Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)video_library Ranking popularności kierunków 2022

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 6.45 Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach
2 2.53 Sport Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach
3 2.02 Zarządzanie, specjalność zarządzanie sportem Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach
4 2.02 Zarządzanie, specjalność zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach
5 1.16 Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach
6 1.02 Bezpieczeństwo wewnętrzne Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach
7 0.97 Wychowanie fizyczne Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach
8 0.8 Zarządzanie, specjalność zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach
9 0.69 Turystyka i rekreacja Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na AWF w Katowicach w 2022 roku

1. Fizjoterapia - 6,45 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie

Studia to najczęstszy wybór wśród kandydatów na katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. Studenci w trakcie toku studiów zdobywają istotną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności, które w przyszłości pomogą im wykonywać badania diagnostyczne, planować rehabilitację medyczną dla konkretnego przypadku medycznego czy w jaki sposób właściwie kierować zespołem terapeutycznym. Ukończenie kierunku, jakim jest Fizjoterapia pozwala absolwentom podjąć zatrudnienie m.in. w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych czy ośrodkach sportowych.

Zobacz więcej: Fizjoterapia na AWF w Katowicach.

2. Sport - 2,53 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Głównym założeniem jest przygotowanie studentów do pełnienia roli zarówno zawodowej, jak i społecznej trenera z kwalifikacjami pedagogicznymi, uwzględniając przy tym elementy szkolnictwa sportowego w instytucjach publicznych i prywatnych. Program studiów został ułożony w taki sposób, aby absolwenci zdobywali potrzebne im kompetencje i umiejętności wraz ze zmieniającym się rynkiem pracy w sporcie. Studenci na kierunku Sport mają do dyspozycji dwie specjalności, które pomogą im wyspecjalizować się w wybranej przez siebie ścieżce zawodowej. Są to: Trener wybranej dyscypliny sportu oraz Trener przygotowania motorycznego.

Zobacz więcej: Sport na AWF w Katowicach.

3. Zarządzanie, spec. zarządzanie sportem - 2,02 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Student na kierunku Zarządzanie ze specjalnością zarządzanie sportem zdobywa kompleksową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z następujących zakresów: nauk o zarządzaniu, w tym problemy funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw czy instytucji publicznych). Dodatkowo nauczy się on rozpoznawać oraz rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi. Absolwent może podjąć zatrudnienie m.in. w klubach sportowych, stowarzyszeniach kultury fizycznej, miejskich lub gminnych ośrodkach sportu i rekreacji.

Zobacz więcej: Zarządzanie ze spec. zarządzanie sportem na AWF w Katowicach.

4. Zarządzanie, spec. zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią - 2,02 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Na kierunku, jakim jest Zarządzanie ze specjalizacją zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią, student zostaje zaopatrzony w komplet wiedzy z następujących zagadnień: prawidłowości rynku turystycznego; ekonomiki w turystyce, hotelarstwie i gastronomii czy uczy się w jaki sposób efektywnie zarządzać infrastrukturą sportową. Absolwenci realizują się zawodowo w biurach podróży, wybranych jednostkach infrastruktury noclegowej (hotele, motele, pensjonaty itp.), a także mają odpowiednie kompetencje do prowadzenia własnej działalności.

Zobacz więcej: Zarządzanie, spec. zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią na AWF w Katowicach.

5. Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym - 1,16 kandydatów na miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Na tym kierunku studenci uczą się kreowania zdrowia publicznego poprzez promowanie różnych form prozdrowotnego stylu życia osób w różnym wieku i stanie zdrowia. Są oni świadomi roli i znaczenia aktywności fizycznej oraz prawidłowego żywienia w pierwotnej i wtórnej profilaktyce zdrowia osób dorosłych i starszych, w tym otyłych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych. Absolwent dysponuje również umiejętnościami praktycznymi jak te związane z np. diagnostyką, poradnictwem, planowaniem i realizacją prozdrowotnej aktywności fizycznej i prawidłowego żywienia.

Zobacz więcej: Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym na AWF w Katowicach.