Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia II stopnia w Szczecinie

 

Studia II stopnia w Szczecinie (magisterskie uzupełniające)
 

Studia II stopnia w Szczecinie

Studia magisterskie w Szczecinie stanowią edukację drugiego stopnia, która trwa od 1,5 do 2 lat.

Ukończenie ich zapewnia tytuł magistra lub magistra inżyniera i umożliwia dalsze kształcenie na poziomie doktoranckim.

Kandydaci na te studia muszą posiadać dyplom studiów pierwszego stopnia - licencjata, inżyniera, lub z jednolitych studiów magisterskich.

Programy są oferowane w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym), a ich specyfika zależy od wybranej specjalności lub ścieżki kształcenia.

Sprawdź więcej: Studia podyplomowe w Szczecinie.

Kierunki na studiach II stopnia w Szczecinie (42)

Dodatkowe informacje o kierunku Administracja

Dodatkowe informacje o kierunku Architektura

Dodatkowe informacje o kierunku Biologia

Dodatkowe informacje o kierunku Biotechnologia

Dodatkowe informacje o kierunku Biznes

Dodatkowe informacje o kierunku Chemia

Dodatkowe informacje o kierunku Ekonomia

Dodatkowe informacje o kierunku Energetyka

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia angielska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia germańska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia polska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia romańska

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia rosyjska

Dodatkowe informacje o kierunku Finanse

Dodatkowe informacje o kierunku Informatyka

Dodatkowe informacje o kierunku Kulturoznawstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Ochrona Środowiska

Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika

Dodatkowe informacje o kierunku Psychologia

Dodatkowe informacje o kierunku Rachunkowość

Dodatkowe informacje o kierunku Socjologia

Dodatkowe informacje o kierunku Transport

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie

Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria materiałowa

Dodatkowe informacje o kierunku Mechanika

Dodatkowe informacje o kierunku Kosmetologia

Dodatkowe informacje o kierunku Sport

Dodatkowe informacje o kierunku Logistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Wychowanie fizyczne

Dodatkowe informacje o kierunku Dietetyka

Dodatkowe informacje o kierunku Pielęgniarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Automatyka i robotyka

Dodatkowe informacje o kierunku Praca Socjalna

Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dodatkowe informacje o kierunku Medyczny

Dodatkowe informacje o kierunku Rolnictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Nawigacja

Dodatkowe informacje o kierunku Elektrotechnika

Dodatkowe informacje o kierunku Architektura Krajobrazu

Dodatkowe informacje o kierunku Ogrodnictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Położnictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Kryminologia

Nowe oraz popularne kierunki studiów II stopnia w Szczecinie

 

Nowe kierunki studiów II stopnia w Szczecinie w 2023 r.

 

1. Oceanografia - studia II stopnia w Szczecinie

 

Studia II stopnia w Szczecinie

Oceanografia to nauka o morzach i oceanach, łącząca geologię, biologię, chemię i fizykę.

Studenci poznają złożone procesy zachodzące w środowisku morskim, w tym dynamikę oceanów, ekosystemy morskie i wpływ oceanów na klimat. A

bsolwenci pracują w badaniach środowiskowych, zarządzaniu zasobami morskimi lub w ochronie środowiska, wykorzystując swoją wiedzę do zrozumienia i ochrony oceanów. 

Studia te kładą również nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy, przygotowując studentów do pracy w sektorze morskim, badaniach naukowych i ochronie środowiska morskiego.

Więcej informacji: Oceanografia na USZ.

2. Prawo służb mundurowych - studia II stopnia w Szczecinie

 

Studia II stopnia w Szczecinie

Prawo służb mundurowych to kierunek skupiający się na prawnych aspektach pracy służb mundurowych, takich jak policja, wojsko czy straż pożarna.

Studenci uczą się regulacji prawnych, procedur wewnętrznych, a także umiejętności taktycznych i negocjacyjnych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych służbach mundurowych, gdzie znajomość prawa i umiejętność jego stosowania są kluczowe.

Więcej szczegółów: Prawo służb mundurowych na USZ.

3. Geoinformatyka - studia II stopnia w Szczecinie

 

Studia II stopnia w Szczecinie

Geoinformatyka to kierunek łączący geografię z informatyką, skupiający się na zbieraniu, analizowaniu i prezentowaniu danych przestrzennych.

Studenci uczą się obsługi systemów informacji geograficznej (GIS), zdalnego badania Ziemi, a także programowania i analizy danych.

Absolwenci mogą pracować w planowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, czy zarządzaniu zasobami naturalnymi, wykorzystując geoinformatykę do rozwiązywania złożonych problemów przestrzennych.

Zobacz więcej: Geoinformatyka na Politechnice Morskiej

 

Popularne kierunki studiów II stopnia w Szczecinie

 

1. Architektura krajobrazu - studia II stopnia w Szczecinie

 

Studia II stopnia w Szczecinie

Studia na kierunku Architektura Krajobrazu koncentrują się na projektowaniu, kształtowaniu oraz ochronie przestrzeni zewnętrznych.

Program łączy wiedzę z zakresu ekologii, urbanistyki oraz sztuki.

Studenci uczą się tworzyć harmonijne i funkcjonalne krajobrazy, takie jak parki, ogrody czy przestrzenie publiczne, uwzględniając przy tym aspekty zrównoważonego rozwoju.

Kursy obejmują szeroki zakres tematów, od botaniki po technologie informacyjne, dając absolwentom umiejętności niezbędne do pracy w projektowaniu krajobrazu i planowaniu terenów zielonych.

2. Ekonomia - studia II stopnia w Szczecinie

 

Studia II stopnia w Szczecinie

Studia na kierunku Ekonomia są skoncentrowane na analizie i zrozumieniu procesów gospodarczych, zarówno w skali krajowej, jak i globalnej.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu mikroekonomii, makroekonomii, finansów i statystyki, co umożliwia im dogłębne zrozumienie mechanizmów rynkowych, polityki pieniężnej oraz fiskalnej.

Program kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności analitycznych i krytycznego myślenia, przygotowując absolwentów do pracy w sektorze bankowym, consultingu i instytucjach publicznych.

Ekonomia to kierunek dla osób zainteresowanych rozwiązywaniem problemów gospodarczych, planowaniem strategicznym i prowadzeniem analiz ekonomicznych.

3. Transport - studia II stopnia w Szczecinie

 

Studia II stopnia w Szczecinie

Studia na kierunku Transport koncentrują się na planowaniu, projektowaniu i zarządzaniu systemami transportowymi.

Kursy obejmują wiedzę z zakresu logistyki, inżynierii ruchu, bezpieczeństwa transportu oraz technologii transportowych.

Studenci poznają zasady funkcjonowania różnych środków transportu, od samochodów, przez kolej, aż po transport lotniczy i morski.

Nacisk kładziony jest na optymalizację przepływu osób i towarów, a także na minimalizację wpływu transportu na środowisko.