Akademia Muzyczna (AMUZ) im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

50-043 Wrocław

pl. Jana Pawła II nr 2

tel.:

71 310 05 00, 71 355 55 43

ikonka email do uczelni

www.amuz.wroc.pl

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
Wydział Instrumentalny
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
Wydział wokalny

Opis Uczelni

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego stanowi ważne ogniwo życia artystycznego Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski.
Powołana w 1948 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, w 1981 roku stała się Akademią Muzyczną i przyjęła imię wybitnego wirtuoza skrzypiec – Karola Lipińskiego.
Jest nowoczesnym, otwartym na świat centrum kształcenia młodych muzyków, prowadzącym bogatą działalnością artystyczną i naukową o zasięgu międzynarodowym. Oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w ramach czterech wydziałów, na siedmiu kierunkach, w ponad 50 zakresach, na poziomie pierwszego i drugiego stopnia. Prowadzi ponadto Szkołę Doktorską, studia podyplomowe, English Division oraz Studium Pedagogiczne.
Znakomita kadra nauczycieli akademickich przygotowuje młodych muzyków do pracy artystycznej, naukowo-badawczej, popularyzatorskiej, kulturotwórczej oraz pedagogicznej. Probierzem tych działań może być przyznanie Akademii jako pierwszej i – jak dotąd – jedynej uczelni artystycznej w Polsce, Międzynarodowego Certyfikatu Akredytacji Instytucjonalnej – Music Quality Enhancement (2020).
Uzyskanie dyplomu Akademii to szerokie możliwości zatrudnia i profesjonalnego wykonywania zawodu muzyka.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Muzyczna w Krakowie
Studiuj w Katowicach - Akademia Muzyczna

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni dolnośląskie