Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Wrocław Kierunek Socjologia - 1 uczelnia

Uniwersytet Wrocławski (UWR) ( zobacz więcej )

50-137 Wrocław

pl. Uniwersytecki 1

tel.:

71 375-22-37

ikonka email do uczelni

bepo@adm.uni.wroc.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Socjologia w Wrocławiu

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Wrocławski (UWR) 4 050 zł / rok

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO DOLNOśLąSKIE


Uczelnie z kierunkiem socjologia we Wrocławiu

Dla osób, które planują studia we Wrocławiu na kierunku socjologia, zebraliśmy najważniejsze informacje na ten temat. Chcesz studiować socjologię we Wrocławiu? Przeczytaj koniecznie!

Początki socjologii jako nauki datuje się na 1837 rok, kiedy August Comte wprowadził termin „socjologia”. Jest to wobec tego dyscyplina młoda. Socjologia wchodzi w zależności m.in. z psychologią, ekonomią czy antropologią, dlatego też badacze wciąż określają ścisły zakres tej nauki. Z uwagi na te zależności socjologia jest interesująca szczególnie dla tych osób, które chcą poszerzać swoje horyzonty w wielu kierunkach.

Socjologia – opis kierunku

Studia socjologiczne umożliwiają zrozumienie wielu aspektów życia we współczesnym, zglobalizowanym świecie. Socjologia bada bowiem i opisuje społeczeństwo – na czele którego stoi jednostka społeczna, a także najmniejsza grupa społeczna, czyli rodzina. Socjologów interesuje przede wszystkim to, jak społeczeństwo się zmienia i jakie nowe trendy można w nim zaobserwować.

Socjologicznym okiem można spojrzeć m. in. na politykę, medycynę, religię, sztukę, modę czy gry komputerowe. To bez wątpienia ciekawy kierunek studiów, dlatego tak popularny wśród maturzystów.

Socjologia na Uniwersytecie Wrocławskim

Jedyna uczelnia we Wrocławiu, która ma w swojej ofercie studia na kierunku socjologia, to Uniwersytet Wrocławski. Studia socjologiczne na tej uczelni dostępne są zarówno na I, jak i na II stopniu, tak w trybie stacjonarnym (dziennie), jak i niestacjonarnym (weekendowo).

Kierunek socjologia prowadzony jest w ramach Instytutu Socjologii, który jest z kolei częścią Wydziału Nauk Społecznych. Instytut socjologii prowadzi także kierunki: socjologia grup dyspozycyjnych oraz socjologia ekonomiczna.

Socjologia na UWr – specjalności studiów

Studiując socjologię w klasycznym wydaniu, każdy student wybrać może odpowiadającą jego zainteresowaniom oraz planom zawodowym specjalność. Studenci studiów stacjonarnych I stopnia wybierają jedną z trzech specjalności: komunikacja społeczna, socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego, społeczności lokalne. Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia również mają do wyboru trzy specjalizacje, są to: badanie rynku, komunikacja społeczna, komunikacja społeczna i badanie rynku.

Także jeśli chodzi o studia II stopnia, studenci muszą dokonać wyboru specjalności. Na studiach stacjonarnych są to: badanie rynku, socjologia przestrzeni w układach lokalnych oraz socjologia sztuki. Studenci mogą także studiować po angielsku, w ramach specjalności Intercultural Mediation (studia płatne). Na niestacjonarnych studiach II stopnia studenci mogą wybrać specjalność: aktywizacja społeczna, komunikacja społeczna i badanie rynku lub stosowane badania społeczne.

Socjologia we Wrocławiu – dlaczego właśnie tutaj?

Uniwersytet Wrocławski to jedyna uczelnia we Wrocławiu, która oferuje studia na kierunku socjologia, a także najstarszy ośrodek badawczy i dydaktyczny w tym mieście oferujący studia socjologiczne w oparciu o doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę. Uniwersytet Wrocławski jest także w czołówce najlepszych polskich uczelni wyższych, a sam Instytut Socjologii plasuje się na 5 miejscu w rankingu najlepszych uczelni prowadzących kierunek socjologia.

Instytut Socjologii współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi – zarówno w kraju, jak i zagranicą. Dlatego też zarówno pracownicy Instytutu Socjologii, jak i studenci, mają możliwość brania udziału
w interesujących projektach badawczych na całym świecie. Uniwersytet prowadzi koła naukowe dla studentów, wydaje również uznany rocznik „Forum Socjologiczne”

Zasady rekrutacji na Uwr
Rekrutacja na socjologię na Uniwersytecie Wrocławskim przebiega w oparciu o wyniki matury. Oto jak wyglądają zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia:

zdjecie
Źródło: http://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=5094#zasady

Przyjęcie na studia stacjonarne I i II stopnia następuje na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu na studia stacjonarne II stopnia decyduje zaś ocena na dyplomie dowolnego kierunku studiów pierwszego albo drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

Przykładowe przedmioty

Podczas studiów socjologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim studenci będą uczestniczyć
w zajęciach z następujących przedmiotów:

• Demografia społeczne
• Psychologia społeczna
• Metody i techniki badań społecznych
• Podstawy logiki
• Podstawy statystyki
• Filozofia społeczna
• Antropologia społeczna
• Współczesne teorie socjologiczne
• Kultura popularna
• Historia myśli socjologicznej
• …i inne

autor: Joanna Stasiak