Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST) ( zobacz więcej )

50-226 Wrocław

ul. św. Jadwigi 12

tel.:

71 346-99-00

ikonka email do uczelni

ewst@ewst.edu.pl

Wyższa Szkoła Fizjoterapii (WSF) ( zobacz więcej )

Wrocław

ul. T. Kościuszki 4

tel.:

71 342-50-02

ikonka email do uczelni

sekretariat@wsf.wroc.pl

Wyższa Szkoła Handlowa (WSH) we Wrocławiu ( zobacz więcej )

53-238 Wrocław

ul. Ostrowskiego 22

tel.:

71 333-11-07

ikonka email do uczelni

rekrutacja@handlowa.eu

Wyższa Szkoła Humanistyczna (WSH) we Wrocławiu ( zobacz więcej )

53-608 Wrocław

ul. Robotnicza 70B

tel.:

071 78 338 28

ikonka email do uczelni

wsh@humanistyczna.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus (WSIZ) we Wrocławiu ( zobacz więcej )

53-648 Wrocław

ul. Inowrocławska 56

tel.:

71 795 03 93, 71 795 03 99

ikonka email do uczelni

dziekanat@wsiz.wroc.pl

Wyższa Szkoła Prawa (WSP) we Wrocławiu ( zobacz więcej )

50-266 Wrocław

ul. Świętej Jadwigi 12

tel.:

71-71-88-111

ikonka email do uczelni

rekrutacja@prawowroclaw.edu.pl

Wyższa Szkoła Sportu (wcześniej Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu) ( zobacz więcej )

54-118 Wrocław

ul. Aleja Śląska 1

tel.:

794 193 860

ikonka email do uczelni

dziekanat@wyzszaszkolasportu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja (WSZ) ( zobacz więcej )

50-425 Wrocław

ul. Krakowska 56-62

tel.:

71 377-21-16

ikonka email do uczelni

rekrutacja@edukacja.wroc.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu - Filia we Wrocławiu ( zobacz więcej )

50-073 Wrocław

ul. Św. Antoniego 24a, Biuro Rekrutacji: ul. Ruska 2, 50-079 Wrocław

tel.:

71 344-49-24, 71 344-89-82

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wszib.wroc.pl

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu ( zobacz więcej )

53-609 Wrocław

ul. Fabryczna 29 - 31

tel.:

71 356 16 36, 71 359 46 46

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) ( zobacz więcej )

53-611 Wrocław

ul. Strzegomska 55

tel.:

71 356 15 32 (ogólny),
tel.: 71 356 15 31 (rekrutacja)

ikonka email do uczelni

rekrutacja@dsw.edu.pl


Uczelnie niepubliczne (prywatne) Wrocław

1. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

uczelnia prywatna we wrocławiu

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu powstała w 2002 roku, od początku stawiając przede wszystkim na kształcenie filologiczne. W ofercie uczelni znajdują się studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, a także doktoranckie. W ofercie uczelni jest filologia angielska, amerykanistyka, germanistyka, italianistyka oraz kierunek języka norweskiego.

Na każdym kierunku studenci mają do wyboru specjalizacje: nauczycielską, tłumaczeniową, a także język w biznesie i turystyce. Na uczelni kształci się co roku około 2000 studentów. Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, doskonałą bazę dydaktyczną, a swoje programy kształcenia układa w taki sposób, by spełniały one potrzeby pracodawców. Dzięki temu absolwenci uczelni są świetnie przygotowani do pracy w polskich i zagranicznych firmach. Uczelnia uczestniczy również w wielu międzynarodowych projektach i programach, a także systematycznie organizuje sympozja i konferencje naukowe o światowym zasięgu.

Lokalizacja:
ul. Sienkiewicza 32, 50-335 Wrocław

2. Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont

uczelnia prywatna HORYZONT

Uczelnia powstała w 2004 roku we Wrocławiu i tam znajduje się jej główna i jedyna siedziba. Ideą szkoły jest przygotowanie zawodowe na tych kierunkach, na które obecnie jest największe zapotrzebowanie na rynku pracy na Dolnym Śląsku i nie tylko.

Kształci kilka tysięcy studentów na takich kierunkach, jak informatyka (I i II stopnia), bioinformatyka, automatyka i robotyka (studia I stopnia). Te kierunki studiów są jednocześnie wydziałami, jakie funkcjonują na uczelni. W ofercie szkoły znajdują się również nowoczesne kierunki studiów podyplomowych z dziedziny informatyki.

Studenci uczelni mogą wybrać studia stacjonarne oraz niestacjonarne, które można bez problemu połączyć z pracą zawodową. Uczelnia posiada kilkudziesięcioosobową kadrę dydaktyczną, w której skład wchodzą naukowcy oraz specjaliści z poszczególnych dziedzin wiedzy. Jeśli dodamy do tego świetną bazę lokalową i doskonale wyposażone pracownie, kształcenie we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej Horyzont to dobry start w przyszłość zawodową.

Lokalizacja:
ul, Księdza Marcina Lutra 4, 54-239 Wrocław

3. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

uczelnia Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu w Warszawie

Uczelnia powstała w 2001 roku, a jej celem jest jak najlepsze przygotowanie menadżerów i pracowników, którzy pracują w zaawansowanych systemach w Polsce i w całej Europie. Według wielu niezależnych rankingów, szkoła jest najlepszą uczelnią logistyczną w kraju.

Co roku na wszystkich kierunkach uczelni kształci się około 1200 studentów. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się jeden Wydział Logistyki i Transportu, który oferuje kształcenie na kierunkach: logistyka, transport, zarządzanie (3-letnie studia licencjackie) oraz budownictwo (3,5 letnie studia inżynierskie). Uczelnia posiada doskonałą bazę lokalową oraz świetnie przygotowaną kadrę naukową, w której skład wchodzą zarówno naukowcy, jak i przedstawiciele biznesu.

Szkoła realizuje wiele projektów badawczych i międzynarodowych programów, a jej studenci mają możliwość odbywania stażów i praktyk w najlepszych polskich i europejskich firmach. Ponad 95 procent studentów uczelni od razu po zakończeniu nauki znajduje pracę na specjalistycznych stanowiskach.

Lokalizacja:
ul. Sołtysowicka 19, 51-168 Wrocław