Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST)

50-226 Wrocław

ul. św. Jadwigi 12

tel.:

71 346-99-00

ikonka email do uczelni

ewst@ewst.edu.pl

Studia dyplomowe
Teologia

Opis uczelni

Plany utworzenia międzywyznaniowej uczelni przez ewangelicki związek wyznaniowy, powstały już we wczesnych latach 80-tych XX w. Po kilku latach starań, udało się utworzyć w 1990r. Biblijne Seminarium Teologiczne, które działało przy Szkole Językowej I Zboru Chrześcijan. W 2001r. szkoła pozyskuje własne lokum i rozpoczyna działalność ukierunkowaną na stworzenie szkoły wyższej.

Decyzją Ministerstwa Edukacji, 18-10-2006r., Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, uzyskuje akredytację uprawniającą do kształcenia studentów I-ego stopnia na kierunku teologia, stając się pierwszą w kraju niepubliczną szkołą teologiczną. Wraz z rozwojem uczelni pojawiły się nowe projekty poszerzające ofertę edukacyjną, takie jak: utworzenie Szkoły Języków Biblijnych, Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku, Szkoły Liderów czy działalność Otwartej Akademii Teologicznej. Szkoła wyznaje zasadę otwartości i dialogu międzywyznaniowego, podkreśla rolę Biblii jako głównego autorytetu. Słuchacze uczelni przygotowywani są do przyszłej roli misyjnej, duszpasterskiej i teologicznej, a po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, mogą kontynuować naukę magisterską w warszawskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Teologia 2 400 zł / semestr

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
Specjalność nauczycielsko-katechetyczna UKSW
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego 2020/2021

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni dolnośląskie