Uniwersytet Szczeciński (USZ) (Publiczna)

palceholder

70-451 Szczecin

ul. Wielkopolska 15

tel.:

91 444 11 60,
91 444 10 29,
91 444 10 31,
91 444 12 21

Progi Punktowe - Uniwersytet Szczeciński (USZ)

Wydziały/Kierunki Rok 2023
Stacjonarne Niestacjonarne
Filologia angielska 50
Biologia 31
Filologia romańska z językiem obcym do wyboru 29
Economics and IT Applications (studia prowadzone w języku angielskim) 27
Informatyka w biznesie 25
Biotechnologia 24
Filologia hiszpańska 23
Filologia polska 22
Familiologia 20
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 20
Prawo 20
Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym 19
Mikrobiologia 19
Teologia 18
Wychowanie fizyczne 17
Administracja 16
Filologia germańska 15
Przedsiębiorczość i inwestycje 15
Gospodarka nieruchomościami 14
Zdrowie publiczne 14

Progi punktowe na USZ - Ogólne informacje

Progi punktowe - jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Decydując się na studia na Uniwersytecie Szczecińskim kandydaci muszą podejść do procesu rekrutacyjnego. Pod uwagę brane są wyniki z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Dodatkowe punkty podczas naboru przyznawane są za maturę na poziomie rozszerzonym, z przedmiotów takich jak: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, matematyka, filozofia czy wiedza o społeczeństwie.

Obliczając punkty rekrutacyjne uwzględniany jest poziom przedmiotów zdawanych na maturze oraz odpowiednie wagi przypisane konkretnym przedmiotom.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Osoby, które otrzymały mało satysfakcjonujący wynik z matury, również mogą próbować swoich sił w rekrutacji na wymarzony kierunek.

Dlatego warto pamiętać, aby uzyskać dodatkowe punkty, warto brać udział w różnego typu konkursach. Pod uwagę brane są również wyniki olimpiady przedmiotowej.

Laureat czy finalista olimpiady uzyskuje 100% punktów z jednego z przedmiotu przypisanego danemu konkursowi. Kandydat musi tylko przystąpić do matury i otrzymać gwarantującą zdanie matury ilość punktów z pozostałych przedmiotów obowiązkowych.

Dodatkowe punkty można również otrzymać za osiągnięcia sportowe.

Kiedy Uniwersytet Szczeciński podaje informację o progach punktowych?


Aby rozpocząć studia na Uniwersytecie Szczecińskim trzeba otrzymać jak najwyższą liczbę punktów podczas egzaminu maturalnego. Uczelnia prowadzi system list rankingowych.

Przyjmowani są kandydaci, z najlepszymi wynikami maturalnymi do momentu, aż zostanie wyczerpany limit miejsc na danym kierunku. Limit ten można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Uniwersytet Szczeciński co roku podaje progi punktowe, ponieważ w każdym roku liczba punktów umożliwiających zakwalifikowanie się na studia może znacznie się od siebie różnić. Jest to tylko wartość orientacyjna, która nie gwarantuje przyjęcia na studia podczas aktualnego procesu rekrutacyjnego.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Uniwersytecie Szczecińskim w roku 2023 
 

1. Psychologia – próg minimalny: 57 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie

Pięć lat nauki na kierunku Psychologia pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk o zdrowiu. Program kształcenia koncentruje się w zakresie badania mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka.

Po ukończeniu studiów można uzyskać zatrudnienie w szkolnictwie, szpitalach, więziennictwie czy w firmach zajmujących się marketingiem i doradztwem zawodowym. Uniwersytet Szczeciński oferuje dwie specjalności: Psychologia społeczna i Psychologia kliniczna.

Zobacz więcej: Psychologia na USZ.

2. Filologia, specjalność: filologia angielska – próg minimalny: 50 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia 

Filologia angielska to nauka o języku angielskim, literaturze oraz kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Studia na tym kierunku umożliwiają opanowanie tego języka na najwyższym poziomie i zdobycie niezbędnej wiedzy, aby w przyszłości móc pracować jako tłumacz, nauczyciel czy ekspert komunikacji interkulturowej (PR, HR i korporacje międzynarodowe). 

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Filologia angielska mogą wybrać jedną z 3 specjalności: nauczycielka, kształcenie translatorskie, studia celtyckie.

Zobacz więcej: Filologia angielska na USZ.

3. Fizyka – próg minimalny: 36 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne 
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia 

Na kierunku Fizyka studenci zdobywają wiedzę na temat zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie. Poza teorią podczas zajęć studenci uczą się, jak wykorzystywać tę wiedzę w praktyce. Absolwenci tego kierunku mogą pracować w placówkach naukowych i laboratoriach, instytucjach finansowych, szpitalach i laboratoriach medycznych oraz w firmach informatycznych, produkcyjnych i usługowych.

Uniwersytet Szczeciński swoim studentom umożliwia wybranie jednej ze specjalności: Fizyka medyczna, Nanotechnologia i fizyka materiałów, Fizyka doświadczalna i teoretyczna, Fizyka i inżynieria jądrowa. 

Zobacz więcej: Fizyka na USZ.

4. Biologia – próg minimalny: 31 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, 
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Studia na kierunku Biologia umożliwiają zdobycie umiejętności z zakresu biologii ogólnej, opartej na wiedzy matematyczno-przyrodniczej z uwzględnieniem praw fizyki i reguł chemicznych.

Absolwenci potrafią interpretować i opisywać zjawiska przyrodnicze na podstawie przeprowadzonych samodzielnie i zespołowo badań laboratoryjny oraz badań terenowych. Kończąc ten kierunek można starać się o pracę w różnego typu laboratoriach, jako nauczyciel, przedstawiciel firm farmaceutycznych, czy też biotechnologicznych.

Zobacz więcej: Biologia na USZ.

5. Politologia – próg minimalny: 29 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne 
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Politologia to kierunek polecany osobom, które zainteresowane są polityką. Wielu absolwentów tych studiów ma szansę zostać posłami, senatorami czy dyrektorami urzędów, a nawet komentatorami politycznymi. Osoby kończące ten kierunek będą umiały prowadzić kampanie wyborcze oraz biura poselskie, a także świetnie przygotują wystąpienia ustne i pisemne.

Absolwenci studiów I stopnia mają do wyboru 3 specjalności: Doradztwo polityczne, Marketing w administracji i polityce, Polityka międzynarodowa. 

Zobacz więcej: Politologia na USZ.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Szczecinie