Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia podyplomowe w Szczecinie

 

Studia podyplomowe w Szczecinie
 

Studia podyplomowe w Szczecinie

Studia podyplomowe w Szczecinie trwają zwykle dwa semestry, czyli jeden rok akademicki, chociaż czasami ten okres może się wydłużyć.

Są one przeznaczone dla osób posiadających ukończone wyższe wykształcenie oraz dyplom.

Celem tych programów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w wybranych specjalnościach, co może efektywnie wpłynąć na rozwój zawodowy.

Uczestnicy mają możliwość zdobycia cennych kontaktów zawodowych oraz wymiany doświadczeń z ekspertami w swojej dziedzinie.

Ponadto, te studia są elastycznie dostosowane do życia osób pracujących, co pozwala na łączenie pracy zawodowej z nauką.

Kierunki na studiach podyplomowych w Szczecinie (54)

Dodatkowe informacje o kierunku Administracja

Dodatkowe informacje o kierunku Analityka

Dodatkowe informacje o kierunku Architektura

Dodatkowe informacje o kierunku Bankowość

Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo Pracy

Dodatkowe informacje o kierunku Bibliotekoznawstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Biologia

Dodatkowe informacje o kierunku Biznes

Dodatkowe informacje o kierunku Chemia

Dodatkowe informacje o kierunku Edukacja

Dodatkowe informacje o kierunku Ekonomia

Dodatkowe informacje o kierunku Finanse

Dodatkowe informacje o kierunku Fizyka

Dodatkowe informacje o kierunku Geografia

Dodatkowe informacje o kierunku Grafika

Dodatkowe informacje o kierunku Historia

Dodatkowe informacje o kierunku Informatyka

Dodatkowe informacje o kierunku Marketing

Dodatkowe informacje o kierunku Nieruchomości

Dodatkowe informacje o kierunku Ochrona Środowiska

Dodatkowe informacje o kierunku Oświata

Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika

Dodatkowe informacje o kierunku Podatki

Dodatkowe informacje o kierunku Psychologia

Dodatkowe informacje o kierunku Prawo

Dodatkowe informacje o kierunku Prawo pracy

Dodatkowe informacje o kierunku Prawo spółek

Dodatkowe informacje o kierunku Promocja

Dodatkowe informacje o kierunku Public Relation

Dodatkowe informacje o kierunku Rachunkowość

Dodatkowe informacje o kierunku Teologia

Dodatkowe informacje o kierunku Transport

Dodatkowe informacje o kierunku Turystyka

Dodatkowe informacje o kierunku Wycena Nieruchomości

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie

Dodatkowe informacje o kierunku Zdrowie

Dodatkowe informacje o kierunku Budownictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Negocjacje

Dodatkowe informacje o kierunku Sport

Dodatkowe informacje o kierunku Logistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Internet

Dodatkowe informacje o kierunku Wychowanie fizyczne

Dodatkowe informacje o kierunku Dietetyka

Dodatkowe informacje o kierunku Hotelarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Matematyka

Dodatkowe informacje o kierunku Medyczny

Dodatkowe informacje o kierunku Rolnictwo

Dodatkowe informacje o kierunku Architektura Krajobrazu

Dodatkowe informacje o kierunku Bibliotekarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Arteterapia

Dodatkowe informacje o kierunku Management

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie projektami

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dodatkowe informacje o kierunku Muzyka

Nowe oraz popularne studia podyplomowe w Szczecinie

 

Nowe kierunki studiów podyplomowych w Szczecinie w 2023 r.

 

1. Asystent rodziny - studia podyplomowe w Szczecinie

 

Studia podyplomowe w Szczecinie

Studia na kierunku Asystent rodziny skupiają się na wsparciu i pomocy rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

Program łączy wiedzę z psychologii, pedagogiki, prawa oraz socjologii, przygotowując studentów do rozpoznawania potrzeb rodzin, planowania interwencji oraz prowadzenia działań wspierających.

