Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najdroższe kierunki studiów we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022

Najdroższe kierunki studiów we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022
Najdroższe kierunki studiów we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022

1. Kierunek lekarsko-dentystyczny - 40 000 zł za rok – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


Kierunek Lekarsko-dentystyczny to studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (odpłatne), prowadzone w formie jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich, których absolwenci uzyskują tytuł lekarza dentysty. Studia w pierwszym okresie są niemal zbieżne ze studiami medycznymi na kierunku lekarskim, dopiero w drugim okresie pojawia się coraz więcej przedmiotów kierunkowych – stomatologicznych, zajmujących się profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem chorób jamy ustnej.
 

Nauka na kierunku obejmuje zarówno teoretyczną wiedzę z dziedzin nauk medycznych jak i praktyczne przygotowanie do wykonywania przyszłego zawodu lekarza dentysty. Absolwenci kierunku pracują w prywatnych gabinetach stomatologicznych prowadząc własną praktykę lekarską, w publicznej i prywatnej służbie zdrowia, w szpitalach i klinikach stomatologicznych lub pracować naukowo na uczelni. Po zdaniu Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Końcowego, mogą podjąć naukę specjalizacyjną i uzyskać tytuł lekarza specjalisty ortodoncji, chirurgii szczękowo-twarzowej, stomatologii dziecięcej czy protetyki.

Tu znajdziesz więcej informacji o kierunku lekarsko-dentystycznym na UM we Wrocławiu

 

2. Kierunek lekarski - 36 000 zł za rok - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


Nauka na kierunku Lekarskim trwa 6 lat i realizowana jest w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (w formie płatnej) w ramach jednolitych studiów magisterskich, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego lekarza. Ciężka nauka w pierwszym etapie obejmuje przedmioty ogólne i wszystkie nauki medyczne tak zwane przedkliniczne, w drugiej części studiów – od III roku, wprowadzane są zajęcia kliniczne polegające głównie na kontakcie z pacjentem i zaznajomienie się z praktycznym wymiarem zawodu lekarza. Podczas praktyk zawodowych na poszczególnych oddziałach szpitalnych i klinicznych, studenci uczą się diagnozowania, postępowania z pacjentem, przeprowadzania zabiegów i asystują do operacji.

Po zakończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu, absolwenci odbywają staż podyplomowy i podchodzą do egzaminu państwowego, którego wynik umożliwia zdobycie prawa do wykonywania zawodu lekarza i podjęcia dalszej nauki specjalizacyjnej w ponad 70 specjalizacjach lekarskich z chirurgią, kardiologia, neurologia czy okulistyką. Młodzi lekarze przygotowani są do pracy we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia, pracują w zespołach medycznych i indywidualnie w szpitalach i klinikach lub prowadzą własną praktykę w prywatnych gabinetach lekarskich.

Tu znajdziesz więcej informacji o kierunku lekarskim na UM we Wrocławiu


 

3. Kierunek farmacja - 23 000 zł za rok - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 

Farmacja są kierunkiem studiów magisterskich (jednolitych), na których nauka trwa 5 lat i prowadzona jest w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Dzięki zdobyciu szerokiej wiedzy z dziedziny chemii, chemii organicznej, nieorganicznej i fizycznej oraz anatomii i fizjologii człowieka, biofizyki, genetyki czy morfologii, studenci kierunku mogą poznać zasady oddziaływania leku na żywy organizm. Zajęcia praktyczne i kierunkowe przedmioty specjalistycznej wiedzy farmaceutycznej, przygotowują do pracy w szpitalach, aptekach oraz technologię wytwarzania leku, sposoby przechowywania i obrotu wyrobami medycznymi oraz uczą nadzoru i zarządzania apteką.

Studenci w trakcie nauki decydują się na kierunek specjalizacyjny, wyznaczający drogę przyszłej kariery, wybierając specjalność farmacji klinicznej, aptecznej bądź przemysłowej, leków roślinnych czy toksykologii. Absolwenci kierunku z powodzeniem znajdują zatrudnienie w ogólnodostępnych i szpitalnych aptekach, firmach i hurtowniach farmaceutycznych, w laboratoriach przeprowadzających badania kliniczne nad lekami czy jednostkach inspekcji farmaceutycznej.

Tu znajdziesz więcej informacji o kierunku farmacja na UM we Wrocławiu
 

 

4. Kierunek analityka medyczna-  20 000 zł za rok -Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


Kierunek Analityka Medyczna to studia jednolite magisterskie, które trwają 5 lat. Odbywają się one w trybie darmowym dziennym (stacjonarnym) i odpłatnym zaocznym (niestacjonarnym) - opłata roczna wynosi 20 000 złotych. Ten kierunek kształci przyszłych diagnostów laboratoryjnych – studenci za pomocą specjalistycznych aparatur i metod będą wykonywali zadania z takich zakresów jak: analityka ogólna, chemia kliniczna, serologia z transfuzją, genetyka czy też hematologia. Przedmiotem ich badań jest materiał biologiczny w postaci moczu, kału, krwi czy na przykład płynu mózgowo - rdzeniowego.

Podczas tych studiów poznaje się istotne zagadnienia dotyczące prawa medycznego. Większość czasu studenci spędzają w laboratoriach wydziałowych lub szpitalnych. Ich obowiązkiem jest również odbycie wakacyjnych praktyk. Po ukończeniu Analityki Medycznej można podjąć zatrudnienie na przykład: w laboratoriach diagnostycznych, zakładach medycyny sądowej, ośrodkach badawczych, klinikach leczenia niepłodności.

Tu znajdziesz więcej informacji o kierunku analityka medyczna na UM we Wrocławiu

 

5. Kierunek  dietetyka - 11 000 zł za rok- Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


Kierunek Dietetyka, to studia stacjonarne I stopnia - trwające 3 lata oraz II stopnia - trwające 2 lata. Opłata za semestr wynosi 11 000 złotych. Student podczas nauczania poznaje zasady obowiązujące w określonych chorobowych jednostkach, a także różnice w żywieniu osób dorosłych i dzieci. W programie studiów znajdują się zajęcia z wiedzy ogólnej o człowieku - fizjologia człowieka, anatomia, oraz kliniczny zarys chorób dla zrozumienia sposobu funkcjonowania układu pokarmowego czy też hormonalnego. Nie brakuje też przedmiotów związanych z żywieniem człowieka.

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń, wykładów oraz seminariów. Ważnym elementem są także wakacyjne praktyki, które odbywają się po każdym roku studiów. Realizowane są one w szpitalach, w gabinetach dietetyków. Po ukończeniu tego kierunku absolwenci mogą prowadzić własną placówkę, na przykład komponując diety dla sportowców. Mogą oni także pracować w klubach fitness, sklepach ze zdrową żywnością lub klinikach medycyny estetycznej.   Pełny ranking najdroższych kierunków studiów we Wrocławiu.

Tu znajdziesz więcej informacji o kierunku dietetyka na UM we Wrocławiu


Data publikacji: 16.03.2022
ikonka kierunki studiów

Sprawdź opinie o uczelniach we Wrocławiu

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Wrocław