Galeria Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

video_library Ranking popularności kierunków 2023

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 9.62 E-biznes Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
2 8.42 Zarządzanie projektami Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
3 7.38 Logistyka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
4 6.46 Informatyka w biznesie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
5 6.06 Ekonomia Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
6 5.07 Międzynarodowe stosunki gospodarcze Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
7 5.07 Business Management Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
8 4.47 Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
9 4.24 Analityka gospodarcza Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
10 4.19 Komunikacja społeczna Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
11 4.13 Rachunkowość i podatki Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
12 4.11 Business Informatics Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
13 4.08 International Business Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
14 4.05 Finance Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
15 3.93 Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
16 2.13 Management Accounting Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
17 2.1 Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce - studia w Jeleniej Górze Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
18 2.07 Zarządzanie i inżynieria produkcji Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
19 1.67 Ekobiznes Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)
20 1.28 Ekonomia biznesu i finanse - studia w Jeleniej Górze Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na UE we Wrocławiu w 2023 roku

1. E-biznes - ponad 9 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia (inżynierskie)

E-biznes, czyli biznes elektroniczny, to działalność gospodarcza prowadzona za pomocą internetu. Obejmuje sprzedaż produktów i usług online, marketing cyfrowy, handel elektroniczny oraz wykorzystanie technologii informacyjnych w celu poprawy efektywności i zasięgu firmy.

Kluczowe aspekty e-biznesu to e-commerce, zarządzanie relacjami z klientami, automatyzacja procesów biznesowych oraz analiza danych. E-biznes umożliwia firmom dotarcie do globalnych rynków, oferując przy tym oszczędności kosztów i szybkość transakcji.

Zobacz więcej: E-biznes na UE we Wrocławiu.

2. Zarządzanie projektami - ponad 8 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I (inżynierskie) i II stopnia

Zarządzanie projektami to proces planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania zasobów, procedur i protokołów w celu osiągnięcia konkretnych celów projektu. Kluczowymi elementami są określenie zakresu, budżetu, harmonogramu i zespołu projektowego.

Metody zarządzania obejmują tradycyjne podejścia, jak PMBOK, oraz agile, scrum czy kanban, które pozwalają na elastyczność i ciągłą adaptację. Skuteczne zarządzanie projektami zapewnia realizację celów w ustalonym terminie i budżecie, minimalizując ryzyko i maksymalizując wartość dla interesariuszy.

Zobacz więcej: Zarządzanie projektami na UE we Wrocławiu.

3. Logistyka - ponad 7 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Logistyka to dziedzina zarządzania obejmująca planowanie, realizację i kontrolę efektywnego przepływu oraz magazynowania towarów, usług i informacji od punktu początkowego do końcowego, w celu zaspokojenia wymagań klienta. Kluczowe elementy logistyki to transport, magazynowanie, zarządzanie zapasami, pakowanie oraz obsługa zamówień.

Logistyka jest niezbędna do optymalizacji procesów, zmniejszenia kosztów i zwiększenia efektywności operacyjnej w łańcuchach dostaw. Nowoczesna logistyka wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak systemy zarządzania magazynem (WMS) i transportem (TMS), oraz techniki analityczne.

Zobacz więcej: Logistyka na UE we Wrocławiu.

4. Informatyka w biznesie - ponad 6 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Program studiów Informatyka w biznesie pozwala studentom zdobyć wiedzę z następujących zakresów: metod oraz technik analizowania i projektowania systemów informacyjnych, aplikacji biznesowych, technologii baz danych, projektowania i tworzenia aplikacji mobilnych czy metod zarządzania projektami informatycznymi.

Dodatkowo program studiów uwzględnia następujące specjalizacje: Analiza i projektowanie systemów, Informatyka w usługach i administracji oraz Technologie baz danych i aplikacje mobilne.

​​​​​​Zobacz więcej: Informatyka w biznesie na UE we Wrocławiu.

5. Ekonomia - ponad 6 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Ekonomia to nauka społeczna badająca produkcję, dystrybucję i konsumpcję dóbr oraz usług. Analizuje, jak jednostki, firmy, rządy i narody podejmują wybory dotyczące alokacji zasobów w warunkach ograniczoności.

Podstawowe działy ekonomii to mikroekonomia, która skupia się na zachowaniach pojedynczych podmiotów, oraz makroekonomia, badająca ogólnoekonomiczne zjawiska jak wzrost gospodarczy, inflacja czy bezrobocie. Ekonomia wykorzystuje modele teoretyczne i analizy empiryczne do zrozumienia i przewidywania wzorców gospodarczych oraz do formułowania polityki ekonomicznej.  

Zobacz więcej: Ekonomia na UE we Wrocławiu.