Galeria Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Galeria Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Galeria Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Progi punktowe na AWL we Wrocławiu - Ogólne informacje

Progi punktowe - Jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Studia na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu standardowo rozpoczynają się od procesu rekrutacyjnego, przez który muszą przejść kandydaci.

Punktem obowiązkowym, branym pod uwagę są wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym, jak np. obcy język nowożytny, język polski, matematyka. Dodatkowe punkty można uzyskać za wyniki maturalne z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym.

Są to, m.in. przedmioty takie jak: wiedza o społeczeństwie, matematyka, historia, informatyka, geografia, język polski czy inny język obcy nowożytny. Wszystko zależy od charakteru danego kierunku studiów. Punkty rekrutacyjne przelicza się, uwzględniając poziom przedmiotów zdawanych na maturze wraz z przypisanymi im wagami.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Słaby wynik procentowy z egzaminu maturalnego nie wyklucza kandydata z wzięcia udziału w rekrutacji na swój wymarzony kierunek studiów. Dodatkowe punkty kwalifikacyjne można w prosty sposób zdobyć jeszcze na etapie edukacji w szkole średniej, w tym m.in. za wyróżnienia w wydarzeniach sportowych czy biorąc udział w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych/naukowych.

Laureat lub finalista takiego konkursu uzyskuje maksimum, czyli 100% punktów z jednego przedmiotu, który jest przypisany danej olimpiadzie. Niemniej jednak nie zwalnia to kandydata z pisania egzaminu maturalnego.

Należy przystąpić do matury z pozostałych przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz zdobyć minimalną do zdania ilość punktów.

Kiedy Akademia Wojsk Lądowych podaje informację o progach punktowych?


Akademia Wojsk Lądowych nie określa progów punktowych. Podstawą rekrutacji jest przyjmowanie najlepszych kandydatów do czasu całkowitego lub większościowego wypełnienia miejsc. Niemniej jednak każdy kierunek posiada swoje minimum wartości punktów rankingowych. Jest ona uzależniona od: specyfikacji danego kierunku, określonego limitu miejsc, liczby chętnych kandydatów czy też ich wyników maturalnych.

W przypadku Akademii Wojsk Lądowych należy jednak pamiętać, iż każdego roku ulegają niektóre zasady rekrutacji. Dzieje się tak głównie na tzw. studiach wojskowych, gdzie takie zmiany mogą mieć realny wpływ na wartość obliczonych punktów kwalifikacyjnych.

Zobacz więcej: Zasady rekrutacji na AWL.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Wrocławiu