Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najdroższe kierunki studiów we Wrocławiu w roku akademickim 2023/2024

Najdroższe kierunki studiów we Wrocławiu w roku akademickim 2023/2024Najdroższe kierunki studiów we Wrocławiu w 2023/2024


1. Kierunek lekarsko-stomatologiczny - 44 000 zł za rok - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 

dentysta
kierunek lekarsko stomatologiczny


Kierunek lekarsko-stomatologiczny na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu to prestiżowy program edukacyjny skoncentrowany na medycynie jamy ustnej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu diagnostyki, profilaktyki, leczenia chorób i schorzeń jamy ustnej oraz przyległych struktur.

Intensywne praktyki kliniczne pozwalają na zdobycie niezbędnych umiejętności praktycznych. Absolwenci są przygotowani do pracy jako stomatolodzy, balansując pomiędzy medycyną ogólną a specjalistyczną stomatologią. Wrocławski Uniwersytet jest uznawany za jedno z czołowych miejsc kształcenia w tej dziedzinie w Polsce.

Więcej informacji: Kierunek lekarsko-stomatologiczny na UMW.

2. Kierunek lekarski - 40 000 zł za rok - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 

lekarz
kierunek lekarski


Kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu to renomowany program kształcenia przyszłych lekarzy. Oferuje dogłębną wiedzę z różnych dziedzin medycyny, przy jednoczesnym nacisku na rozwijanie umiejętności praktycznych.

Studia łączą teoretyczne wykłady z intensywnymi zajęciami klinicznymi, gdzie studenci mają okazję do bezpośredniej pracy z pacjentami. Absolwenci są w pełni przygotowani do sprostania wyzwaniom współczesnej medycyny, a prestiżowy tytuł uzyskany we Wrocławiu otwiera przed nimi wiele drzwi na arenie krajowej i międzynarodowej.

Zobacz więcej: Kierunek lekarski na UMW.

3. Farmacja - 24 000 zł za rok - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 

farmaceuta
kierunek farmacja


Kierunek Farmacja na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu jest uznawany za jeden z wiodących w Polsce. Skupia się na naukach farmaceutycznych, łącząc chemię, biologię i medycynę. Studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu tworzenia, analizy i stosowania leków.

Program kładzie nacisk na praktyczne umiejętności w laboratorium oraz wiedzę kliniczną, przygotowując absolwentów do pracy w aptekach, laboratoriach oraz w branży farmaceutycznej. Wrocławski uniwersytet medyczny zapewnia doskonałe warunki nauki, nowoczesne laboratoria i wykładowców o międzynarodowej renomie.

Więcej szczegółów: Farmacja na UMW.
 

4. Analityka medyczna - 21 000 zł za rok - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 

analityka medyczna
analityk


Kierunek Analityka medyczna na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu to specjalistyczny program kształcenia skupiający się na diagnostyce laboratoryjnej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu różnych technik analitycznych, biochemii, mikrobiologii i hematologii, przygotowując się do pracy w laboratoriach medycznych.

Program łączy teoretyczne podstawy z intensywnymi praktykami, umożliwiając studentom zdobywanie umiejętności w zaawansowanych technikach diagnostycznych. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oferuje nowoczesne laboratoria, doświadczoną kadrę i ścisłą współpracę z klinikami, co gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

Więcej: Analityka medyczna na UMW.

5. Grafika - 13 700 zł za rok - SWPS we Wrocławiu
 

grafik
grafika


Kierunek Grafika na SWPS we Wrocławiu to nowatorski program skupiający się na połączeniu tradycyjnych technik graficznych z nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi. Studenci zdobywają umiejętności w zakresie projektowania graficznego, ilustracji, identyfikacji wizualnej i wielu innych.

Program kładzie nacisk na indywidualne podejście do twórczości i rozwijanie własnego stylu. SWPS we Wrocławiu oferuje nowoczesne studia graficzne, doświadczonych wykładowców i liczne warsztaty z ekspertami branży. To idealne miejsce dla kreatywnych osób chcących łączyć pasję artystyczną z praktycznymi umiejętnościami zawodowymi.

Więcej o kierunku: Grafika na SWPS.

