Uczelnie z Ludzką Twarzą - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Wywiad z dr Agnieszką Mroczek-Czetwertyńską, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich PWSZ AS w Wałbrzychu

Lokalizacja: ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (PWSZ w Wałbrzychu) została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. Jest pierwszą w naszym regionie całkowicie samodzielną uczelnią państwową. Po usilnych i długich staraniach rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 stycznia 2005 r. uczelnia otrzymała imię Angelusa Silesiusa. 

PWSZ w Wałbrzychu prowadzi studia pierwszego stopnia: licencjackie na kierunkach: administracja, architektura wnętrz, filologia, kosmetologia, pedagogika, techniki dentystyczne, pielęgniarstwo; inżynierskie na kierunkach: bezpieczeństwo i higiena pracy oraz logistyka oraz drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunkach: administracja i logistyka.

Strukturę organizacyjną Uczelni tworzą trzy instytuty: Instytut Przyrodniczo-Techniczny, Instytut Społeczno-Prawny oraz Instytut Zdrowia. Aktualnie w murach Uczelni studiuje ok. 1.100 studentów, w tym 16 obcokrajowców, pochodzących w większości z Ukrainy.

Misją Uczelni jest przekazywanie praktycznych umiejętności zawodowych i przydatnej wiedzy teoretycznej, użytecznej dla kształconych i dla rynku pracy. Takie brzmienie misji Uczelni uwzględnia potrzeby rynku pracy, a także spełnia oczekiwania studentów, zarówno studiów stacjonarnych, niestacjonarnych jak i słuchaczy specjalistycznych studiów podyplomowych. Koncentruje się ona na kształtowaniu umiejętności praktycznych i przekazywaniu studentom niezbędnej wiedzy teoretycznej dla zrozumienia stosowanych w praktyce metod, sposobów działania, używanych materiałów i technik ich wytwarzania. Zakłada się, że same umiejętności praktyczne, bez wystarczającej znajomości podstaw teoretycznych, stanowią barierę dalszego rozwoju zawodowego każdego pracownika w miarę kolejnych awansów zawodowych.
Współpraca międzynarodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu realizuje program ERASMUS+, w ramach którego studenci odbywają część studiów w zagranicznej uczelni lub praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie. W ramach programu ERASMUS+ realizowane są również wyjazdy i przyjazdy pracowników uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni lub w celach szkoleniowych. W chwili obecnej współpraca międzynarodowa obejmuje partnerstwo z 33 uczelniami w 16 krajach. Ponadto w ramach podpisanych porozumień Uczelnia współpracuje z Frederic Chopin Polish Centre in Edinburg oraz Cape Breton University w Kanadzie.


Biuro Karier

Działalność istniejącego od 2009 roku Biura Karier dotyczy aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Do głównych zadań Biura Karier należy przede wszystkim:

a)      dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

b)      nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami; zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych;

c)      pomoc w ocenie predyspozycji zawodowych (mocne i słabe strony);

d)     współpraca z miastem, powiatem, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami w celu organizowania szkoleń o tematyce wieloaspektowej, w tym m.in. z zakresu umiejętności planowania kariery, technik poszukiwania pracy itp.;

e)      poszukiwanie dla pracodawców odpowiednich kandydatów do pracy, staży i praktyk zawodowych.

 

Konferencje, eventy, dni otwarte

PWSZ w Wałbrzychu jako organizator życia naukowego, społecznego i sportowego miasta i regionu PWSZ w Wałbrzychu jest inicjatorem i organizatorem licznych konferencji, warsztatów, przedsięwzięć, w tym: cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowych: „Administracja dla regionu”, „Zdrowie dla regionu”, „Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników”, „Czas na wychowanie” oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Logistyków „POLLOGUS”. Na terenie campusu corocznie organizowany jest Dzień Kariery, podczas którego uczestnicy wydarzenia mają możliwość zapoznania się z ofertą dydaktyczną oraz infrastrukturą. Uczelnia we współpracy z pracodawcami organizuje targi pracy, staży i praktyk.

 

Wyróżnienia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa znalazła się dwukrotnie (w 2018 r. i w 2019 r.) w grupie publicznych uczelni zawodowych wyróżnionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”. Celem projektu jest doposażenie pracowni oraz laboratoriów, w których na co dzień prowadzone są zajęcia ze studentami, zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie niezbędne do realizacji zajęć dydaktycznych na praktycznych kierunkach studiów oraz dofinansowanie specjalistycznych kursów dla studentów PWSZ.

 

Baza dydaktyczna Uczelni

Baza dydaktyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu składa się z trzech własnych, w pełni wyposażonych i przystosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, budynków o łącznej powierzchni użytkowej 8.500 m2. Odnowione i przystosowane do potrzeb studentów sale wykładowe, ćwiczeniowe oraz pracownie specjalistyczne: komputerowe, immunologiczno-mikrobiologiczna, fizjoterapii i masażu, technik protetycznych, modelarstwa, umiejętności pielęgniarskich, kosmetologiczne, wizażu i makijażu, rysunku i malarstwa, laboratoria: bio-chemiczne, zagrożeń mechanicznych, ergonomii i zagrożeń fizycznych oraz nowoczesna sala audiowizualna w pełni zaspokajają potrzeby studentów i wykładowców.

Na terenie kampusu studenci, w tym zagraniczni, mają do dyspozycji dwa Domy Studenta „AS” (66 miejsc, pokoje 1, 2 i 3-osobowe ze wspólną kuchnią i pralnią) z dostępem  do Internetu. Studenci korzystać mogą również z bogato wyposażonego kompleksu sportowego.

