Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Organizacje studenckie we Wrocławiu

Organizacje studenckie we Wrocławiu



1. Akademicki Związek Sportowy we Wrocławiu



Akademickie kluby sportowe, działają pod szyldem AZS od ponad 100 lat. Akademicki Związek Sportowy, to największa i najliczniejsza organizacja sportowa w kraju, dająca możliwość uprawiania sportu amatorskiego i zawodowego ponad 50 tys. studentom, działając przy większości uczelni. AZS Wrocław oferuje studentom kilkanaście profesjonalnych sekcji sportowych i szeroki wybór kilkudziesięciu konkurencji sportowych, które można uprawiać pod okiem profesjonalnych instruktorów i trenerów. Jako organizacja sportowa, AZS może pochwalić się niesamowitymi wynikami swoich sportowców, którzy zdobywają medale mistrzostw świata, a często również olimpijskie. Sportowcy występujący pod godłem AZS, zazwyczaj stanowią 30% polskiej kadry olimpijskiej. Wrocławski AZS organizuje zmagania sportowe między innymi w ramach Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej, Akademickich Mistrzostw Polski czy Igrzysk Studentów Pierwszego Roku. Wiele klubów i mnogość dostępnych dyscyplin corocznie przyciąga wielu studentów, wrocławscy sportowcy AZS osiągają znaczące sukcesy miedzy innymi w sportach zespołowych i strzelectwie sportowym.

Akademicki Związek Sportowy Wrocław

Wrocławskie Kluby Uczelniane AZS
KS AZS Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
KU Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
KU Dolnośląskiej Szkoły Wyższej                           
AKS Politechniki Wrocławskiej
KU AZS Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
KS Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
AZS Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
KU AZS Uniwersytetu Wrocławskiego                            
KU AZS Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu


2. Koła Naukowe na wrocławskich uczelniach

Praktycznie każda uczelnia i szkoła wyższa w kraju prowadzi działalność kół naukowych. Jednostki te powstają najczęściej jako dopełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu studiowanych kierunków, zgodnie z charakterem uczelni. Akademie medyczne prowadzą Koła Naukowe poświęcone konkretnym działom medycyny, a przy kierunkach prawniczych zakładane są jednostki poświecone różnym gałęzią prawa. Jednak to zainteresowania studentów determinują powstawanie takich jednostek, dlatego można też spotkać działające przy uczelniach Koła Naukowe poświęcone zupełnie niszowym lub rekreacyjnym tematom. Niemal każda uczelnia prywatna i publiczna we Wrocławiu prowadzi własne Koła Naukowe, zrzeszające studentów różnych wydziałów, często studiujących zupełnie odmienne kierunki. Studenci kierunków humanistycznych często biorą udział w Kołach Naukowych poświęconych naukom ścisłym, jeżeli tylko pokrywają się z dziedzinami ich kręgu zainteresowań. Działalność tych międzywydziałowych jednostek umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy w trakcie prowadzonych wykładów, seminariów i szkoleń. Wrocławskie Koła Naukowe, prowadzą swoją działalność również w mniej naukowych kierunkach, związanych z zainteresowaniami studentów.

Wrocławskie Koła Naukowe działające przy uczelniach.
Koła maukowe - Uniwersytet Wrocławski
Koła naukowe - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Koła naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


3. Erasmus dla studentów z Wrocławia



Erasmus, to jeden z najpopularniejszych programów studenckich, w którym bierze udział ponad 2mln osób na całym świecie, w tym kilkadziesiąt tysięcy studentów z Polski. Program powstał dzięki staraniom Komisji Europejskiej w latach 80-tych XXw. Jako główną działalność Erasmusa, można uznać ułatwianie studentom wymiany zagranicznej w obszarze Unii Europejskiej, Turcji jako kraju kandydującego, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Wrocławskie uczelnie niemal w całości biorą udział w programie Erasmus Plus, dając swoim studentom okazję do sfinansowania pobytu zagranicznego i odbycia tam części studiów – program zakłada, że może to być okres do jednego roku. Dzięki umowom dwustronnym, jakie wrocławskie uczelnie nawiązują z partnerami zagranicznymi, oferty skierowane do studentów z Wrocławia są coraz atrakcyjniejsze. Z programu Erasmus mogą również skorzystać pracownicy uczelni, absolwenci i doktoranci. Możliwość odbycia części studiów za granicą jest bardzo atrakcyjna dla większości studentów, dlatego Erasmus cieszy się we Wrocławiu tak dużym zainteresowaniem, a Kartę Erasmusa podpisały praktycznie wszystkie uczelnie we Wrocławiu.

