Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Galeria Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Uczelnie z Ludzką Twarzą - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Wywiad z Martą Adamczyk – dyrektor ds. organizacji i rozwoju GWSH

Lokalizacja: ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów?

To już 28 lat, od kiedy rozpoczęliśmy naszą działalność. Jesteśmy pierwszą niepubliczną uczelnią w województwie śląskim. W 1991 roku otworzyliśmy zatem nowy rozdział szkolnictwa wyższego w naszym regionie. W tym czasie mury uczelni opuściło ponad
50 tysięcy absolwentów. Aktualnie studiuje u nas blisko cztery tysiące studentów.

- Ile jest wydziałów / kierunków i które są najbardziej popularne?

W ofercie Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach mamy
13 kierunków studiów na trzech wydziałach: zarządzania, nauk stosowanych i medycznym. Ostatni z wymienionych jest najmłodszym wydziałem w GWSH, a jego intensywny rozwój jest obecnie jednym z naszych priorytetów. Dlaczego? To nasza odpowiedź na duże zainteresowanie kierunkami medycznymi, czyli Pielęgniarstwem i Fizjoterapią. Tym samym widzimy jak bardzo zmienia się zapotrzebowanie rynku pracy. Chociaż kierunki związane z zarządzaniem, które mają u nas najdłuższą tradycję, nieustannie cieszą się dobrą opinią , co przekłada się na wyniki rekrutacji. GWSH poza swoją siedzibą główną w Katowicach prowadzi również wydział zamiejscowy w Żorach oraz dwa za granicą – w Ostrawie i w Wiedniu.

- Czy  uczelnia w ostatnim czasie wprowadzała nowe kierunki/wydziały?

Nieustannie zmieniamy się dla naszych studentów. W roku akademickim 2018/2019 otworzyliśmy kierunek w języku angielskim – International Business and Tourism. Oferta skierowana zarówno do polskich, jak i zagranicznych studentów została bardzo pozytywnie przyjęta. Kierunek otworzył się dzięki Funduszom Europejskim w ramach programu „Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Od nowego semestru można u nas kontynuować Pielęgniarstwo oraz Logistykę na studiach magisterskich. Aby ułatwić kontakt z naszą Uczelnią utworzyliśmy również dwa punkty informacyjno-rekrutacyjne w Gliwicach oraz Bielsku – Białej.

- Czy zmiany mają wpływ na zaplecze naukowe uczelni?

Oczywiście. W naszej uczelni powstało Centrum Symulacji Medycznych co zapewnia nieograniczone możliwości nauki dla studentów naszego Wydziału Medycznego. Centrum zapoczątkowało nową jakość kształcenia. Symulacja medyczna jest obecnie najnowocześniejszym i najskuteczniejszym sposobem kształcenia przyszłych kadr medycznych.


- Czy na uczelni studiują obcokrajowcy?  Jeśli tak, to ilu i z jakich państw w większości?

Dzięki studiom prowadzonym w języku angielskim, a także prężnie działającemu programowi Erasmus+ studiują u nas młodzi ludzie z różnych części świata. Gościmy studentów z Kazachstanu, Bangladeszu, Hiszpanii, Rosji, Gruzji, Turcji ale także Nigerii czy Indii.
Od kulki lat największą grupę stanowią studenci z Ukrainy. Niektórzy z nich po ukończeniu studiów zdecydowali się zostać na naszej uczelni. Są zaangażowani w rozwój współpracy GWSH z zagranicą.

- Czy uczelnia współpracuje z zagranicznymi uczelniami, czy prowadzi wymiany studenckie?

Bez prężnej współpracy z zagranicznymi ośrodkami nie bylibyśmy atrakcyjni dla młodych ludzi. Wymiana myśli, doświadczeń naukowych pozwala nam ciągle rozwijać się i konkurować na rynku szkół wyższych. Współpracujemy z blisko 70 uczelniami w całej Europie. Swoją uwagę kierujemy również na wschód. Tylko w tym roku akademickim staż naukowy na kierunku Prawo odbywało w GWSH kilkudziesięciu studentów z Kazachstanu. To efekt podpisanej umowy z Eurasian Law Academy named D.A. Kunayeva i konsekwencja bardzo dobrych wieloletnich kontaktów naukowych.

- Jak działa biuro karier, z jakimi firmami uczelnia współpracuje?

Nasza propozycja to ponad pół tysiąca ofert pracy, praktyk i możliwości odbycia stażu rocznie. Biuro Karier GWSH na stałe współpracuje z wieloma śląskimi firmami czy zakładami pracy w regionie. Warto zaznaczyć, że praktyczne podejście do programu studiów jest wizytówką naszej uczelni. Współdziałanie z pracodawcami umożliwia aktualizację harmonogramu studiów i dostosowanie go do wymogów rynku pracy. Na tym jednak współpraca się nie kończy. Znając poziom wykształcenia naszych absolwentów firmy oferują im prace i staże. To doskonały start dla młodych ludzi. Firmy, z którymi podpisane mamy porozumienia to m.in. Altkom, Alstom, Brainstorm, Capgemini, IBM, ING Bank Śląski, PwC, Raben, Randstad, Rockwell Automation. Biuro Karier GWSH współpracuje również z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości oraz z Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

- Czy często organizowane są konferencje, eventy, dni otwarte?

