Akademia Muzyczna (AMUZ) im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Publiczna)

palceholder

50-043 Wrocław

pl. Jana Pawła II nr 2

tel.:

+48 71 31 00 500

Studia dyplomowe - kierunki
Dyrygentura
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Instrumentalistyka
Jazz i Muzyka Estradowa
Kompozycja i teoria muzyki
Muzyka kościelna
Wokalistyka

Opis Uczelni

Uczelnia AKADEMIA MUZYCZNA (AMUZ) IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego stanowi ważne ogniwo życia artystycznego Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski.

Powołana w 1948 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, w 1981 roku stała się Akademią Muzyczną i przyjęła imię wybitnego wirtuoza skrzypiec – Karola Lipińskiego.

Jest nowoczesnym, otwartym na świat centrum kształcenia młodych muzyków, prowadzącym bogatą działalnością artystyczną i naukową o zasięgu międzynarodowym. Oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w ramach czterech wydziałów, na siedmiu kierunkach, w ponad 50 zakresach, na poziomie pierwszego i drugiego stopnia. Prowadzi ponadto Szkołę Doktorską, studia podyplomowe, English Division oraz Studium Pedagogiczne.

Znakomita kadra nauczycieli akademickich przygotowuje młodych muzyków do pracy artystycznej, naukowo-badawczej, popularyzatorskiej, kulturotwórczej oraz pedagogicznej. Probierzem tych działań może być przyznanie Akademii jako pierwszej i – jak dotąd – jedynej uczelni artystycznej w Polsce, Międzynarodowego Certyfikatu Akredytacji Instytucjonalnej – Music Quality Enhancement (2020).

Uzyskanie dyplomu Akademii to szerokie możliwości zatrudnia i profesjonalnego wykonywania zawodu muzyka.

 

Misja Uczelni

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (AMUZ) usytuowana jest w płynącej symfonii historii i kultury, w sercu Wrocławia. Jako świecka instytucja o wieloletniej tradycji, jej głównym zadaniem jest kształcenie przyszłych muzyków na najwyższym możliwym poziomie.

Misją uczelni jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy muzycznej, inspirowanie innowacyjnymi pomysłami, kultywowanie sztuki oraz wspieranie rozwoju jednostek. Uczelnia przenika granice między nauką a praktyką, prowadząc do głębokiego zrozumienia muzyki i jej wpływu na społeczeństwo.

AMUZ jest miejscem, gdzie studenci mogą zdobyć doświadczenie oraz rozwijać umiejętności pod okiem wybitnych pedagogów. Jest to dynamicznie rozwijająca się instytucja edukacyjna, która posiada współczesne programy nauczania, sprzyjające rozwijaniu i realizacji artystycznych pasji.

Od lat uczelnia skupia się na rozwijaniu interdyscyplinarnych umiejętności swoich studentów, umożliwiając im dojrzewanie jako artystów. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu to miejsce dla prawdziwych miłośników muzyki, którzy pragną przekształcić swoją pasję w profesję.

 

Koła naukowe na AMUZ

Na Akademia Muzyczna (AMUZ) im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu studenci nie tylko rozwijają swoje zdolności muzyczne, ale także poznają nowe pojęcia związane z muzyką za pośrednictwem różnych Kół Naukowych.

AMUZ jest miejscem, gdzie muzyka łączy się z nauką. Koło Naukowe Teorii Muzyki to jedno z aktywnych kół na AMUZ, które prowadzi regularne seminaria i konferencje dotyczące teorii muzyki.

Inne Akademickie Koła Naukowe takie jak Koło Naukowe Muzyki Współczesnej zachęcają studentów do badania najnowszych tendencji w muzyce, pomagając im zdobyć głębsze zrozumienie tej dziedziny. Jest to znakomite medium do rozwijania kreatywności, odkrywania nowych technologii muzycznych i dokonywania innowacji w dziedzinie muzyki.

Istotny jest Koło Naukowe Muzykologów, które jest dla studentów zainteresowanych badaniami z zakresu muzykologii. To koło oferuje możliwość rozwoju umiejętności badawczych, publikowania wyników badań i udziału w konferencjach.

AMUZ we Wrocławiu to nie tylko miejsce, gdzie można poszerzyć swoje umiejętności muzyczne, ale również przestrzeń do nauki i rozwoju w zakresie teorii muzyki.

 

Studia podyplomowe

Akademia Muzyczna (AMUZ) im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jest prestiżową instytucją o międzynarodowej renomie, która skupia się na rozwijaniu i kształtowaniu talentów muzycznych. Położona jest w sercu pięknej stolicy Dolnego Śląska - Wrocławiu, znanej z ogromnej ilości mostów i wspaniałej architektury gotyckiej.

Akademia oferuje szerokie spektrum studiów podyplomowych dedykowanych dla tych, którzy już zdobyli wykształcenie muzyczne, ale pragną dalej rozwijać swoje umiejętności i pogłębiać wiedzę. Studia podyplomowe są dostępne w różnych specjalizacjach, takich jak dyrygentura, kompozycja, muzyka kameralna, czy też edukacja muzyczna.

Na studiach podyplomowych w AMUZ, studenci mają możliwość pracy z cenionymi nauczycielami i mistrzami, którzy mają międzynarodowe doświadczenia i osiągnięcia. Akademia oferuje również szeroki wachlarz doświadczeń poprzez udział w koncertach, recitalach i warsztatach.

Akademia Muzyczna we Wrocławiu to niewątpliwie wspaniałe miejsce do studiowania dla tych, którzy pragną rozwijać swoją pasję do muzyki na wyższym poziomie.

 

Dyrygentura

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zapewnia studentom wyjątkowe doświadczenie w zakresie muzyki. Położona w sercu Wrocławia, uczelnia otoczona jest kulturą i tradycją, tworząc idealne środowisko dla twórczego rozwoju.

Kierunek Dyrygentura na AMUZ prezentuje studentom szeroką paletę wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zespołu muzycznego. Program studiów obejmuje zarówno praktyczne, jak i teoretyczne aspekty dyrygentury, oferując studentom kompleksowe szkolenie, które pozwala im na rozwijanie i doskonalenie własnego stylu dyrygenckiego.

Studenci na kierunku Dyrygentura mają okazję do nauki pod kierunkiem praktyków z dużym doświadczeniem, a także do współpracy z zespołami muzycznymi na żywo. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego zapewnia szerokie możliwości zawodowe po ukończeniu studiów, przygotowując studentów do podjęcia kariery jako dyrygenci orkiestr, chórów, a także nauczycieli muzyki.

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (AMUZ) to prestiżowa instytucja edukacyjna o głębokiej tradycji i renomie na scenie muzycznej, znajdująca się w sercu kulturalnego centrum Wrocławia. Akademia jest imienne nazwane na cześć wybitnego skrzypka i kompozytora, Karola Lipińskiego, dając poczucie inspiracji dla każdego studenta.

Uczelnia oferuje kierunek studiów - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, zapewniający wysoce wyspecjalizowaną edukację bazującą na różnorodności muzycznej dziedzictwa światowego. Studenci mają możliwość rozwijania swojego unikalnego talentu pod okiem wybitnych nauczycieli – artystów i muzykologów.

Poza zajęciami praktycznymi i teoretycznymi, AMUZ oferuje też szerokie spectrum doświadczeń artystycznych, takich jak warsztaty, koncerty, recitale i festiwale, które pomagają w rozwijaniu umiejętności i doświadczeń scenicznych. Students reactions are encouraged to engage actively in the vibrant Wrocław music scene, contributing to its richness and gaining valuable professional experience.

AMUZ jest doskonałym miejscem dla tych, którzy chcą nie tylko studiować muzykę, ale także zrozumieć jej wpływ na społeczeństwo, a edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest idealnym wyborem dla przyszłych profesjonalistów muzyki.

Zobacz więcej: Kierunek muzyczny we Wrocławiu - 3 uczelnie

 

Jazz i Muzyka Estradowa

W centrum kulturalnego miasta, jakim jest Wrocław, miłośnicy muzycznych rytmów odnajdą swoje miejsce w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Wyjątkowa uczelnia posiada w swojej ofercie szerokie spektrum kierunków, spośród których jednym jest Jazz i Muzyka Estradowa.

Studia na tym kierunku to niezapomniane przeżycie zarówno dla abslwentów liceów muzycznych, jak i dla tych, którzy swoją przygodę z muzyką rozpoczynają na uczelni. Koncepcja edukacyjna AMUZ zainspirowana jest głównie przez klasykę jazzu, ale także przez różne style muzyczne od muzyki poważnej po współczesną.

