Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 12

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont jest niepubliczna uczelnia z wieloletnim
doświadczeniem. Wśród kadry znajdują się doświadczeni eksperci z danej dziedziny. To właśnie dzięki
temu studenci dostają wiedze na najwyższym poziomie. W WWSIS wykładowcy stawiają na
samodzielność i twórczość swoich studentów. Bardzo ważne jest nauczanie praktycznych
umiejętności oraz elastyczność. Uczelnia w swojej ofercie ma takie kierunki studiów jak
Bioinformatyka, Automatyka i Robotyka I i II stopnia. Dzięki śledzeniu najnowszych trendów na rynku
pracy WWSIS stara się jak nalepie dostosować swoją ofertę do wymagań rynku pracy. Studenci,
którzy kończą właśnie tę uczelnię, są bardzo poszukiwanymi specjalistami wśród światowych oraz
zagranicznych firm. Studenci uczelni mogą korzystać z w pełni wyposażonych laboratoriów
komputerowych oraz specjalistycznych pracowni. W zawiązku z prowadzeniem przez WWSIS wielu
atrakcyjnych szkoleń studenci mogą uzyskać certyfikaty, które są bardzo cenione na obecnym rynku
pracy.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu

Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 9

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu to jedna z najbardziej popularnych i
najczęściej wybieranych uczelni na Dolnym Śląsku. Jest to szkoła należąca do najważniejszych
ośrodków psychologicznych w naszym kraju, ponieważ posiada prestiżową kategorię A+. Nauka na
Uniwersytecie SWPS to nie tylko możliwość zdobycia szerokiego zakresu kwalifikacji, ale również
możliwość studiowania za granica w ramach wymian studenckich. To także szlifowanie języka obcego
oraz poznawanie kultury danego kraju. Uczestniczenie przez studentów w wielu projektach daje im
możliwość nauki oraz poznania czegoś zupełnie nowego. Mając na uwadze, że SWPS to najlepszy
ośrodek w Polsce, dzięki zdobyciu wielu wyróżnień oraz nagród, nic dziwnego, że jest tak duże
zainteresowanie tą uczelnią wśród studentów. Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej ma do
zaoferowania swoim studentom kształcenie na takich kierunkach jak prawo, media, reklama czy
public relations oraz komunikacja wizerunkowa. Doświadczona kadra potrafi przekazać wiedze na jak
najwyższym poziomie, a studenci kończący SWPS są później łakomym kąskiem na rynku pracy.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 9

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLIT) we Wrocławiu to szkoła, które
istnieje już od ponad 20 lat. Uczelnia stawia na to, aby wykształcić jak najlepiej młodych ludzi. To oni
po skończeniu nauczania będą cenionymi specjalistami z dziedziny transportu, logistyki czy
budownictwa. Wśród rankingów MWSLIT to najlepsza uczelnia logistyczna w Polsce. To szkoła
ukierunkowana na biznes oraz przemysł, która kształci wyspecjalizowana kadrę. Studenci mogą brać
udział w wymianach międzynarodowych, dzięki którym nie tylko nauczą się języka, ale poznają
historię i kulturę danego kraju. Do dyspozycji studentów pozostają nowoczesne, w pełni wyposażone
laboratoria logistyczne oraz budowlane. Autem MWSLIT jest przede wszystkim doskonała i
wykwalifikowana kadra naukowa, gdzie studenci mogą zdobywać wiedze pod okiem fachowców w
swojej dziedzinie. Podczas nauki duży nacisk kładzie się na praktykę w postaci staży i warsztatów.
Doskonały wybór dla przyszłych logistyków czy inżynierów budownictwa.

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST) ( zobacz więcej )

50-226 Wrocław

ul. św. Jadwigi 12

tel.:

71 346-99-00

ikonka email do uczelni

ewst@ewst.edu.pl

Wyższa Szkoła Fizjoterapii (WSF) ( zobacz więcej )

Wrocław

ul. T. Kościuszki 4

tel.:

71 342-50-02

ikonka email do uczelni

sekretariat@wsf.wroc.pl

Wyższa Szkoła Handlowa (WSH) we Wrocławiu ( zobacz więcej )

53-238 Wrocław

ul. Ostrowskiego 22

tel.:

71 333-11-07

ikonka email do uczelni

rekrutacja@handlowa.eu

Wyższa Szkoła Humanistyczna (WSH) we Wrocławiu ( zobacz więcej )

53-608 Wrocław

ul. Robotnicza 70B

tel.:

071 78 338 28

ikonka email do uczelni

wsh@humanistyczna.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus (WSIZ) we Wrocławiu ( zobacz więcej )

53-648 Wrocław

ul. Inowrocławska 56

tel.:

71 795 03 93, 71 795 03 99

ikonka email do uczelni

dziekanat@wsiz.wroc.pl

Wyższa Szkoła Prawa (WSP) we Wrocławiu ( zobacz więcej )

50-266 Wrocław

ul. Świętej Jadwigi 12

tel.:

