Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Instrumentalistyka
Jazz i muzyka estradowa
Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki
Taniec
Wokalistyka

Opis Uczelni

Uczelnia Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach to najstarsza uczelnia wyższa Górnego Śląska, której tradycje sięgają 28-IX-1929r., kiedy wybitny dyrygent, pianista i muzykolog Witold Friemann, założył w Katowicach Państwowe Konserwatorium Muzyczne.

Siedmiowydziałowa uczelnia prowadziła edukację muzyczną na trzech stopniach Szkoły Muzycznej - niższej, średniej i wyższej. Wznowienie działalności, przerwanej II wojną światową, prowadzono jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. Rozwój wyższej szkoły muzycznej i duże zainteresowanie śląskiego środowiska muzycznego, 12-XI-979r., pozwoliło uczelni uzyskać rangę akademii, przyjmując nazwę Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Kolejne lata działalności pozwoliły zbudować obecną strukturę śląskiej uczelni, która opiera się o 4 instytuty, 11 katedr i 3 zakłady. Absolwenci katowickiej akademii muzycznej otrzymują liczne nagrody przyznawane podczas międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych, koncertują w najlepszych orkiestrach symfonicznych, zostają znanymi solistami i kompozytorami, występują w teatrach, redagują muzyczną prasę i programy radiowo-telewizyjne, wchodzą w skład wykładowców na wszystkich stopniach edukacji muzycznej. Akademickie chóry, zespoły i orkiestry co roku dają wiele koncertów, a uczelnia organizuje festiwale o charakterze zarówno ogólnopolskim jak i międzynarodowym.

 

Misja Uczelni

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, to jedna z najważniejszych polskich instytucji edukacyjnych w dziedzinie sztuk muzycznych, która odgrywa istotną rolę nie tylko na scenie krajowej, ale i międzynarodowej. Położona w środku miasta Katowice, uczelnia jest idealnym miejscem dla twórczych duchów pragnących rozwijać swoje umiejętności muzyczne.

Misją uczelni jest promowanie kultury i edukacji muzycznej poprzez rozbudowę wiedzy artystycznej i naukowej wśród studentów. Wychowując przyszłe pokolenia muzyków, naukowców i edukatorów, AM stara się przekazywać wartości artystyczne, etyczne i społeczne z szacunkiem dla tradycji i otwartością na innowacje.

Akademia oferuje szeroki zakres programów edukacyjnych, od kursów dla początkujących do zaawansowanych studiów magisterskich i doktoranckich, prowadzonych przez wybitnych profesorów i artystów z całego świata. Uczelnia w swojej pracy kładzie nacisk na interdyscyplinarność, rozwijając kompetencje studentów w różnych dziedzinach sztuki.

 

Koła naukowe na Akademii Muzycznej

Akademia Muzyczna (AM) im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, rozsławia swoją nazwę poprzez niezwykle aktywne koła naukowe. Położona w sercu przemysłowego miasta Katowice, uczelnia ta przekształca ciężki dźwięk przemysłu w harmonię edukacyjnych dźwięków.

Nauczanie wymaga nie tylko formalnych lekcji, ale także praktyki. Dlatego na AM w Katowicach, koła naukowe są wyjątkowo cenne. Poszerzają one horyzonty myślenia studentów, dając możliwość eksploracji różnych dziedzin muzyki, które mogą być poza tradycyjnym programem studiów. To jest prawdziwe doświadczenie w świecie muzycznym.

Studentom Akademii Muzycznej oferuje się dostęp do bogatego zasobu koł naukowych dostępnych na uczelni. Eksperci z różnych dziedzin prowadzą te grupy, dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami. Od teorii muzyki, przez kompozycję, do nauki gry na różnych instrumentach – możliwości są niemal nieograniczone. Te koła naukowe to szczególne miejsca, gdzie pasje spotykają się z profesjonalizmem, a edukacja staje się sztuką.

Podsumowując, AM w Katowicach jest miejscem, gdzie edukacja muzyczna nabiera pełnego wymiaru. Poprzez koła naukowe, studenci mają szanse na rozwijanie swoich zainteresowań poza konwencjonalnymi ścieżkami, pod okiem doświadczonych mentorów tego prestiżowego muzykalnego miejsca.

 

Studia podyplomowe na AM w Katowicach

Akademia Muzyczna (AM) im. Karola Szymanowskiego w Katowicach to uznana polska uczelnia artystyczna z siedzibą w samym sercu aglomeracji śląskiej – Katowicach. Swych studentów kształtuje na bazie zasobnej, wieloletniej tradycji edukacji muzycznej, połączonej z nowoczesnym podejściem do nauczania.

AM oferuje szereg kierunków studyjnych na poziomie licencjackim, magisterskim, a także studia podyplomowe. Są to unikalne programy skierowane do absolwentów szkół muzycznych, pragnących doskonalić swoje umiejętności. Uczelnia ułatwia kontakty z czołowymi artystami i pedagogami, co jest nieocenione w rozwoju każdego młodego muzyka.

AM w Katowicach to nie tylko studia, ale także dostęp do bogatej oferty koncertowej, doskonałe warunki do nauki, takie jak nowoczesne sale prób i studio nagrań, czy też możliwość zaangażowania się w wiele projektów artystycznych. To ośrodek mnogiej aktywności o bardzo indywidualnym charakterze, gdzie każdy student może zrealizować swoje marzenia o profesjonalnej karierze muzycznej.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy / PROMO
Akademia Muzyczna w Łodzi: Prezentacja Uczelni
Twoja muzyczna kariera zaczyna się w Gdańsku – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki