Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) (Publiczna)

palceholder

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12

tel.:

32 359 18 10,
32 359 18 80,
32 359 17 70,
32 359 16 22,
667 771 009

video_library Ranking popularności kierunków 2023

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 15 Reżyseria Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
2 11.22 Psychologia Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
3 10.88 Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
4 6.12 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
5 5.77 Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
6 5.57 Filologia angielska Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
7 5.14 Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
8 5.06 Prawo Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
9 4.83 Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
10 4.5 Logopedia Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
11 4.47 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
12 4.21 Kognitywistyka Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
13 4.13 Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
14 4.08 Filologia klasyczna Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
15 4.04 Filologia hiszpańska Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
16 3.95 Komunikacja cyfrowa Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
17 3.82 Lingwistyka stosowana Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
18 3.66 Informatyka Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
19 3.33 Architektura informacji Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
20 3.26 Sztuka pisania Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
21 3.11 Biotechnologia Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
22 3.06 Kultury mediów Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
23 2.86 Kulturoznawstwo Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
24 2.85 Geologia Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
25 2.79 Socjologia Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
26 2.75 Inżynieria materiałowa - studia w j. angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
27 2.73 Doradztwo filozoficzne i coaching Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
28 2.72 Mediteranistyka Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
29 2.71 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
30 2.67 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
31 2.65 Filologia włoska Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
32 2.63 Indywidualne studia międzywydziałowe Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
33 2.53 Pedagogika Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
34 2.5 Grafika Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
35 2.47 Arteterapia Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
36 2.43 Komunikacja promocyjna i kryzysowa Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
37 2.37 Doradztwo polityczne i publiczne Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
38 2.25 Filozofia Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
39 2.25 Pedagogika specjalna Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
40 2.22 Informatyka stosowana Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
41 2.18 Historia sztuki Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
42 2.16 Przedsiębiorczość Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
43 2.14 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
44 2.11 Administracja Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
45 2.11 Politologia Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
46 2.02 Filologia francuska Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
47 2.01 Filologia polska Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
48 1.96 Historia Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
49 1.85 Technologia chemiczna Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
50 1.82 Filologia słowiańska Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
51 1.81 Biologia Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
52 1.66 Inżynieria biomedyczna Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
53 1.64 Muzyka w multimediach Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
54 1.62 Turystyka historyczna Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
55 1.6 Inżynieria materiałowa Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
56 1.56 Geografia Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
57 1.55 Fizyka Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
58 1.5 Biofizyka Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
59 1.5 Nauki o rodzinie Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
60 1.45 Międzynarodowe studia polskie Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
61 1.44 Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
62 1.44 Etnologia i antropologia kulturowa Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
63 1.43 Geologia stosowana Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
64 1.33 Ochrona środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
65 1.31 Filologia germańska Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
66 1.29 Matematyka Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
67 1.17 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
68 1.11 Praca socjalna Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
69 1.07 Chemia Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
70 1.04 Mechatronika Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
71 1.03 Fizyka medyczna Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
72 0.9 Teologia Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
73 0.83 Inżynieria zagrożeń środowiskowych Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
74 0.77 Filologia wschodniosłowiańska Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2023 roku

1. Reżyseria  - 15 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Praca w telewizji czy świecie kina kusi nie jedną osobę. Ten kierunek ma przygotować absolwentów, do roli reżysera filmów, widowisk czy krótkich form reklamowych. Pierwsze lata obejmują naukę z zakresu wiedzy o filozofii, socjologi.

Poznawane są także różne modele twórczości artystycznej. Duży nacisk jest kładziony na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Studenci pierwszego stopnia przygotowują samodzielne etiudy telewizyjne i filmowe. Podczas studiów 2 stopnia poszerzana jest wiedza, pojawia się także tematyka scenografii, pisania scenariuszy, a także pracy z aktorem czy realizacji dźwięku. Po tym kierunku można być samodzielnym reżyserem filmowym czy spektakli pracować jako scenarzysta czy w reklamie.

Zobacz więcej:  Reżyseria na UŚ w Katowicach.

2. Psychologia - ponad 11 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Na studia psychologiczne składa się także wiedza z takich zakresów jak chemia, farmaceutyka i wiele innych. Na studiach są do wyboru określone ścieżki specjalizacyjne, które pozwalają na lepsze poznanie wiedzy w zakresie: psychologii klinicznej, psychologi zdrowia i jakości życia, psychologi sądowej, psychologi rozwoju człowieka i rodziny.

Studenci potrafią oceniać i analizować zjawiska indywidualne i społeczne. To także widza na temat socjologi i biologicznych podstaw zachowań. Zapotrzebowanie na specjalistów tej dziedziny jest duże. Absolwenci pracują w [poradniach, szkołach i przedszkolach, poradniach zdrowia psychicznego, w ośrodkach leczenia uzależnień, domach dziecka, fundacjach.

Zobacz więcej: Psychologia na UŚ w Katowicach.

3. Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - ponad 10 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Coraz więcej polskich twórców i reżyserów zostaje docenionych na arenie międzynarodowej. Nic więc dziwnego, że na ten kierunki jest masa chętnych. Podczas nauki zdobywana jest wiedza, która ma przygotować do pracy jako operator, realizator dźwięki, fotografika, fotoreportera.

Studenci poznają tajniki filozofii, historii sztuki, teorii filmu i innych. Poza wiedzą praktyczną kluczowe jest tu jej kreatywne wykorzystanie. Studenci odbywają staże i praktyki przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. Studenci tego kierunku samodzielnie są w stanie przygotować etiudy telewizyjne i filmowe.

Zobacz więcej: Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia na UŚ w Katowicach.

4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji - ponad 6 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

Kierunek studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji koncentruje się na efektywnym zarządzaniu pracownikami i rozwijaniu ich potencjału. Program nauczania obejmuje psychologię pracy, prawo pracy, zarządzanie personelem, techniki rekrutacji, oceny i szkolenia pracowników oraz strategie motywacyjne.

Studenci uczą się także o kulturze organizacyjnej, zarządzaniu zmianą i metodach poprawy efektywności organizacyjnej. Kierunek przygotowuje do roli specjalistów HR w różnych typach organizacji, od korporacji po małe firmy, gdzie profesjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi jest kluczowe dla sukcesu.

Zobacz więcej: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji na UŚ w Katowicach.

5. Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji - ponad 5 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Kierunek studiów Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji skupia się na analizie systemów politycznych, międzynarodowych relacji oraz procesów dyplomatycznych. Program nauczania łączy teorię polityki, praktykę dyplomatyczną, prawo międzynarodowe oraz ekonomię polityczną.

Studenci zdobywają umiejętności negocjacji, analizy politycznej, zarządzania kryzysowego i komunikacji międzykulturowej. Kierunek przygotowuje do pracy w międzynarodowych organizacjach, ministerstwach spraw zagranicznych, think-tankach oraz w sektorze prywatnym.

Zobacz więcej: Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji na UŚ w Katowicach.