Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów we Wrocławiu

Najpopularniejsze kierunki studiów we WrocławiuNajpopularniejsze kierunki studiów we Wrocławiu 2023

 

1. Psychologia - 33.44 kandydata na jedno miejsce - Uniwersytet Wrocławski

Humanistyczny kierunek studiów jednolitych magisterskich.

Podczas zajęć studenci poznają zagadnienia z zakresu psychologii klinicznej, społecznej, rozwojowej i innych.

Uczelnia zapewnia połączenie teorii z praktyką, nowoczesne laboratoria i doświadczoną kadrę.

Więcej informacji na temat kierunku: Psychologia na UWr.

 

2. Kierunek lekarsko-dentystyczny - 27.98 kandydata na jedno miejsce - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Kierunek koncentruje się na medycynie jamy ustnej.

Studenci zdobywają wiedzę z diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób stomatologicznych.

Program łączy teorię z praktyką kliniczną, przygotowując do pracy jako stomatolog. Uczelnia gwarantuje nowoczesne metody nauczania i renomowaną kadrę.

Więcej informacji na temat kierunku: Kierunek lekarsko-dentystyczny na UMW.

 

3. Informatyka stosowana j. angielskim - 15.12 kandydata na jedno miejsce - Politechnika Wrocławska

Na tym kierunku program nauczanie skupia się na praktycznym zastosowaniu IT.

Studenci uczą się projektowania i implementacji rozwiązań technologicznych, analizy danych i programowania.

Uczelnia oferuje nowoczesne laboratoria, międzynarodową kadrę i współpracę z branżą IT. Doskonałe przygotowanie do globalnego rynku pracy w technologii.

Więcej informacji na temat kierunku: Informatyka stosowana j. angielskim na UMW.

 

4. Anglistyka - 14.55 kandydata na jedno miejsce - Uniwersytet Wrocławski

Kierunek skupia się na studiowaniu języka, literatury i kultury angielskojęzycznej.

Studenci zdobywają biegłość językową oraz wiedzę o historii i kulturze krajów anglojęzycznych.

Program oferuje bogate kursy literackie, językowe oraz kulturoznawcze, a uczelnia gwarantuje doświadczoną kadrę i międzynarodową atmosferę.

Więcej informacji na temat kierunku: Anglistyka na UWr.

 

5. Kierunek lekarski - 14.36 kandydata na jedno miejsce - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oferuje kompleksowe kształcenie w dziedzinie medycyny.

Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne w pracy lekarza.

Uczelnia zapewnia nowoczesne metody dydaktyczne, intensywne praktyki kliniczne i doświadczoną kadrę naukową. Doskonałe przygotowanie do zawodu medyka.

Więcej informacji na temat kierunku: Kierunek lekarski na UWM.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów we Wrocławiu 20211. Aktorski – 32,75 kandydata na jedno miejsce – Akademia Sztuk Teatralnych


Kierunek Aktorski na Akademii Sztuk Teatralnych, to jednolite studia magisterskie, na których nauka trwa 9 semestrów, studia prowadzone są w trybie dziennym-stacjonarnym. Nauka na studiach obejmuje kilka etapów z przedmiotami podstawowymi, ogólnymi i kierunkowymi.Studenci oprócz typowych zajęć aktorskich i podstaw gry aktorskiej, mają również zajęcia muzyczne z rytmiką, tańcem, pantomimą czy piosenką sceniczną.

Zdobywając umiejętności aktorskie, studenci analizują proces tworzenia roli, samodzielnie analizują rolę i przeprowadzają własną interpretację na scenie. Absolwenci kierunku posiadają wiedzę na temat filozofii, kultury i sztuki, znają historię teatru polskiego i powszechnego, posiadają wysokie umiejętności aktorskie, potrafią wyrażać emocje i uczucia na scenie, posługują się głosem i plastyką ciała w przestrzeni teatralnej, tworzą zdarzenia sceniczne.

