Galeria Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Progi Punktowe - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)

Wydziały/Kierunki Rok 2023
Stacjonarne Niestacjonarne
Analityka gospodarcza 200
Business Management 200
Informatyka w biznesie 200
E-biznes 190
Business Informatics 190
Zarządzanie projektami 180
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 180
Ekonomia 180
Logistyka 180
International Business 170
Zarządzanie 165
Finanse i rachunkowość 165
Komunikacja społeczna 165
Finance 160
Management Accounting 150
Rachunkowość i podatki 150
Ekobiznes 110
Zarządzanie i inżynieria produkcji 100
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce - studia w Jeleniej Górze 72
Ekonomia biznesu i finanse - studia w Jeleniej Górze 68

Progi punktowe na UE we Wrocławiu - Ogólne informacje

Progi punktowe - Jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje swoim przyszłym studentom możliwość podjęcia nauki na jednym z przyszłościowych kierunku. Proces rekrutacji przeprowadzany jest w oparciu o otrzymane wyniki egzaminu maturalnego.

Punkty rekrutacyjne przeliczane są według zasady: punkty procentowe z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym: każdy punkt procentowy równa się 0,5 punktu kwalifikacyjnego. Punkty procentowe z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym: każdy punkt procentowy równa się 1 punkt kwalifikacyjny.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu najczęściej pod uwagę brane są takie przedmioty jak język polski, język obcy nowożytny oraz matematyka. Do tego doliczane są dodatkowe punkty za przedmioty kierunkowe, które wymagane są na poszczególnych kierunkach.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Osoby, które chcą uzyskać lepszy wynik w procesie rekrutacyjnym na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu poza zdaniem egzaminu maturalnego na wysokim poziomie powinny wziąć udział w jednej z olimpiad przedmiotowych.

Uczelnia uwzględnia osiągnięte wyniki laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz różnych konkursów w procesie rekrutacyjnym.

Warto pamiętać, że na niektórych kierunkach prowadzone mogą egzaminy wstępne, dzięki nim kandydaci otrzymują dodatkowe punkty rekrutacyjne.

Kiedy Uniwersytet Ekonomiczny podaje informację o progach punktowych?


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu nie podaje informacji o progach punktowych, które w procesie rekrutacji brane są pod uwagę. Jednak co roku ta wrocławska uczelnia prezentuje orientacyjne progi punktowe z poprzednich lat, jakie uzyskali poszczególni kandydaci na wybranych kierunkach. Jednak przyszli studenci muszą pamiętać, że zdobycie takiej samej ilości punktów nie gwarantuje przyjęcia na studia w danym roku.

Coroczne listy rankingowe tworzone na podstawie wyników maturalnych. Na uczelnię przyjmowani są kandydaci z najlepszymi wynikami do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Warto pamiętać, że im wyższy wynik egzaminu maturalnego, tym większe szanse na wymarzone studia.

Zobacz więcej: Progi punktowe na UE.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w roku 2023

 

1. Analityka gospodarcza – minimalny próg: 200 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Analityka gospodarcza to kierunek, na którym studenci mogą zdobyć umiejętności analityczne i nauczyć się obsługi narzędzi informatycznych, które niezbędne są w pracy analityka. Studia przygotowują specjalistów dla biznesu oraz innych instytucji publicznych.

Absolwenci mogą podjąć pracę jako analityk rynku, sprzedaży, biznesowy i operacyjny oraz specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych, specjalista ds. analizy danych czy też data analyst. Na kierunku prowadzone są cztery specjalności: Analiza rynku, Analiza decyzji biznesowych, Analiza danych finansowych oraz Analiza danych społeczno-ekonomicznych.

Zobacz więcej: Analityka gospodarcza na UE.

2. Informatyka w biznesie – minimalny próg: 200 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Na kierunku Informatyka w biznesie studenci zdobywają wiedzę z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu i biznesie. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studenci uczą się praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów biznesowych.

Absolwent tego kierunku może podjąć pracę jako analityk i projektant systemów informacyjnych, aplikacji e-biznesowych, projektant baz danych i aplikacji mobilnych, lider zespołu projektowego czy też administrator baz danych. Na kierunku prowadzone są trzy specjalności.

Zobacz więcej: Informatyka w biznesie na UE.

3. Ekonomia – minimalny próg: 180 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Studenci na kierunku Ekonomia mogą zdobyć aktualną wiedzę z zakresu ekonomii, która pozwala na lepsze zrozumienie zjawisk zachodzących w gospodarce oraz przewidywania ich skutków.

Absolwenci ze zdobytą wiedzą mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach prywatnych, administracji rządowej, samorządowych organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych jako menadżer, analityk rynków, audytor wewnętrzny lub zewnętrzny. Na kierunku prowadzone są trzy specjalności: Analityka rynków, Ekonomia menadżerska oraz Gospodarka cyfrowa.

Zobacz więcej: Ekonomia na UE.

4. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – minimalny próg: 180 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Studenci kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze podczas nauki poznają mechanizmy prowadzenia przedsiębiorstw międzynarodowych. Absolwenci mogą pochwalić się wiedzą z zakresu strategii i zasad funkcjonowania korporacji transnarodowych i środowiska globalnego.

Absolwent po studiach może podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych i analitycznych w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą, specjalista ds. handlu zagranicznego, specjalista ds. logistyki międzynarodowej, a nawet w urzędach celnych, ambasadach i konsulatach. Na kierunku prowadzone są 3 specjalności.

Zobacz więcej: Międzynarodowe stosunki gospodarcze na UE.

5. Logistyka – minimalny próg: 180 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Kierunek Logistyka przygotowuje studentów do pracy w przedsiębiorstwach zarówno produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych. Absolwenci tego kierunku to wysokokwalifikowana kadra organizująca i realizująca operacyjną działalność logistyczną w podmiotach gospodarczych.

Absolwent może podjąć pracę jako pracownik przedsiębiorstwa wymagającego kompetencji w obszarze logistyki, specjalista ds. logistyki zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach doradczych i konsultingowych i w wielu innych instytucjach. Prowadzone są cztery specjalności.

Zobacz więcej: Logistyka na UE.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Wrocławiu