Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nabór zimowy na uczelniach w Szczecinie i okolicach w 2024 roku

Nabór zimowy na uczelniach w Szczecinie i okolicach w 2024 rokuNabór zimowy na uczelniach w Szczecinie i okolicach w 2024 roku

 

1. Collegium Humanum - filia w Szczecinie
 

Collegium Humanum
nabór zimowy na Collegium Humanum


Nabór na zimowe studia w Collegium Humanum jest już otwarty, a zajęcia rozpoczną się w marcu.

Studenci, którzy zapiszą się do 31 stycznia, mogą liczyć na zwolnienie z opłaty wpisowej. To świetna szansa dla pasjonatów nauk humanistycznych i społecznych.

Collegium Humanum wyróżnia się nowoczesnym podejściem do edukacji i proponuje bogaty wachlarz programów nauczania, które odpowiadają na aktualne wymagania rynku pracy.

Zobacz więcej: Nabór zimowy na Collegium Humanum.

 

Nabór zimowy na uczelniach w Szczecinie i okolicach w 2023 roku

 

1. Uniwersytet Szczeciński (USZ)
 

1. Collegium Humanum - filia w Szczecinie 
1. Collegium Humanum - filia w Szczecinie 


Uniwersytet Szczeciński (USZ) jest publiczną szkołą wyższą, utworzoną w 1985 roku. Uczelnia w swojej strukturze posiada 7 wydziałów. Studenci mogą kształcić się na około 70 kierunkach.

Rekrutacja zimowa na semestr letni rozpoczęła się 23 stycznia i potrwa miesiąc. Kandydaci mają do wyboru kierunki studiów:

 • II stopnia stacjonarnych: Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, Stosunki międzynarodowe, Menedżer dziedzictwa kulturowego;
 • podyplomowych: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (specjalność dla nauczycieli lub specjalność ogólno biblioteczna), Szkoła Tłumaczeń i Specjalistycznych Języków Obcych (specjalizacja: język prawa i ekonomii), Master of Business Administration, Public Relations i komunikacja społeczna, Menedżer sprzedaży, Prawo administracyjne i samorządowe, Prawo Oświatowe, Ubezpieczenia społeczne – aspekty prawne, Cyberbezpieczeństwo.

Więcej informacji o rekrutacji zimowej w USZ znajdziesz na stronie Rekrutacja śródroczna na USz.

 

2. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie
 

2. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie 
2. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie 


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie jest publiczną uczelnią akademicką, która została założona w 2009 r. Jest ona połączeniem Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej. Posiada on 11 wydziałów.

Rekrutację zimową na ZUT rozpoczęła się 16 stycznia br. Wówczas można się zarejestrować wyłącznie na kierunki studiów II stopnia:

 • dziennych, np. Ekonomia, Elektrotechnika, Informatyka, Inżynieria transportu, Mechatronika, Architektura krajobrazu, Mikrobiologia, Logistyka, Technologia chemiczna.
 • zaocznych: Biotechnologia, Kynologia, Zootechnika, Technologia żywności i żywienie człowieka, Inżynieria chemiczna i procesowa.

Więcej informacji na temat naboru zimowego w ZUT znajdziesz na stronie Rekrutacja na semestr letni - ZUT.

 

3. Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie
 

3. Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie 
3. Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie 


Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie to prywatna uczelnia, która jest wydziałem poznańskiej Wyższej Szkoły Bankowej. W Szczecinie działa od 2008 roku. Kandydaci mogą wybrać kształcenie na studiach: pierwszego i drugiego stopnia, MBA, w trybie online oraz b.

Nabór na semestr letni rozpoczyna się 09 lutego. Dotyczy on studiów:

 • II stopnia niestacjonarnych: Logistyka, Zarządzanie, Zarządzanie online, Finanse i rachunkowość.
 • inżynierskich: Informatyka (niestacjonarne).
 • jednolitch magisterskich: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
 • podyplomowych (dostępne są 42 kierunki), np. Praktyczny marketing internetowy, Wycena nieruchomości, Mentoring kariery.

Więcej informacji o rekrutacji na semestr letni na tej uczelni znajdziesz na WSB Szczecin - rekrutacja zimowa.

 

4. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP) w Szczecinie
 

4. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP) w Szczecinie 
4. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP) w Szczecinie 


Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP) w Szczecinie jest prywatną szkołą wyższą, która została utworzona w 1995 roku. Kształci ona na dwóch kierunkach - Administracji oraz Prawa, zarówno na poziomie licencjata, jak i magistra. Dostępne są również studia podyplomowe oraz MBA.

Rekrutacja zimowa już trwa, umożliwiając kandydatom rozpoczęcie nauki od marca br. Uwzględnia ona następujące kierunki:

 • I i II stopnia: Administracja.
 • jednolite magisterskie: Prawo.
 • podyplomowe (na 29 kierunkach), np. Psychologia menedżerska, Postępowanie egzekucyjne i windykacja należności, Menedżer turystyki i hotelarstwa.

Więcej o rekrutacji na semestr letni na tej uczelni znajdziesz na stronie Nabór zimowy w WSAP w Szczecinie.


Data publikacji: 22.01.2024
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Szczecin