 

Rozbudowany system stypendialny

Obowiązujący w uczelni system stypendialny jest bardzo rozbudowany i obejmuje blisko 1/3 wszystkich studiujących. Wysokie stypendia, które uzyskują nasi studenci pozwalają obniżyć realne koszty utrzymania. Dla studentów przewidziano szereg możliwych do wykorzystania form pomocy materialnej, takich jak: stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi.

logo youtube

Filmy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Angelusa Sielsiusa w Wałbrzychu

Telewizja Wałbrzych - Dzień Kariery w PWSZ

Dzień Kariery to szczególne wydarzenie organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. W tym roku przypadała 20 rocznika powołania uczelni do życia. Z tej okazji odbył się Jubileuszowy Dzień Kariery, na którym zaprezentowali się najwięksi pracodawcy: Policja, PKP InterCity czy ZUS. Tematem przewodnim targów było „20 pomysłów na karierę”. Zaproszeni wystawcy, współpracujący z uczelnią, prezentowali swoja ofertę oraz programy stażowe przygotowane z myślą o studentach. Jedną z atrakcji targów były Mistrzostwa Wizażu, które odbyły się na terenie PWSZ. 


Zaliczenie z makijażu artystycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, prowadzi studia praktyczne I stopnia, na kierunku kosmetologia. Po ich ukończeniu otrzymuje się dyplom licencjata, ale co ważne w trakcie studiów zdobywa się cenne doświadczenie. Na filmie, mamy okazję zapoznać się z zaliczeniem przedmiotu Makijaż artystyczny, który prowadzony jest na III roku studiów. Egzamin dzieli się na kilka części. Jedną z nich jest tzw. Face Chart, który polega na naszkicowaniu makijażu na kartce papieru i zrobieniu kolażu artystycznego. Później modelki zostają profesjonalnie przygotowane do wielkiego wyjścia. Na ich twarzy zagości profesjonalny, artystyczny makijaż, a włosy zyskają olśniewającą fryzurę. 


Inne wywiady

Wywiad z p.o. Dziekana Andrzejem Kokiel

 Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów? Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w zeszłym roku obchodził 10 lecie swojego istnienia. W Szczecinie jesteśmy obecni od kwietnia 2008 roku. Obecnie na uczelni studiuje prawie 2500 studentów. Ile jest wydziałów / kierunków i które są najbardziej popularne?WSB w Szczecinie oferuje studia pierwszego stopnia na jednym z 11 kierunków, i studia drugiego stopnia na 7 kierunkach. Oprócz tego  do wyboru jest p...

Wywiad z Martą Adamczyk – dyrektor ds. organizacji i rozwoju GWSH

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów?To już 28 lat, od kiedy rozpoczęliśmy naszą działalność. Jesteśmy pierwszą niepubliczną uczelnią w województwie śląskim. W 1991 roku otworzyliśmy zatem nowy rozdział szkolnictwa wyższego w naszym regionie. W tym czasie mury uczelni opuściło ponad 50 tysięcy absolwentów. Aktualnie studiuje u nas blisko cztery tysiące studentów. - Ile jest wydziałów / kierunków i które są najbardziej popularne?W ofercie Górnośląskiej Wyższej Szkoły H...

Wywiad z Aleksandrą Mysiakowska Pełnomocnikiem Kanclerza ds. relacji zewnętrznych

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi to do niedawna Uczelnia „z kobiecą twarzą”, co się zmieniło?Jeszcze dwa lata temu WSBiNoZ miała bardzo kobiece oblicze, a to dlatego, że 80% naszych studentów stanowiły właśnie Panie. Wynikało to z pewnością z oferty studiów. Do 2017 roku w Medyku kształciliśmy tylko na kosmetologii, dietetyce i pedagogice. Natomiast nasza oferta jest bardzo dynamiczna i stale się rozwija. Wprowadzamy nowe, ciekawe specjalności, a od roku akademickiego...

Wywiad z dr. hab. Tomaszem Czaplą, prof. UŁ

- Jak długo działa Państwa wydział? Ilu ma studentów?Wydział Zarządzania UŁ w tym roku obchodzi 25-lecie swojej działalności. Ponad 20 tysięcy absolwentów, około 4 tysięcy studentów, 300 studiujących obcokrajowców. Tak prezentują się statystyki na jednym z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego.- Ile jest kierunków i które są najbardziej popularne?W ofercie studiów pierwszego stopnia znajduje się 14 kierunków, drugiego stopnia – 8. Największym zainteresowaniem od kilku lat cieszą się kie...

Wywiad z Małgorzatą Mechanisz, pełnomocnikiem rektora ds. marketingu i promocji Collegium Civitas

Nasze studia przygotowują do wyzwań przyszłościCollegium Civitas to jedna z pierwszych uczelni niepublicznych w Polsce, o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym. Od ponad 20 lat kształcimy specjalistów z zakresu nauk humanistyczno-społecznych, zarządzania i marketingu, bezpieczeństwa, dyplomacji oraz mediów. Nasze studia mają swój unikatowy, interdyscyplinarny profil. Podejmujemy tematy, które dopiero pojawiają się w Polsce, i kształcimy liderów w tych obszarach. Przygotowujemy słuchac...

Wywiad z dr Katarzyną Mizerą, Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Od ilu lat WSB kształci studentów w Opolu? W roku 2007 przeprowadziliśmy jako WSB w Opolu pierwsze zajęcia z ekonomii. Odpowiadając więc na pytanie – rozpoczynamy już 12 rok, kiedy kandydaci mogą wybrać właśnie naszą uczelnię.  Trzeba dodać, że Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu jest Wydziałem Ekonomicznym Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – dzięki temu, kończąc studia w Opolu uzyskuje się dyplom wrocławskiej uczelni. To praktyczne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas zarówno na dojaz...