Aktorstwo
Aktorstwo teatru lalek
Reżyseria

Opis uczelni

Akademia Sztuk Teatralnych


Juliusz Osterwa
, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów i reżyserów dramatycznych, utworzył w Krakowie w 1946r. Państwową Szkołę Dramatyczną. Obecną nazwę uczelnia przyjęła 01-10-2017r. i obecnie działa pod nazwą Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Wraz z rozwojem krakowskiej akademii powstawały kolejne wydziały kształcące studentów w systemie 9-cio i 10-cio semestralnym, w 1972r utworzono również oddział zamiejscowy uczelni we Wrocławiu z lalkarskim, który kilka lat później w 1979r, poszerzono o wydział aktorski. Wrocławska filia Akadami Sztuk Teatralnych oferuje również dwuletnie studia podyplomowe.

Obecnie uczelnia posiada pięć wydziałów, kształcących przyszłych aktorów, reżyserów i lalkarzy. Wieloletnie tradycje pozwoliły wykształcić wielu wybitnych aktorów i reżyserów polskiej sceny dramatycznych takich jak Gustaw Holoubek, Zbigniew Cybulski, Kazimierz Kaczor czy Maja Komorowska czy Edward Lubaszenko. Kontakt z krakowskim teatrem i wybitna kadra wykładowców akademickich zapewnia doskonałą jakość edukacyjną i otwartą drogę przyszłej kariery zawodowej, zarówno w reżyserii, na deskach teatru jak i na dużym ekranie.

 

Misja Uczelni

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, położona w historycznym mieście Wrocław, jest znanym miejscem, gdzie aspirujący artyści mogą rozwijać swoje umiejętności i pasje. Wybitni wykładowcy i unikalne podejście uczelni do nauki tworzą idealne środowisko dla studentów.

Misją uczelni jest zapewnienie wykwalifikowanego wykształcenia w dziedzinie sztuk teatralnych, filmowych, telewizyjnych i rozwijanie kreatywności studentów. Dążą oni do doskonalenia artystycznych i intelektualnych umiejętności studentów, przygotowując ich do kariery w dziedzinie sztuki.

Akademia skupia się na stwarzaniu doświadczeń związanych z życiem realnym, które wpływają na rozwój osobisty i zawodowy studentów. Koncentrują się na naukowym badaniu sztuki, ucząc studentów, jak skutecznie korzystać ze swoich umiejętności w praktyce.

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu jest to miejsce, gdzie młodzi artyści są zachęcani do eksploracji, odkrywania własnej tożsamości artystycznej i wychodzenia poza granice tradycyjnych form sztuki.

 

Koła naukowe

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu, to uczelnia wyjątkowa, która zapewnia wartościowe i innowacyjne edukacyjne doświadczenia, kreując atmosferę kreatywności i odkrycia dla jej studentów. Jest to miejsce, gdzie sztuka teatralna tchnie życie we Wrocławiu, mieście o niezwykłym dziedzictwie kulturalnym i historycznym.

Bogate koła naukowe jej studentów pozwalają na dalsze rozwijanie swoich talentów. Te koła naukowe dają możliwość prowadzenia własnych badań, wymiany wiedzy i doświadczeń, a także umożliwiają szkolenie umiejętności potrzebnych w przyszłości. Dzięki nim, studenci uczelni biorą aktywny udział w życiu kulturalnym miasta sprawiając, że Wrocław nieustanie tętni teatroudem.

Uczelnia kładzie dużą wagę na interakcje i współpracę ze środowiskiem akademickim, lokalnymi działaczami kulturalnymi oraz międzynarodowymi instytucjami artystycznymi. To unikalne, bo doświadczenia zdobyte w tym dynamicznym środowisku, od badań po wystawianie spektakli, przyczyniają się do rozwoju osobistego każdego studenta.

Akademia Sztuk Teatralnych we Wrocławiu to miejsce, które nie tylko kształci artystów, ale również inspiruje, prowokuje do myślenia i zmienia życie.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu to znana instytucja wykonawcza, gromadząca studentów pragnących kształcić się w dziedzinach teatru i filmu. Położona jest w historycznym Wrocławiu, otoczona przez wiele innych uczelni o podobnych kierunkach.

Pierwszym z nich jest Uniwersytet Wrocławski, który oferuje programy z zakresu filologii, w tym teatr i dramat. Ta historyczna uczelnia jest doskonale usytuowana w samym sercu miasta, oferując studentom dostęp do licznych zasobów i możliwości w obszarze kultury.

Następny na liście, Wydział Sztuki i Design Politechniki Wrocławskiej, oferuje programy związane z projektowaniem i sztukami wizualnymi, które mogą zainteresować studentów wybranych kierunków Akademii Sztuk Teatralnych.

Na koniec, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego to kolejna instytucja, której programy są blisko związane z teatrem i filmem. Studenci tej uczelni można studiować muzykę, której elementy często zachodzą na kierunki oferowane przez Akademię Sztuk Teatralnych.

Te trzy uczelnie wraz z Akademią Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu tworzą vibracyjny ekosystem edukacyjny, sprzyjający rozwijaniu artystycznego talentu i kształceniu przyszłych twórców kultury.

 

Aktorstwo

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu to doskonałe miejsce dla wszystkich, którzy pragną rozwinąć swoje talenty aktorskie. Zlokalizowana w malowniczym i historycznym mieście Wrocław, uczelnia jest idealnym miejscem do nauki i eksploracji.

Uczelnia oferuje kierunek studiów: Aktorstwo, który jest intensywnym i kompleksowym programem ukierunkowanym na rozwijanie umiejętności i technik aktorskich. Program jest skonstruowany tak, aby studenci mieli możliwość przyswojenia bogatej wiedzy teoretycznej, a także praktyki scenicznego aktorstwa.

