Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Organizacje studenckie we Wrocławiu

Organizacje studenckie we Wrocławiu1. Akademicki Związek Sportowy we Wrocławiu


Akademickie kluby sportowe, działają pod szyldem AZS od ponad 100 lat. Akademicki Związek Sportowy, to największa i najliczniejsza organizacja sportowa w kraju, dająca możliwość uprawiania sportu amatorskiego i zawodowego ponad 50 tys. studentom, działając przy większości uczelni. AZS Wrocław oferuje studentom kilkanaście profesjonalnych sekcji sportowych i szeroki wybór kilkudziesięciu konkurencji sportowych, które można uprawiać pod okiem profesjonalnych instruktorów i trenerów.

Jako organizacja sportowa, AZS może pochwalić się niesamowitymi wynikami swoich sportowców, którzy zdobywają medale mistrzostw świata, a często również olimpijskie. Sportowcy występujący pod godłem AZS, zazwyczaj stanowią 30% polskiej kadry olimpijskiej.

Wrocławski AZS organizuje zmagania sportowe między innymi w ramach Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej, Akademickich Mistrzostw Polski czy Igrzysk Studentów Pierwszego Roku. 

Więcej informacji: Akademicki Związek Sportowy Wrocław

Wrocławskie Kluby Uczelniane AZS:


2. Koła Naukowe na wrocławskich uczelniach

Praktycznie każda uczelnia i szkoła wyższa w kraju prowadzi działalność kół naukowych. Jednostki te powstają najczęściej jako dopełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu studiowanych kierunków, zgodnie z charakterem uczelni. Akademie medyczne prowadzą Koła Naukowe poświęcone konkretnym działom medycyny, a przy kierunkach prawniczych zakładane są jednostki poświecone różnym gałęzią prawa.

Koła Naukowe poświęcone zupełnie niszowym lub rekreacyjnym tematom. Niemal każda uczelnia prywatna i publiczna we Wrocławiu prowadzi własne Koła Naukowe, zrzeszające studentów różnych wydziałów, często studiujących zupełnie odmienne kierunki.

Studenci kierunków humanistycznych często biorą udział w Kołach Naukowych poświęconych naukom ścisłym, jeżeli tylko pokrywają się z dziedzinami ich kręgu zainteresowań. Działalność tych międzywydziałowych jednostek umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy w trakcie prowadzonych wykładów, seminariów i szkoleń.

Wrocławskie Koła Naukowe działające przy uczelniach:


3. Erasmus dla studentów z Wrocławia


Erasmus, to jeden z najpopularniejszych programów studenckich, w którym bierze udział ponad 2mln osób na całym świecie, w tym kilkadziesiąt tysięcy studentów z Polski. Jako główną działalność Erasmusa, można uznać ułatwianie studentom wymiany zagranicznej w obszarze Unii Europejskiej, Turcji jako kraju kandydującego, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

Wrocławskie uczelnie niemal w całości biorą udział w programie Erasmus Plus, dając swoim studentom okazję do sfinansowania pobytu zagranicznego i odbycia tam części studiów – program zakłada, że może to być okres do jednego roku.

Dzięki umowom dwustronnym, jakie wrocławskie uczelnie nawiązują z partnerami zagranicznymi, oferty skierowane do studentów z Wrocławia są coraz atrakcyjniejsze. Z programu Erasmus mogą również skorzystać pracownicy uczelni, absolwenci i doktoranci. Możliwość odbycia części studiów za granicą jest bardzo atrakcyjna dla większości studentów, dlatego Erasmus cieszy się we Wrocławiu tak dużym zainteresowaniem, a Kartę Erasmusa podpisały praktycznie wszystkie uczelnie we Wrocławiu.