Program Erasmus na wrocławskich uczelniach
Erasmus - Uniwersytet Wrocławski
Erasmus -Politechnika Wrocławska
Erasmus - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Erasmus - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


4. AIESEC we Wrocławiu



Międzynarodowa organizacja AIESEC powstała w Belgii zaraz po zakończeniu II wojny światowej w 1946r. i rozpoczęła szeroko zakrojona działalność dwa lata później. Do Polski, to jedno z największych stowarzyszeń studenckich dotarło w latach 60-tych XXw. i obecnie działa przy dużych ośrodkach uczelnianych, również we Wrocławiu. Działalność AIESEC opiera się na tworzeniu nowoczesnych przywódców, którzy będą w przyszłości pracowali na rzecz światowego pokoju i poprawę życia ludzkości. Wrocławski oddział AIESEC realizuje swoje zadania poprzez szkolenia, praktyki i wolontariat, realizowane nie tylko w kraju, ale również w 122 krajach gdzie ma swoje oddziały AIESEC. Organizacja daje duże możliwości samorozwoju i doskonalenia, dla młodych, kreatywnych osób, które chcą pracować w przyszłości zarówno dla swojej społeczności lokalnej jak i dobra ogółu ludzkości, poprzez świadome działania i rozwiązywanie światowych problemów. Od wielu lat, działający we Wrocławiu AIESEC przyciąga studentów, pragnących w przyszłości wywierać wpływ na światowe problemy i realizować się jako liderzy.

AIESEC Wrocław

 

5. Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo



Stowarzyszenie Soli Deo, powstało w trakcie przemian ustrojowych, w końcówce lat 80-tych XXw. wraz z powstawaniem autonomii organizacji studenckich. Patronem Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Soli Deo jest Kardynał Stefan Wyszyński, a nazwa zaczerpnięta została od jego słynnego zawołania, które można tłumaczyć z łaciny jako „Bogu Jedynemu". Dzisiaj Soli Deo jest największym stowarzyszeniem akademickim skupiającym młodzież wyznająca wartości chrześcijańskie i tradycje patriotyczne naszego kraju. Tworząc organizację, studenci chcieli skupić się na tworzeniu postaw katolickich wśród inteligencji, które przełożyłyby się na ich późniejszą działalność społeczną. Corocznie Soli Deo odwiedza największe ośrodki studenckie organizując akcje wolontariatu, wspólne modlitwy i rekolekcje, które we Wrocławiu cieszą się popularnością. Integracja katolickiej młodzieży, wspólne wycieczki i realizacja programów społecznych są wizytówką Soli Deo. Wrocławscy studenci często angażują się w akcje charytatywne takie jak honorowe krwiodawstwo czy kampanie informacyjne na temat pozyskiwania dawców szpiku kostnego – realizowane przez Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo.

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo
 

6. Studenckie Forum Business Centre Club Wrocław

Studenci zainteresowani zagadnieniami przedsiębiorczości i współczesnego biznesu, od 2001r. organizują się przy Studenckim Forum Business Centre Club. Stowarzyszenie pracodawców i przedsiębiorców BCC, zauważyło jak ważne jest budowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży studiującej, przyczyniając się do powstania tej organizacji uczelnianej. Obecnie stowarzyszenie ma swoje oddziały we wszystkich regionach Polski, dając studentom możliwość zgłębiania tematyki związanej z biznesem. Wrocławskie Studenckie Forum BCC, od wielu lat odnosi spore sukcesy, zapraszając na swoje wykłady, szkolenia, kursy i praktyki przedsiębiorczą młodzież z wrocławskich uczelni. Studenci mogą nauczyć się jak stawiać pierwsze kroki we własnym biznesie, jak kierować zespołami ludzi czy jak z sukcesem pozyskiwać inwestorów. Ciekawe zajęcia i spotkania z ekspertami w dziedzinach gospodarczych i biznesowych, to również okazja do nawiązania bliższych relacji z przyszłymi pracodawcami, dlatego wrocławscy studenci chętnie angażują się w działalność tej popularnej organizacji, dającej szerokie perspektywy na przyszłość we własnym biznesie.


Studenckie Forum Business Centre Club we Wrocławiu
Studenckie Forum Business Centre Club Region Wrocław
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Data publikacji: 16.03.2022
ikonka kierunki studiów

Sprawdź opinie o uczelniach we Wrocławiu

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Wrocław