Nauczanie odbywa się pod okiem doświadczonych pedagogów, którzy są zafascynowani światem teatru i nieustannie poszukują nowych, innowacyjnych metod nauczania. Wiedza i doświadczenie zdobyte na uczelni umożliwia studentom rozwinięcie swojego talentu i osiągnięcie sukcesu na scenie.

Absolwenci Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego we Wrocławiu są gorąco poszukiwani przez reżyserów teatralnych, filmowych i telewizyjnych, co potwierdza wysoki poziom nauczania na uczelni.

Zobacz więcej: Aktorstwo we Wrocławiu - 1 uczelnia

 

Aktorstwo teatru lalek

Kierunek Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu oferuje unikalny program kierunku studiów: Aktorstwo teatru lalek. Ten specjalistyczny program jest doskonałym wyborem dla kreatywnych i ambitnych studentów, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności aktorskie i twórcze.

Aktorstwo teatru lalek jest intensywnym i wymagającym kierunkiem, który skupia się na szereg technik aktorstwa, ruchu i lalkarstwa. Program ten oferuje unikalne doświadczenie nauki i pracy z szerokim spektrum lalek i form teatralnych.

Uczelnia, będąca część renomowanej Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, jest zlokalizowana we Wrocławiu - mieście znanym z bogatej tradycji i kultury teatralnej. Studenci mają unikalną okazję do nauki i rozwoju w jednym z najbardziej wpływowych ośrodków teatralnych w Polsce.

Wybierając Aktorstwo teatru lalek, studenci zyskują dostęp do znakomitych profesorów, bogatego programu studiów oraz wiele możliwości praktyk i staży. Jest to inwestycja w przyszłość, która daje solidne podstawy edukacyjne i umiejętności niezbędne do zaistnienia na scenie teatralnej.

Zobacz więcej: Kierunek Aktorstwo we Wrocławiu - 1 uczelnia

 

Reżyseria

Zlokalizowana we wrocławskim sercu kultury i sztuki, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu oferuje unikalną możliwość studiowania kierunku reżyseria. Ta renomowana uczelnia jest znana z kształcenia studentów na najwyższym poziomie, przygotowując praktyków właściwie wyposażonych do przyszłego wpływania na świat teatru i filmu.

Kierunek Reżyseria oferuje wszechstronne i intensywne szkolenie w dziedzinie teatru, telewizji oraz filmu. Program ten jest ściśle związany z praktyką zawodową, pozwalając studentom na rozwiniecie swojego unikalnego stylu reżyserii i artystycznej wizji. Studia skupiają się na nabywaniu umiejętności twórczego myślenia, zdolności do zarządzania zespołami oraz zdolności do interpretowania i adaptowania dzieł literackich dla różnych mediów.

Uczelnia ma wybitny zespół wykładowców, którzy są aktywnymi profesjonalistami w swoich dziedzinach. Tym samym, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu jest miejscem, gdzie studenci mają okazję uczyć się od ludzi z pierwszej linii sztuki teatralnej.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Aktorski – 32 kandydatów na jedno miejsce

Jeden z kierunków studiów oferowanych przez Akademie Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Są to studia jednolite akademickie, trwają one 9 semestrów i przez cały okres nauki studenci mają możliwość pracy nad warsztatem aktorskim oraz rozwojem swoich predyspozycji aktorskich. Program obejmuje przedmioty kierunkowe, podstawowe i ogólne.

Kadra pedagogiczna w sposób zaplanowany i systemowy prowadzi studentów przez cały złożony proces tworzenia ról poprzez dialog, kontakt z partnerem oraz prezentacja postaci na scenie. Niezwykle ważne jest poznanie od podstaw gry aktorskiej, której studenci uczą się na I roku studiów, jak również wymowa, impostacja głosu i umiejętność odegrania scen klasycznych i współczesnych.

Zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne są niezwykle ważne, ponieważ w przyszłości zdobyta wiedza w zakresie sztuki, filozofii i kultury zaowocuje znalezieniem pracy spełniającej wymagania absolwentów. Jak wiadomo po kierunku aktorskim świat kina i teatru stoi otworem przed utalentowanymi absolwentami AST we Wrocławiu.

Program studiów na kierunku AktorskimAktorski – 32 kandydatów na jedno miejsce


2. Lalkarski – 10 kandydatów na jedno miejsce

Kierunek studiów jednolitych magisterskich, które trwają 9 semestrów. W czasie trwania całej nauki studenci mają możliwość pobierania nauki wśród ponad 40 przedmiotów kształcenia podstawowego, ogólnego oraz kierunkowego.

Na I roku studiów studenci mogą kształtować aktorską wyobraźnię, uświadamiać istotę animacji oraz poczuć przestrzeń i formę. To także poznanie technik lalkowych, czyli pacynek, kukiełek, jak również gra w maskach. Oprócz zajęć praktycznych pojawiają się także przedmioty, które kształtują w młodych ludziach wrażliwość plastyczną oraz muzyczną. Są to między innymi technika wokalna, budowa lalek oraz zagadnienia plastyczne.

Studenci wydziału lalkarskiego uczeni są pracy przed mikrofonem oraz sztuki charakteryzacji. Po zakończeniu studiów mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk teatralnych. Ukończenie tego kierunku wiąże się z pracą w teatrze, przy charakteryzacji oraz wielu pokrewnych specjalizacjach.

program studiów na kierunku LalkarskimLalkarski – 10 kandydatów na jedno miejsce

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

AST Kraków
Warszawska Szkoła Filmowa | Aktorstwo
Akademia Teatralna