Studenci uczą się technik komunikacji, radzenia sobie z kryzysami, a także zasad etycznych i prawnych dotyczących ochrony praw dziecka i rodziny.

Kursy podkreślają znaczenie pracy wielodyscyplinarnej i współpracy z innymi specjalistami.

Zobacz więcej: Asystent rodziny na Collegium Humanum.

2. Coaching i facylitacja - studia podyplomowe w Szczecinie

 

Studia podyplomowe w Szczecinie

Studia na kierunku Coaching i facylitacja skupiają się na rozwijaniu umiejętności wspierania rozwoju osobistego i zawodowego osób i grup.

Program integruje psychologię, zarządzanie oraz metodyki pracy grupowej, ucząc technik coachingowych i facylitacyjnych.

Studenci uczą się, jak efektywnie wspierać klientów w osiąganiu celów, przezwyciężaniu barier oraz wzmacnianiu kompetencji.

Kursy podkreślają znaczenie komunikacji interpersonalnej, rozwoju liderów oraz zarządzania zmianą

Więcej szczegółów: Coaching i facylitacja na WSB Merito.

3. Lean management - studia podyplomowe w Szczecinie

 

Studia podyplomowe w Szczecinie

Studia na kierunku Lean management koncentrują się na optymalizacji procesów produkcyjnych i usługowych, eliminując marnotrawstwo i zwiększając efektywność.

Program łączy wiedzę z zarządzania, inżynierii oraz strategii biznesowej, ucząc studentów implementacji metod i narzędzi Lean, takich jak 5S, Kaizen czy Kanban.

Studenci uczą się analizować procesy, identyfikować obszary do usprawnienia, a także wdrażać ciągłe doskonalenie.

Kursy kładą nacisk na myślenie systemowe, zarządzanie jakością oraz przywództwo leanowe.

Więcej informacji: Lean management na WSB Merito.

 

Popularne kierunki studiów podyplomowych w Szczecinie w 2023 r.

 

1. Hotelarstwo - studia podyplomowe w Szczecinie

 

Studia podyplomowe w Szczecinie

Studia na kierunku Hotelarstwo są dedykowane osobom pragnącym rozwijać karierę w branży turystycznej, szczególnie w zarządzaniu hotelami i obiektami noclegowymi.

Program łączy wiedzę z zarządzania, marketingu oraz obsługi klienta, ucząc studentów efektywnego prowadzenia obiektów noclegowych, kreowania strategii rozwoju oraz zarządzania personelem.

Kursy podkreślają znaczenie jakości usług, gościnności oraz komunikacji w branży hotelowej.

Studenci uczą się także o trendach w turystyce, ekonomii i prawie dotyczącym hotelarstwa.

2. Internet - studia podyplomowe w Szczecinie

 

Studia podyplomowe w Szczecinie

Studia na kierunku Internet skupiają się na szeroko pojętej wiedzy o technologiach sieciowych, projektowaniu stron i aplikacji internetowych oraz cyfrowym biznesie.

Program łączy informatykę, programowanie, grafikę komputerową oraz komunikację cyfrową, przygotowując studentów do tworzenia i zarządzania treścią w sieci.

Kursy uczą o architekturze internetu, bezpieczeństwie danych, e-commerce.

Nacisk kładziony jest na rozwiązywanie problemów, kreatywność oraz strategiczne myślenie w kontekście ciągle zmieniającego się środowiska cyfrowego.

3. Bankowość - studia podyplomowe w Szczecinie

 

Studia podyplomowe w Szczecinie

Studia na kierunku Bankowość skupiają się na zrozumieniu i zarządzaniu instytucjami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem banków.

Program łączy wiedzę z ekonomii, finansów, prawa oraz zarządzania ryzykiem, ucząc studentów analizowania rynków finansowych, produktów bankowych oraz strategii bankowych.

Studenci poznają funkcjonowanie banków komercyjnych, bankowość inwestycyjną oraz rynki kapitałowe.

Kursy podkreślają znaczenie analizy finansowej, etyki zawodowej oraz innowacji w bankowości.