Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Wrocław Kierunek Ochrona Środowiska - 5 uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus (WSIZ) we Wrocławiu ( zobacz więcej )

53-648 Wrocław

ul. Inowrocławska 56

tel.:

71 795 03 93, 71 795 03 99

ikonka email do uczelni

www.wsiz.wroc.pl

dziekanat@wsiz.wroc.pl

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) ( zobacz więcej )

53-611 Wrocław

ul. Strzegomska 55

tel.:

71 356 15 32 (ogólny),
tel.: 71 356 15 31 (rekrutacja)

ikonka email do uczelni

www.dlakandydata.dsw.edu.pl

rekrutacja@dsw.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UP) ( zobacz więcej )

50-375 Wrocław

ul. C. K. Norwida 25

tel.:

71 32 01 075, 71 32 01 045, 71 32 05 158

ikonka email do uczelni

Array

rekrutacja@upwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski (UWR) ( zobacz więcej )

50-137 Wrocław

pl. Uniwersytecki 1

tel.:

71 375-22-37

ikonka email do uczelni

www.uni.wroc.pl

bepo@adm.uni.wroc.pl


Uczelnie - Ochrona Środowiska Wrocław

Opis kierunku

Ochrona Środowiska nauka związana z problemami powstające przez działalność człowieka wśród otaczającego go środowiska. Kierunek ten czerpie z wielu nauk przyrodniczych i technicznych oraz związanych z zarządzaniem czy ekonomią. Po ukończeniu studiów posiadać będziesz wiedzę, dzięki której lokalne urzędy i przedsiębiorstwa związane ze środowiskiem, będą wiedziały, w jaki sposób należy projektować instalacje czy nowoczesne budynki.

Liczba uczelni

Ochronę Środowiska studiować można na Uniwersytecie Przyrodniczym, Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie Wrocławskim.

Tryby Studiowania

Nauka na studiach z ochrony środowiska, na uczelniach publicznych, oferowana jest wyłącznie jako bezpłatne studia dzienne.

Ceny

Publiczne uczelnie nie oferują możliwości studiów niestacjonarnych. Podyktowane jest to koniecznością przyswojenia ogromu wiedzy, którą powinien posiadać absolwent kierunku.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

W tej części artykuły przeczytacie jakie przedmioty zdawane na maturze będą brane pod uwagę przy rekrutacji. Są one różne w zależności od uczelni. Maturzyści powinni przygotować się na to, że komisje rekrutacyjne wezmą pod uwagę: biologię, chemię, fizykę czy geografię. Przedmioty te pokrywają się tematycznie z programem kierunku Ochrona Środowiska.

Zasady rekrutacji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zasady rekrutacji Politechnika Wrocławska

zasady rekrutacji pwr


Zasady rekrutacji Uniwersytet Wrocławski

zasady rekrutacji uwr


Predyspozycje do studiowania na kierunku ochrona środowiska

Studia na kierunku ochrona środowiska cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na uczelnie wyższe w całym kraju. Kierunek można znaleźć zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych. Aby go studiować, nie wystarczą jedynie dobre chęci, potrzebne są również odpowiednie predyspozycje i umiejętności. Studenci ochrony środowiska muszą mieć umysły ścisłe, w programie studiów sporo jest bowiem chemii, matematyki, fizyki, statystyki oraz przedmiotów, których zaliczenie odbywa się w praktycznych pracowniach i laboratoriach. Trzeba być również przygotowanym na zdobywanie wiedzy teoretycznej, znać sporo przepisów, które należy umieć wykorzystywać w praktyce. Przepisy te często się zmieniają, należy więc być nieustannie na bieżąco i być otwartym na zdobywanie nowej wiedzy także po studiach.

Studenci ochrony środowiska powinni być osobami odpowiedzialnymi, sumiennymi, cierpliwymi. Często prowadzą bowiem badania, na których wyniki trzeba dosyć długo czekać. Muszą mieć wysoką umiejętność organizowania sobie pracy własnej, a także umieć pracować w stresujących sytuacjach, pod presją czasu. Absolwenci ochrony środowiska często pracują w większych zespołach, oprócz specjalistycznej wiedzy przydadzą się również różne kompetencje miękkie, między innymi umiejętność współpracy w zespole, zaangażowanie i zdolności do szybkiego rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Perspektywy zatrudnienia we Wrocławiu po studiach na kierunku ochrona środowiska

Absolwenci studiów na kierunku ochrona środowiska mają we Wrocławiu sporo możliwości zawodowych. Są one w dużym stopniu związane z rodzajem specjalizacji, jaką wybrali jeszcze na studiach. Na każdej uczelni wybór tych specjalizacji jest nieco inny, jednak na tyle duży, że każdy student ma możliwość wyboru czegoś, z czym naprawdę wiąże swoją zawodową przyszłość. Ważne są więc praktyki zawodowe, staże i szkolenia, dzięki którym już w trakcie kształcenia można zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe i specjalistyczną wiedzę. Po ochronie środowiska można pracować w organizacjach, instytucjach i urzędach, które zajmują się tego rodzaju działalnością. Urzędy miast i gmin, a także organizacje pozarządowe poszukują specjalistów od ochrony środowiska o określonej specjalizacji.

Po studiach na kierunku ochrona środowiska można również znaleźć zatrudnienie w laboratoriach, wielu zakładach produkcyjnych, firmach zajmujących się produkcją ekologiczną, a także w biurach projektowych, firmach zajmujących się projektowaniem zieleni oraz zbliżoną działalnością. Sporo pracy jest również w różnego rodzaju firmach badawczych, jednostkach naukowych, a także na uczelniach. Absolwenci ochrony środowiska mogą zająć się działalnością naukową i dydaktyczną. Kierunek ten jest na tyle popularny, że coraz więcej uczelni decyduje się na wprowadzenie go do swojej oferty dydaktycznej, a co za tym idzie, potrzebują doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów, którzy zajmą się pracą pedagogiczną.

Chciałbyś studiować w innym mieście?
Sprawdź uczelnie z Krakowa oferujące kierunek ochrona środowiska