Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

MWSLiT: II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ SFINANSOWENEJ Z DOTACJI MEIN

MWSLiT: II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ SFINANSOWENEJ Z DOTACJI MEINJest nam niezmiernie miło poinformować, iż jako wiodąca uczelnia logistyczna w kraju organizujemy II edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej sfinansowaną z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są: wiedza, umiejętności oraz postawy w obszarze branży TSL (transport-spedycja-logistyka).

Głównym celem Olimpiady jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, odkrywanie oraz rozwijanie zdolności i pasji uczniów szkół ponadpodstawowych w obszarze TSL, pobudzenie ich twórczego myślenia, a także przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższych, które kształcą na kierunkach TSL.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna w MWSLiT we Wrocławiu została wpisana do wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy, uprawniając laureatów i finalistów do zwolnienia z pisemnego egzaminu zawodowego i pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uprawnienia dotyczące zwolnień z w/w pisemnych egzaminów są aktualne do zakończenia roku szkolnego 2027/2028*

* Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów  i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego* w roku szkolnym 2023/2024.

Olimpiada składa się z trzech, następujących po sobie etapów:

  • I etap (szkolny): 26.10.2023 r.
  • II etap (okręgowy): 13.12.2023 r.
  • III etap (centralny): 15.03.2024 r.

Adresatami Olimpiady są uczniowie liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych I i II stopnia z całego kraju, w szczególności uczniowie kształcący się w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, magazynier - logistyk. Dyrekcje szkół oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych zachęcamy do mobilizacji swoich uczniów do zarejestrowania się na  platformie konkursowej.

Rejestracja uczestników dostępna jest od 21.09.2023 r. do 12.10.2023 r. pod adresem:
www.olimpiadalogistyczna.mwsl.eu

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie internetowej:

www.mwsl.eu/olimpiada-logistyczna

 

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami:

Biuro Karier
tel. (71) 324 68 42 wew. 124
e-mail: kariera@msl.com.plSfinansowano z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki


Data publikacji: 11.09.2023
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Wrocław