Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Szczecin Kierunek Pedagogika - 7 uczelni

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie ( zobacz więcej )

70-466 Szczecin

ul. Monte Cassino 15

tel.:

91 424 32 01

ikonka email do uczelni

cos@anstwp.pl

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum (CB) ( zobacz więcej )

71-011 Szczecin

ul. Mieszka I 61 c

tel.:

91 48 38 171

ikonka email do uczelni

rekrutacja@cb.szczecin.pl

dziekanat@cb.szczecin.pl

Uniwersytet Szczeciński (USZ) ( zobacz więcej )

70-453 Szczecin

al. Papieża Jana Pawła II 22a

tel.:

+48 91 444 11 60, +48 91 444 11 64

ikonka email do uczelni

rekrutacja@univ.szczecin.pl

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej (WSIE) ( zobacz więcej )

70-385 Szczecin

ul. Mickiewicza 47

tel.:

91 350 06 43, 506 227 474

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wsie.pl

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Szczecinie ( zobacz więcej )

70-224 Szczecin

ul. Śniadeckich 3

tel.:

91 422 58 58

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wsb.szczecin.pl

Uczelnia Korczaka - Wydział Zamiejscowy w Szczecinie ( zobacz więcej )

71-414 Szczecin

Plac Jana Kilińskiego 3

tel.:

91 422 51 32, 91 422 51 66

ikonka email do uczelni

szczecin@wspkorczak.eu

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu (ZPSB) w Szczecinie ( zobacz więcej )

71-210 Szczecin

ul. Żołnierska 53

tel.:

91 81 49 401, 91 81 49 402, 91 81 49 404

ikonka email do uczelni

rekrutacja@zpsb.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Pedagogika w Szczecinie

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Szczeciński (USZ) od 2040 zł /Semestr

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Politechnika Koszalińska

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pedagogika

Zobacz więcej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Studia na kierunku Pedagogika w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem pedagogika w Szczecinie

Zasady rekrutacji na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Szczecińskim

pedagogika w Szczecinie


pedagogika w SzczecinieUniwersytet Szczeciński

Limity przyjęć w 2020 r.:
Studia stacjonarne I stopnia: 90

zdjecieStudia pedagogiczne na Uniwersytecie Szczecińskim to kształcenie pierwszego i drugiego stopnia realizowane w różnych specjalnościach. Studenci pierwszego stopnia mają do wyboru specjalność pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna. Na drugim stopniu jest dodatkowo pedagogika szkolna z elementami socjoterapii. W trakcie kształcenia studenci poznają szeroki zakres wiedzy teoretycznej z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, psychologicznych, a także z dziedzin pokrewnych. Studia w dużym stopniu polegają na kształceniu praktycznych umiejętności w trakcie ćwiczeń, warsztatów, seminariów, a także praktyk i stażów zawodowych realizowanych w dobrych ośrodkach, szkołach oraz placówkach edukacyjnych czy terapeutycznych. Wysoki poziom kształcenia, doskonała kadra nauczycieli akademickich, a także dobre zaplecze dydaktyczne zapewniają nauczanie w najlepszych warunkach. Absolwenci pedagogiki są pod każdym względem doskonale przygotowani do pracy w wyuczonej specjalności.

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

zdjecieKierunek pedagogika w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie to kształcenie II stopnia, a więc dwuletnie studia magisterskie uzupełniające. W trakcie kształcenia studenci uzyskują szeroką wiedzę pedagogiczno-psychologiczną, a także kompetencje i umiejętności dotyczące nowoczesnych metod pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Poza przedmiotami pedagogicznymi, kształcenie obejmuje również te dziedziny wiedzy, które są niezbędne do wykonywania pracy pedagoga i nauczyciela. Studenci studiów pedagogicznych mogą wybierać wśród kilku specjalizacji. Są to między innymi pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, pedagogika pracy z coachingiem zawodowym, doradztwo personalne i zawodowe, pedagogika senioralna. Program kształcenia umiejętnie łączy w sobie naukę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych z kształtowaniem nowych umiejętności i kompetencji zawodowych. Studenci w trakcie nauki mają szereg zajęć praktycznych, a także sporo praktyk i stażów zawodowych, które pozwalają im na przygotowanie praktyczne do wykonywania wybranego zawodu.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi kierunkami, sprawdź także: oferta studiów na kierunku Psychologia w Szczecinie.

Oferta kształcenia na kierunku: Edukacja w Szczecinie.

Zobacz więcej: studia w Szczecinie na kierunku Praca Socjalna.

Studia w Szczecinie na kierunku Pedagogika - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje