Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Wrocław Kierunek Ochrona Środowiska - 2 uczelnie

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Ochrona środowiska

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

REKOMENDOWANE UCZELNIE W INNYCH REGIONACH

Uniwersytet Zielonogórski (UZ) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Ochrona środowiska

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uczelnie - Ochrona Środowiska Wrocław

Zasady rekrutacji na kierunku Ochrona Środowiska na Politechnice Wrocławskiej
zasady rekrutacji pwr
Opis kierunkuOchrona Środowiska nauka związana z problemami powstające przez działalność człowieka wśród otaczającego go środowiska. Kierunek ten czerpie z wielu nauk przyrodniczych i technicznych oraz związanych z zarządzaniem czy ekonomią. Po ukończeniu studiów posiadać będziesz wiedzę, dzięki której lokalne urzędy i przedsiębiorstwa związane ze środowiskiem, będą wiedziały, w jaki sposób należy projektować instalacje czy nowoczesne budynki. Liczba uczelniOchronę Środowiska studiować można na Uniwersytecie Przyrodniczym, Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie Wrocławskim. Tryby StudiowaniaNauka na studiach z ochrony środowiska, na uczelniach publicznych, oferowana jest wyłącznie jako bezpłatne studia dzienne. CenyPubliczne uczelnie nie oferują możliwości studiów niestacjonarnych. Podyktowane jest to koniecznością przyswojenia ogromu wiedzy, którą powinien posiadać absolwent kierunku. Predyspozycje do studiowania na kierunku ochrona środowiskaStudia na kierunku ochrona środowiska cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na uczelnie wyższe w całym kraju. Kierunek można znaleźć zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych. Aby go studiować, nie wystarczą jedynie dobre chęci, potrzebne są również odpowiednie predyspozycje i umiejętności. Studenci ochrony środowiska muszą mieć umysły ścisłe, w programie studiów sporo jest bowiem chemii, matematyki, fizyki, statystyki oraz przedmiotów, których zaliczenie odbywa się w praktycznych pracowniach i laboratoriach. Trzeba być również przygotowanym na zdobywanie wiedzy teoretycznej, znać sporo przepisów, które należy umieć wykorzystywać w praktyce. Przepisy te często się zmieniają, należy więc być nieustannie na bieżąco i być otwartym na zdobywanie nowej wiedzy także po studiach.Studenci ochrony środowiska powinni być osobami odpowiedzialnymi, sumiennymi, cierpliwymi. Często prowadzą bowiem badania, na których wyniki trzeba dosyć długo czekać. Muszą mieć wysoką umiejętność organizowania sobie pracy własnej, a także umieć pracować w stresujących sytuacjach, pod presją czasu. Absolwenci ochrony środowiska często pracują w większych zespołach, oprócz specjalistycznej wiedzy przydadzą się również różne kompetencje miękkie, między innymi umiejętność współpracy w zespole, zaangażowanie i zdolności do szybkiego rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Perspektywy zatrudnienia we Wrocławiu po studiach na kierunku ochrona środowiskaAbsolwenci studiów na kierunku ochrona środowiska mają we Wrocławiu sporo możliwości zawodowych. Są one w dużym stopniu związane z rodzajem specjalizacji, jaką wybrali jeszcze na studiach. Na każdej uczelni wybór tych specjalizacji jest nieco inny, jednak na tyle duży, że każdy student ma możliwość wyboru czegoś, z czym naprawdę wiąże swoją zawodową przyszłość. Ważne są więc praktyki zawodowe, staże i szkolenia, dzięki którym już w trakcie kształcenia można zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe i specjalistyczną wiedzę. Po ochronie środowiska można pracować w organizacjach, instytucjach i urzędach, które zajmują się tego rodzaju działalnością. Urzędy miast i gmin, a także organizacje pozarządowe poszukują specjalistów od ochrony środowiska o określonej specjalizacji. Po studiach na kierunku ochrona środowiska można również znaleźć zatrudnienie w laboratoriach, wielu zakładach produkcyjnych, firmach zajmujących się produkcją ekologiczną, a także w biurach projektowych, firmach zajmujących się projektowaniem zieleni oraz zbliżoną działalnością. Sporo pracy jest również w różnego rodzaju firmach badawczych, jednostkach naukowych, a także na uczelniach. Absolwenci ochrony środowiska mogą zająć się działalnością naukową i dydaktyczną. Kierunek ten jest na tyle popularny, że coraz więcej uczelni decyduje się na wprowadzenie go do swojej oferty dydaktycznej, a co za tym idzie, potrzebują doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów, którzy zajmą się pracą pedagogiczną. Chciałbyś studiować w innym mieście?Sprawdź uczelnie z Krakowa oferujące kierunek ochrona środowiska

Zobacz uczelnie na mapie w Wrocławiu