Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Szczecin Kierunek Prawo - 5 uczelni

Collegium Humanum - Filia w Szczecinie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku
spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Uniwersytet Szczeciński (USZ) (Publiczna) ( zobacz więcej )

palceholder

70-451 Szczecin

ul. Wielkopolska 15

tel.:

91 444 11 60,
91 444 10 29,
91 444 10 31,
91 444 12 21

Ekonomiczno-prawny
Prawo służb mundurowych

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Prawo w Szczecinie

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Szczeciński (USZ) od 2500 zł /Semestr

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Politechnika Koszalińska (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Zobacz więcej

         

spec. Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Zobacz więcej

         

spec. Sprawozdawczość, audyt i rewizja finansowa

Zobacz więcej

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia na kierunku Prawo w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem prawo w Szczecinie

Chcesz podjąć studia prawnicze? Jeśli tak, to nie zwlekaj i już dzisiaj dowiedz się, które uczelnie w Szczecinie oferują kandydatom ten kierunek studiów i jak przebiega rekrutacja! Pozwoli Ci to dobrze przygotować się do walki o upragniony indeks!Prawo to kierunek studiów, który stanowi przedmiot marzeń wielu maturzystów. Studia prawnicze cieszą się prestiżem i niezmiennie od lat uchodzą za elitarne. Każdego roku na prawo chce się dostać co najmniej kilka razy więcej chętnych niż jest przewidzianych miejsc, w konsekwencji o jeden indeks rywalizuje ze sobą zazwyczaj kilka lub nawet kilkanaście osób. Konkurencja jest zatem duża! Dlatego zaszczytne miano studenta prawa otrzymują tylko najlepsi.

Współczesne prawo podzielone jest na wiele gałęzi – dzieli się je według metody regulacji (między innymi cywilne, karne, rodzinne, pracy) lub według przedmiotu regulacji (budowlane, kanonicze, lotnicze, upadłościowe i inne). Poszczególne normy prawne studenci prawa poznają podczas zajęć akademickich.

Kandydaci na studia prawnicze powinni pamiętać, że taki wybór ścieżki edukacyjnej wiążę się z co najmniej kilkoma latami ciężkiej pracy – nauki jest wiele. Przydatne okażą się tutaj określone predyspozycje – między innymi dobra pamięć, spostrzegawczość, systematyczność czy umiejętność dedukcji. Przyszły prawnik powinien być osobą, która z powodzeniem łączy myślenie praktyczne z abstrakcyjnym, łatwo nawiązuje kontakty międzyludzkie i nie ma problemu ze swobodnym formułowaniem myśli.

Uczelnie w Szczecinie, na których można studiować prawo

Państwowe studia prawnicze dostępne są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczelnia ta zalicza się do 10 najlepszych szkół wyższych w Polsce kształcących przyszłych prawników. Prawo studiować tu można w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich prowadzonych zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jest to jeden z kierunków, których nie rozbito w systemie bolońskim na studia I i II stopnia. W ofercie Uniwersytetu Szczecińskiego znajduje się także kierunek ekonomiczno-prawny (stacjonarne studia licencjackie).

Zasady rekrutacji na studia prawnicze

Jak wygląda rekrutacja na prawo na Uniwersytecie Szczecińskim? Jej podstawą jest konkurs świadectw z egzaminu dojrzałości, a więc wyniki matury. Tak prezentują się zasady kwalifikacji na studia:

zdjecie
Źródło: http://wpiaus.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=341

Wybrane przedmioty wykładane na prawie

Jak wygląda program studiów na prawie? Oto lista wybranych przedmiotów, które zaliczyć muszą studenci prawa:


• prawo autorskie i ochrony intelektualnej,
• etyczne problemy prawa i prawodawstwa,
• filozofia,
• logika prawnicza,
• prawo administracyjne,
• prawo cywilne – część ogólna,
• prawo karne,
• prawo konstytucyjne,
• postępowanie karne,
• postępowanie cywilne,
• postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne,
• historia ustroju państwa i prawa polskiego,
• łacińska terminologia prawnicza,
• powszechna historia ustroju i państwa,
• prawo rzymskie,
• doktryny polityczno-naukowe,
• podstawy ekonomii,
• prawo finansowe,
• prawo rzeczowe,
• prawo cywilne – zobowiązania,
• prawo gospodarcze publiczne,
• prawo ochrony środowiska,
• prawo pracy,
• prawo samorządu terytorialnego,
• etyka zawodów prawniczych,
• teoria prawa,
• prawo handlowe,
• prawo i postępowanie podatkowe,
• prawo morskie,
• prawo rodzinne i spadkowe,
• prawo Unii Europejskiej,
• filozofia prawa,
• zasady techniki normotwórczej,
• międzynarodowe prawo prywatne,
• kultura języka polskiego,
• psychologia społeczna,
• suicydologia,
• system pomocy prawnej w Polsce,
• negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów,
• rozprawa sądowa,
• warsztaty prawnicze z pisania pism sądowych i urzędowych,
• ochrona praw człowieka,
• prawo karne wykonawcze,
• arbitraż i mediacja,
• finansowanie ubezpieczeń emerytalnych,
• prawo zamówień publicznych,
• prawo wyznaniowe,
• prawo ochrony konsumenta,
• współczesne ustroje państw
• i inne…

Autor: Marek Brzeski

Studia w Szczecinie na kierunku Prawo - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje