video_library Ranking popularności kierunków

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na ŚUM w Katowicach w 2022 roku

1. Kierunek lekarsko-dentystyczny - 16,37 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie

Kierunek lekarsko-dentystyczny to popularny wybór kształcenia wśród kandydatów. Program kierunku uwzględnia przede wszystkim istotne elementy wiedzy z zakresu medycyny, stomatologii, ortodoncji czy chirurgii szczękowo-twarzowej. Kształcenie zakłada również nauczenia studentów właściwego korzystania ze sprzętu dentystycznego najnowszej technologii. Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego z łatwością znajdą zatrudnienie na rynku pracy. Czekają na nich miejsca w prywatnych i publicznych ośrodkach dentystycznych. Będą również przygotowani do otworzenia własnej działalności.

Zobacz więcej: Kierunek lekarsko-dentystyczny na ŚUM w Katowicach.

2. Kierunek lekarski - 7,51 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie

Nauka na kierunku lekarskim nie jest prosta i wiąże się z ogromną ilością materiału. Program kształcenia zakłada przekazanie studentom komplementarnej wiedzy z zakresu właściwego diagnozowania pacjentów, aby trafnie przeprowadzić proces ich późniejszego leczenia. Studenci muszą przyswoić również zagadnienia związane z farmakologią, a także wyrobić w sobie umiejętności poprawnego korzystania i obsługi urządzeń diagnostycznych. Ukończenie kierunku lekarskiego pozwala absolwentom podjąć pracę m.in. w przychodniach prywatnych oraz publicznych, ośrodkach naukowo-badawczych, a także w koncernach farmaceutycznych.

Zobacz więcej: Kierunek lekarski na ŚUM w Katowicach.

3. Biotechnologia medyczna - 7,31 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Podczas studiów na Biotechnologii medycznej studenci zdobywają kompletną wiedzę z wielu różnych dziedzin naukowych. Wśród istotnych zagadnień, które muszą poznać studenci są, m.in. elementy matematyki, fizyki, chemii czy medycyny ogólnej. Ponadto zdobywają oni praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu samej biotechnologii. Po ukończeniu studiów na kierunku Biotechnologia medyczna absolwenci znajdą pracę w m.in. przedsiębiorstwach naukowo-badawczych związanych z produkcją materiałów, przemyśle farmaceutycznym, spożywczym.

Zobacz więcej: Biotechnologia medyczna na ŚUM w Katowicach.

4. Kosmetologia - 6,28 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Kosmetologia to kierunek kształcenia, który jest połączeniem kilku elementów, w tym: wiedzy medycznej, chemicznej oraz farmakologicznej. Student potrafi badać składy kosmetyków, a także właściwie je przyrządzać. W programie nauczania pojawiają się również zagadnienia związane z właściwą pielęgnacją skóry, co pozwala studentom nabyć ważne umiejętności rozpoznawania chorób czy dobieranie zabiegów kosmetycznych do stanu chorobowego i typów skóry. Rynek wciąż potrzebuje kompleksowo wykwalifikowanych kosmetologów. Absolwenci znajdą pracę m.in. w specjalistycznych gabinetach kosmetycznych, ośrodkach spa czy gabinetów odnowy biologicznej.

Zobacz więcej: Kosmetologia na ŚUM w Katowicach.

5. Fizjoterapia - 6,05 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia jest wśród młodych ludzi bardzo popularnym kierunkiem. Zwykle wybierają go osoby pasjonujące się sportem oraz obcowaniem z ludzkim ciałem i jego anatomią. Studenci podczas kształcenia na kierunku Fizjoterapia są przygotowywani do wykonywania specjalistycznych badań diagnostyki funkcjonalnej. Z wiedzy teoretycznej muszą przyswoić zagadnienia związane z biologią człowieka, anatomią. Ponadto uczą się oni kompleksowo planować procesy rehabilitacji medycznej. Po ukończeniu studiów absolwenci znajdą zatrudnienie w ośrodkach służby zdrowia, placówkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych lub klubach sportowych.

Zobacz więcej: Fizjoterapia na ŚUM w Katowicach.

Top 4 najbardziej popularne kierunki na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

1. Lekarsko-dentystyczny - ponad 13 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Kierunek lekarsko-dentystyczny od lat cieszy się sporą popularnością. To nie tylko nauka o chorobach zębów, jamy ustnej, ale także profilaktyka dotycząca takich chorób jak próchnica i inne. Poza wiedzą i praktyką z zakresu stomatologii, to także nauka o protetyce, ortodoncji, chirurgi szczękowo-twarzowej. Ukończenie tego kierunku pozwala na pracę w gabinetach stomatologicznych, klinikach, a także na prowadzenie własnego gabinetu. Podczas studiów kładziony jest nacisk na praktykę - odbywane są warsztaty, zajęcia praktyczne, staże. Połączenie wiedzy z praktyką ma jak najlepiej przygotować przyszłych specjalistów.
 

2. Lekarski - ponad 8 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Zawód lekarza od lat cieszy się uznaniem. Uzyskanie dyplomu to jednak lata nauki i praktyki. Ogólna wiedza medyczna jest pogłębiana, w zależności od wybranej specjalizacji. Absolwenci tego kierunku potrafią diagnozować i planować leczenia, reagować w sytuacjach zagrożenia, posiadają wiedzę farmakologiczną. Na tej uczelni jest Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, które jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków tego typu. Pozwala to na doskonałe praktyczne przygotowanie studentów. Liczne staże i praktyki w nowoczesnych klinikach i szpitalach to kolejny z plusów.
 

3. Biotechnologia medyczna - 4 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia II stopnia

Nauka na tym kierunku łączy w sobie takie dziedziny jak chemię, farmaceutykę, biologię, medycynę. To zdecydowanie interdyscyplinarna nauka, która jednak pozwala na zdobycie kwalifikacji, jakie są pożądane na rynku pracy. Podczas zajęć przekazywana jest wiedza z zakresu osiągnięć biotechnologii, etycznych aspektów, procesów i zjawisk w życiu codziennym, kontroli bioprocesów. To też umiejętność ulepszania szczepów drobnoustrojów, planowania i przeprowadzania eksperymentów biotechnologii. Po ukończeniu tego kierunku można podjąć pracę w laboratoriach, ośrodkach badawczych i innych.
 

4. Fizjoterapia - ponad 3 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Fizjoterapia to kierunek, podczas którego zdobywana jest wiedza na temat podstaw fizjoterapii, fizjoterapii klinicznej, metodologii badań. Kluczowe dla dobrego przygotowania studentów jest liczne odbywanie ćwiczeń, zajęć i praktyk, podczas których mogą doskonalić swoje umiejętności. To tez wiedza na temat kultury fizycznej i naukach społecznych. Po ukończeniu tego zawodu można pracować jako samodzielny fizjoterapeuta, jako prowadzący warsztaty terapii zajęciowej, w szpitalach, placówkach sportowych, prywatnych klinikach, uzdrowiskach. Postawy prozdrowotne i efekty fizjoterapii cieszą się rosnącą popularnością, co sprawia, że z powodzeniem można rozpocząć pracę w zawodzie.

Pełną ofertę edukacyjną Śląskiego Uniwersytetu Medycznego możesz znaleźć na SUM - kierunki studiów lub Studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.