Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Bielsko-Biała Kierunek Pedagogika - 2 uczelnie

Wyższa Szkoła Administracji (WSA)(Niepublliczna) ( zobacz więcej )

43-300 Bielsko-Biała

Plac Marcina Lutra 7

tel.:

33 815 11 07

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wsa.bielsko.pl

Studia na kierunku Pedagogika w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem Pedagogika w Bielsku-Białej

Osoby chętne podjąć naukę w Bielsku-Białej, mają dosyć szerokie możliwość wyboru. W przypadku kierunku Pedagogika w tym mieście znajdziemy 2 uczelnie wyższe go oferujące. Są to:1. Akademia Techniczno-Humanistyczna

Czas trwania studiów: 3 lata (licencjat), 2 lata (magister)

Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny

Specjalności do wyboru: Resocjalizacja, Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, Edukacja elementarna i wczesne wspomaganie rozwoju, Resocjalizacja i socjoterapia.2. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Czas trwania studiów: 3 lata (licencjat), 2 lata (magister)

Tryb studiów: niestacjonarny

Opłaty: 2250 zł/semestr (I stopień), 2450 zł/semestr (II stopień)

Specjalności do wyboru: Asystent osoby niepełnosprawnej z językiem niemieckim, Pedagogika starzenia się (geragogika), Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna profilaktyką uzależnień, Terapia zajęciowa i arteterapia, Doradztwo zawodowe i personalne, Diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii SI w placówce oświatowej, Terapia pedagogiczna z rewalidacją.


Studia w Bielsku-Białej na kierunku Pedagogika - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje