Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

video_library Ranking popularności kierunków 2022

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 3.34 Informatyka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
2 2.76 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
3 2.7 Informatyka i Ekonometria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
4 2.57 Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
5 2.54 Gospodarka Cyfrowa Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
6 2.44 Logistyka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
7 2.39 Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
8 2.36 Analityka Gospodarcza Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
9 2.27 International Business Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
10 2.22 Prawo w Zarządzaniu NOWOŚĆ! Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
11 2.21 Finanse i Rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
12 2.11 Ekonomia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
13 1.97 Logistyka w Biznesie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
14 1.82 Gospodarka Miejska i Nieruchomości Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
15 1.47 Przedsiębiorczość i Finanse Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
16 1.42 Gospodarka Turystyczna Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
17 1.4 Finance and Accounting for Business Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
18 1.28 Gospodarka Przestrzenna Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
19 1.04 Zarządzanie Publiczne NOWOŚĆ! Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na UE w Katowicach w 2022 roku

1. Informatyka - 3,34 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Kierunek Informatyka ma za zadanie przygotować przyszłych specjalistów z zakresu różnych technik oraz algorytmów komputerowych. Ponadto wyposaża się ich w podstawową wiedzę dotyczącą informatyki teoretycznej, praktycznej, a także zagadnień związanych z systemami komputerowymi, bazami danych, grafiką komputerowej czy sztuczną inteligencją w technologiach informatycznych. Studenci mają do wyboru kilka specjalizacji: Bazy danych i inżynieria danych, Programowanie gier i aplikacji mobilnych, Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, Algorytmika i programowanie.

Zobacz więcej: Informatyka na UE w Katowicach.

2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze  - 2,76 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Głównym założeniem kierunku, jakim jest Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu szeroko pojętej ekonomii, finansów, nauk społecznych, zarządzania oraz prawa w ujęciu międzynarodowym. Ponadto kładziony jest nacisk na umiejętności praktyczne, jak chociażby uzyskanie niezbędnych kompetencji społecznych i technicznych, który pomagają w negocjacjach czy zawieraniu i realizacji transakcji gospodarczych. Studenci na tym kierunku mają do dyspozycji dwie specjalność, tj. Biznes międzynarodowy oraz Zarządzanie międzynarodowe.

Zobacz więcej: Międzynarodowe stosunki gospodarcze na UE w Katowicach.

3. Informatyka i ekonometria - 2,7 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Informatyka i ekonometria w swoim programie studiów uwzględnia m.in. metody i narzędzia matematyczne, statystyczne, ekonometryczne, a także umiejętności z zakresu projektowania, programowania oraz wdrażania systemów informatycznych. Dodatkowo studenci muszą przyswoić podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień ekonomicznych, finansowych czy tych związanych z zarządzaniem. Ogólny program kierunku uzupełniają specjalności: Analityka danych, Biznes elektroniczny oraz Inżynieria wiedzy, które student wybiera samodzielnie, zgodnie z planowaną ścieżką rozwoju zawodowego.

Zobacz więcej: Informatyka i ekonometria na UE w Katowicach.

4. Zarządzanie - 2,57 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Na kierunku, jakim jest Zarządzanie, student zdobywa kompletny zasób wiedzy z następujących zakresów: zarządzanie procesami, zdolności analityczne, a także poznaje on ogólne pojęcia związane z szeroko pojętym zarządzaniem. Absolwenci Zarządzania realizują się zawodowo jako managerowie, kierownicy projektów czy pracownicy działu marketingu. W tym celu pomagają specjalizacje, które oferuje kierunek. Są to: Marketing, Przedsiębiorczość małej i średniej firmy, Zarządzanie w usługach i handlu, Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zobacz więcej: Zarządzanie na UE w Katowicach.

5. Gospodarka cyfrowa - 2,54 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne,studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Gospodarka cyfrowa jest kierunkiem praktycznym, prowadzonym bez specjalności. W trakcie kształcenia studenci nabywają oraz rozwijają swoje umiejętności cyfrowe, które są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Uczą się oni m.in. wyszukiwania i selekcji informacji czy przetwarzania informacji przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania. Na kierunku studenci mają również możliwość zdobycia certyfikatów takich jak Google Ads / Google Analytics. Absolwenci znajdą zatrudnienie jako analitycy danych, Data Scientist czy specjaliści Big Data.

Zobacz więcej: Gospodarka cyfrowa na UE w Katowicach.