6. Psychologia kliniczna - 13 100 za rok - SWPS we Wrocławiu
 

psycholog kliniczny
psychologia


Psychologia Kliniczna na SWPS we Wrocławiu to wszechstronny program koncentrujący się na diagnozowaniu, leczeniu i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym. Studenci zdobywają dogłębną wiedzę z psychopatologii, technik terapeutycznych i metod diagnostycznych.

Program łączy teoretyczne podstawy z praktyką kliniczną, co umożliwia studentom nabycie niezbędnych umiejętności zawodowych. SWPS we Wrocławiu szczyci się nowoczesnym podejściem do edukacji, doświadczoną kadrą i bliską współpracą z ośrodkami terapeutycznymi. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą rozwijać się w obszarze wsparcia psychicznego.

Więcej szczegółów o kierunku: Psychologia kliniczna na SWPS

7. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - 11 850 za rok - SWPS we Wrocławiu
 

dziennikarz
dziennikarstwo i komunikacja społeczna


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na SWPS we Wrocławiu skupia się na współczesnych mediach i komunikacji w społeczeństwie. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu technik dziennikarskich, etyki medialnej, a także strategii komunikacji.

Program kładzie nacisk na praktyczne umiejętności, takie jak pisanie, edycja czy produkcja multimedialna. SWPS we Wrocławiu zapewnia dostęp do nowoczesnych narzędzi, warsztatów z ekspertami branży oraz staży w mediach. To idealne miejsce dla aspirujących dziennikarzy i specjalistów komunikacji, chcących zrozumieć dynamikę współczesnego świata medialnego.

Więcej informacji: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na SWPS.

 

Najdroższe kierunki studiów we Wrocławiu w 2021/2022


Najdroższe kierunki studiów we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022


1. Kierunek lekarsko-dentystyczny - 40 000 zł za rok – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


Kierunek Lekarsko-dentystyczny to studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (odpłatne), prowadzone w formie jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich, których absolwenci uzyskują tytuł lekarza dentysty. Studia w pierwszym okresie są niemal zbieżne ze studiami medycznymi na kierunku lekarskim, dopiero w drugim okresie pojawia się coraz więcej przedmiotów kierunkowych – stomatologicznych, zajmujących się profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem chorób jamy ustnej.
 

Nauka na kierunku obejmuje zarówno teoretyczną wiedzę z dziedzin nauk medycznych jak i praktyczne przygotowanie do wykonywania przyszłego zawodu lekarza dentysty. Absolwenci kierunku pracują w prywatnych gabinetach stomatologicznych prowadząc własną praktykę lekarską, w publicznej i prywatnej służbie zdrowia, w szpitalach i klinikach stomatologicznych lub pracować naukowo na uczelni.

Po zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, mogą podjąć naukę specjalizacyjną i uzyskać tytuł lekarza specjalisty ortodoncji, chirurgii szczękowo-twarzowej, stomatologii dziecięcej czy protetyki.

Więcej informacji  o kierunku lekarsko-dentystycznym na UM we Wrocławiu.
 

2. Kierunek lekarski - 36 000 zł za rok - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


Nauka na kierunku Lekarskim trwa 6 lat i realizowana jest w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (w formie płatnej) w ramach jednolitych studiów magisterskich, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego lekarza.

Ciężka nauka w pierwszym etapie obejmuje przedmioty ogólne i wszystkie nauki medyczne tak zwane przedkliniczne, w drugiej części studiów – od III roku, wprowadzane są zajęcia kliniczne polegające głównie na kontakcie z pacjentem i zaznajomienie się z praktycznym wymiarem zawodu lekarza. Podczas praktyk zawodowych na poszczególnych oddziałach szpitalnych i klinicznych, studenci uczą się diagnozowania, postępowania z pacjentem, przeprowadzania zabiegów i asystują do operacji.

Po zakończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu, absolwenci odbywają staż podyplomowy i podchodzą do egzaminu państwowego, którego wynik umożliwia zdobycie prawa do wykonywania zawodu lekarza i podjęcia dalszej nauki specjalizacyjnej w ponad 70 specjalizacjach lekarskich z chirurgią, kardiologia, neurologia czy okulistyką. Młodzi lekarze przygotowani są do pracy we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia, pracują w zespołach medycznych i indywidualnie w szpitalach i klinikach lub prowadzą własną praktykę w prywatnych gabinetach lekarskich.