Więcej niż tylko wykształcenie teoretyczne, wystudiony tu kierunek to przede wszystkim praktyka, gra na różnych instrumentach, automatu wcześnie składane zespoły, występy na scenie. Jazz i Muzyka Estradowa na AMUZ to doskonały wybór dla tych, którzy pragną pogłębić swoje umiejętności, ale także dla tych, którzy chcą po prostu odkryć swoją pasję do muzyki.

Kształcenie na uczelni podkreśla twórcze wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności, aby student mógł wyrazić swoją indywidualność artystyczną. Jest to fundament kształtowania młodych talentów, który w przyszłości pozwoli im odnaleźć się na rynku muzycznym.

 

Kompozycja i teoria muzyki

Zlokalizowana w sercu Dolnego Śląska, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jest prestiżową instytucją dedykowaną nauce muzyki. Szanując tradycje i dostosowując się do współczesnych potrzeb, AMUZ jest swojego rodzaju eklektyczną mieszanką starego i nowego.

Jednym z najważniejszych kierunków studiów w AMUZ jest Kompozycja i Teoria Muzyki. Program ten ma na celu wyposażenie studentów w niezbędne umiejętności i wiedzę z zakresu komponowania i teorii muzyki. Studenci mają okazję do nauki od wybitnych profesorów i ekspertów w dziedzinie, co pozwala im na rozwijanie swojego talentu i zdobywanie praktycznej wiedzy.

Nie tylko wyjątkowe kierunki studiów sprawiają, że AMUZ jest jednym z wiodących miejsc do nauki muzyki w Polsce, ale także jej zasobna historia i położenie. Wrocław, gospodarz wielu festiwali muzycznych i kulturalnych, ma długą historię jako miejsce spotkań artystycznych, co daje studentom niezrównane możliwości do nauki i rozwoju.

Więcej informacji: Kierunek muzykologia we Wrocławiu - 1 uczelnia

 

Muzyka kościelna

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jest prestiżową uczelnią zawierającą różnorodne oferty edukacyjne, w tym wyjątkowy kierunek, jakim jest Muzyka Kościelna. Położona w pięknie zabytkowym mieście Wrocław, AMUZ jest cenionym miejscem dla studentów z całego świata, pragnących rozwijać swoje zdolności muzyczne.

Muzyka Kościelna to kierunek, który przygotowuje studentów do wykonywania muzyki sakralnej na najwyższym poziomie. Program obejmuje zarówno naukę gry na instrumentach, jak i zdobywanie wiedzy o liturgii i historii muzyki kościelnej. Edukacja na tym kierunku jest niezwykle szeroko zakrojona, co otwiera przed absolwentami wiele możliwości zawodowych.

Do najważniejszych cezur w edukacji na tym kierunku należą organizowanie koncertów, udział w warsztatach oraz praktyka liturgiczna w kościołach. Akademia Muzyczna we Wrocławiu, dostarcza wykwintne doświadczenia i umożliwia zdobycie kluczowych umiejętności dla twórców i wykonawców muzyki kościelnej, tworząc przy tym sprzyjające środowisko do kreatywnego rozwoju.

 

Wokalistyka

Witamy na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, jednej z najważniejszych instytucji kulturalnych i edukacyjnych na Dolnym Śląsku. Położona w samym sercu Wrocławia, epicentrum polskiego i europejskiego życia muzycznego, oferuje przestrzeń, w której pasja do muzyki łączy się z wykształceniem na najwyższym poziomie.

Kierunek Wokalistyka na AMUZ zapewnia kompleksowe wykształcenie dla przyszłych wokalistów, zarówno w zakresie techniki wokalnej, jak i interpretacji muzycznej. Dzięki temu, studenci mają okazję do twórczego rozwoju pod kierunkiem znakomitych pedagogów i artystów.

AMUZ można pochwalić się wieloletnią tradycją w kształceniu muzyków, co czyni tę uczelnię wyjątkowym miejscem dla wszystkich zainteresowanych karierą muzyczną. Każdy student, niezależnie od wybranego kierunku studiów, zostaje nie tylko częścią tej tradycji, ale również społeczności pełnej pasji i zaangażowania.

