Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu (Publiczna)

Galeria Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 7

Opinie: 6

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu jest państwową uczelnią, istniejącą od 1946 roku. Początkowo była nazywana Studium Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie jest to samodzielna szkoła wyższa z dwoma wydziałami: Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Fizjoterapii, na których można studiować łącznie 6 kierunków. Na uczelnia można podjąć studia jednolite magisterskie, licencjackie oraz magisterskie na 6 kierunkach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Późniejsze kształcenie jest możliwe w ramach Szkoły Doktorskiej lub na studiach podyplomowych. Wrocławski szkoła wyższa oferuje studentom możliwość skorzystania z programu Erasmus+, a dodatkowo może pochwalić się bogatą infrastrukturą sportową, z której korzysta całe miasto. 

Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego (Publiczna)

Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 1

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 12

Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego to uczelnia łącząca nowoczesność z tradycją. Innowacyjne i nowatorskie badania prowadzone w dziedzinie biochemii czy mikrobiologii sprawiają, że uczelnia jest wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju. Studiujący mają do wyboru studia trzystopniowe licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie. Ponieważ Uniwersytet ma status Uczelni Badawczej, może liczyć na zwiększone środki finansowe na rozwój. Dobra lokalizacja w dobrze wyposażonym, nowoczesnym budynku sprawia, że z łatwością można dotrzeć do każdego miejsca w mieście. Studenci mają możliwość wyboru rodzaju praktyk i kształcenia, które odbywa się w małych grupach. 

To również płatne staże dla absolwentów i możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych. Nie od dziś wiadomo, że absolwenci biotechnologii są poszukiwanymi specjalistami zarówno w naszym kraju, jak i za granicą. Uczelnia to szkoła, która powinien wybrać każdy, kto wiąże swoją przyszłość z pracą w zawodach Biochemii czy Biotechnologii.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 28

Opinie: 10

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to państwowa uczelnia wyższa, powstała w 1951 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Rolnicza. Później przemianowano ją na Akademię Rolniczą, a od 2006 roku działa już jako Uniwersytet Przyrodniczy. UPWr kształci studentów na 5 wydziałach: Biologii i Hodowli Zwierząt, Biotechnologii i Nauk o Żywności, Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Medycyny Weterynaryjnej oraz Przyrodniczo-Technologiczny. W ofercie uniwersytetu znajdziemy aż 30 kierunków studiów inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich, a także ponad 20 kierunków studiów podyplomowych

Ponadto zainteresowani karierą naukową mają możliwość podjęcia się studiów doktoranckich w trybie stacjonarnym. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wyróżnia się również pod kątem dużej ilości kół naukowych zróżnicowanych tematycznie. Łącznie posiada on 44 różne organizacje i grupy twórcze.

Akademia Sztuk Pięknych (ASP) im. E. Gepperta we Wrocławiu (Publiczna) ( zobacz więcej )

palceholder

50-156 Wrocław

ul. Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław

tel.:

+48 71 343 80 31,
+48 71 343 80 32,
+48 71 343 80 33,
+48 71 343 80 34


Uczelnie Publiczne Wrocław

Dni otwarte

Wrocławskie uczelnie mają bardzo bogatą ofertę kierunków, wśród nich na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. W wyborze odpowiedniej placówki pomogą dni otwarte.

1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Uczelnia UPHistoria tego uniwersytetu, jak i całego wrocławskiego środowiska akademickiego tkwi we Lwowie. W 1858 roku powstała Wyższa Szkoła Rolnicza. W 1946/47 kadra naukowo- dydaktyczna liczyła 103 osoby, a w tym 20 pracowników samodzielnych. Za oficjalną datę założenia uczelni uznaje się 17 listopad 1951 roku.
Uczelnia zatrudnia 739 pracowników naukowych, w tym najlepszych profesorów i doktorów w swoich dziedzinach. Studiuje ponad 10 tysięcy osób z całej Polski oraz świata, a każdego roku jest składane ponad 8 tysięcy podań.
Na UP znajdziemy 11 instytucji, 30 katedr, 5 wydziałów, 28 kierunków, a w tym 50 specjalizacji.

Uniwersytet Przyrodniczy posiada:
 • Program Erasmus+, a w tym 127 umów z europejskimi uczelniami,
 • 39 umów o dwustronnej współpracy naukowej z partnerami zagranicznymi z 15 krajów świata
 • 10 projektów realizowanych w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych na kwotę blisko 26 mln zł

 • Od pół wieku Uniwersytet Przyrodniczy pielęgnuje najlepsze tradycje oraz swoje dziedzictwo, wypełnia misję kształcenia swoich studentów, prowadzenia badań naukowych oraz podejmuje działania mające na celu przekształcania, wykorzystania, ochrony zasobów przyrody, środowiska naturalnego oraz zapewnienia wysokiej jakości życia.

  2. AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH (ASP) IM. E. GEPPERTA WE WROCŁAWIU


  Uczelnia ASP  E. Geppert w styczniu 1946 roku został skierowany do Wrocławia, z zadaniem utworzenia Wyższej Szkoły Sztuki Pięknych, decyzją Ministra Kultury i Sztuki. Na siedzibę uczelni wyznaczono 2 budynki: przedwojennej Przemysłu Artystycznego i Miejskiej Szkoły Rzemiosł (mieszczącej się przy obecnej ul. Traugutta) oraz dawnej Państwowej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego (pl. Polski 3/4). Tego samego roku odbyły się pierwsze egzaminy na studia i kursy plenerowe.
  Na uczelni znajdują się 4 wydziały i 16 kierunków.
  Aby, dostać się na tę uczelnie trzeba wykazać się talentem. Na uczelni kształci się i rozwija 1130 osób.
  Na ASP wykładają sami wybitni malarze, rzeźbiarze, projektanci szkła czy też projektanci wnętrz.
  Kadrę uczelni tworzyli malarze:
 • Maria Dawska,
 • Stanisław Pękalski,
 • Emil Krcha,
 • Leon Dołżycki
 • ,
  Akademia umożliwia rozwinięcie swojego zainteresowania obszarem sztuki dzięki bogatej ofercie kierunków studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających z zakresu rzeźby, malarstwa i rysunku.

  3. Akademia Wychowani Fizycznego we Wrocławiu


  Uczelnia AWF  Akademia Wychowania Fizycznego powstała w 1946 roku przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego, jak Studium Wychowania Fizycznego. W 1975 roku Uczelnia przejęła od miasta Stadion Olimpijski, największy kompleks sportowy we Wrocławiu.
  Uczelnia posiada 3 wydziały oraz 8 kierunków kształcenia na I i II stopnień.
  AWF kształci 4122 przyszłych mistrzów świata, kosmetologów i fizjoterapeutów.
  Absolwenci tej uczelni
  :
 • Piotr Albiński,
 • Józef Antoniak,
 • Dorota Bielska,
 • Kazimierz Naskręcki.

 • AWF rozwija osobowość studentów, wyposaża ich w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy zawodowej oraz w funkcjonowaniu w złożonym świecie, wyrabianie umiejętności samodzielnego zdobywania i uzupełniania wiedzy przez całe życie oraz krytycznego myślenia.

  4. Politechnika Wrocławska


  Uczelnia UAM  Początków tej uczelni można szukać w 1910, kiedy to powstała Królewska Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu. Studia rozpoczęło wtedy 57 studentów, a z biegiem lat liczba ta rosła. W 1913 wynosiła już 238 osób, a największa 926 osób była w 1927.
  Uczelnia kształci każdego roku ponad 27 tysięcy studentów z kraju, jak i zza granicy.
  Politechnika Wrocławska posiada:
 • 16 wydziałów we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze,
 • 2199 pracowników naukowo-dydaktycznych,
 • 8 języków nauczanych w Studium Języków Obcych (język angielski, czeski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, włoski),
 • 175 laboratoriów badawczych z zapleczem
 • 887 laboratoriów dydaktycznych
 • 2199 pracowników naukowo-dydaktycznych

 • Politechnika bierze udział w Programie Erasmus+ KA103, dzięki któremu studenci mogą studiować za garnicą (kraje Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz Islandia, Norwegia, Turcja, Macedonia), Erasmus+ KA107 (kraje partnerskie: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Liban, Serbia, Ukraina), Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Student Exchange Programme, T.I.M.E.
  Rozwój uczelni zapewnia potencjał badawczy, a poziom dydaktyczny jest na najwyższym poziomie. Uczelnia kształci specjalistów, którzy są cenieni i poszukiwani na rynku pracy.

  5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


  Uczelnia UE  Uniwersytet Ekonomiczny powstał w 1947roku jako prywatna Wyższa Szkoła Handlowa. Jej kadrą dydaktyczno-naukową utworzyli przede wszystkim dawni pracownicy Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie i Uniwersytetu Jana Kazimierza. W 1950 szkołę upaństwowiono, przekształcając ją w Wyższą Szkołę Ekonomiczną wraz z dwoma wydziałami: finansów i przemysłu.
  Uniwersytet zatrudniała 581 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 144 na stanowiskach profesorów zwyczajnych i profesorów nadzwyczajnych.
  Na uczelni studiuje ponad 12 tysięcy osób.
  Decyzją Komisji Europejskiej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu otrzymał Kartę Uczelni Erasmus na lata 2014-2021, uprawniającą do realizacji działań w ramach Programu Erasmus +.
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ma bogate i wieloletnie tradycje współpracy z praktyką gospodarczą. Absolwentów tej uczelni można spotkać prawie we wszystkich firmach produkcyjnych i handlowych, urzędach skarbowych, w bankach i izbach.

