Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Instrumentalistyka
Jazz i muzyka estradowa
Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki
Taniec
Wokalistyka

Opis Uczelni

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach to najstarsza uczelnia wyższa Górnego Śląska, której tradycje sięgają 28-IX-1929r., kiedy wybitny dyrygent, pianista i muzykolog Witold Friemann, założył w Katowicach Państwowe Konserwatorium Muzyczne.

Siedmiowydziałowa uczelnia prowadziła edukację muzyczną na trzech stopniach Szkoły Muzycznej - niższej, średniej i wyższej. Wznowienie działalności, przerwanej II wojną światową, prowadzono jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. Rozwój wyższej szkoły muzycznej i duże zainteresowanie śląskiego środowiska muzycznego, 12-XI-979r., pozwoliło uczelni uzyskać rangę akademii, przyjmując nazwę Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Kolejne lata działalności pozwoliły zbudować obecną strukturę śląskiej uczelni, która opiera się o 4 instytuty, 11 katedr i 3 zakłady. Absolwenci katowickiej akademii muzycznej otrzymują liczne nagrody przyznawane podczas międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych, koncertują w najlepszych orkiestrach symfonicznych, zostają znanymi solistami i kompozytorami, występują w teatrach, redagują muzyczną prasę i programy radiowo-telewizyjne, wchodzą w skład wykładowców na wszystkich stopniach edukacji muzycznej. Akademickie chóry, zespoły i orkiestry co roku dają wiele koncertów, a uczelnia organizuje festiwale o charakterze zarówno ogólnopolskim jak i międzynarodowym.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy / PROMO
Akademia Muzyczna w Łodzi: Prezentacja Uczelni
Twoja muzyczna kariera zaczyna się w Gdańsku – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni śląskie