Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Rekrutacja na studia we Wrocławiu w roku 2022

Rekrutacja na studia we Wrocławiu w roku 2022Jakie są terminy rekrutacji na studia we Wrocławiu?


Uczelnie we Wroclawiu organizują 2 razy w roku nabór na studia.

Nabór zimowy 2023 na wrocławskich uczelniach:

Nabór zimowy we Wrocławiu w tym roku organizuję uczelnie: Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Ekonomiczny.

Nabór letni 2023 na wrocławskich uczelniach:

Nabór letni organizowany jest na wszystkich wrocławskich uczelniach i na wszystkich kierunkach w odróżnieniu od naboru zimowego który ma często bardzo ograniczoną ofertę.

Nabór letni rozpoczyna sie w marcu/kwietniu 2023 a kończy ok. 30 września 2023. Szczegółowe terminy określa każda uczelnia indywidualnie. Rejestracji można dokonać zanim otrzyma się wyniki świadectwa maturalnego. Po otrzymaniu wyników matury kandydat wpisuje do formularza swoje oceny.

W sezonie letnim rekrutacja odbywa się na studia I i II stopnia oraz na studia jednolite magisterskie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 

Na jakie kierunki studiów najczęściej rekrutują kandydaci we Wrocławiu?


Zarządzanie - 16 uczelni z kierunkiem Zarządzanie we Wrocławiu
Informatyka - 11 uczelni z kierunkiem Informatyka we Wrocławiu
Psychologia - 7 uczelni z kierunkiem Psychologia we Wrocławiu
 

Jakie są zasady rekrutacji na studia we Wrocławiu w roku 2023?


Jeśli chodzi o kryteria rekrutacji to przyjete są dwa standardy. W jednych uczelniach obowiązuje konkurs świadectw a w innych uczelniach wymagane są dodatkowe egzaminy.

Każda uczelnia sama opracowuje własne zasady i kryteria rekrutacji. Rekrutacji kandydaci dokonują tylko przez system rekrutacyjny który udostępniony jest na stronie każdej uczelni.

Dodatkowym warunkiem procesu rekrutacji jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Ceny opłat ustalane są indywidualnie przez uczelnie. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady rekrutacji na uczelniach w Poznaniu.

Akademia Muzyczna we Wrocławiu - zasady rekrutacji
 

budynek
amw


Rekrutacja 2023/2024 na Akademię Muzyczna we Wrocławiu trwa. Na tej uczelni poza świadectwem maturalnym obowiązują egzaminy wstępne.

Egzaminy wstępne składają się z kilku etapów. Szczegółowe wytyczne odnosnie egzaminów zależa od poszczególnych wydziałów, kierunków i specjalności.


Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - zasady rekrutacji
 

budynek
awf


AWF we Wrocławiu przygotowuje dla kandydatów dodatkowe egzaminy.

Poniżej przedstawiamy 3 najbardziej oblegane kierunki na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu:ASP we Wrocławiu - zasady rekrutacji
 

budynek
asp


Najwięcej kandydatów na ASP we Wrocławiu rekrutuje na następujące kierunki:


ASP we Wrocławiu przygotowuje specjalne egzaminy wstępne.


Politechnika Wrocławska  - zasady rekrutacji
 

budynek
pwr


Na Politechnice Wrocławskiej w procesie rekrutacji kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Pod uwagę brane są tylko oceny na świadectwie maturalnym. Przyjmowani są tylko Ci kandydaci, którzy uzyskają odpowiednią liczbę punktów czyli przekroczą tzw. minimalne progi punktowe.

Progi punktowe mogą być obniżane w procesie rekrutacji, ponieważ niektórzy kandydaci rezygnują z wybranego wcześniej kierunku. Jeśli kandydat nie zakwalifikuje się w pierwszej kolejności to istnieje szansa, że próg punktowy zostanie obniżony, ponieważ niektórzy kandydaci rezygnują z wybranego kierunku.

Najbardziej popularne kierunki studiów na Politechnice Wrocławskiej to:Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - zasady rekrutacji

 

budynek
ue


Na uniwersytecie obowiązuje konkurs świadectw. Nie ma dodatkowych egzaminów. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Poniżej przedstawiamy listę kierunków, na które w roku 2023 były najwyższe progi punktowe:Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - zasady rekrutacji
 

budynek
UMED Wrocław


Najwięcej kandydatów na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu rekrutuje na następujące kierunki:

1. Kierunek lekarsko-dentystyczny - prawie 28 kandydatów na jedno miejsce,
2. Kierunek lekarski - prawie 15 kandydatów na jedno miejsce,
3. Farmacja - 7 kandydatów na jedno miejsce.
 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - zasady rekrutacji
 

budynek
upwr


Najbardziej obleganymi kierunkami studiów na Uniwertytecie Przyrodniczym we Wrocławiu są:

1. Weterynaria - ponad 6 kandydatów na jedno miejsce,
2. Geodezja i kartografia - prawie 4 kandydatów na jedno miejsce,
3. Żywienie człowieka i dietetyka - ponad 3 kandydatów na jedno miejsce.


Uniwersytet Wrocławski - zasady rekrutacji
 

budynek
uwr


Podczas rekrutacji na UWr oprócz zdanej matury uczelnia przygotowuje egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów. Ma rózne kierunki są przygotowywane różne egzaminy.

 

 

 


Data publikacji: 18.03.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Wrocławiu

ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach we Wrocławiu

Zobacz opinie o innych miastach w Wrocławiu
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Wrocław