Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Progi Punktowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)

Wydziały/Kierunki Rok 2023
Stacjonarne Niestacjonarne
Informatyka 132
Analityka Gospodarcza 120
Informatyka i Ekonometria 120
International Business 118
Finanse i Rachunkowość 115
Ekonomia 111
Logistyka 110
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 110
Gospodarka Miejska i Nieruchomości 110
Gospodarka Cyfrowa 110
Zarządzanie 110
Logistyka w Biznesie 106
Finance and Accounting for Business 105
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 105
Przedsiębiorczość i Finanse 102
Prawo w Zarządzaniu NOWOŚĆ! 100
Gospodarka Turystyczna 80
Gospodarka Przestrzenna 80
Finanse Menedżerskie 80
Finanse i Rachunkowość (Rybnik) 80
Zarządzanie Publiczne NOWOŚĆ! 80

Progi punktowe na UE w Katowicach - Ogólne informacje

Progi punktowe - jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Jeśli chcesz podjąć studia na Uniwersytecie Ekonomicznym musisz być przygotowany na proces rekrutacyjny, który ostatecznie zadecyduje o dostaniu się na dany kierunek. Pod uwagę głównie brane są wyniki z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego oraz drugiego wybranego przedmiotu (historia, geografia, matematyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka) zdawanego na poziomie podstawowym.

Dodatkowo punkty możesz uzyskać za wynik z matury zdawanej na poziomie rozszerzonym z wymienionych wyżej przedmiotów. Punkty z egzaminu maturalnego są przeliczane przy uwzględnianiu poziomu przedmiotów zdawanych na maturze oraz przypisanych im wag.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Jeśli nie udało Ci się zdobyć oczekiwanej liczby punktów na maturze, nie oznacza to utraty możliwości dostania się na wymarzony kierunek studiów.

Dodatkowe punkty naboru można zdobyć, biorąc udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach naukowych organizowanych dla szkół średnich. Laureat lub finalista takiej olimpiady uzyskuje 100% punktów z jednego przedmiotu, który jest przypisany danemu konkursowi.

Warunkiem osiągnięcia takiego wyniku jest przystąpienie do matury z pozostałych przedmiotów obowiązkowych i uzyskanie minimalnej do zdania ilość punktów. W punktację kwalifikacyjną wliczane są również osiągnięcia sportowe.

Kiedy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podaje informację o progach punktowych?


Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zawsze umieszcza informacje na temat minimalnych progów punktowych na swojej stronie internetowej. Kandydat może jeszcze przed rejestracją zweryfikować wymagania uczelni. Minimalną ilość punktów określa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Dlatego też aby podjąć studia na UE w Katowicach trzeba uzyskać jak najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym.

Kandydaci z najlepszymi wynikami maturalnymi są przyjmowani do czasu większościowego lub całkowitego zapełnienia limitu miejsc na konkretnym kierunku. Niemniej jednak w przypadku, gdy nie zostanie wypełniony limit miejsc, może zostać przeprowadzony dodatkowy nabór.

Zobacz więcej: Rekrutacja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w roku 2023

 

1. Informatyka - próg minimalny: 132 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia licencjackie (3-letnie), magisterskie (2-letnie)

Absolwenci kierunku Informatyka znają nowoczesne narzędzia tworzenia oprogramowania, a także potrafią wykorzystać je do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania problemów informatycznych w różnych dziedzinach. Umieją również myśleć analitycznie i właściwie analizować dane.

Do wyboru studenci mają następujące specjalizacje: Algorytmika i programowanie, Bazy danych i inżynieria danych, Programowanie gier i aplikacji mobilnych, Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania.

Zobacz więcej: Informatyka na UE w Katowicach.

2. Analityka Gospodarcza – próg minimalny: 120 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia licencjackie (I stopnia), magisterskie (II stopnia)

Kierunek Analityka Gospodarcza wyposaża studentów w umiejętność diagnozowania sytuacji społeczno-ekonomicznej dla różnych podmiotów, dokonywania interpretacji wyników różnych analiz ekonomicznych. Absolwenci potrafią podejmować ważne decyzje gospodarcze oraz umieją przewidzieć ich skutki, opierając się o właściwe prognozy ekonomiczne.

Zobacz więcej: Analityka Gospodarcza na UE w Katowicach.

3. Informatyka i Ekonometria - próg minimalny: 120 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia licencjackie, magisterskie.

Absolwent posiada wiedzę na temat metod i narzędzi matematycznych, statystycznych oraz ekonometrycznych, które są niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych. Kierunek pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, np. biura konsultingowe czy organizacje pozarządowe.

Do wyboru pozostają 3 specjalizacje: Analityka danych, Biznes elektroniczny, Inżynieria wiedzy.

Zobacz więcej: Informatyka i Ekonometria na UE w Katowicach.

4. International Business - próg minimalny: 118 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia (3-letnie), II stopnia (2-letnie)

Program studiów opiera się na unikalnym programie z zakresu biznesu międzynarodowego, który uwzględnia wiedzę ekonomiczną, prawną oraz z obszaru finansów i zarządzania. Studenci na tym kierunku mają okazję poznać współczesne zjawiska zachodzące w europejskiej i globalnej gospodarce oraz międzynarodowe uwarunkowania prowadzenia biznesu.

Zobacz więcej: International Business na UE w Katowicach.

5. Finanse i Rachunkowość - próg minimalny: 115 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia (3-letnie), studia II stopnia (2-letnie)

Kształcenie na tym kierunku pozwala studentom posiąść następujące umiejętności: przygotowywanie informacji finansowych, ocenianie ryzyka, podejmowanie trafnych decyzji finansowych, znajdowanie optymalnych rozwiązań w różnych warunkach gospodarczych.

Do wyboru studenci mają 5 specjalności: Analityk finansowy, Finanse i technologie cyfrowe, Rachunkowość i podatki, Rachunkowość i rewizja finansowa, Współczesna bankowość.

Zobacz więcej: Finanse i Rachunkowość na UE w Katowicach.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Katowicach