Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia podyplomowe w Katowicach

 

Studia podyplomowe w Katowicach
 

Studia podyplomowe w Katowicach

Studia podyplomowe w Katowicach trwają zwykle dwa semestry, czyli jeden rok akademicki, chociaż czasami okres ten może być dłuższy.

Są one adresowane do osób z ukończonymi studiami wyższymi i posiadających odpowiedni dyplom.

Programy te oferują możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności w specjalnych dziedzinach, co może znacząco przyczynić się do rozwoju kariery zawodowej.

Uczestnicy mogą liczyć na szansę nawiązania cennych kontaktów zawodowych oraz wymianę doświadczeń z innymi specjalistami.

Dodatkowo, studia te są elastycznie dostosowane do potrzeb osób pracujących, umożliwiając równoczesne rozwijanie kariery zawodowej i edukacji.

Kierunki na studiach podyplomowych w Katowicach (52)

Dodatkowe informacje o kierunku Administracja

Dodatkowe informacje o kierunku Architektura

Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo Pracy

Dodatkowe informacje o kierunku Bibliotekoznawstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Biznes

Dodatkowe informacje o kierunku Chemia

Dodatkowe informacje o kierunku Edukacja

Dodatkowe informacje o kierunku Ekonomia

Dodatkowe informacje o kierunku Energetyka

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia polska

Dodatkowe informacje o kierunku Finanse

Dodatkowe informacje o kierunku Filozofia

Dodatkowe informacje o kierunku Fizyka

Dodatkowe informacje o kierunku Grafika

Dodatkowe informacje o kierunku Historia

Dodatkowe informacje o kierunku Informatyka

Dodatkowe informacje o kierunku Integracja europejska

Dodatkowe informacje o kierunku Marketing

Dodatkowe informacje o kierunku MBA

Dodatkowe informacje o kierunku Nieruchomości

Dodatkowe informacje o kierunku Oświata

Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika

Dodatkowe informacje o kierunku Psychologia

Dodatkowe informacje o kierunku Prawo

Dodatkowe informacje o kierunku Prawo pracy

Dodatkowe informacje o kierunku Prawo spółek

Dodatkowe informacje o kierunku Rachunkowość

Dodatkowe informacje o kierunku Teologia

Dodatkowe informacje o kierunku Transport

Dodatkowe informacje o kierunku Wycena Nieruchomości

Dodatkowe informacje o kierunku Ubezpieczenia

Dodatkowe informacje o kierunku Unia Europejska

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie

Dodatkowe informacje o kierunku Zdrowie

Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria materiałowa

Dodatkowe informacje o kierunku Mechatronika

Dodatkowe informacje o kierunku Reklama

Dodatkowe informacje o kierunku Negocjacje

Dodatkowe informacje o kierunku Sport

Dodatkowe informacje o kierunku Logistyka

Dodatkowe informacje o kierunku Internet

Dodatkowe informacje o kierunku Dietetyka

Dodatkowe informacje o kierunku Matematyka

Dodatkowe informacje o kierunku Medyczny

Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika specjalna

Dodatkowe informacje o kierunku Architektura wnętrz

Dodatkowe informacje o kierunku Doradztwo i coaching

Dodatkowe informacje o kierunku Bibliotekarstwo

Dodatkowe informacje o kierunku Chemia i toksykologia sądowa

Dodatkowe informacje o kierunku Arteterapia

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie projektami

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi

Nowe oraz popularne studia podyplomowe w Katowicach

 

Nowe kierunki studiów podyplomowych w Katowicach w 2023 r. 

 

1. Odnowa biologiczna - studia podyplomowe w Katowicach

 

Studia podyplomowe w Katowicach

Kierunek studiów Odnowa Biologiczna to interdyscyplinarna dziedzina nauki, skupiająca się na biologicznych procesach wpływających na zdrowie i starzenie się organizmu.

Studenci zdobywają głęboką wiedzę z zakresu biologii, genetyki, biochemii, a także nauk medycznych.

Kursy obejmują zagadnienia związane z regeneracją tkanek, odnową komórek, łagodzeniem procesów starzenia oraz wpływem środowiska i stylu życia na biologiczną odnowę.