Podsumowując kolejny rok akademicki zawsze zaskakuje nas to, ile udało się zrobić dla naszych studentów i kandydatów na studia. Poza tym misją naszej uczelni jest społeczna odpowiedzialność, więc przygotowujemy także konferencje, na których poruszane są bieżące problemy i zagadnienia szeroko omawiane w przestrzeni społecznej. Jako przykład mogę podać konferencję, która odbyła się przy okazji Miesiąca Autyzmu. Prawie 200 osób ( nauczyciele, psychologowie, rodzice dzieci ze spektrum autyzmu), które wzięły udział w spotkaniu miało okazję skorzystać z wiedzy specjalistów zaproszonych przez GWSH. A wracając do życia studenckiego, od razu na myśl przychodzi mi wyjazd adaptacyjny na początku roku akademickiego, noc filmowa, wspólny udział Teamu GWSH w najważniejszych biegach organizowanych w regionie czy wspólne śniadanie dla naszych studentów z Polski i zagranicy.

- Czy w ostatnim czasie uczelnia otrzymała nagrody i wyróżnienia?

Możemy pochwalić się, że od lat utrzymujemy wysoki poziom, co ma swoje odzwierciedlenie w rankingach szkół wyższych. Od wielu lat nie opuszczamy pierwszej dziesiątki wśród najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce w corocznym Rankingu Szkół Wyższych Magazynu Perspektywy. Dumni jesteśmy z czwartego miejsca wśród uczelni w kraju, które kształcą przyszłe kadry turystyczne. Cieszy nas wyróżnienie dla naszego kierunku Prawo, które od kilku lat można studiować w GWSH. Słowa i dowody uznania cieszą i zobowiązują. To miłe być docenianym, ale za tym kryje się ciężka, wytrwała praca, ale inaczej niczego się nie osiągnie. 


logo youtube

Filmy - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Fizjoterapia w GWSH– doskonały wybór

Jednolite studia magisterskie, na kierunku Fizjoterapia, prowadzone przez Górnośląską Szkołę Handlową, to nowa jakość kształcenia na kierunku medycznym. Uczelnia gwarantuje wysoki poziom zajęć z przedmiotów medycznych, komfortowe warunki nauki oraz co ważne na tego typu kierunku – dobrze wyposażone pracownie. Studenci mają możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach praktycznych i dodatkowych kursach. Profesjonalnie wyposażane laboratoria oraz współpraca międzynarodowa to kolejne atuty uczelni. Studenci mają zapewnione praktyki w renomowanych klinikach i ośrodkach odnowy biologicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów GWSH zapewnia pakiet startowy gratis. 


Dr hab. Grażyna Ancyparowicz, Prof. GWSH zaprasza do studiowania

W filmie dowiemy się dlaczego warto studiować kierunek Finanse i rachunkowość, zwłaszcza na GWSH! Swoimi spostrzeżeniami dzieli się prof. Grażyna Ancyparowicz, Członkini Rady Polityki Pieniężnej oraz wykładowca tej uczelni. Warto studiować Finanse i Rachunkowość, ponieważ jest to poszukiwana specjalność, niezależnie od koniunktury gospodarczej kraju. Dlaczego należy przyjrzeć się szerzej ofercie Górnośląskiej Szkoły Handlowej? Odpowiedź jest prosta! Uczelnia jest bardzo atrakcyjną propozycją pod względem warunków lokalowych oraz kadry dydaktycznej. Jest to jedna z najstarszych, prywatnych uczelni w regionie gwarantująca wysoki poziom nauczania. 


Inne wywiady

Wywiad z z mgr Patrycją Marciniak

Czy warto kontynuować kształcenie na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia? Czy Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to dobre miejsce do studiowania? Jakie umiejętności nabędziesz w czasie kształcenia na studiach II stopnia? Na te...

Wywiad z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia Pauliną Hińczą

Z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, właścicielką dwóch salonów kosmetycznych w Warszawie, i Szkoleniowcem Panią Pauliną Hińczą rozmawiamy na temat jej drogi kształcenia i pracy zawodowej. Co daje jej największą satysfakcję? Jakie trudn...

Wywiad z ks. prof. AKW dr. hab. Piotrem Aszykiem, Rektorem AKW - Collegium Bobolanum w Warszawie

Od przyszłego roku akademickiego będzie można studiować w Collegium Bobolanum psychologię. Widać, że uczelnia się rozwija, ale skąd pomysł na akurat ten kierunek? Z zainteresowania rzeczywistością. Widzimy, jak wiele ludzi w Polsce potrzebuje pomo...

Wywiad z Jackiem Sysakiem

„… jeden z profesorów, na naszych pierwszych zajęciach zapytał nas, po co tu jesteśmy. Przechodził od jednego rzędu ławek do drugiego. Jako jeden z nielicznych spośród ponad 100 osób odpowiedziałem spontanicznie, że chcę uczyć ludzi. Zatrzymał się i...

Wywiad z Hilarym

Hilary jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czas studiów był dla niego bardzo intensywny. Studiował na trzech kierunkach i równocześnie dwóch uczelniach. Działał jako samorządowiec, a swoje umiejętności praktyczne wzbogacał zagadn...

Wywiad z prof. WSZiB dr Magdaleną Mazik-Gorzelańczyk

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów? WSZiB w Poznaniu to najstarsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce, działa nieprzerwanie od 1992 roku. W tym czasie ukończyło ją prawie 40 tysięcy absolwentów. - Ile jest wydziałów / kierunków i...