Galeria Coventry University Wrocław
Galeria Coventry University Wrocław
Galeria Coventry University Wrocław
Galeria Coventry University Wrocław
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Applied Psychology BSc (Hons)

Zobacz

Cena za semestr od 27,500 zł/rok zł od od od

Aviation Management BSc (Hons)

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 27,500 zł/rok zł od od od

Business Management & Leadership BA (Hons)

Zobacz

Cena za semestr od 27,500 zł/rok zł od od od

Cloud Computing BSc (Hons)

Zobacz

Cena za semestr od 27,500 zł/rok zł od od od

Computing Science BSc (Hons)

Zobacz

Cena za semestr od 27,500 zł/rok zł od od od

Cyber Security BSc (Hons)

Zobacz

Cena za semestr od 27,500 zł/rok zł od od od

Financial Management and Accounting BA (Hons)

Zobacz

Cena za semestr od 27,500 zł/rok zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Coventry University Wrocław – poznaj kierunki licencjackie brytyjskiego uniwersytetu

Coventry University Wrocław

Zlokalizowany w tętniącym życiem mieście, Coventry University Wrocław oferuje wybór studiów licencjackich, szczególnie ukierunkowanych na przygotowanie studentów do przyszłej profesji. Z pewnością docenisz zarówno bogate dziedzictwo kulturowe Wrocławia jak i bliską obecność ważnych firm z sektorów informatycznego, lotniczego, samochodowego lub biotechnologicznego. Potencjał miasta połączony z doskonałością akademicką Coventry University Group, tworzą środowisko nauki wspierające Twoją przyszłą karierę.

Na wszystkich kierunkach Coventry University Wrocław zajęcia prowadzone są w języku angielskim i zwieńczone otrzymaniem kwalifikacji Coventry University, co oznacza, że uzyskasz uznane brytyjskie wykształcenie. Nasza instytucja odpowiada na potrzeby współczesnych studentów poszukujących bardziej angażującego i skoncentrowanego na karierze doświadczenia edukacyjnego.

W Coventry University wypracowaliśmy wyjątkowy program studiów oparty na naszym modułowym podejściu. Rok akademicki podzielony jest na cztery sześciotygodniowe bloki naukowe. Ta struktura pozwala w pełni zanurzyć się w jednym temacie w określonych ramach czasowych, co sprzyja głębszemu zrozumieniu i bardziej aktywnej nauce. Godziny zajęć od 9:00 do 13:00 dodatkowo wspierają ustrukturyzowane i produktywne środowisko nauki.

Oferujemy wielokrotny nabór w ciągu roku, pozwalający Ci na elastyczność w rozpoczęciu studiów, kiedy najbardziej Ci to odpowiada. Dodatkowo, zrezygnowaliśmy z tradycyjnej oceny opartej na egzaminach końcowych, dzięki czemu możesz skupić się na sukcesywnej ocenie i pracy projektowej, zdobywając praktyczne umiejętności, które są wysoko cenione na rynku pracy.

Brytyjski Coventry University posiada maksymalną ocenę 5 Stars w rankingu QS Stars, między innymi, w kategorii zatrudnienie absolwentów (5 Stars QS for Employability - QS Stars University Rating) oraz został uznany za najlepszy nowoczesny uniwersytet pod względem perspektyw zawodowych absolwentów w rankingu Guardian University Guide w roku 2021 oraz 2022 (Joint Top Modern University for Career Prospects - Guardian University Guide 2021 and 2022).

Wrocławski campus oferuje nowoczesny model edukacyjny Coventry University Group. Naszym celem jest pomóc Ci zdobyć wiedzę, umiejętności i praktyczne doświadczenie potrzebne do zdobycia doskonałości w wybranej dziedzinie i osiągnięcia celów zawodowych. Tworzenie oferty studiów licencjackich Coventry University Wrocław poprzedzone jest zrozumieniem potrzeb rynku pracy, zaś program studiów jest tworzony we współpracy z biznesem.