Więcej informacji o szkole naAkademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

 

2. Psychologia - 30 kandydatów na jedno miejsce – Uniwersytet Wrocławski
 

psycholog
psychologia


Studia na kierunku Psychologia mają charakter jednolitych studiów magisterskich, na których nauka trwa 10 semestrów (5 lat) i prowadzona jest w trybie dziennym-stacjonarnym, nauka na kierunku jest bezpłatna dla obywateli Polski i Unii Europejskiej. Kierunek zgłębia naturę człowieka, mechanizmy jego postępowania i prawa rządzące psychiką. 

Studia oferują takie specjalności jak psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży – przygotowująca do przyszłej pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologicznych i ośrodkach diagnostycznych; psychologia biznesu i organizacji – wspierająca badanie zachowań ludzkich w zamkniętych społecznościach, zespołach pracowniczych i konkretnym środowisku.

Zobacz również: 7 uczelni z kierunkiem Psychologia we Wrocławiu.

 

3. Genetyka i Biologia Eksperymentalna - 12,25 kandydata na jedno miejsce – Uniwersytet Wrocławski
 

biolog
genetyka


Genetyka i Biologia Eksperymentalna – studia I-ego stopnia licencjackie, na których nauka trwa 3 lata, studia prowadzone są zarówno z wykorzystaniem nauki zdalnej z wykorzystaniem platformy edukacyjnej kształcenia na odległość, jak i podczas zajęć stacjonarnych w laboratoriach, podczas pracy badawczej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Studenci mają do wyboru kierunek Biologia ze specjalnością biologia eksperymentalna, dostępny od 3 roku studiów, lub kontynuować naukę na studiach magisterskich II-ego stopnia na kierunku Biologia ze specjalnością biologia eksperymentalna i mikrobiologia.

Zobacz również: 5 uczelni z kierunkiem Biologia we Wrocławiu.

 

4. Chemia i toksykologia sądowa - 11.8 kandydata na jedno miejsce - Uniwersytet Wrocławski
 

chemik
chemia sądowa


Chemia i toksykologia sądowa, to studia stacjonarne, które realizowane są w typie licencjackim (I stopnia) i magisterskim (II stopnia). Jest to kierunek interdyscyplinarny łączący w sobie zagadnienia z dziedziny toksykologii i chemii, co pozwala na przeprowadzanie badań na materiałach dowodowych przy użyciu odczynników chemicznych. Zajęcia teoretyczne na tych studiach odbywają się w sposób praktyczny i realizowane są w nowoczesnych pracowniach i laboratoriach.

Studenci będą uczęszczać na takie przedmioty jak: wprowadzenie do chemii kwantowej, wybrane problemy chemii koordynacyjnej, wprowadzenie do spektroskopii molekularnej, pobieranie i przygotowanie próbek biologicznych, analiza środków uzależniających i toksykologia chemiczna i sądowa. Na tym kierunku zdobywa się między innymi doświadczenie przy bezpiecznej pracy z odczynnikami chemicznymi.

Zobacz również: uczelnie z kierunkiem Chemia we Wrocławiu.

 

5. Filologia hiszpańska -11.6 kandydata na jedno miejsce - Uniwersytet Wrocławski
 

filolog
filologia hiszpanska


Filologia, specjalność: filologia hiszpańska zwana też iberystyką, to studia odbywające się w systemie stacjonarnym. Są one dwustopniowe: licencjackie (I stopnia), trwają 3 lata i magisterskie (II stopnia), trwają 2 lata. Podczas studiów I stopnia studenci zyskują podstawową wiedzę o literaturze, kulturze, języku hiszpańskojęzycznego kręgu kulturowego. Legitymują się oni znajomością tego języka na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Mogą oni już szukać zatrudnienia w wydawnictwach, środkach masowego przekazu, redakcjach czy w turystyce. Mogą oni także przystąpić do podjęcia studiów II stopnia, podczas których nauczą się już swobodnie władać językiem hiszpańskim, zarówno w mowie, jak i w piśmie na poziomie C2.


Data publikacji: 13.10.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Wrocławiu

ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach we Wrocławiu

Zobacz opinie o innych miastach w Wrocławiu
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Wrocław