Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów we Wrocławiu

Najpopularniejsze kierunki studiów we WrocławiuNajpopularniejsze kierunki studiów we Wrocławiu1. Aktorski – 32,75 kandydata na jedno miejsce – Akademia Sztuk Teatralnych - Akademia Sztuk TeatralnychKierunek Aktorski na Akademii Sztuk Teatralnych, to jednolite studia magisterskie, na których nauka trwa 9 semestrów, studia prowadzone są w trybie dziennym-stacjonarnym. Nauka na studiach obejmuje kilka etapów z przedmiotami podstawowymi, ogólnymi i kierunkowymi.Studenci oprócz typowych zajęć aktorskich i podstaw gry aktorskiej, mają również zajęcia muzyczne z rytmiką, tańcem, pantomimą czy piosenką sceniczną.

Zdobywając umiejętności aktorskie, studenci analizują proces tworzenia roli, samodzielnie analizują rolę i przeprowadzają własną interpretację na scenie. Absolwenci kierunku posiadają wiedzę na temat filozofii, kultury i sztuki, znają historię teatru polskiego i powszechnego, posiadają wysokie umiejętności aktorskie, potrafią wyrażać emocje i uczucia na scenie, posługują się głosem i plastyką ciała w przestrzeni teatralnej, tworzą zdarzenia sceniczne. Studenci kierunku mogą wybrać specjalność aktorstwo dramatyczne, która przygotowuje do przyszłej pracy aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego, animatora zajęć kulturalnych, redaktora czy prezentera.

Więcej informacji o szkole na:
 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

 

2. Psychologia - 30 kandydatów na jedno miejsce – Uniwersytet Wrocławski  

Studia na kierunku Psychologia mają charakter jednolitych studiów magisterskich, na których nauka trwa 10 semestrów (5 lat) i prowadzona jest w trybie dziennym-stacjonarnym, nauka na kierunku jest bezpłatna dla obywateli Polski i Unii Europejskiej. Kierunek zgłębia naturę człowieka, mechanizmy jego postępowania i prawa rządzące psychiką. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom edukacyjnym, studenci już w trakcie nauki mogą myśleć o kierunku przyszłej kariery zawodowej decydując się na dostępne ścieżki specjalizacyjne.

Studia oferują takie specjalności jak psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży – przygotowująca do przyszłej pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologicznych i ośrodkach diagnostycznych; psychologia biznesu i organizacji – wspierająca badanie zachowań ludzkich w zamkniętych społecznościach, zespołach pracowniczych i konkretnym środowisku; psychologia kliniczna i zdrowia człowieka dorosłego – przygotowująca do pracy w szpitalach i na oddziałach klinicznych z pacjentami przewlekle chorymi, wymagającymi rehabilitacji czy pooperacyjnymi.

Zobacz również:
7 uczelni z kierunkiem Psychologia we Wrocławiu

 

3. Genetyka i Biologia Eksperymentalna - 12,25 kandydata na jedno miejsce – Uniwersytet Wrocławski

Genetyka i Biologia Eksperymentalna – studia I-ego stopnia licencjackie, na których nauka trwa 3 lata, studia prowadzone są zarówno z wykorzystaniem nauki zdalnej z wykorzystaniem platformy edukacyjnej kształcenia na odległość, jak i podczas zajęć stacjonarnych w laboratoriach, podczas pracy badawczej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Studenci poznają komórkową budowę organizmów, zgłębiają zasady genetyki decydujące o rozwoju i funkcjonowaniu organizmu, dowiadują się co jest przyczyną różnorodnych mutacji i poznają zależności i przebieg chorób genetycznych.

Ciekawe zajęcia laboratoryjne i możliwość wyboru specjalności już w trakcie studiów pozwalają wcześnie zaplanować przyszły kierunek kariery zawodowej. Studenci mają do wyboru kierunek Biologia ze specjalnością biologia eksperymentalna, dostępny od 3 roku studiów, lub kontynuować naukę na studiach magisterskich II-ego stopnia na kierunku Biologia ze specjalnością biologia eksperymentalna i mikrobiologia. Absolwenci najczęściej podejmują pracę w szkolnictwie, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym bądź w specjalistycznych laboratoriach badawczo-diagnostycznych.Więcej informacji 

Zobacz również:
5 uczelni z kierunkiem Biologia we Wrocławiu

 

4.Chemia i toksykologia sądowa - 11.8 kandydata na jedno miejsce - Uniwersytet Wrocławski

Chemia i toksykologia sądowa, to studia stacjonarne, które realizowane są w typie licencjackim (I stopnia) i magisterskim (II stopnia). Jest to kierunek interdyscyplinarny łączący w sobie zagadnienia z dziedziny toksykologii i chemii, co pozwala na przeprowadzanie badań na materiałach dowodowych przy użyciu odczynników chemicznych. Zajęcia teoretyczne na tych studiach odbywają się w sposób praktyczny i realizowane są w nowoczesnych pracowniach i laboratoriach.

Studenci będą uczęszczać na takie przedmioty jak: wprowadzenie do chemii kwantowej, wybrane problemy chemii koordynacyjnej, wprowadzenie do spektroskopii molekularnej, pobieranie i przygotowanie próbek biologicznych, analiza środków uzależniających i toksykologia chemiczna i sądowa. Na tym kierunku zdobywa się między innymi doświadczenie przy bezpiecznej pracy z odczynnikami chemicznymi. Studenci uczą się też obsługi specjalistycznej aparatury naukowej. Dzięki czemu będą mogli oni pracować na przykład w laboratoriach policyjnych. Więcej informacji. Więcej informacji

Zobacz również:
uczelnie z kierunkiem Chemia we Wrocławiu

 

5. Filologia hiszpańska -11.6 kandydata na jedno miejsce - Uniwersytet Wrocławski

Filologia, specjalność: filologia hiszpańska zwana też iberystyką, to studia odbywające się w systemie stacjonarnym. Są one dwustopniowe: licencjackie (I stopnia), trwają 3 lata i magisterskie (II stopnia), trwają 2 lata. Podczas studiów I stopnia studenci zyskują podstawową wiedzę o literaturze, kulturze, języku hiszpańskojęzycznego kręgu kulturowego. Legitymują się oni znajomością tego języka na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Mogą oni już szukać zatrudnienia w wydawnictwach, środkach masowego przekazu, redakcjach czy w turystyce. Mogą oni także przystąpić do podjęcia studiów II stopnia, podczas których nauczą się już swobodnie władać językiem hiszpańskim, zarówno w mowie, jak i w piśmie na poziomie C2.
Studenci będą też zdolni do analizy, interpretacji zjawisk literackich. Absolwenci filologii hiszpańskiej II stopnia znajdą pracę w profesjonalnych tłumaczeniach, wydawnictwach czy też pracach badawczych związanych z różnorodnością językową. Pełny ranking najpopularniejszych kierunków studiów we Wrocławiu.
Więcej informacji


Data publikacji: 16.03.2022
ikonka kierunki studiów

Sprawdź opinie o uczelniach we Wrocławiu

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Wrocław