Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Wrocław Kierunek Dietetyka - 5 uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UP) ( zobacz więcej )

50-375 Wrocław

ul. C. K. Norwida 25

tel.:

71 32 01 075, 71 32 01 045, 71 32 05 158

ikonka email do uczelni

rekrutacja@upwr.edu.pl

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) ( zobacz więcej )

53-611 Wrocław

ul. Strzegomska 55

tel.:

71 356 15 32 (ogólny),
tel.: 71 356 15 31 (rekrutacja)

ikonka email do uczelni

rekrutacja@dsw.edu.pl

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu ( zobacz więcej )

53-609 Wrocław

ul. Fabryczna 29 - 31

tel.:

71 356 16 36, 71 359 46 46

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Dietetyka w Wrocławiu

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna (NWSM) 3 600 zł / semestr 3 650 zł / semestr
Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu od 7 200 zł / rok

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO DOLNOśLąSKIE

Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Dietetyka - NOWOŚĆ!

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnie z kierunkiem dietetyka we Wrocławiu

Zasady rekrutacji na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu


 dietetyka

 dietetyka

 dietetyka


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Żywienie człowieka i dietetyka to studia pierwszego i drugiego stopnia realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata, a po nich można od razu wejść w życie zawodowe lub też kontynuować kształcenie na dwuletnich studiach magisterskich. Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do pracy w zawodzie dietetyka w jednostkach publicznych i prywatnych firmach. W programie studiów znajduje się wiedza z zakresu racjonalnego żywienia człowieka, technologii żywności gastronomicznej oraz jakości zdrowotnej żywności. Na pierwszym roku są przedmioty podstawowe oraz kierunkowe, które w trakcie kolejnych lat nauki są pogłębiane i rozszerzane o specjalistyczną wiedzę.

Studenci dietetyki w trakcie nauki realizują wiele seminariów, ćwiczeń laboratoryjnych, warsztatów oraz innych form zdobywania praktycznych umiejętności. Odbywają również staże i praktyki zawodowe, dzięki którym mają możliwość zdobywania pierwszych doświadczeń w pracy dietetyka. Do dyspozycji studentów jest nowoczesna baza dydaktyczna Uniwersytetu Przyrodniczego oraz wykwalifikowana kadra naukowa, w której skład wchodzą pracownicy naukowi, a także doświadczeni praktyce w zawodzie dietetyka. Studia na kierunku dietetyka kompleksowo przygotowują do pracy w wybranym zawodzie. Absolwenci mogą pracować w charakterze technologów w zakładach przemysłu spożywczego, a także jako dietetycy w zakładach i instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe oraz specjalistyczne doradztwo.


dietetyka


Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Studia na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu realizowane są na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Są to studia dwustopniowe, w których skład wchodzą trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie. Celem kształcenia jest przekazanie studentom solidnej wiedzy w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz wykształcenie praktycznych umiejętności planowania racjonalnego żywienia i przygotowywania diet i planów posiłków zgodnych z obowiązującymi normami żywieniowymi. Studia na kierunku dietetyka nie mają żadnych specjalności, wszyscy studenci idą tym samym tokiem nauczania. W programie kształcenia znajdują się takie przedmioty, jak chemia żywności, genetyka, fizjologia człowieka, mikrobiologia ogólna i żywności, kliniczny zarys chorób czy edukacja żywieniowa z elementami epidemiologii.

W trakcie studiów studenci dietetyki mają do dyspozycji świetną bazę dydaktyczną, doskonałą kadrę wykładowców oraz dietetyków praktyków oraz nowoczesne pomoce naukowe. Program nauczania umiejętnie łączy w sobie wiedzę teoretyczną z kształtowaniem umiejętności praktycznych. W czasie nauki sporo jest warsztatów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz innych form praktycznej nauki zawodu. Studenci odbywają również praktyki w różnych zakładach żywienia zbiorowego czy firmach działających w obszarze przemysłu spożywczego. Absolwenci kierunku dietetyka mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach żywienia zbiorowego, placówkach ochrony zdrowia, sportowych, a także w poradniach dietetycznych.