Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)Wyższa Szkoła Medyczna (WSM) w Sosnowcu(Niepublliczna)

palceholder

41-200 Sosnowiec

ul. Wojska Polskiego 6

tel.:

32 291 10 19, 510 036 870

Studia dyplomowe - kierunki
Dietetyka
Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo studia pomostowe
Ratownictwo medyczne

Opis Uczelni

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

Sosnowiecka uczelnia o profilu medycznym, powstała z inicjatywy Danuty Obcowskiej 31-X-2007r., na mocy decyzji wydanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia kształci przyszłych pracowników służby zdrowia, głównie pielęgniarki i ratowników medycznych, odpowiadając na zapotrzebowanie regionu na wykwalifikowany personel medyczny.

Obecnie Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu prowadzi studia licencjackie I-ego stopnia, studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych - będących absolwentami szkół średnich o profilu medycznym, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe oraz specjalizację pielęgniarek i położnych. Wysoka jakość edukacyjną placówki zapewnia doskonała kadra naukowa i dydaktyczna oraz standardy kształcenia pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Wprowadzenie pilotażowego programu praktyk zawodowych, w znaczący sposób podniosło umiejętności praktyczne, nabywane przez studentów, pozwalając im podjąć pracę zawodową nie tylko jako personel medyczny, ale również w ośrodkach resocjalizacyjnych czy gabinetach farmaceutycznych i odnowy biologicznej. Od 2016r. sosnowiecka Wyższa Szkoła Medyczna posiada własne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych, które powstało jako jeden z programów Unii Europejskiej, realizowanych przez uczelnię.


 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

UKSW | Więcej niż uniwersytet
Jak zostać naukowcem? Studiuj na UMED Łódź!
Nasi Absolwenci - Na zdrowie, podologia i kosmetologia profesjonalna