Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Galeria Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Uczelnie z Ludzką Twarzą - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Wywiad z dr Agnieszką Mroczek-Czetwertyńską, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich PWSZ AS w Wałbrzychu

Lokalizacja: ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (PWSZ w Wałbrzychu) została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. Jest pierwszą w naszym regionie całkowicie samodzielną uczelnią państwową. Po usilnych i długich staraniach rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 stycznia 2005 r. uczelnia otrzymała imię Angelusa Silesiusa. 

PWSZ w Wałbrzychu prowadzi studia pierwszego stopnia: licencjackie na kierunkach: administracja, architektura wnętrz, filologia, kosmetologia, pedagogika, techniki dentystyczne, pielęgniarstwo; inżynierskie na kierunkach: bezpieczeństwo i higiena pracy oraz logistyka oraz drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunkach: administracja i logistyka.

Strukturę organizacyjną Uczelni tworzą trzy instytuty: Instytut Przyrodniczo-Techniczny, Instytut Społeczno-Prawny oraz Instytut Zdrowia. Aktualnie w murach Uczelni studiuje ok. 1.100 studentów, w tym 16 obcokrajowców, pochodzących w większości z Ukrainy.

Misją Uczelni jest przekazywanie praktycznych umiejętności zawodowych i przydatnej wiedzy teoretycznej, użytecznej dla kształconych i dla rynku pracy. Takie brzmienie misji Uczelni uwzględnia potrzeby rynku pracy, a także spełnia oczekiwania studentów, zarówno studiów stacjonarnych, niestacjonarnych jak i słuchaczy specjalistycznych studiów podyplomowych. Koncentruje się ona na kształtowaniu umiejętności praktycznych i przekazywaniu studentom niezbędnej wiedzy teoretycznej dla zrozumienia stosowanych w praktyce metod, sposobów działania, używanych materiałów i technik ich wytwarzania. Zakłada się, że same umiejętności praktyczne, bez wystarczającej znajomości podstaw teoretycznych, stanowią barierę dalszego rozwoju zawodowego każdego pracownika w miarę kolejnych awansów zawodowych.
Współpraca międzynarodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu realizuje program ERASMUS+, w ramach którego studenci odbywają część studiów w zagranicznej uczelni lub praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie. W ramach programu ERASMUS+ realizowane są również wyjazdy i przyjazdy pracowników uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni lub w celach szkoleniowych. W chwili obecnej współpraca międzynarodowa obejmuje partnerstwo z 33 uczelniami w 16 krajach. Ponadto w ramach podpisanych porozumień Uczelnia współpracuje z Frederic Chopin Polish Centre in Edinburg oraz Cape Breton University w Kanadzie.


Biuro Karier

Działalność istniejącego od 2009 roku Biura Karier dotyczy aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Do głównych zadań Biura Karier należy przede wszystkim:

a)      dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

b)      nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami; zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych;

c)      pomoc w ocenie predyspozycji zawodowych (mocne i słabe strony);

d)     współpraca z miastem, powiatem, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami w celu organizowania szkoleń o tematyce wieloaspektowej, w tym m.in. z zakresu umiejętności planowania kariery, technik poszukiwania pracy itp.;

e)      poszukiwanie dla pracodawców odpowiednich kandydatów do pracy, staży i praktyk zawodowych.

 

Konferencje, eventy, dni otwarte

PWSZ w Wałbrzychu jako organizator życia naukowego, społecznego i sportowego miasta i regionu PWSZ w Wałbrzychu jest inicjatorem i organizatorem licznych konferencji, warsztatów, przedsięwzięć, w tym: cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowych: „Administracja dla regionu”, „Zdrowie dla regionu”, „Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników”, „Czas na wychowanie” oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Logistyków „POLLOGUS”. Na terenie campusu corocznie organizowany jest Dzień Kariery, podczas którego uczestnicy wydarzenia mają możliwość zapoznania się z ofertą dydaktyczną oraz infrastrukturą. Uczelnia we współpracy z pracodawcami organizuje targi pracy, staży i praktyk.

 

Wyróżnienia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa znalazła się dwukrotnie (w 2018 r. i w 2019 r.) w grupie publicznych uczelni zawodowych wyróżnionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”. Celem projektu jest doposażenie pracowni oraz laboratoriów, w których na co dzień prowadzone są zajęcia ze studentami, zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie niezbędne do realizacji zajęć dydaktycznych na praktycznych kierunkach studiów oraz dofinansowanie specjalistycznych kursów dla studentów PWSZ.