Kierunek ten przygotowuje absolwentów do pracy w dziedzinach związanych z opieką zdrowotną, kosmetologią, medycyną estetyczną i badaniami naukowymi.

Zobacz więcej: Odnowa biologiczna na AWF.

2. Trener zdrowego stylu życia - studia podyplomowe w Katowicach

 

Studia podyplomowe w Katowicach

Kierunek "Trener zdrowego stylu życia" koncentruje się na przygotowaniu specjalistów do promowania zdrowego stylu życia i wspierania innych w osiągnięciu lepszej kondycji fizycznej oraz psychicznej.

Program kształcenia obejmuje naukę żywienia, aktywności fizycznej, psychologii zdrowia oraz zarządzania stresem.

Studenci zdobywają umiejętności planowania indywidualnych programów treningowych, świadcząc wsparcie w dziedzinach takich jak fitness, dietetyka, coachingu zdrowia i wellness.

Kierunek ten promuje także profilaktykę zdrowotną i radzenie sobie z chorobami związanymi z niezdrowym stylem życia. 

Więcej szczegółów: Trener zdrowego stylu życia na AWF.

3. Zarządzanie Marką – Zarządzanie Marką Pracodawcy – Zarządzanie Marką Osobistą - studia podyplomowe w Katowicach

 

Studia podyplomowe w Katowicach

Ten kierunek studiów skupia się na kształtowaniu, budowaniu i promowaniu marek.

To interdyscyplinarna dziedzina, która obejmuje również specjalizacje takie jak "Zarządzanie Marką Pracodawcy" oraz "Zarządzanie Marką Osobistą".

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu marketingu, komunikacji, psychologii konsumenta i zarządzania strategią marki.

Kierunek ten skupia się na budowaniu pozytywnego wizerunku organizacji jako atrakcyjnego pracodawcy. Studenci uczą się strategii rekrutacji, budowania korporacyjnej kultury i zarządzania zespołem.

Zobacz więcej: Zarządzanie Marką – Zarządzanie Marką Pracodawcy – Zarządzanie Marką Osobistą na UŚ.

 

 

Popularne kierunki studiów podyplomowych w Katowicach w 2023 r.

 

1. Chemia i toksykologia sądowa - studia podyplomowe w Katowicach

 

Studia podyplomowe w Katowicach

Chemia i toksykologia sądowa to specjalistyczny kierunek łączący chemię analityczną i toksykologię z zastosowaniem w śledztwach kryminalistycznych.

Studenci uczą się identyfikować, analizować i interpretować substancje chemiczne i toksyczne w kontekście prawnym i medycznym.

Program nauczania obejmuje metody analityczne, farmakologię, toksykologię sądową, biochemię oraz aspekty prawne związane z dowodami chemicznymi.

Kierunek ten jest idealny dla osób zainteresowanych połączeniem nauk ścisłych z pracą na rzecz sprawiedliwości, specjalizując się w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych poprzez analizę chemiczną.

2. MBA - studia podyplomowe w Katowicach

 

Studia podyplomowe w Katowicach

MBA (Master of Business Administration) to prestiżowy program studiów podyplomowych skupiający się na zarządzaniu i praktykach biznesowych.

Program oferuje zaawansowaną wiedzę z zakresu strategii, marketingu, finansów, zarządzania ludźmi oraz przedsiębiorczości.

Studenci uczą się rozwiązywać złożone problemy biznesowe, podejmować strategiczne decyzje oraz efektywnie zarządzać zespołami i projektami.

Kursy MBA często łączą teorię z praktyką poprzez studia przypadków, projekty konsultingowe i interakcje z liderami branży.

3. Prawo spółek - studia podyplomowe w Katowicach

 

Studia podyplomowe w Katowicach

Prawo spółek to specjalistyczny kierunek koncentrujący się na zasadach funkcjonowania i regulacji przedsiębiorstw korporacyjnych.

Studenci zgłębiają prawo handlowe, statuty spółek, umowy korporacyjne, odpowiedzialność członków zarządu oraz restrukturyzację i likwidację firm.

Program nauczania obejmuje analizę różnych form prawnych działalności gospodarczej, w tym spółek cywilnych, jawnych, komandytowych oraz kapitałowych.

Kursy skupiają się także na prawie międzynarodowym i porównawczym, dając wiedzę o globalnym środowisku biznesowym.