Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Wrocław Kierunek Architektura - 4 uczelnie

Politechnika Wrocławska (PWR) ( zobacz więcej )

50-370 Wrocław

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27

tel.:

71 320-27-78

ikonka email do uczelni

Wyższa Szkoła Humanistyczna (WSH) we Wrocławiu ( zobacz więcej )

53-608 Wrocław

ul. Robotnicza 70B

tel.:

071 78 338 28

ikonka email do uczelni

wsh@humanistyczna.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UP) ( zobacz więcej )

50-375 Wrocław

ul. C. K. Norwida 25

tel.:

71 32 01 075, 71 32 01 045, 71 32 05 158

ikonka email do uczelni

rekrutacja@upwr.edu.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Architektura w Wrocławiu

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Politechnika Wrocławska (PWR)

Uczelnie - Architektura Wrocław

Opis kierunku

Studia na kierunku Architektura, są nie tylko ciekawe, ale i wymagające wielu wysiłków, ze względu na połączenie wiedzy z zakresu sztuk pięknych, wiedzy ogólnej oraz technicznej. Architekt to osoba odpowiedzialna za kształt przyszłej przestrzeń wokół nas, która przebiega według zasad architektury i ma za zadanie wspierać przestrzenie publiczne. Przyszły student kierunku powinien łatwo przyswajać wiedzę, zarówno z matematyki, jak i przedmiotów artystycznych oraz umieć posługiwać się ołówkiem.

Liczba uczelni

We Wrocławiu kandydaci na architektów mogą wybierać spośród oferty 3 publicznych uczelni. Rekrutację prowadzą: Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Wrocławska oraz Akademia Sztuk Pięknych. Wybór zależy w dużej mierze od upodobań kandydatów, ponieważ plan studiów różni się w zależności od uczelni. NA ASP jest więcej przedmiotów artystycznych, a na Politechnice ścisłych.

Tryby Studiowania

Wrocławskie uczelnie prowadzą nabór na studia stacjonarne oraz niestacjonarne. Na studiach dziennych nauka odbywa się od poniedziałku do piątku. Studia są bezpłatne. W godzinach późnopopołudniowych prowadzone są zajęcia na studiach niestacjonarnych-wieczorowych.

Ceny
Studiować niestacjonarnie na kierunku architektura można jedynie na Politechnice Wrocławskiej. Wymaga to semestralnej opłaty w wysokości 6 150 złotych.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

W tej części artykuły przeczytacie jakie przedmioty zdawane na maturze będą brane pod uwagę przy rekrutacji. Są one różne w zależności od uczelni. Najczęściej są to przedmioty ścisłe jak matematyka czy fizyka oraz język polski wraz z językiem obcym nowożytnym. Wymagany jest także oddzielny egzamin z rysunku.

Zasady rekrutacji Akademia Sztuk Pięknych We Wrocławiu


zasady rekrutacji ASP


zasady rekrutacji ASP

Zasady rekrutacji Politechnika Wrocławska

zasady rekrutacji politechnika wrocławska


zasady rekrutacji politechnika wrocławska


Zasady rekrutacji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

zasady rekrutacji Uniwersytet rolniczy


Predyspozycje do studiowania na kierunku architektura

Kierunek architektura w wielu odsłonach specjalizacyjnych znajdziemy na wielu uczelniach zarówno państwowych, jak i prywatnych. Cieszy się dużą popularnością wśród osób, które poszukują dla siebie ciekawej drogi zawodowej. Aby jednak studiować architekturę, a także dobrze radzić sobie w późniejszej drodze zawodowej, trzeba mieć konkretne predyspozycje i umiejętności. Przyszli studenci architektury już na etapie szkoły średniej powinni interesować się sztuką, architekturą, kulturą, budownictwem oraz wieloma pokrewnymi dziedzinami. Konieczne są również konkretne umiejętności praktyczne, zwłaszcza w dziedzinie rysunku. Aby, dostać się na architekturę trzeba bowiem zdać egzamin praktyczny.

Studenci architektury powinni mieć wyczucie smaku, sporo talentu, ale równie dużo pracowitości. Architektura wymaga bowiem kształcenia teoretycznego, a jednocześnie szlifowania umiejętności praktycznych. W trakcie studiów na studentów czeka sporo nauki, praktyk, kursów i dodatkowych szkoleń. Przyszli architekci muszą być osobami wytrwałymi, kreatywnymi, mieć umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, sporą dawkę pomysłowości i umiejętność pracy pod presją czasu. Dobry architekt powinie również umieć dobrze organizować sobie własną pracę. Najczęściej pracuje bowiem na samodzielnym stanowisku i sam ustala sobie czas pracy oraz zakres obowiązków, jakie wtedy wykonuje.


zasady rekrutacji ASP

Perspektywy zatrudnienia we Wrocławiu po studiach architektonicznych

Absolwenci studiów architektonicznych mają we Wrocławiu wiele możliwości zatrudnienia, które są w dużym stopniu uzależnione od tego, jaką specjalizację wybrali jeszcze w trakcie studiów. Na różnych uczelniach kierunek architektura jest bowiem realizowany w różnych odsłonach specjalizacyjnych. Można więc być architektem, urbanistą, planistą, projektantem terenów zielonych, a także architektem krajobrazu bądź dekoratorem wnętrz. Architekci mogą pracować w biurach i urzędach zajmujących się planowaniem i rozwojem przestrzeni miejskiej. Świetnie sprawdzają się również w biurach architektonicznych i projektowych, które cieszą się ogromną popularnością na rynku usług. Dobry i doświadczony architekt bez problemu może również założyć własną firmę i pracować na własny rachunek. Architekci są również poszukiwani przez firmy budowlane, remontowe, deweloperów, konserwatorów zabytków.

Osoby, które swoją przyszłość wiążą z architekturą, powinny mieć świadomość, że studia są najważniejszym elementem na drodze zawodowej, jednak wbrew pozorom nie kończą kształcenia i zawodowego rozwoju. Architekci po studiach powinni być nieustannie na bieżąco ze zmieniającymi się trendami, znać najnowsze technologie w dziedzinie designu i projektowania budynków. Przyda się również uzupełnianie wykształcenia na kursach, szkoleniach czy też na studiach podyplomowych. Im większa specjalizacja i doświadczenie w konkretnej dziedzinie, tym więcej możliwości zawodowych można mieć nie tylko we Wrocławiu, ale również w każdym innym mieście czy regionie.

Zobacz uczelnie oferujące Architekturę w innych miastach: Studia architektoniczne w Poznaniu