Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Galeria Politechnika Morska w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Progi punktowe na PM - Ogólne informacje

Progi punktowe - Jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie to marzenie niejednej osoby, aby mogło ono zostać zrealizowane, maturzysta musi otrzymać satysfakcjonującą liczbę punktów z wybranych przedmiotów na egzaminie maturalnym. W rekrutacji na Politechnikę Morską w Szczecinie komisja bierze pod uwagę punktację z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Każdy kandydat otrzyma dodatkowe punkty z przedmiotów takich jak: geografia, fizyka, chemia, informatyka oraz matematyka. Natomiast startując na kierunek zarządzanie, pod uwagę brana jest wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka i matematyka.

Podczas rekrutacji wskaźnik rekrutacyjny obliczany jest z uwzględnieniem poziomu przedmiotów zdawanych na maturze oraz odpowiednich wag, które uczelnia przypisała konkretnym przedmiotom.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: Ogólne zasady przyjęć na Politechnikę Morską.

 

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacyjnego mogą otrzymać osoby, które dotychczas uczyły się w szkole objętej patronatem Politechniki Morskiej w Szczecinie. Kandydat uzyskuje dodatkowe 50% punktów.

Na korzystniejszą punktację mogą również liczyć osoby, które posiadają dyplom International Baccalaureate, European Baccalaureate lub Advanced Placement. W tym przypadku liczba punktów wzrośnie o połowę. W procesie rekrutacyjnym duże znaczenie ma również wynik olimpiady przedmiotowej.

Laureat lub finalista otrzymuje najwyższą notę z danego przedmiotu, pod warunkiem że zda pozostałe przedmioty obowiązkowe na egzaminie maturalnym. Kolejne punkty można również dostać za osiągnięcia sportowe.

Sprawdź czy twoje wyniki z matur wystarczą aby dostać się na tą uczelnię, na stronie: Kalkulator punktów - Politechnika Morska.

 

Kiedy Politechnika Morska podaje informację o progach punktowych?


Na Politechnikę Morską w Szczecinie startują maturzyści, którzy otrzymują nie zawsze satysfakcjonujące wyniki egzaminu z wybranego przedmioty zdawanego na maturze.  Jednak muszą oni liczyć się z tym, że mogą oni nie zdobyć wystarczającej liczby punktów, aby studiować na wymarzonym wydziale. Szczególnie jest to trudne, w przypadku prestiżowych kierunków, gdzie o jedno miejsce stara się kilku kandydatów.

Szczecińska Politechnika Morska nie podaje progów punktowych, lecz prowadzi listy rankingowe. Na studia przyjmowani są kandydaci z najlepszymi wynikami maturalnymi, do momentu, aż limit miejsce zostanie wyczerpany. Wśród oferowanych kierunków są też mniej oblegane, na które przeważnie przyjmowani są wszyscy kandydaci.

Często na wielu forach można znaleźć progi punktowe z poprzednich lat, lecz nie warto się nimi sugerować, gdyż co roku mogą być one inne. Jest to ściśle związane z ogólnym poziomem zdania matury z wybranego przedmiotu w danym roku.

Więcej dowiesz się na stronie: Rekrutacja na Politechnikę Morską.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Szczecinie