Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia jednolite magisterskie w Katowicach

 

Studia jednolite magisterskie w Katowicach
 

Studia jednolite magisterskie w Katowicach

W Katowicach, jednolite studia magisterskie mają czas trwania od pięciu do sześciu lat i kończą się nadaniem tytułu magistra.

Aby zostać przyjętym na te studia, kandydat musi posiadać zaliczoną maturę.

Opcje edukacyjne obejmują studia w formie stacjonarnej (dzienna) oraz niestacjonarnej (zaocznej lub wieczorowej).

Program dydaktyczny jest dostosowany do wybranej specjalności lub ścieżki kształcenia i ma na celu wyposażenie studentów w kluczowe umiejętności przydatne w przyszłej karierze zawodowej.

Kierunki na studiach jednolitych w Katowicach (7)

Dodatkowe informacje o kierunku Analityka

Dodatkowe informacje o kierunku Fizjoterapia

Dodatkowe informacje o kierunku Grafika

Dodatkowe informacje o kierunku Psychologia

Dodatkowe informacje o kierunku Prawo

Dodatkowe informacje o kierunku Lekarski

Dodatkowe informacje o kierunku Medyczny

Dodatkowe informacje o kierunku Malarstwo

Popularne kierunki studiów jednolitych magisterskich w Katowicach

 

Popularne kierunki studiów jednolitych magisterskich w Katowicach w 2023 r. 

 

1. Grafika - studia jednolite magisterskie na ASP w Katowicach

 

Studia jednolite magisterskie stopnia w Katowicach

Grafika to kierunek artystyczny koncentrujący się na projektowaniu wizualnym, wykorzystując techniki tradycyjne i cyfrowe.

Studenci zgłębiają typografię, ilustrację, fotografię, animację oraz projektowanie interfejsów użytkownika.

Program nauczania obejmuje również historię sztuki, kompozycję wizualną i teorię koloru.

Absolwenci są przygotowani do pracy w branżach takich jak reklama, projektowanie stron internetowych, produkcja filmowa, drukarnie oraz jako freelancerzy. 

Zobacz więcej: Grafika na ASP.

2. Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - studia jednolite magisterskie w Katowicach

 

Studia jednolite magisterskie stopnia w Katowicach

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia to kierunek skupiający się na tworzeniu i obróbce wizualnej w mediach.

Studenci uczą się o technikach filmowania, światłocieniu, kompozycji obrazu, pracy kamery oraz postprodukcji.

Program nauczania obejmuje również historię filmu i fotografii, scenografię oraz reżyserię zdjęć.

Absolwenci są przygotowani do pracy w produkcji filmowej, telewizyjnej, reklamowej, jako fotografowie lub operatorzy kamery. 

3. Teologia - studia jednolite magisterskie na UŚ w Katowicach

 

Studia jednolite magisterskie stopnia w Katowicach

Teologia to dyscyplina naukowa skupiająca się na badaniu religii, Boga, tekstów świętych oraz historii i tradycji kościelnych.

Studenci zgłębiają dogmatykę, moralność, filozofię religii oraz hermeneutykę biblijną.

Program nauczania oferuje również wiedzę z zakresu historii Kościoła, ekumenizmu i religioznawstwa.

Kierunek ten rozwija umiejętności krytycznego myślenia, interpretacji tekstów oraz zrozumienia różnorodnych tradycji religijnych.

Więcej szczegółów: Teologia na UŚ.

4. Farmacja - studia jednolite magisterskie w Katowicach

 

Studia jednolite magisterskie stopnia w Katowicach

Farmacja to kierunek naukowy poświęcony opracowywaniu, wytwarzaniu i dystrybucji leków.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu chemii, biologii, technologii farmaceutycznej oraz farmakologii.

Program nauczania obejmuje również naukę o lekach recepturowych, fitoterapii, zarządzaniu apteką oraz prawie farmaceutycznym.

Absolwenci są przygotowani do pracy w aptekach, przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach badawczych oraz w instytucjach nadzoru zdrowia publicznego. 

5. Lekarsko Dentystyczny - studia jednolite magisterskie na ŚUM w Katowicach

 

Studia jednolite magisterskie stopnia w Katowicach

Lekarsko-dentystyczny to kierunek łączący wiedzę z zakresu medycyny i stomatologii, skupiający się na diagnozowaniu i leczeniu chorób zębów, jamy ustnej oraz twarzoczaszki.

Program nauczania obejmuje anatomię, fizjologię, patologię, farmakologię oraz specjalistyczne przedmioty związane z procedurami dentystycznymi, protetyką i chirurgią szczękową.

Studenci uczą się praktycznych umiejętności w klinikach i laboratoriach, przygotowując się do pracy w praktyce prywatnej i szpitalach.

Kierunek ten jest dedykowany osobom pragnącym połączyć pasję do nauk medycznych z chęcią pomagania pacjentom w utrzymaniu zdrowia i estetyki jamy ustnej. 

Więcej informacji: Kierunek Lekarsko-dentystyczny na ŚUM.