  6. Uniwersytet Wrocławski


  Uczelnia UWr  Uniwersytet Wrocławski ma kilkaset lat tradycji, choć w obecnej formie funkcjonuje od 1945 roku. Uczelnia jest jedną z najpopularniejszych w kraju. Kształci na kierunkach ścisłych, humanistycznych, przyrodniczych oraz społecznych. Ma prawie 2dwa tysiące pracowników naukowych, a co roku w murach uczelni kształci się 25 tysięcy studentów. W strukturze uniwersytetu działa 10 wydziałów: prawa, administracji i ekonomii, nauk społecznych, nauk o ziemi i kształtowania środowiska, wydział nauk historycznych i pedagogicznych, wydział nauk biologicznych, matematyki i informatyki, fizyki i astronomii, filologiczny, chemii, biotechnologii. Kształcenie odbywa się w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz doktoranckich.
  Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mają doskonałą bazę dydaktyczną oraz kadrę pedagogiczną W trakcie nauki mają możliwość korzystania z dodatkowych praktyk, stażów, szkoleń, a także uczestniczenia w różnego rodzaju projektach i wymianach międzynarodowych. Uniwersytet Wrocławski współpracuje z innymi uczelniami, a także z przedstawicielami biznesu, dzięki czemu przygotowuje ofertę dydaktyczną dopasowaną do konkretnych potrzeb rynku pracy. Studenci po ukończeniu studiów mają możliwość uzupełnienia wykształcenia na studiach podyplomowych. Absolwenci uczelni są doskonale przygotowani pod względem teoretycznym, jak i praktycznym do wyuczonego zawodu.

  Adres: Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

  7. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


  wroclaw  Wrocławski Uniwersytet Medyczny ma kilkudziesięcioletnią historię, w obecnej formie powstał w 1950 roku. Uczelnia zajmuje się kształceniem lekarzy o różnych specjalnościach, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz wielu innych profesjonalnych kadr pracujących w służbie zdrowia. Uniwersytet Medyczny cieszy się pozytywną opinią zarówno wśród studentów, jak i naukowców. Przez niezależne rankingi uznawany jest za najlepszą uczelnię medyczną w Polsce.
  Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu kształcenie prowadzone jest w ramach trzech wydziałów: lekarskiego, farmaceutycznego z oddziałem analityki medycznej, a także nauk o zdrowiu. Studenci mają do wyboru dziesięć kierunków, między innymi: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację, analitykę medyczną, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapię, zdrowie publiczne, dietetykę. Nauka odbywa się na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także studiach doktoranckich. Możliwe jest kształcenie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Na Uniwersytecie Medycznym co roku kształci się blisko 6 tysięcy studentów, którzy mają do dyspozycji świetną bazę lokalową i dydaktyczną oraz korzystają z wiedzy i doświadczenia ponad tysiąca pracowników naukowych. Uczelnia kompleksowo przygotowuje i kształci profesjonalne kadry medyczne, które po ukończeniu nauki są gotowe do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.

  Adres: Wybrzeże Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

  8. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

  Wbrew nazwie, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu kształci na kierunkach nie tylko wojskowych, ale również cywilnych. Uczelnia powstała w 2002 roku i od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem przyszłych studentów. Co roku z różnych form kształcenia uczelnianego korzysta ponad 2 tysiące studentów. Akademia posiada świetną bazę dydaktyczną i szkoleniową, a także doświadczonych wykładowców. W strukturze organizacyjnej uczelni odbywa się kształcenie wojskowe oraz cywilne. W ramach kształcenia wojskowego do wyboru są takie kierunki, jak: zarządzanie, dowodzenie, logistyka, bezpieczeństwo narodowe i inżynieria bezpieczeństwa. Kształcenie cywilne odbywa się na wydziale zarządzania (kierunki: zarządzanie oraz logistyka) oraz wydziale nauk o bezpieczeństwie (kierunki: bezpieczeństwo narodowe oraz inżynieria bezpieczeństwa). Kształcenie odbywa się zarówno na studiach pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
  Uczelnia cechuje się wysokim poziomem kształcenia, doskonałą kadrą dydaktyczną oraz świetnym zapleczem technologicznym i logistycznym. Studenci poznają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i biorą udział w wielu warsztatach, szkoleniach, kursach. Po ukończeniu uczelni absolwenci są świetnie przygotowani do pracy w wyuczonym zawodzie. Po zakończeniu kształcenia można również zdecydować się na dokształcanie na różnych kierunkach w ramach studiów podyplomowych.

