Politechnika Śląska w Gliwicach (PŚ)

Galeria Politechnika Śląska w Gliwicach (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska w Gliwicach (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska w Gliwicach (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska w Gliwicach (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska w Gliwicach (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska w Gliwicach (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska w Gliwicach (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska w Gliwicach (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska w Gliwicach (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska w Gliwicach (PŚ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały: 15

Kierunki: 57

Opinie: 13

Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach to publiczna uczelnia techniczna, której początki sięgają 1945 roku. Wieloletnia historia i tradycja, wypracowane standardy nauczania i stale powstające nowe kierunki sprawiają, że PŚ cieszy się ogromną popularnością wśród kandydatów na studia. Uczelnia co roku zdobywa również wysokie lokaty w niezależnych rankingach uczelni polskich i światowych. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się 15 wydziałów, z których 11 działa w Gliwicach, 2 w Katowicach i 2 w Zabrzu. Uczelnia kształci w takich dziedzinach, jak chemia, elektryka, budownictwo, górnictwo, mechanika, inżynieria środowiska. Dostępne są studia pierwszego i drugiego stopnia, studia doktoranckie, a także spory wybór studiów podyplomowych. Studenci mają do dyspozycji świetnie rozwiniętą bazę dydaktyczną, mogą realizować wiele dodatkowych badań, zajęć i projektów, co pozwala im na zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności. Wysoki poziom kształcenia, wykwalifikowana kadra dydaktyczna i nacisk na praktyczna naukę gwarantują, że studia na Politechnice Śląskiej doskonale przygotują do wybranego zawodu. 

Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Katowicach ( zobacz więcej )

Katowice

ul. Raciborska 37

tel.:

32 758 77 00, 32 75 87 730

ikonka email do uczelni

rektorat@asp.katowice.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) ( zobacz więcej )

40-287 Katowice

ul. 1 Maja 50

tel.:

32 257-70-00

ikonka email do uczelni

akademia@ae.katowice.pl

Uniwersytet Śląski (US) w Katowicach ( zobacz więcej )

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12

tel.:

32 359 24 00,
Dział Kształcenia tel. 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 16 22

ikonka email do uczelni

rekrutacja@us.edu.pl


Uczelnie publiczne (państwowe) w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach

Ten Uniwersytet kształcący lekarzy oraz specjalistów nauk o zdrowiu liczy już 70 lat tradycji akademickiej na Górnym Śląsku. Dawniej uczelnia nosiła nazwę Śląskiej Akademii Medycznej.
Pierwotne kroki uczelni rozpoczynały się w Rokitnicy Bytomskiej w kompleksie poszpitalnych budynków, korzystając z zaplecza i potrzeb pacjentów z Zabrza i Bytomia. Obecnie, uczelnia kształci na dwóch wydziałach w Katowicach oraz na wydziałach zamiejscowych w Sosnowcu i Bytomiu. Lata 70-te sprzyjały rozwojowi zaplecza akademickiego kampusu w Katowicach wraz z klinikami, szpitalem, hotelem dla pielęgniarek.Współcześnie, uczelnia posiada własne Centrum Medycyny Doświadczalnej oraz Centrum Transferu Technologii. Dalszy rozwój śląskiej medycyny ze szczególnym rozwojem kardiochirurgii wnosili wybitni naukowcy i absolwenci tej uczelni. Dawniej absolwent, dziś już profesor Andrzej Bochenek – kardiochirurg. W zasobach jednostki znajduje się uczelniane Muzeum Medycyny i Farmacji otwarte od 2018 roku. Jest to szczególne miejsce dla adeptów wkraczających do świata współczesnej medycyny, pozwalające z refleksją spojrzeć na dawną salę operacyjną i zasoby farmacji, oparte o zielarstwo i minerały.

Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w KatowicachŚlady sztuki na Górnym Śląsku w wymiarze akademickim do roku 2000 były prowadzone poprzez filię Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa z siedzibą w Katowicach. Począwszy od 2001 roku, absolwenci tej samodzielnej, autonomicznej uczelni w nowym stuleciu, odsłaniają kolejne przestrzenie sztuki szczególnie obecne w projektowaniu. Artystyczna strefa akademicka oferuje kształcenie na dwóch wydziałach: artystycznym i projektowym.

Nowy, modernistyczny i przeszklony budynek uczelni przy ulicy Raciborskiej, kryje w sobie ponad 150 sal wśród których są modelarnie, pracownie i sklep z artykułami malarskimi. Uczelnia wspiera promocję sztuki poprzez cyklicznie organizowany konkurs o nazwie „Design 32”, skierowany na docenienie prac dyplomowych absolwentów uczelni artystycznych o specjalizacji projektowej z całego kraju. Wystawa związana z konkursem ma miejsce w Galerii ASP Rondo Sztuki w Katowicach. W tym miejscu, od 2007 roku można zapoznać się z efektami prac już nie tylko absolwentów uczelni ale artystów światowej sławy. Na bieżąco organizowane są tu wystawy z szerokiego zakresu od malarstwa po grafikę. Wysoka kategoria A + przyznana wydziałowi projektowemu na uczelni, zgodnie z ewaluacją jednostek naukowych w Polsce to wyróżniająca ocena dla dorobku i poziomu kształcenia.

Uniwersytet Śląski w KatowicachPierwsze istotne utrwalenie struktury tej uczelni, nastąpiło w 1968 roku. Wtedy to Uniwersytet Śląski stał się 9 uniwersytetem w kraju. Wtedy to uczelnia kształciła na 4 wydziałach ponad 5 tysięcy studentów. Dziś, uczelnia liczy 12 wydziałów z pełną ofertą kierunków i trybu studiów w której kształci się ponad 25 tysięcy adeptów wiedzy na wielu kierunkach.

Główna siedziba uczelni to Katowice z zamiejscowymi filiami w Cieszynie, Sosnowcu i Chorzowie. Współczesny campus uczelni to rozbudowane zasoby w których działa biblioteka, wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Międzywydziałowa Pracownika Badań Strukturalnych oraz Centrum Kształcenia na Odległość.Uczelnia pozyskuje również kapitał współpracy ze strefą przedsiębiorstwa, jako przestrzenią otwartą na specjalistów, absolwentów tej uczelni. Innowacyjna spółka celowa SPIN-US powołana w celu komercjalizacji wyników badań, wspiera pomysły badawcze i oferuje usługi wspierające transfer wiedzy z nauki do biznesu. Honorowy tytuł doktora honoris causa tej uczelni posiada m.in. polityk i prof. Jerzy Buzek, pisarz Ryszard Kapuściński oraz francuski filozof algierskiego pochodzenia prof. Jacques Derrida.

Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach

Miejsce kształcenia nauczycieli oraz instruktorów wychowania fizycznego w rozmaitych dziedzinach sportowych, sięga w Katowicach do początków lat 50 tych XX wieku. Od Technikum Wychowania Fizycznego w 1952 roku, przez Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego do Akademii Wychowania Fizycznego ustanowionej w 1979 roku, uczelnia z powodzeniem kształci adeptów sportu i rehabilitacji. Uczelnia pod nazwą Jerzego Kukuczki, zdobywcy korony Himalajów organizuje od 12 lat bieg, ku pamięci tego pioniera wspinaczki.

Aktualnie, uczelnia prowadzi 3 wydziały z pełnym zapleczem pracowni badań czynnościowych oraz biomechaniki i energospirometrii. Otwarte zaplecze usług hali sportowej wraz z pływalnią, stadion lekkoatletyczny, hala do szermierki wraz z wyposażeniem multimedialnym w salach dydaktycznych, sprzyjają organizacji wydarzeń oraz działalności Klubu Sportowego Akademickiego Związku Sportowego. Klub z sukcesem reprezentowali mistrzowie w sporcie wielu sekcji: Sylwia Jaśkowiec w narciarstwie klasycznym czy Justyna Święty w lekkoatletyce, indywidualna mistrzyni Europy z 2018r. w biegu na 400 metrów. Wysoka kategoria A nadana uczelni w roku 2018, potwierdza o wysokich efektach ewaluacji uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUczelnia ma ponad 70 letnią historię kształcenia. W okresie przedwojennym i powojennym wraz ze zmianami politycznymi Studium nauk społeczno-gospodarczych kształtowało strukturę przyszłej uczelni publicznej. Pierwsi absolwenci studiów magisterskich odbierali dyplomy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w latach 1952-1953. Od 2010 roku jednostka zyskała nazwę Uniwersytetu Ekonomicznego.Aktualnie uczelnia kształci blisko 11 tysięcy studentów na 5 wydziałach. W zasobach uczelni znajduje się Centrum Badań i Transferu Technologii oraz autorskie jednostki, popularyzujące wiedzę oraz umiejętności ekonomiczno-analityczne w takich formach jak Akademia Biznesu. Popularyzacja trendów w zakresie zarządzania oraz adaptacji do dynamiki rynku pracy na rzecz wykorzystania kapitału absolwentów uczelni realizowane są poprzez cykliczne wydarzenia na kształt targów pracy połączonych z konferencją o nazwie Silesia HR Trends. Historie karier absolwentów tej uczelni wskazują na dorobek w postaci stanowisk prezesów, dyrektorów, przedsiębiorców i analityków wartościowych spółek , grup handlowo-usługowych lub instytucji sektora publicznego i prywatnego.