 

Baza dydaktyczna Uczelni

Baza dydaktyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu składa się z trzech własnych, w pełni wyposażonych i przystosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, budynków o łącznej powierzchni użytkowej 8.500 m2. Odnowione i przystosowane do potrzeb studentów sale wykładowe, ćwiczeniowe oraz pracownie specjalistyczne: komputerowe, immunologiczno-mikrobiologiczna, fizjoterapii i masażu, technik protetycznych, modelarstwa, umiejętności pielęgniarskich, kosmetologiczne, wizażu i makijażu, rysunku i malarstwa, laboratoria: bio-chemiczne, zagrożeń mechanicznych, ergonomii i zagrożeń fizycznych oraz nowoczesna sala audiowizualna w pełni zaspokajają potrzeby studentów i wykładowców.

Na terenie kampusu studenci, w tym zagraniczni, mają do dyspozycji dwa Domy Studenta „AS” (66 miejsc, pokoje 1, 2 i 3-osobowe ze wspólną kuchnią i pralnią) z dostępem  do Internetu. Studenci korzystać mogą również z bogato wyposażonego kompleksu sportowego.

 

Rozbudowany system stypendialny

Obowiązujący w uczelni system stypendialny jest bardzo rozbudowany i obejmuje blisko 1/3 wszystkich studiujących. Wysokie stypendia, które uzyskują nasi studenci pozwalają obniżyć realne koszty utrzymania. Dla studentów przewidziano szereg możliwych do wykorzystania form pomocy materialnej, takich jak: stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi.

logo youtube

Filmy - Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

Telewizja Wałbrzych - Dzień Kariery w PWSZ

Dzień Kariery to szczególne wydarzenie organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. W tym roku przypadała 20 rocznika powołania uczelni do życia. Z tej okazji odbył się Jubileuszowy Dzień Kariery, na którym zaprezentowali się najwięksi pracodawcy: Policja, PKP InterCity czy ZUS. Tematem przewodnim targów było „20 pomysłów na karierę”. Zaproszeni wystawcy, współpracujący z uczelnią, prezentowali swoja ofertę oraz programy stażowe przygotowane z myślą o studentach. Jedną z atrakcji targów były Mistrzostwa Wizażu, które odbyły się na terenie PWSZ. 


Zaliczenie z makijażu artystycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, prowadzi studia praktyczne I stopnia, na kierunku kosmetologia. Po ich ukończeniu otrzymuje się dyplom licencjata, ale co ważne w trakcie studiów zdobywa się cenne doświadczenie. Na filmie, mamy okazję zapoznać się z zaliczeniem przedmiotu Makijaż artystyczny, który prowadzony jest na III roku studiów. Egzamin dzieli się na kilka części. Jedną z nich jest tzw. Face Chart, który polega na naszkicowaniu makijażu na kartce papieru i zrobieniu kolażu artystycznego. Później modelki zostają profesjonalnie przygotowane do wielkiego wyjścia. Na ich twarzy zagości profesjonalny, artystyczny makijaż, a włosy zyskają olśniewającą fryzurę. 


Inne wywiady

Wywiad z z mgr Patrycją Marciniak

Czy warto kontynuować kształcenie na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia? Czy Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to dobre miejsce do studiowania? Jakie umiejętności nabędziesz w czasie kształcenia na studiach II stopnia? Na te...

Wywiad z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia Pauliną Hińczą

Z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, właścicielką dwóch salonów kosmetycznych w Warszawie, i Szkoleniowcem Panią Pauliną Hińczą rozmawiamy na temat jej drogi kształcenia i pracy zawodowej. Co daje jej największą satysfakcję? Jakie trudn...

Wywiad z ks. prof. AKW dr. hab. Piotrem Aszykiem, Rektorem AKW - Collegium Bobolanum w Warszawie

Od przyszłego roku akademickiego będzie można studiować w Collegium Bobolanum psychologię. Widać, że uczelnia się rozwija, ale skąd pomysł na akurat ten kierunek? Z zainteresowania rzeczywistością. Widzimy, jak wiele ludzi w Polsce potrzebuje pomo...

Wywiad z Jackiem Sysakiem

„… jeden z profesorów, na naszych pierwszych zajęciach zapytał nas, po co tu jesteśmy. Przechodził od jednego rzędu ławek do drugiego. Jako jeden z nielicznych spośród ponad 100 osób odpowiedziałem spontanicznie, że chcę uczyć ludzi. Zatrzymał się i...

Wywiad z Hilarym

Hilary jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czas studiów był dla niego bardzo intensywny. Studiował na trzech kierunkach i równocześnie dwóch uczelniach. Działał jako samorządowiec, a swoje umiejętności praktyczne wzbogacał zagadn...

Wywiad z prof. WSZiB dr Magdaleną Mazik-Gorzelańczyk

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów? WSZiB w Poznaniu to najstarsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce, działa nieprzerwanie od 1992 roku. W tym czasie ukończyło ją prawie 40 tysięcy absolwentów. - Ile jest wydziałów / kierunków i...