Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Szczecin Kierunek Prawo - 5 uczelni

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Collegium Humanum - Filia w Szczecinie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP w Szczecinie) (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Prawo

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku
Ekonomiczno-prawny
Prawo służb mundurowych

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Prawo w Szczecinie

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Szczeciński (USZ) od 2500 zł /Semestr

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Politechnika Koszalińska (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Zobacz więcej

         

spec. Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Zobacz więcej

         

spec. Sprawozdawczość, audyt i rewizja finansowa

Zobacz więcej

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia na kierunku Prawo w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem prawo w Szczecinie

Chcesz podjąć studia prawnicze? Jeśli tak, to nie zwlekaj i już dzisiaj dowiedz się, które uczelnie w Szczecinie oferują kandydatom ten kierunek studiów i jak przebiega rekrutacja! Pozwoli Ci to dobrze przygotować się do walki o upragniony indeks!Prawo to kierunek studiów, który stanowi przedmiot marzeń wielu maturzystów. Studia prawnicze cieszą się prestiżem i niezmiennie od lat uchodzą za elitarne. Każdego roku na prawo chce się dostać co najmniej kilka razy więcej chętnych niż jest przewidzianych miejsc, w konsekwencji o jeden indeks rywalizuje ze sobą zazwyczaj kilka lub nawet kilkanaście osób. Konkurencja jest zatem duża! Dlatego zaszczytne miano studenta prawa otrzymują tylko najlepsi.Współczesne prawo podzielone jest na wiele gałęzi – dzieli się je według metody regulacji (między innymi cywilne, karne, rodzinne, pracy) lub według przedmiotu regulacji (budowlane, kanonicze, lotnicze, upadłościowe i inne). Poszczególne normy prawne studenci prawa poznają podczas zajęć akademickich. Kandydaci na studia prawnicze powinni pamiętać, że taki wybór ścieżki edukacyjnej wiążę się z co najmniej kilkoma latami ciężkiej pracy – nauki jest wiele. Przydatne okażą się tutaj określone predyspozycje – między innymi dobra pamięć, spostrzegawczość, systematyczność czy umiejętność dedukcji. Przyszły prawnik powinien być osobą, która z powodzeniem łączy myślenie praktyczne z abstrakcyjnym, łatwo nawiązuje kontakty międzyludzkie i nie ma problemu ze swobodnym formułowaniem myśli. Uczelnie w Szczecinie, na których można studiować prawoPaństwowe studia prawnicze dostępne są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczelnia ta zalicza się do 10 najlepszych szkół wyższych w Polsce kształcących przyszłych prawników. Prawo studiować tu można w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich prowadzonych zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jest to jeden z kierunków, których nie rozbito w systemie bolońskim na studia I i II stopnia. W ofercie Uniwersytetu Szczecińskiego znajduje się także kierunek ekonomiczno-prawny (stacjonarne studia licencjackie). Zasady rekrutacji na studia prawniczeJak wygląda rekrutacja na prawo na Uniwersytecie Szczecińskim? Jej podstawą jest konkurs świadectw z egzaminu dojrzałości, a więc wyniki matury. Tak prezentują się zasady kwalifikacji na studia:zdjecieŹródło: http://wpiaus.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=341 Wybrane przedmioty wykładane na prawieJak wygląda program studiów na prawie? Oto lista wybranych przedmiotów, które zaliczyć muszą studenci prawa: • prawo autorskie i ochrony intelektualnej,• etyczne problemy prawa i prawodawstwa,• filozofia,• logika prawnicza,• prawo administracyjne,• prawo cywilne – część ogólna,• prawo karne,• prawo konstytucyjne,• postępowanie karne,• postępowanie cywilne,• postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne,• historia ustroju państwa i prawa polskiego,• łacińska terminologia prawnicza,• powszechna historia ustroju i państwa,• prawo rzymskie,• doktryny polityczno-naukowe,• podstawy ekonomii,• prawo finansowe,• prawo rzeczowe,• prawo cywilne – zobowiązania,• prawo gospodarcze publiczne,• prawo ochrony środowiska,• prawo pracy,• prawo samorządu terytorialnego,• etyka zawodów prawniczych,• teoria prawa,• prawo handlowe,• prawo i postępowanie podatkowe,• prawo morskie,• prawo rodzinne i spadkowe,• prawo Unii Europejskiej,• filozofia prawa,• zasady techniki normotwórczej,• międzynarodowe prawo prywatne,• kultura języka polskiego, • psychologia społeczna,• suicydologia,• system pomocy prawnej w Polsce,• negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów,• rozprawa sądowa,• warsztaty prawnicze z pisania pism sądowych i urzędowych,• ochrona praw człowieka,• prawo karne wykonawcze,• arbitraż i mediacja,• finansowanie ubezpieczeń emerytalnych,• prawo zamówień publicznych,• prawo wyznaniowe,• prawo ochrony konsumenta,• współczesne ustroje państw• i inne…Autor: Marek Brzeski

Zobacz uczelnie na mapie w Szczecinie