Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najdroższe kierunki studiów w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022

Najdroższe kierunki studiów w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022Najdroższe kierunki studiów na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok 2021/2022
 


Najdroższe kierunki studiów w Szczecinie

 

1. Kierunek lekarski 21 500 zł/semestr - Pomorski Uniwersytet Medyczny

Studia na kierunku Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzone SA wyłącznie w trybie stacjonarnym, są to jednolite studia magisterskie, na których nauka trwa 6 lat – 12 semestrów, a absolwenci kierunku otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza – równoważny z tytułem magistra.
Podczas wieloletniej nauki, studenci wydziału lekarskiego podczas pierwszych lat studiów zgłębiają wiedzę teoretyczną z dziedzin nauk medycznych i pokrewnych takich jak anatomia, biochemia, fizjologia człowieka, etyka lekarska, diagnostyka, genetyka oraz bardziej kierunkowe dyscypliny takiej jak pediatria, okulistyka, choroby wewnętrzne, neurologia czy ginekologia. W drugiej części studiów przeważają zajęcia praktyczne, odbywające się podczas pracy w klinikach i szpitalach specjalistycznych.

Absolwenci kierunku, aby uzyskać pełne prawo wykonywania zawodu lekarza, po ukończeniu studiów Usza zdać egzamin państwowy – Lekarski Egzamin Końcowy. Lekarze pragnący rozwijać swoje umiejętności podejmują edukację w ramach kilkudziesięciu dostępnych specjalizacji takich jak onkologia, neurologia, chirurgia ogólna, ortopedia czy medycyna pracy.

Absolwenci wydziału lekarskiego nie mają większych problemów z podjęciem pracy w prywatnych i publicznych placówkach ochrony zdrowia, instytutach badawczych, ośrodkach rehabilitacyjnych i sportowych lub prowadzą własną praktykę lekarską.

Program studiów na kierunku Lekarskim - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

 

 

2. Kierunek lekarsko-dentystyczny 21 000 zł/semestr - Pomorski Uniwersytet Medyczny

Studia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzone są wyłącznie w systemie stacjonarnym, jako pięcioletnie (10 semestrów) jednolite studia magisterskie, którego absolwenci otrzymują tytuł zawodowy lekarza dentysty, który jest równoznaczny z tytułem magistra.
Po ukończeniu studiów, absolwenci kierunku odbywają roczny staż podyplomowy i państwowy egzamin – Lekarsko Dentystyczny Egzamin Końcowy, który uprawnia do pełnego prawa do wykonywania zawodu lekarza dentysty i podjęcia przyszłej ścieżki specjalizacyjnej. Studenci podczas studiów zdobywają teoretyczną wiedzę z zakresu nauk medycznych takich jak fizjologia człowieka, anatomia, nauk ogólnych takich jak chemia czy biologia oraz przedmiotów kierunkowych stomatologicznych takich jak ortodoncja, chirurgia stomatologiczna czy stomatologia zachowawcza.

Ostatnie lata nauki skupiają się głównie na zajęciach praktycznych, które odbywają się między innymi na Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej, gdzie przyszli lekarze dentyści nabierają umiejętności praktycznych podczas własnoręcznie przeprowadzanych zbiegów stomatologicznych.
Absolwenci kierunku mogą podjąć dalszą naukę na 9 dostępnych specjalizacjach takich jak chirurgia szczękowo-twarzowa, ortodoncja, stomatologia dziecięca czy protetyka stomatologiczna. Kończący studia lekarsko-dentystyczne absolwenci znajdują zatrudnienie w przychodniach i klinikach stomatologicznych lub podejmują pracę we własnych gabinetach stomatologicznych.

Program studiów na kierunku Lekarsko-dentystycznm - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

 

 

3. Kierunek: Psychologia Zdrowia 6 800 zł/ semestr- Pomorski Uniwersytet Medyczny

Pomorski Uniwersytet Medyczny prowadzi studia na kierunku Psychologia Zdrowia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), studia mają charakter jednolitych studiów magisterskich, a nauka na kierunku trwa 5 lat (10 semestrów).
W trakcie nauki studenci dowiadują się jak zależności zachodzą pomiędzy zjawiskami psychicznymi a ogólnym stanem zdrowia i jaki wpływ wywierają na siebie wzajemnie, poznają wiodące nurty i dziedziny psychologii, uczą się stawiać diagnozy i opracowywać odpowiednie terapie, biorą czynny udział w promocji i ochronie zdrowia, poznają elementy nauk medycznych takich jak neuropsychologia czy podstawy psychiatrii.

Studenci kierunku świadomi przyszłego kierunku kariery zawodowej, najczęściej podejmują naukę specjalizacyjną taką jak neuropsychologia kliniczna czy zaburzenia psychosomatyczne i psychiczne. Absolwenci Psychologii Zdrowia podejmują pacę w szpitalach i na oddziałach klinicznych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologicznych i placówkach leczenia uzależnień lub w prywatnych gabinetach psychoterapeutycznych.

Program studiów na kierunku Psychologia Zdrowia - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

 

 

4. Kierunek Fizjoterapia - 18 000 zł/rok – Pomorski Uniwersytet Medyczny

Studia I-ego stopnia licencjackie na kierunku Fizjoterapia trwają 3 lata, realizowane są e trakcie 6 semestrów w formie stacjonarnej (dziennej) i niestacjonarnej (zaocznej). Studenci zdobywają wiedzę z dziedzin nauk medycznych niezbędnych przy budowaniu sprawności, utrzymywaniu lub przywracaniu sprawności utraconej w wyniku chorób, wypadków lub wynikającej z wieku pacjenta, samodzielnie tworzyć plany rehabilitacyjne i opracowywać ćwiczenia dostosowane do kondycji pacjenta, prawidłowo diagnozować dysfunkcje ruchowe i ich przyczyny, kontrolować efekty pracy rehabilitacyjnej.

Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych, studenci zdobywają praktyczne umiejętności obsługi specjalistycznych urządzeń rehabilitacyjnych i wykonują samodzielnie zabiegi kinezjologiczne, kinezjologiczne, przeprowadzają masaże terapeutyczne, stosują fizjoterapię manualną, poznają metodykę nauczania prawidłowych zasad nauczania ruchu i podstawy fizjoterapii stosowanej w leczeniu klinicznym.

Tytuł licencjata fizjoterapii, pozwala absolwentom rozpocząć pracę w każdego typu placówkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia, gabinetach odnowy biologicznej, centrach fitness i klubach sportowych czy ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób z niepełno sprawnościami.

Program studiów na kierunku Fizjoterapia  - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

 

 

5. Kierunek Kosmetologia - 3 800 zł/rok – Pomorski Uniwersytet Medyczny

Kosmetologia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, to studia I-ego stopnia licencjackie i studia magisterskie II-ego stopnia, z nauką prowadzoną w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym, która trwa odpowiednio 3 i 2 lata. Studia dają możliwość zgłębienia wiedzy między innymi z dziedzin nauk medycznych, chemii, biologii i nauk kierunkowych.

W trakcie nauki studenci uczą się stosowania innowacyjnych technik kosmetycznych w procesie leczniczym, pielęgnacyjnym i upiększającym, potrafią współpracować w specjalistycznych zespołach z lekarzem dermatologiem, chirurgii estetycznej czy chirurgiem plastycznym, uczą się odczytywać skład stosowanych kosmetyków i odpowiednio je stosować, poznają proces powstawania produktów kosmetycznych, zdobywają doświadczenie w dziedzinie obsługi nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych w gabinetach medycyny estetycznej.
Absolwenci kierunku posiadają umiejętności pozwalające podjąć pracę w gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej i medycyny estetycznej, studiach wizażu, kierować pracą zespołów planujących zabiegi czy prowadzić własny gabinet kosmetologiczny.

Zestawienie najdroższych kierunków w Szczecinie - sprawdź tutaj.

 

Program studiów na kierunku Kosmetologia  - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

Zasady rekrutacji na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie 


Data publikacji: 28.10.2021

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Szczecinie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Szczecin