Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) (Publiczna)

palceholder

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12

tel.:

32 359 18 10,
32 359 18 80,
32 359 17 70,
32 359 16 22,
667 771 009

video_library Ranking popularności kierunków

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

1. Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia  - ponad 16 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Coraz więcej polskich twórców i reżyserów zostaje docenionych na arenie międzynarodowej. Nic więc dziwnego, że na ten kierunki jest masa chętnych. Podczas nauki zdobywana jest wiedza, która ma przygotować do pracy jako operator, realizator dźwięki, fotografika, fotoreportera.

Studenci poznają tajniki filozofii, historii sztuki, teorii filmu i innych. Poza wiedzą praktyczną kluczowe jest tu jej kreatywne wykorzystanie. Studenci odbywają staże i praktyki przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. Studenci tego kierunku samodzielnie są w stanie przygotować etiudy telewizyjne i filmowe.

Zobacz więcej: Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia na UŚ w Katowicach.

 

2. Psychologia - 13 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Na studia psychologiczne składa się także wiedza z takich zakresów jak chemia, farmaceutyka i wiele innych. Na studiach są do wyboru określone ścieżki specjalizacyjne, które pozwalają na lepsze poznanie wiedzy w zakresie: psychologii klinicznej, psychologi zdrowia i jakości życia, psychologi sądowej, psychologi rozwoju człowieka i rodziny.

Studenci potrafią oceniać i analizować zjawiska indywidualne i społeczne. To także widza na temat socjologi i biologicznych podstaw zachowań. Zapotrzebowanie na specjalistów tej dziedziny jest duże. Absolwenci pracują w [poradniach, szkołach i przedszkolach, poradniach zdrowia psychicznego, w ośrodkach leczenia uzależnień, domach dziecka, fundacjach.

Zobacz więcej: Psychologia na UŚ w Katowicach.

 

3. Reżyseria - ponad 10 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Praca w telewizji czy świecie kina kusi nie jedną osobę. Ten kierunek ma przygotować absolwentów, do roli reżysera filmów, widowisk czy krótkich form reklamowych. Pierwsze lata obejmują naukę z zakresu wiedzy o filozofii, socjologi.

Poznawane są także różne modele twórczości artystycznej. Duży nacisk jest kładziony na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Studenci pierwszego stopnia przygotowują samodzielne etiudy telewizyjne i filmowe. Podczas studiów 2 stopnia poszerzana jest wiedza, pojawia się także tematyka scenografii, pisania scenariuszy, a także pracy z aktorem czy realizacji dźwięku. Po tym kierunku można być samodzielnym reżyserem filmowym czy spektakli pracować jako scenarzysta czy w reklamie.

Zobacz więcej: Reżyseria na UŚ w Katowicach.

 

4. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim- ponad 9 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia

Podczas nauki na tym kierunku poszerzana jest wiedza z tematyki językoznawstwa i rozumienia tekst anglojęzycznego. Studenci poznają także tematykę związaną z kulturoznawstwem, a także specjalistyczną terminologie w języku angielskim.

To doskonałe przygotowanie do zawodu nauczyciela, tłumacza czy specjalisty z biegłym językiem obcym. Dodatkowo w czasie trwania tych studiów można wybrać dodatkowy język, w tym wypadku koreański, gdzie poznaje się go w mowie i piśmie. To szansa na pracę w korporacjach międzynarodowych.

Zobacz więcej: Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim na UŚ w Katowicach.

 

5. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim- ponad 7 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonalne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Doskonała znajomość języka obcego znacznie zwiększa szansę na rynku pracy. Dodatkowo, jeśli ktoś włada także innym, rzadkim językiem, tym jego szanse mogą byyć większe. Na tym kierunku pogłębiana jest wiedza z zakresu filologii angielskiej, historii, a także kultury.

Dodatkowo zajęcia z języka japońskiego, pozwalają na poznanie go w mowie i piśmie. To spora szansa na pracę jako tłumacz, specjalista w firmach japońskich czy międzynarodowych. Biegła znajomość dwóch języków to też możliwość pracy w redakcjach, tv i mediach.

Zobacz więcej: Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim na UŚ w Katowicach.