Uczelni

Szczecińska Akademia Sztuki powstała z połączenia funkcjonującej w mieście Katedry Edukacji Artystycznej wchodzącej w skład Uniwersytetu Szczecińskiego i Wydziału Edukacji Muzycznej – szczecińskiej filii Akademii Muzycznej Poznaniu. Na mocy ustawy sejmowej z 29-IV-2010r. utworzono Akademię Sztuki w Szczecinie.

Już w pierwszym roku działalności akademia kształciła 400 studentów organizując ponad 80 wydarzeń otwartych z wernisażami, wystawami, koncertami i konferencjami. Kadra akademicka to doskonali dydaktycy i czynnie koncertujący muzycy.

Absolwenci instrumentalistyki kształcą się w kierunkach solistycznych i kameralnych, przygotowują się do pracy w orkiestrach symfonicznych oraz zdobywają uprawnienia pedagogiczne szkolnictwa muzycznego pierwszego i drugiego stopnia. Studenci sztuk wizualnych mają szeroki wybór kierunków, w tym nowoczesne techniki komunikacji wizualnej, grafikę interaktywną czy projektowanie gier komputerowych.
Studenci malarstwa nabywają szereg umiejętności praktycznych swobodnie poruszając się w zakresie nowych mediów. Nastawienie uczelni na dostosowanie się do dynamicznie rozwijających się technik cyfrowych pozwala studentom rozwijać swoje zdolności w takich dziedzinach jak modelowanie 3D, obrazowanie cyfrowe czy grafika interaktywna. Uczelnia działa w oparciu o dwa kolegia oferujące podjęcie studiów I i II-ego stopnia na 8 wydziałach.


 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu UAP
Dzień Otwarty na Wydziale Grafiki
Film promocyjny Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni zachodniopomorskie