Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST)(Niepublliczna)

palceholder

50-226 Wrocław

ul. św. Jadwigi 12

tel.:

71 346-99-00

Studia dyplomowe - kierunki
Teologia

Opis uczelni

EWANGELIKALNA WYŻSZA SZKOŁA TEOLOGICZNA (EWST)


Plany utworzenia międzywyznaniowej uczelni przez ewangelicki związek wyznaniowy, powstały już we wczesnych latach 80-tych XX w. Po kilku latach starań, udało się utworzyć w 1990r. Biblijne Seminarium Teologiczne, które działało przy Szkole Językowej I Zboru Chrześcijan. W 2001r. szkoła pozyskuje własne lokum i rozpoczyna działalność ukierunkowaną na stworzenie szkoły wyższej.

Decyzją Ministerstwa Edukacji, 18-10-2006r., Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, uzyskuje akredytację uprawniającą do kształcenia studentów I-ego stopnia na kierunku teologia, stając się pierwszą w kraju niepubliczną szkołą teologiczną. Wraz z rozwojem uczelni pojawiły się nowe projekty poszerzające ofertę edukacyjną, takie jak: utworzenie Szkoły Języków Biblijnych, Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku, Szkoły Liderów czy działalność Otwartej Akademii Teologicznej. Szkoła wyznaje zasadę otwartości i dialogu międzywyznaniowego, podkreśla rolę Biblii jako głównego autorytetu. Słuchacze uczelni przygotowywani są do przyszłej roli misyjnej, duszpasterskiej i teologicznej, a po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, mogą kontynuować naukę magisterską w warszawskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

 

Misja Uczelni

Zlokalizowana w samym sercu Wrocławia, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST) jest jednym z najważniejszych ośrodków nauki i badań teologicznych w kraju. Jej misją jest kształcenie studentów w zakresie badań teologicznych i praktyki duchownej.

EWST jest mocno zaangażowana w propagowanie dialogu i współpracy między różnymi wyznaniami i denominacjami. Przekonanie o tym, że różnorodność dostarcza wartościowego wkładu do rozwijania zrozumienia nauk teologicznych, jest głęboko zakorzenione w metodologii nauczania EWST.

W centralnym punkcie misji EWST leży inspiracja do poszukiwania i zrozumienia prawdy Bożej. Uwzględnia ona również wagę odpowiedzialności społecznej i służby, kształtując u swoich studentów świadomość nauczania chrześcijańskiego i jego praktyczne zastosowanie.

Wychodzenie poza granice tradycyjnej edukacji teologicznej podkreśla innowacyjność i otwartość umysłu jako kluczowe składniki misji EWST. Uczelnia nieustannie dąży do rozwoju i doskonalenia swojej oferty edukacyjnej, by sprostać wymaganiom współczesnego społeczeństwa i Kościoła.

 

Studia podyplomowe

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST) usytuowana w sercu Wrocławia to renomowana instytucja edukacyjna krzewiąca wiedzę teologiczną w kontekście protestanckim. Holistyczne podejście do edukacji, połączone z głębokim zrozumieniem dogmatów religijnych czyni EWST wyjątkowym miejscem dla duchowego rozwoju.

EWST oferuje studia podyplomowe w różnych dziedzinach teologii. Te programy edukacyjne mają na celu poprawić i rozwijać umiejętności studentów, którzy ukończyli już studia I stopnia. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów z dziedziny teologii, co gwarantuje najwyższą jakość kształcenia.

Wśród dostępnych kierunków studiów podyplomowych na EWST znajdują się takie jak „Etyka”, „Historia Kościoła” czy „Pedagogika Chrześcijańska”. Taka różnorodność daje absolwentom możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań w specyficznym kontekście teologicznym, a nauka na światowym poziomie pomaga w osiągnięciu celów zawodowych w dziedzinie duchowości.

EWST jest doskonałym miejscem dla osób poszukujących pogłębionej wiedzy z dziedziny teologii. Sprawia, że studia podyplomowe na tej uczelni to gwarancja wysokiego poziomu edukacji.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST) to unikalna placówka edukacyjna umiejscowiona we Wrocławiu. Została założona w 1995 roku i od tej pory zgromadziła liczne grono studentów oraz wybitnych naukowców.

Jest wiele innych uczelni w okolicach Wrocławia, które oferują podobne kierunki studiów. Wyróżniają się one jednak różnymi podejściami do nauki i mają nieco inny profil.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu to wyższa uczelnia z długą tradycją, która prowadzi studia z zakresu teologii. Dynamiczny rozwój i różnorodność kierunków umożliwiają rozwijanie zainteresowań na najwyższym poziomie.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jest kolejnym miejscem, które z pewnością zainteresuje wielu studentów EWST. Ta uczelnia teologiczna kształci w kilku kierunkach, które są zgodne z nauczaniem EWST.

Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Wrocławskiej to natomiast miejsce dla tych, którzy są zainteresowani duchowością i chcą poszerzyć swoje wykształcenie teologiczne w ramach studiów magisterskich tudzież doktoranckich.

 

Teologia

Założona w 1998r., Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST) jest prestiżową, akademicką instytucją zlokalizowaną w sercu historycznego miasta - Wrocławia. Specjalizuje się w studiach teologicznych, kształcąc studentów w oparciu o mocno zakorzenioną, ewangelicką tradycję.

Studia teologiczne prowadzone są na poziomie licencjatu, magistra oraz doktora. Program nauczania na EWST jest na tyle szeroki, by pomieścić wielki zasięg teologii i duchowości, jednocześnie skupiając się na konkretnych kwestiach charakterystycznych dla tradycji ewangelickiej. Kursy obejmują interpretację biblijną, historię Kościoła, teologię systematyczną, pastoralną i misjonarską oraz duchowość chrześcijańską.

Uczelnia stwarza możliwości do zaangażowania się w kościół lokalny i globalny, z naciskiem na misję, ewangelizację i pracę społeczną. Wnosząc cenny wkład w społeczność Wrocławia i poza nim, EWST zasługuje na miejsce w ścisłej czołówce uczelni teologicznych w Polsce.

Zobacz więcej: Teologia we Wrocławiu - 2 uczelnie

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
Specjalność nauczycielsko-katechetyczna UKSW
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego 2020/2021