71-71-88-111

ikonka email do uczelni

rekrutacja@prawowroclaw.edu.pl

Wyższa Szkoła Sportu (wcześniej Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu) ( zobacz więcej )

54-118 Wrocław

ul. Aleja Śląska 1

tel.:

794 193 860

ikonka email do uczelni

dziekanat@wyzszaszkolasportu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja (WSZ) ( zobacz więcej )

50-425 Wrocław

ul. Krakowska 56-62

tel.:

71 377-21-16

ikonka email do uczelni

rekrutacja@edukacja.wroc.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu - Filia we Wrocławiu ( zobacz więcej )

50-073 Wrocław

ul. Św. Antoniego 24a, Biuro Rekrutacji: ul. Ruska 2, 50-079 Wrocław

tel.:

71 344-49-24, 71 344-89-82

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wszib.wroc.pl

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu ( zobacz więcej )

53-609 Wrocław

ul. Fabryczna 29 - 31

tel.:

71 356 16 36, 71 359 46 46

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) ( zobacz więcej )

53-611 Wrocław

ul. Strzegomska 55

tel.:

71 356 15 32 (ogólny),
tel.: 71 356 15 31 (rekrutacja)

ikonka email do uczelni

rekrutacja@dsw.edu.pl


Uczelnie niepubliczne (prywatne) Wrocław

1. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

uczelnia prywatna we wrocławiu

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu powstała w 2002 roku, od początku stawiając przede wszystkim na kształcenie filologiczne. W ofercie uczelni znajdują się studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, a także doktoranckie. W ofercie uczelni jest filologia angielska, amerykanistyka, germanistyka, italianistyka oraz kierunek języka norweskiego.

Na każdym kierunku studenci mają do wyboru specjalizacje: nauczycielską, tłumaczeniową, a także język w biznesie i turystyce. Na uczelni kształci się co roku około 2000 studentów. Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, doskonałą bazę dydaktyczną, a swoje programy kształcenia układa w taki sposób, by spełniały one potrzeby pracodawców. Dzięki temu absolwenci uczelni są świetnie przygotowani do pracy w polskich i zagranicznych firmach. Uczelnia uczestniczy również w wielu międzynarodowych projektach i programach, a także systematycznie organizuje sympozja i konferencje naukowe o światowym zasięgu.

Lokalizacja:
ul. Sienkiewicza 32, 50-335 Wrocław

2. Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont

uczelnia prywatna HORYZONT

Uczelnia powstała w 2004 roku we Wrocławiu i tam znajduje się jej główna i jedyna siedziba. Ideą szkoły jest przygotowanie zawodowe na tych kierunkach, na które obecnie jest największe zapotrzebowanie na rynku pracy na Dolnym Śląsku i nie tylko.

Kształci kilka tysięcy studentów na takich kierunkach, jak informatyka (I i II stopnia), bioinformatyka, automatyka i robotyka (studia I stopnia). Te kierunki studiów są jednocześnie wydziałami, jakie funkcjonują na uczelni. W ofercie szkoły znajdują się również nowoczesne kierunki studiów podyplomowych z dziedziny informatyki.

Studenci uczelni mogą wybrać studia stacjonarne oraz niestacjonarne, które można bez problemu połączyć z pracą zawodową. Uczelnia posiada kilkudziesięcioosobową kadrę dydaktyczną, w której skład wchodzą naukowcy oraz specjaliści z poszczególnych dziedzin wiedzy. Jeśli dodamy do tego świetną bazę lokalową i doskonale wyposażone pracownie, kształcenie we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej Horyzont to dobry start w przyszłość zawodową.

Lokalizacja:
ul, Księdza Marcina Lutra 4, 54-239 Wrocław

3. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

uczelnia Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu w Warszawie

Uczelnia powstała w 2001 roku, a jej celem jest jak najlepsze przygotowanie menadżerów i pracowników, którzy pracują w zaawansowanych systemach w Polsce i w całej Europie. Według wielu niezależnych rankingów, szkoła jest najlepszą uczelnią logistyczną w kraju.

Co roku na wszystkich kierunkach uczelni kształci się około 1200 studentów. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się jeden Wydział Logistyki i Transportu, który oferuje kształcenie na kierunkach: logistyka, transport, zarządzanie (3-letnie studia licencjackie) oraz budownictwo (3,5 letnie studia inżynierskie). Uczelnia posiada doskonałą bazę lokalową oraz świetnie przygotowaną kadrę naukową, w której skład wchodzą zarówno naukowcy, jak i przedstawiciele biznesu.

Szkoła realizuje wiele projektów badawczych i międzynarodowych programów, a jej studenci mają możliwość odbywania stażów i praktyk w najlepszych polskich i europejskich firmach. Ponad 95 procent studentów uczelni od razu po zakończeniu nauki znajduje pracę na specjalistycznych stanowiskach.

Lokalizacja:
ul. Sołtysowicka 19, 51-168 Wrocław