Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) (Publiczna)

palceholder

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12

tel.:

32 359 18 10,
32 359 18 80,
32 359 17 70,
32 359 16 22,
667 771 009

Progi punktowe na UŚ w Katowicach - Ogólne informacje

Progi punktowe - jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Aby podjąć studia na Uniwersytecie Śląskim, podobnie jak na innych, polskich uczelniach, należy sukcesywnie przejść proces rekrutacyjny, który uwzględnia, m.in. wyniki maturalne. Pod uwagę głównie brane są wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz matematyki na poziomie podstawowym.

Dodatkowo punkty są przyznawane za wyniki z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym jak np. historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka czy wiedza o społeczeństwie. Wszystko zależy od wybranego kierunku studiów i jego specyfikacji.

Jeśli chodzi o punkty kwalifikacyjne - są one przeliczane przy uwzględnieniu poziomu przedmiotów zdawanych na maturze oraz przypisanych im wag.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Słaby wynik z egzaminu maturalnego, nie jest jednoznaczny z brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji na swój wymarzony kierunek studiów.

Dodatkowe punkty można zdobyć za osiągnięcia sportowe, a także biorąc udział w konkursach przedmiotowych czy olimpiadach naukowych. Wówczas laureat lub finalista takiej olimpiady uzyskuje 100% punktów z jednego przedmiotu, przypisanego danemu konkursowi.

Niemniej jednak należy później przystąpić do matury z pozostałych przedmiotów obowiązkowych oraz uzyskać minimalną do zdania ilość punktów.

Kiedy Uniwersytet Śląski w Katowicach podaje informację o progach punktowych?


Uniwersytet Śląski w Katowicach nie udostępnia kandydatom informacji o wysokości progów punktowych osiągniętych w ramach przyjęć na studia w ubiegłorocznej rekrutacji. Progi punktowe są ustalane co roku podczas opracowywania przez komisje rekrutacyjne, tzw. list rankingowych i nie są one ustalane na podstawie wartości progów w poprzednich latach. Ich wysokość może zależeć, m.in. od liczby kandydatów, osiągniętych przez nich w danym roku punktów z egzaminu maturalnego czy ustalonych kryteriów kwalifikacyjnych.

Kandydaci z najlepszymi wynikami z matury są przyjmowani do czasu większościowego lub całkowitego zapełnienia limitu miejsc na konkretnym kierunku. Jednak gdy nie zostanie wypełniony limit miejsc, może zostać przeprowadzony dodatkowy nabór.

Zobacz więcej: Zasady rekrutacji na Uniwersytecie Śląskim

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Katowicach