Czym by był śpiew bez publiczności? Dlatego Koncerty Studenckie są stałym elementem życia uczelni, dając studentom możliwość prezentacji swoich umiejętności podczas prawdziwych występów. Studiowanie na AMUZ umożliwia zdobycie doświadczeń, które staną się fundamentem przyszłej kariery każdego młodego artysty.

Zobacz więcej: Wokalistyka we Wrocławiu - 1 uczelnia

 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Wokalistyka - 4.15 kandydata na miejsce

Kierunek ten przygotowuje artystów do solowych występów na scenie. Dzięki niemu mogą oni także rozpocząć działalność pedagogiczną w ramach specjalizacji, jaką jest wokal. Studia oferowane przez Akademię Muzyczną na kierunku wokalistyka to nauczanie stacjonarne 3- letnie I stopnia, 2- letnie II stopnia oraz 3- letnie III stopnia. Studenci mają możliwość nauczania nie tylko przedmiotów muzycznych, ale również zajęć związanych z ruchem scenicznym, jak i grą aktorską.

Absolwenci 3- letnich studiów I stopnia po wokalistyce mogą prowadzić działalność, która rozpowszechni muzykę w instytucjach kultury, jak również podjąć pracę jako wokalista, artysta muzyk oraz członek zespołów kameralnych i operowych. Absolwent 2- letnich studiów II stopnia studiujący wokalistykę z zakresów: wokalno- aktorskiego, pieśniarsko- oratoryjnego oraz śpiewu historycznego w przyszłości może podjąć pracę dydaktyczną w szkolnictwie artystycznym, być członkiem zespołów wykonawczych lub prowadzić samodzielną działalność związaną z wokalistyką.

Program studiów na kierunku WokalistykaWokaliza - 4.15 kandydata na miejsce


2. Jazz i muzyka estradowa - 3.5 kandydata na miejsce

Kierunek studiów, który przygotowuje absolwentów do prowadzenia działalności solisty, wokalisty, pracy w szkolnictwie artystycznym oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Do wyboru mamy studia 3- letnie I stopnia oraz studia 2- letnie II stopnia przygotowujące przyszłych absolwentów do realizacji oraz tworzenia własnych pomysłów artystycznych na bazie zdobytej wiedzy, oraz umiejętności praktycznych. To także możliwość pracy w szkolnictwie zgodnie z wymaganiami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uczniowie Akademii Muzycznej we Wrocławiu mają również możliwość odbycia studiów z tego kierunku w trybie niestacjonarnym. Wśród dostępnych zajęć znajdują się te z zakresu fortepianu, klarnetu, saksofonu, puzonu, kontrabasu oraz wielu innych sylwetek absolwenta z danego zakresu. Wszystkie z nich przygotowują do pracy związanej z muzyką estradową oraz jazzem. Dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwenci uzyskują kompetencje zgodne z ich zainteresowaniami.

Program studiów na kierunku Jazz i muzyka estradowaJazz i muzyka estradowa - 3.5 kandydata na miejsce


3. Dyrygentura - 2.8 kandydata na miejsce

Jeden z kierunków studiów, jakie znajdziemy na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, który przygotowuje przyszłych dyrygentów. Studenci mają do wyboru 3- letnie studia stacjonarne I stopnia, po których otrzymują dyplom licencjata oraz mają odpowiednią wiedzą i umiejętności, aby prowadzić zespoły o różnych obsadach w ty zespoły symfoniczne. Mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne w szkolnictwie oraz działalność muzyczną w instytucjach kultury.

Studenci mogą podjąć naukę na 2- letnich studiach II stopnia, po których otrzymają tytuł zawodowego mistrza sztuki. Po tych studiach mają możliwość prowadzenia zespołów instrumentalnych, wokalnych. To także indywidualna interpretacja dzieł muzycznych oraz samodzielne prowadzenia jednej z instytucji artystycznych takich jak filharmonia lub opera. Absolwenci dzięki zdobytej wiedzy i swoim kompetencjom mogą wykonywać prace w zwodach zgodnych ze swoimi zainteresowaniami. Wszystko po studiach ma kierunku kompozycji, dyrygentury, teorii muzyki oraz muzykoterapii.

Program studiów na kierunku DyrygenturaDyrygentura - 2.8 kandydata na miejsce

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Muzyczna w Krakowie
Studiuj w Katowicach - Akademia Muzyczna