Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Rekrutacja na studia we Wrocławiu w roku 2022

Rekrutacja na studia we Wrocławiu w roku 2022Jakie są terminy rekrutacji na studia we Wocławiu?


Uczelnie we Wroclawiu organizują 2 razy w roku nabór na studia.

Nabór zimowy 2022 na wrocławskich uczelniach:
Nabór zimowy we Wrocławiu w tym roku organizuję 4 uczelnie : Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Międzunarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej - Horyzont.

Nabór letni 2022 na wrocławskich uczelniach:
Nabór letni organizowany jest na wszystkich poznańskich uczelniach i na wszystkich kierunkach w odróznieniu od naboru zimowego który ma często bardzo ograniczoną ofertę.

Nabór letni rozpoczyna sie w kwietni 2022 a konczy 30 września 2022. Szczegółowe terminy określa każda uczelnia indywidualnie.
Rejestracji można dokonać zanim otrzyma się wyniki świadectwa maturalnego. Po otrzymaniu wyników matury kandydat wpisuje do formularza swoje oceny.
W sezonie letnim rekrutacja odbywa się na studia I II stopnia oraz na studia jednolite magisterskie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 

Na jakie kierunki studiów najczęściej rekrutują kandydaci we Wocławiu ?


Zarządzanie - 14 uczelni z kierunkiem zarządzanie we Wrocławiu
Informatyka - 10 uczelni z kierunkiem informatyka we Wrocławiu
Psychologia - 7 uczelni z kierunkiem psychologia we Wrocławiu
 

Jakie są zasady rekrutacji na studia we Wrocławiu w roku 2022 ?


Jeśli chodzi o kryteria rekrutacji to przyjete są dwa standardy. W jednych uczelniach obowiązuje konkurs świadectw a w innych uczelniach wymagane są dodatkowe egzaminy.
Każda uczelnia sama opracowuje własne zasady i kryteria rekrutacji. Rekrutacji kandydaci dokonują tylko przez system rekrutacyjny który udostępniony jest na stronie każdej uczelni. Dodatkowym warunkiem procesu rekrutacji jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Ceny opłat ustalane są indywidualnie przez uczelnie. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady rekrutacji na uczelniach w Poznaniu.

Akademia Muzyczna we Wrocławiu - zasady rekrutacji

Rekrutacja na Akademię Muzyczna we Wrocławiu trwa od początku maja i konczy się w czerwcu 2022.
Na tej uczelni poza świadectwem maturalnym obowiązują egaminy wstępne.
Egzaminy wstępne składają się z kilku etapów. Szczegółowe wytyczne odnosnie egzaminów zależa od poszczególnych wydziałów, kierunków i specjalności.
Jeżeli chcesz poznać szczegółowe zasady rekrutacji w Akademii Muzycznej we Wrocławiu to wejdz na stronę


Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - zasady rekrutacji

AWF we Wrocławiu przygotowuje dla kandydatów dodatkowe egzaminy.

Poniżej przedstawiamy 3 najbardziej oblegane kierunki na Akademi Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
1. Kosmetologia - prawie 8 kandydatów na jedno miejsce
2. Fizjoterapia - ponad 5 kandydatów na jedno miejsce
3. Sport - prawie 3 kandydatów na jedno miejsce


ASP we Wrocławiu - zasady rekrutacji

Najwięcej kandydatów na ASP we Wrocławiu rekrutuje na następujące kierunki
1. Architekura wnętrz - prawie 3 kandydatów na jedno miejsce
2. Grafika - ponad 2 kandydatów na jedno miejsce
3. Sztuka Mediów - 1.5 kandydatta na jedno miejsce

ASP we Wrocławiu przygotowuje specjalne egzaminy wstępne.


Politechnika Wrocławska  - zasady rekrutacji

Na Politechnice Wrocławskiej w procesie rekrutacji kolejność zgłoszęń nie ma znaczenia. Pod uwagę brane są tylko oceny na swiadectwie maturalnym.
Przyjmowani są tylko Ci kandydaci, którzy uzyskają odpowiednią liczbę punktów czyli przekroczą tzw. minimalne progi punktowe.

Progi punktowe mogą być obniżane w procesie rekrutacji, ponieważ niektórzy kandydaci rezygnują z wybranego wcześniej kierunku.
Jeśli kandydat nie zakwalifikuje się w pierwszej kolejności to istnieje szansa, że próg punktowy zostanie obniżony, ponieważ niektórzy kandydaci rezygnują z wybranego kierunku.

Najbardziej popularne kierunki studiów na Politechnice Wrocławskiej to :
1.Informatyka - ponad 5 osób na miejsce
2.Geodezja i kartografia - ponad 5 osób na jedno miejsce
3.Inżynieria kwantowa - ponad 4 osoby na jedno miejsce


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - zasady rekrutacji

Studia stacjonarne I stopnia
- Od maja do 12 lipca 2022 można składać zgłoszenia elektroniczne.

Studia niestacjonarne II stopnia
- 14 lipca do 10 sierpnia należy składać zgłoszenia elektroniczne.

Na uniwersytecie obowiązuje konkurs świadectw. Nie ma dodatkowych egzaminów. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Poniżej przedstawiamy listę kierunków, na które w roku 2021 były najwyższe progi punktowe

1. Analityka gospodarcza 200 pkt / 300 pkt
2.Informatyka w biznesie 196 pkt / 300 pkt
3.Business management (studia w j. angielskim) 185 pkt / 300 pkt


Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - zasady rekrutacji

Najwięcej kandydatów Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu rekrutuje na następujące kierunki
1. Kierunek lekarsko-dentystyczny - prawie 28 kandydatów na jedno miejsce
2. Kierunek lekarski - ponad 15 kandydatów na jedno miejsce
3. Farmacja - 7 kandydatów na jedno miejsce


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - zasady rekrutacji

Najbardziej obleganymi kierunkami studiów na Uniwertytecie Przyrodniczym we Wrocławiu są
1. Zywienie człowieka i dietetyka - prawie 3 kandydatów na jedno miejsce
2. Weterynaria - ponad 2 kandydatów na jedno miejsce
3. Zarządzanie i inżynieria produkcji - 1.5 kandydatta na jedno miejsce


Uniwersytet Wrocławski - zasady rekrutacji

Rekrutacja na ta uczelnie rozpoczyna się w połowie marca 2022 roku a konczy w połowie czerwca 2022 roku.

Oprócz zdanej matury uczelnia przygotowuje egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów. Ma rózne kierunki są przygotowywane rózne egzaniny.

 


Data publikacji: 18.03.2022
ikonka kierunki studiów

Sprawdź opinie o uczelniach we Wrocławiu

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Wrocław