Więcej informacji o kierunku lekarskim na UM we Wrocławiu.


 

3. Kierunek farmacja - 23 000 zł za rok - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 

Farmacja są kierunkiem studiów magisterskich (jednolitych), na których nauka trwa 5 lat i prowadzona jest w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Dzięki zdobyciu szerokiej wiedzy z dziedziny chemii, chemii organicznej, nieorganicznej i fizycznej oraz anatomii i fizjologii człowieka, biofizyki, genetyki czy morfologii, studenci kierunku mogą poznać zasady oddziaływania leku na żywy organizm.

Zajęcia praktyczne i kierunkowe przedmioty specjalistycznej wiedzy farmaceutycznej, przygotowują do pracy w szpitalach, aptekach oraz technologię wytwarzania leku, sposoby przechowywania i obrotu wyrobami medycznymi oraz uczą nadzoru i zarządzania apteką.

Studenci w trakcie nauki decydują się na kierunek specjalizacyjny, wyznaczający drogę przyszłej kariery, wybierając specjalność farmacji klinicznej, aptecznej bądź przemysłowej, leków roślinnych czy toksykologii. Absolwenci kierunku z powodzeniem znajdują zatrudnienie w ogólnodostępnych i szpitalnych aptekach, firmach i hurtowniach farmaceutycznych, w laboratoriach przeprowadzających badania kliniczne nad lekami czy jednostkach inspekcji farmaceutycznej.

Więcej informacji o kierunku farmacja na UM we Wrocławiu.

 

4. Kierunek analityka medyczna-  20 000 zł za rok -Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


Kierunek Analityka Medyczna to studia jednolite magisterskie, które trwają 5 lat. Odbywają się one w trybie darmowym dziennym (stacjonarnym) i odpłatnym zaocznym (niestacjonarnym) - opłata roczna wynosi 20 000 złotych.

Ten kierunek kształci przyszłych diagnostów laboratoryjnych – studenci za pomocą specjalistycznych aparatur i metod będą wykonywali zadania z takich zakresów jak: analityka ogólna, chemia kliniczna, serologia z transfuzją, genetyka czy też hematologia. Przedmiotem ich badań jest materiał biologiczny w postaci moczu, kału, krwi czy na przykład płynu mózgowo - rdzeniowego.

Podczas tych studiów poznaje się istotne zagadnienia dotyczące prawa medycznego. Większość czasu studenci spędzają w laboratoriach wydziałowych lub szpitalnych. Ich obowiązkiem jest również odbycie wakacyjnych praktyk. Po ukończeniu Analityki Medycznej można podjąć zatrudnienie na przykład: w laboratoriach diagnostycznych, zakładach medycyny sądowej, ośrodkach badawczych, klinikach leczenia niepłodności.

Więcej informacji o kierunku analityka medyczna na UM we Wrocławiu.
 

5. Kierunek  dietetyka - 11 000 zł za rok- Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


Kierunek Dietetyka, to studia stacjonarne I stopnia - trwające 3 lata oraz II stopnia - trwające 2 lata. Opłata za semestr wynosi 11 000 złotych. Student podczas nauczania poznaje zasady obowiązujące w określonych chorobowych jednostkach, a także różnice w żywieniu osób dorosłych i dzieci.

W programie studiów znajdują się zajęcia z wiedzy ogólnej o człowieku - fizjologia człowieka, anatomia, oraz kliniczny zarys chorób dla zrozumienia sposobu funkcjonowania układu pokarmowego czy też hormonalnego. Nie brakuje też przedmiotów związanych z żywieniem człowieka.

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń, wykładów oraz seminariów. Ważnym elementem są także wakacyjne praktyki, które odbywają się po każdym roku studiów. Realizowane są one w szpitalach, w gabinetach dietetyków. Po ukończeniu tego kierunku absolwenci mogą prowadzić własną placówkę, na przykład komponując diety dla sportowców. Mogą oni także pracować w klubach fitness, sklepach ze zdrową żywnością lub klinikach medycyny estetycznej.   Pełny ranking najdroższych kierunków studiów we Wrocławiu.

Więcej informacji o kierunku dietetyka na UM we Wrocławiu.


Data publikacji: 12.10.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Wrocławiu

ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach we Wrocławiu

Zobacz opinie o innych miastach w Wrocławiu
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Wrocław