Która uczelnia publiczna w Katowicach jest najlepsza?
 

Uczelnie publiczne w Katowicach
 

Nie ma uniwersalnie akceptowanych kryteriów, które pozwoliłyby bezwzględnie określić, która z warszawskich uczelni publicznych jest uznawana za najlepszą.

Wybór odpowiedniej uczelni często zależy od preferowanego kierunku studiów, jako że na każdym kierunku uczą inni specjaliści, co wpływa na różnorodność poziomu edukacji.

Również wartościowe mogą być opinie studentów, które można znaleźć na tej stronie przy opisach poszczególnych uczelni.

Na podstawie dostępnych informacji, najlepszą publiczną uczelnią w Katowicach według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 jest Uniwersytet Śląski, który zajął 10. miejsce wśród polskich uniwersytetów i 30. miejsce wśród wszystkich wyższych uczelni w Polsce.
 

Które kierunki studiów na uczelniach publicznych w Katowicach są najbardziej popularne?
 

Uczelnie.pl corocznie przygotowywuje ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Katowicach.
 

Jakie są progi punktowe na uczelniach publicznych w Katowicach?
 

Znajdziesz tu zestawienie publicznych uczelni w Katowicach, które obejmuje również dane dotyczące najniższych wymaganych progów punktowych w procesie rekrutacyjnym, o ile są one stosowane przez te uczelnie.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 28

Opinie: 15

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to państwowa szkoła wyższa, która powstała jeszcze przed wojną w 1936 roku jako Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Obecnie uczelnia posiada 4 wydziały: Ekonomii, Finansów, Informatyki i Komunikacji, Zarządzania. Do dyspozycji studentów pozostają: studia I i II stopnia (dzienne oraz zaoczne), studia doktoranckie, podyplomowe oraz MBA i studia dla obcokrajowców. 

Przy katowickim UE funkcjonuje 35 kół naukowych oraz kilka jednostek skierowanych do społeczności spoza uczelni, m.in. Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku, Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy czy Akademia Młodego Ekonomisty. Dodatkowo przy uczelni aktywnie działają inne organizacje studenckie, które dzięki swojemu zróżnicowaniu tematycznemu dopasują się do potrzeb studenta. 

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (Publiczna)

Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 11

Opinie: 24

Założona w roku 1991, Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach przekształciła się z czasem w cenioną instytucję edukacyjną. W 1994 roku uczelnia zmieniła swoją nazwę na Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową, oferując takie kierunki jak Zarządzanie i Marketing, a później również Turystyka i Rekreacja. Rozwój akademii obejmował otwarcie nowych wydziałów w Żorach i Wiedniu oraz wprowadzenie do oferty edukacyjnej programów takich jak Fizjoterapia, Kosmetologia i Pielęgniarstwo.

Fuzja w 2016 roku ze Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania dodatkowo umocniła jej pozycję na rynku oświatowym. W 2022 roku uczelnia zdecydowała się na zmianę nazwy na obecną, podkreślając swoje dziedzictwo i ciągły rozwój. Dziś Akademia oferuje szeroki wybór studiów na poziomie licencjackim, magisterskim i podyplomowym, z dużym naciskiem na wysoką jakość kształcenia i nowatorstwo.


Uczelnie publiczne (państwowe) w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w KatowicachTen Uniwersytet kształcący lekarzy oraz specjalistów nauk o zdrowiu liczy już 70 lat tradycji akademickiej na Górnym Śląsku. Dawniej uczelnia nosiła nazwę Śląskiej Akademii Medycznej. Pierwotne kroki uczelni rozpoczynały się w Rokitnicy Bytomskiej w kompleksie poszpitalnych budynków, korzystając z zaplecza i potrzeb pacjentów z Zabrza i Bytomia. Obecnie, uczelnia kształci na dwóch wydziałach w Katowicach oraz na wydziałach zamiejscowych w Sosnowcu i Bytomiu. Lata 70-te sprzyjały rozwojowi zaplecza akademickiego kampusu w Katowicach wraz z klinikami, szpitalem, hotelem dla pielęgniarek.

