Akademia Muzyczna (AMUZ) im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

50-043 Wrocław

pl. Jana Pawła II nr 2

tel.:

71 310 05 00, 71 355 55 43

ikonka email do uczelni

www.amuz.wroc.pl

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
Wydział Instrumentalny
Wydział wokalny
English Division

Opis Uczelni

Historia uczelni rozpoczęła się w 1947r., dzięki staraniom Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego, zainicjowano powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, która była siódmą tego typu placówką.

Początkowo szkołą kształciła głównie przyszłych nauczycieli wychowania muzycznego, w kolejnych latach powstały wydziały wokalne i instrumentalne oraz dyrygentury. Jako jedyna w Polsce, w latach 80-tych XX w., akademia prowadziła badania w Instytucie Muzykoterapii.

W 1981r., wrocławska uczelnia otrzymuje status Akademii, a jako patrona wybiera wybitnego polskiego skrzypka, od tego czasu funkcjonuje jako Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
Studenci I-ego i II-ego stopnia, mają do wyboru sześć kierunków na czterech wydziałach oferowanych przez uczelnię, istnieje też możliwość odbycia studiów podyplomowych. Jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane, dają możliwość nabycia uprawnień nauczania szkolnego, Studium Języków Obcych, a dla słuchaczy wokalistyki i instrumentalistyki – naukę w języku angielskim English Division.

Wśród absolwentów Akademii Muzycznej znajdują się słynni polscy instrumentaliści i wokaliści, między innymi Łukasz Zagrobelny czy Olga Bończyk.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
English Division
Instrumentalistyka 59 423 zł / I stopień
Jazz i muzyka estradowa 27 080 zł / I stopień
Wokalistyka 71 870 zł / I stopień
Wydział Instrumentalny
Instrumentalistyka 17 376 zł / I stopień
Jazz i muzyka estradowa 31 877 zł / I stopień
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
Kompozycja i Teoria muzyki 22 501 zł / I stopień

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Muzyczna w Krakowie
Studiuj w Katowicach - Akademia Muzyczna

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni dolnośląskie