Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)video_library Ranking popularności kierunków 2023

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 6.3 Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach
2 1.5 Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach
3 1.4 Turystyka i rekreacja Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach
4 1.4 Zarządzanie, specjalność zarządzanie sportem Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach
5 1.3 Zarządzanie, specjalność zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach
6 1.2 Sport Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach
7 1.1 Zarządzanie, specjalność zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach
8 0.9 Wychowanie fizyczne Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach
9 0.6 Bezpieczeństwo wewnętrzne Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na AWF w Katowicach w 2023 roku

1. Fizjoterapia - 6,3 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie

Studia to najczęstszy wybór wśród kandydatów na katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. Studenci w trakcie toku studiów zdobywają istotną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności, które w przyszłości pomogą im wykonywać badania diagnostyczne, planować rehabilitację medyczną dla konkretnego przypadku medycznego czy w jaki sposób właściwie kierować zespołem terapeutycznym.

Ukończenie kierunku, jakim jest Fizjoterapia pozwala absolwentom podjąć zatrudnienie m.in. w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych czy ośrodkach sportowych.

Zobacz więcej: Fizjoterapia na AWF w Katowicach.

2. Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym - 1,5 kandydata na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Na tym kierunku studenci uczą się kreowania zdrowia publicznego poprzez promowanie różnych form prozdrowotnego stylu życia osób w różnym wieku i stanie zdrowia. Są oni świadomi roli i znaczenia aktywności fizycznej oraz prawidłowego żywienia w pierwotnej i wtórnej profilaktyce zdrowia osób dorosłych i starszych, w tym otyłych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych.

Absolwent dysponuje również umiejętnościami praktycznymi jak te związane z np. diagnostyką, poradnictwem, planowaniem i realizacją prozdrowotnej aktywności fizycznej i prawidłowego żywienia.

Zobacz więcej: Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym na AWF w Katowicach.

3. Turystyka i rekreacja - 1,4 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Kierunek studiów Turystyka i rekreacja koncentruje się na projektowaniu, organizacji oraz zarządzaniu usługami turystycznymi i rekreacyjnymi. Program nauczania obejmuje wiedzę z geografii turystycznej, ekonomii, marketingu turystycznego oraz planowania imprez i wydarzeń sportowych.

Studenci uczą się również o zrównoważonym rozwoju, zarządzaniu atrakcjami turystycznymi i technikach obsługi klienta. Kierunek przygotowuje do pracy w biurach podróży, ośrodkach wypoczynkowych, parkach rozrywki oraz organizacjach zajmujących się promocją zdrowego stylu życia i aktywnością fizyczną.

Zobacz więcej: Turystyka i rekreacja na AWF w Katowicach.

4. Zarządzanie, specjalność zarządzanie sportem - 1,4 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Kierunek studiów Zarządzanie, specjalność zarządzanie sportem, łączy wiedzę z zarządzania biznesem z branżą sportową. Program nauczania obejmuje kursy z zarządzania finansami, marketingu sportowego, prawa sportowego oraz organizacji imprez sportowych.

Kierunek przygotowuje do pracy w klubach sportowych, federacjach, agencjach zajmujących się marketingiem sportowym oraz w instytucjach publicznych odpowiedzialnych za rozwój sportu. Absolwenci potrafią efektywnie zarządzać projektami i zespołami w dynamicznym środowisku sportowym.

Zobacz więcej: Zarządzanie, specjalność zarządzanie sportem​​​​​​​ na AWF w Katowicach.

5. Zarządzanie, spec. zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią - 1,3 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Na kierunku, jakim jest Zarządzanie ze specjalizacją zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią, student zostaje zaopatrzony w komplet wiedzy z następujących zagadnień: prawidłowości rynku turystycznego; ekonomiki w turystyce, hotelarstwie i gastronomii czy uczy się w jaki sposób efektywnie zarządzać infrastrukturą sportową.

Absolwenci realizują się zawodowo w biurach podróży, wybranych jednostkach infrastruktury noclegowej (hotele, motele, pensjonaty itp.), a także mają odpowiednie kompetencje do prowadzenia własnej działalności.

Zobacz więcej: Zarządzanie, spec. zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią na AWF w Katowicach.