Współcześnie, uczelnia posiada własne Centrum Medycyny Doświadczalnej oraz Centrum Transferu Technologii. Dalszy rozwój śląskiej medycyny ze szczególnym rozwojem kardiochirurgii wnosili wybitni naukowcy i absolwenci tej uczelni. Dawniej absolwent, dziś już profesor Andrzej Bochenek – kardiochirurg. W zasobach jednostki znajduje się uczelniane Muzeum Medycyny i Farmacji otwarte od 2018 roku. Jest to szczególne miejsce dla adeptów wkraczających do świata współczesnej medycyny, pozwalające z refleksją spojrzeć na dawną salę operacyjną i zasoby farmacji, oparte o zielarstwo i minerały.Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Katowicach
Ślady sztuki na Górnym Śląsku w wymiarze akademickim do roku 2000 były prowadzone poprzez filię Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa z siedzibą w Katowicach. Począwszy od 2001 roku, absolwenci tej samodzielnej, autonomicznej uczelni w nowym stuleciu, odsłaniają kolejne przestrzenie sztuki szczególnie obecne w projektowaniu. Artystyczna strefa akademicka oferuje kształcenie na dwóch wydziałach: artystycznym i projektowym.
Nowy, modernistyczny i przeszklony budynek uczelni przy ulicy Raciborskiej, kryje w sobie ponad 150 sal wśród których są modelarnie, pracownie i sklep z artykułami malarskimi. Uczelnia wspiera promocję sztuki poprzez cyklicznie organizowany konkurs o nazwie „Design 32”, skierowany na docenienie prac dyplomowych absolwentów uczelni artystycznych o specjalizacji projektowej z całego kraju. Wystawa związana z konkursem ma miejsce w Galerii ASP Rondo Sztuki w Katowicach. W tym miejscu, od 2007 roku można zapoznać się z efektami prac już nie tylko absolwentów uczelni ale artystów światowej sławy. Na bieżąco organizowane są tu wystawy z szerokiego zakresu od malarstwa po grafikę. Wysoka kategoria A + przyznana wydziałowi projektowemu na uczelni, zgodnie z ewaluacją jednostek naukowych w Polsce to wyróżniająca ocena dla dorobku i poziomu kształcenia.Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pierwsze istotne utrwalenie struktury tej uczelni, nastąpiło w 1968 roku. Wtedy to Uniwersytet Śląski stał się 9 uniwersytetem w kraju. Wtedy to uczelnia kształciła na 4 wydziałach ponad 5 tysięcy studentów. Dziś, uczelnia liczy 12 wydziałów z pełną ofertą kierunków i trybu studiów w której kształci się ponad 25 tysięcy adeptów wiedzy na wielu kierunkach. Główna siedziba uczelni to Katowice z zamiejscowymi filiami w Cieszynie, Sosnowcu i Chorzowie. Współczesny campus uczelni to rozbudowane zasoby w których działa biblioteka, wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Międzywydziałowa Pracownika Badań Strukturalnych oraz Centrum Kształcenia na Odległość.
Uczelnia pozyskuje również kapitał współpracy ze strefą przedsiębiorstwa, jako przestrzenią otwartą na specjalistów, absolwentów tej uczelni. Innowacyjna spółka celowa SPIN-US powołana w celu komercjalizacji wyników badań, wspiera pomysły badawcze i oferuje usługi wspierające transfer wiedzy z nauki do biznesu. Honorowy tytuł doktora honoris causa tej uczelni posiada m.in. polityk i prof. Jerzy Buzek, pisarz Ryszard Kapuściński oraz francuski filozof algierskiego pochodzenia prof. Jacques Derrida.Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w KatowicachMiejsce kształcenia nauczycieli oraz instruktorów wychowania fizycznego w rozmaitych dziedzinach sportowych, sięga w Katowicach do początków lat 50 tych XX wieku. Od Technikum Wychowania Fizycznego w 1952 roku, przez Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego do Akademii Wychowania Fizycznego ustanowionej w 1979 roku, uczelnia z powodzeniem kształci adeptów sportu i rehabilitacji. Uczelnia pod nazwą Jerzego Kukuczki, zdobywcy korony Himalajów organizuje od 12 lat bieg, ku pamięci tego pioniera wspinaczki.
Aktualnie, uczelnia prowadzi 3 wydziały z pełnym zapleczem pracowni badań czynnościowych oraz biomechaniki i energospirometrii. Otwarte zaplecze usług hali sportowej wraz z pływalnią, stadion lekkoatletyczny, hala do szermierki wraz z wyposażeniem multimedialnym w salach dydaktycznych, sprzyjają organizacji wydarzeń oraz działalności Klubu Sportowego Akademickiego Związku Sportowego. Klub z sukcesem reprezentowali mistrzowie w sporcie wielu sekcji: Sylwia Jaśkowiec w narciarstwie klasycznym czy Justyna Święty w lekkoatletyce, indywidualna mistrzyni Europy z 2018r. w biegu na 400 metrów. Wysoka kategoria A nadana uczelni w roku 2018, potwierdza o wysokich efektach ewaluacji uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uczelnia ma ponad 70 letnią historię kształcenia. W okresie przedwojennym i powojennym wraz ze zmianami politycznymi Studium nauk społeczno-gospodarczych kształtowało strukturę przyszłej uczelni publicznej. Pierwsi absolwenci studiów magisterskich odbierali dyplomy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w latach 1952-1953. Od 2010 roku jednostka zyskała nazwę Uniwersytetu Ekonomicznego.
Aktualnie uczelnia kształci blisko 11 tysięcy studentów na 5 wydziałach. W zasobach uczelni znajduje się Centrum Badań i Transferu Technologii oraz autorskie jednostki, popularyzujące wiedzę oraz umiejętności ekonomiczno-analityczne w takich formach jak Akademia Biznesu. Popularyzacja trendów w zakresie zarządzania oraz adaptacji do dynamiki rynku pracy na rzecz wykorzystania kapitału absolwentów uczelni realizowane są poprzez cykliczne wydarzenia na kształt targów pracy połączonych z konferencją o nazwie Silesia HR Trends. Historie karier absolwentów tej uczelni wskazują na dorobek w postaci stanowisk prezesów, dyrektorów, przedsiębiorców i analityków wartościowych spółek , grup handlowo-usługowych lub instytucji sektora publicznego i prywatnego.