Program Erasmus na wrocławskich uczelniach:


4. AIESEC we Wrocławiu


Międzynarodowa organizacja AIESEC powstała w Belgii zaraz po zakończeniu II wojny światowej w 1946r. i rozpoczęła szeroko zakrojona działalność dwa lata później. Do Polski, to jedno z największych stowarzyszeń studenckich dotarło w latach 60-tych XXw. i obecnie działa przy dużych ośrodkach uczelnianych, również we Wrocławiu. Działalność AIESEC opiera się na tworzeniu nowoczesnych przywódców, którzy będą w przyszłości pracowali na rzecz światowego pokoju i poprawę życia ludzkości.

Wrocławski oddział AIESEC realizuje swoje zadania poprzez szkolenia, praktyki i wolontariat, realizowane nie tylko w kraju, ale również w 122 krajach gdzie ma swoje oddziały AIESEC.

Organizacja daje duże możliwości samorozwoju i doskonalenia, dla młodych, kreatywnych osób, które chcą pracować w przyszłości zarówno dla swojej społeczności lokalnej jak i dobra ogółu ludzkości, poprzez świadome działania i rozwiązywanie światowych problemów. Od wielu lat, działający we Wrocławiu AIESEC przyciąga studentów, pragnących w przyszłości wywierać wpływ na światowe problemy i realizować się jako liderzy.

Więcej na stronie: AIESEC Wrocław

 

5. Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli DeoStowarzyszenie Soli Deo, powstało w trakcie przemian ustrojowych, w końcówce lat 80-tych XXw. wraz z powstawaniem autonomii organizacji studenckich. Patronem Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Soli Deo jest Kardynał Stefan Wyszyński, a nazwa zaczerpnięta została od jego słynnego zawołania, które można tłumaczyć z łaciny jako „Bogu Jedynemu". Dzisiaj Soli Deo jest największym stowarzyszeniem akademickim skupiającym młodzież wyznająca wartości chrześcijańskie i tradycje patriotyczne naszego kraju.

Tworząc organizację, studenci chcieli skupić się na tworzeniu postaw katolickich wśród inteligencji, które przełożyłyby się na ich późniejszą działalność społeczną. Corocznie Soli Deo odwiedza największe ośrodki studenckie organizując akcje wolontariatu, wspólne modlitwy i rekolekcje, które we Wrocławiu cieszą się popularnością.

Integracja katolickiej młodzieży, wspólne wycieczki i realizacja programów społecznych są wizytówką Soli Deo. Wrocławscy studenci często angażują się w akcje charytatywne takie jak honorowe krwiodawstwo czy kampanie informacyjne na temat pozyskiwania dawców szpiku kostnego.

Więcej szczegółów na stronie: Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo.
 

6. Studenckie Forum Business Centre Club Wrocław


Studenci zainteresowani zagadnieniami przedsiębiorczości i współczesnego biznesu, od 2001r. organizują się przy Studenckim Forum Business Centre Club. Stowarzyszenie pracodawców i przedsiębiorców BCC, zauważyło jak ważne jest budowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży studiującej, przyczyniając się do powstania tej organizacji uczelnianej. Obecnie stowarzyszenie ma swoje oddziały we wszystkich regionach Polski, dając studentom możliwość zgłębiania tematyki związanej z biznesem.

Wrocławskie Studenckie Forum BCC, od wielu lat odnosi spore sukcesy, zapraszając na swoje wykłady, szkolenia, kursy i praktyki przedsiębiorczą młodzież z wrocławskich uczelni. Studenci mogą nauczyć się jak stawiać pierwsze kroki we własnym biznesie, jak kierować zespołami ludzi czy jak z sukcesem pozyskiwać inwestorów.

Ciekawe zajęcia i spotkania z ekspertami w dziedzinach gospodarczych i biznesowych, to również okazja do nawiązania bliższych relacji z przyszłymi pracodawcami, dlatego wrocławscy studenci chętnie angażują się w działalność tej popularnej organizacji, dającej szerokie perspektywy na przyszłość we własnym biznesie.


Studenckie Forum Business Centre Club we Wrocławiu:


Data publikacji: 16.03.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Wrocławiu

ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach we Wrocławiu

Zobacz opinie o innych miastach w Wrocławiu
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Wrocław