Jeśli jesteś gotowy na nowoczesną i innowacyjną edukacyjną podróż dołącz do nas na Coventry University Wrocław. Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia w czasie egzaminów maturalnych!

Dni Otwarte Coventry University Wrocław

Doświadcz Coventry University Wrocław w czasie naszych Dni Otwartych – porównaj dostępne daty ze swoim kalendarzem i zarezerwuj miejsce: 9 grudnia 2023, 3 lutego 2024, 9 marca 2024 oraz 18 maja 2024.

Open Days | Coventry University Wrocław

--

Located in the vibrant city of Wrocław, Coventry University Wrocław offers vocational undergraduate and postgraduate courses. We combine the city`s rich cultural heritage with Coventry University Group`s academic excellence, thereby providing you a career-focused learning environment.

At Coventry University Wrocław, all our courses are awarded by Coventry University and taught in English, meaning you`ll receive a recognised British qualification. Our institution is highly tailored to meet the needs of modern students seeking a more immersive and career-focused educational experience.

Coventry University Wrocław`s academic year is structured around four six-week academic blocks per year. This structure allows you to fully immerse yourself in a singular topic within a focused timeframe, fostering a deeper understanding and a more engaging learning experience.

We have developed a distinctive curriculum based on our modular teaching approach. This approach involves focusing on teaching one module at a time, allowing you to concentrate on one subject at a time. Study hours are from 9am to 1pm, providing you with a structured and productive learning environment.

Furthermore, we offer multiple intakes throughout the year, giving you the flexibility to start your studies when it suits you best. Additionally, we do not have traditional end-of-year exams, which means you can focus on continuous assessment and project work, gaining practical skills that are highly valued in the job market.

Coventry University has 5 QS Stars for Employability (QS Stars University Rating) and Joint Top Modern University for Career Prospects (Guardian University Guide 2021 and 2022), which are fed into Coventry University Wrocław. We aim to help you receive the knowledge, skills, and practical experience needed to excel in your chosen field and achieve your career goals. If you`re ready for a modern and innovative educational journey, come join us at Coventry University Wrocław. We wish all high school graduates good luck during their final exams!

Coventry University Wrocław Open Days

Experience in real Coventry University Wrocław during our Open Days - compare our available dates with your calendar and book the place: December 9, 2023; February 3, 2024; March 9, 2024 and May 18, 2024.

 

Academic Merit Award

Coventry University Wrocław oferuje Academic Merit Scholarship, stypendium przyznawane studentom Unii Europejskiej z wybitnymi osiągnięciami w nauce, którzy rozpoczną naukę na studiach stacjonarnych w Coventry University Wrocław i spełnią niezbędne wymogi.

Dzięki tej nagrodzie stypendyści mogą uzyskać 20% zniżki od opłaty za pierwszy rok studiów. Przeznaczona jest dla najzdolniejszych uczniów z Unii Europejskiej, mieszkających w krajach unijnych, którzy osiągną najwyższe rezultaty z egzaminów końcowych, takich jak matura, czy analogiczne egzaminy końcowe.

Jak aplikować?

Jeśli chcesz ubiegać się o nagrodę Academic Merit Award, dowiedz się jak złożyć aplikację i czy spełniasz wymogi.

Dostępność nagrody i szczegółowe wymagania dostępne są na stronie Coventry University Wrocław.

--

Coventry University Wroclaw is offering Academic Merit Scholarship, a scholarship to European Union students with donations of academic achievement, who will start their full-time studies at Coventry University Wroclaw and meet requirements.

Thanks to this award, scholarship holders can obtain a 20% discount on the tuition fee for their first year of study. It is recommended for the most talented students from the European Union, living in the Member States, who achieve results from final exams, including the matura exam or similar final exams.

How to apply?

If you are eligible for an Academic Merit Award, find out how to submit your application and whether you meet the requirements.

The availability of awards and detailed requirements are available on the Coventry University Wrocław website.

Academic Merit Award | Coventry University Wrocław

 

Kontakt

53-332 Wrocław

Powstańców Śląskich 17

tel.:

+48 71 748 85 55