  Adres: ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław

  9. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  Akademia Muzyczna we Wrocławiu jest publiczną uczelnią artystyczną, która działa od 1948 roku. Była wtedy siódma uczelnią muzyczną w kraju i kształciła wyłącznie na jednym wydziale – pedagogicznym. Obecnie co roku w murach uczelni kształci się ponad 600 studentów, a w skład kadry naukowej wchodzi ponad 130 wybitnych i utytułowanych pedagogów. W aktualnej strukturze organizacyjnej Akademii Muzycznej we Wrocławiu znajdują się cztery wydziały: Wydział Instrumentalny, Wydział Wokalny, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii oraz Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej. Uczelnia kształci na studiach pierwszego i drugiego stopnia na sześciu kierunkach. Studenci mają do wyboru: dyrygenturę, kompozycję i teorię muzyki, instrumentalistykę, jazz i muzykę estradową, wokalistykę oraz edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej.
  Studenci Akademii Muzycznej we Wrocławiu mają do dyspozycji doskonałe warunki lokalowe. W budynkach uczelni znajdują się sale koncertowe, studia nagrań, sale audytoryjne, bogaty kompleks sal do ćwiczeń oraz wiele innych pomieszczeń. Kształcenie na uczelni kładzie ogromny nacisk przede wszystkim na naukę umiejętności praktycznych. Studenci uczestniczą w wielu warsztatach, próbach, koncertach, spektaklach. Akademia Muzyczna współpracuje z wieloma organizacjami kulturalnymi i nie tylko zarówno w kraju, jak i za granicą. Studenci mają więc możliwość występowania przed większą i mniejszą publicznością i uczestniczenia w projektach, dzięki którym już na studiach zdobywają doświadczenia zawodowe.

  10. Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu

  Uczelnia powstała w 1946 roku jako Państwowa Szkoła Dramatyczna, która połączyła trzy autonomiczne studia aktorskie. We wszystkich oddziałach uczelni kształci się obecnie pół tysiąca studentów, którzy mają do dyspozycji doskonałą bazę lokalową oraz wykwalifikowaną i utytułowaną kadrę dydaktyczną. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się pięć wydziałów. Wydział Reżyserii Dramatu i Wydział Aktorski znajduje się w Krakowie. W Bytomiu znajduje się Wydział Teatru Tańca, natomiast we Wrocławiu można studiować na Wydziale Aktorskim oraz Wydziale Lalkarskim. Wszystkie wydziały i kierunki studiów, bez względu na lokalizację, są utrzymane na bardzo wysokim poziomie i kształcą artystów doskonale przygotowanych do pracy zawodowej.
  Kształcenie artystyczne na uczelniach kierunkowych wygląda nieco inaczej niż typowe studia magisterskie czy inżynierskie. W programie nauczania sporo jest wiedzy teoretycznej, jednak główny nacisk kładzie się na naukę praktycznych umiejętności oraz rozwój osobisty. Studenci Akademii Sztuk Teatralnych mają możliwość uczestniczenia w wielu projektach, warsztatach, praktykach oraz innych formach kształcenia zawodowego. Uczelnia realizuje sporo wydarzeń oraz projektów filmowych. Współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz kulturalnymi z całej Polski, a także z zagranicy. Absolwenci uczelni są pod każdym względem przygotowani do wykonywania wyuczonego zawodu i odnoszą sporo sukcesów w swojej branży zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

  11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy  Legnicka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa powstała w 1998 roku. Ideą i celem jej założenia było umożliwienie studiowania i zdobycia wyższego wykształcenia osobom, które nie mają możliwości kształcenia się w bardziej odległych ośrodkach akademickich. Oferta kształcenia na uczelni nieustannie jest modyfikowana i dopasowywana do potrzeb rynku pracy. Chodzi bowiem o kształcenie specjalistów w tych zawodach, które są poszukiwane przez pracodawców i które nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Uczelnia w Legnicy jest obecnie jedną z największych wyższych szkół zawodowych w kraju. Co roku na wszystkich kierunkach u rodzajach studiów kształci się tutaj ponad 14 tysięcy studentów.
  W skład struktury organizacyjnej uczelni wchodzą trzy wydziały (Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej), na których prowadzone jest kilkanaście kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy mają do dyspozycji doskonałą bazę lokalową oraz kadrę dydaktyczną. Kształcenie odbywa się ze szczególnym naciskiem na naukę umiejętności praktycznych. Programy studiów powstają z uwzględnieniem zapotrzebowania lokalnego rynku pracy, dzięki czemu studenci mogą mieć pewność, że kształcą się na tych kierunkach, po ukończeniu których nie będą mieli problemów ze znalezieniem zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.